Jump to content
 • 0

Εκπτωση ΕΦΚΑ σε μπλοκάκια.


Question

Καλησπέρα σας,

Πως αντιμετωπίζεται το ζήτημα των μπλοκάκιδων? Δεν αναφέρομαι σε αυτούς με ΑΠΔ. Εννοω φορολογικά.

Παράδειγμα

Ακαθαριστο εισόδημα : 15.000 ευρώ
Καταβολές ΕΦΚΑ : 2.000 ευρώ
Εκκαθάριση ΕΦΚΑ: 3.000 ευρώ

Εγω θεωρώ ότι η προυπόθεση της καταβολής εντός της προθεσμίας(έκπτωση δαπάνης) αφορά μόνο το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εισόδημα όσων εντάσσονται στο άρθρο 12 αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και ως εκ τουτου δεν τους αφορά διότι είναι άλλη η πηγή.

Στο Ε3 επίσης δεν σου δίνεται η δυνατότητα να αναμορφώσεις στον πινακα Ε.

 

 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
Στις 25/5/2018 στις 9:06 ΜΜ, chris1986 είπε

Καλησπέρα σας,

Πως αντιμετωπίζεται το ζήτημα των μπλοκάκιδων? Δεν αναφέρομαι σε αυτούς με ΑΠΔ. Εννοω φορολογικά.

Παράδειγμα

Ακαθαριστο εισόδημα : 15.000 ευρώ
Καταβολές ΕΦΚΑ : 2.000 ευρώ
Εκκαθάριση ΕΦΚΑ: 3.000 ευρώ

Εγω θεωρώ ότι η προυπόθεση της καταβολής εντός της προθεσμίας(έκπτωση δαπάνης) αφορά μόνο το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εισόδημα όσων εντάσσονται στο άρθρο 12 αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και ως εκ τουτου δεν τους αφορά διότι είναι άλλη η πηγή.

Στο Ε3 επίσης δεν σου δίνεται η δυνατότητα να αναμορφώσεις στον πινακα Ε.

 

 

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

 

Άρα πιστεύω άλλο το πως φορολογείται και άλλο τι εισόδημα είναι,αλλιώς τι ρόλο παίζουν τα βιβλία -στοιχεία ,αν είναι μισθωτός.
Επομένως ότι θα πληρώσει εμπρόθεσμα ,θα εκπίπτει σαν ασφαλιστικές εισφορές.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
Στις 28/5/2018 στις 1:35 ΜΜ, KABONTOROS είπε
Άρα πιστεύω άλλο το πως φορολογείται και άλλο τι εισόδημα είναι,αλλιώς τι ρόλο παίζουν τα βιβλία -στοιχεία ,αν είναι μισθωτός.
Επομένως ότι θα πληρώσει εμπρόθεσμα ,θα εκπίπτει σαν ασφαλιστικές εισφορές.

  

Το γεγονός ότι τηρεί βιβλία δεν αποτελεί αντικείμενο του 4172 αλλά του 4308.
Επίσης δεν θεωρείται μισθωτός. Απλά το εισόδημα του θεωρείται μισθωτής εργασίας για σκοπούς ΚΦΕ ,εφόσον πληρεί τα κριτήρια.

Το τι εισόδημα είναι με το πως φορολογείται δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις καθώς και από τον 2238 αλλά και ο 4172 το βασικό κριτήριο για τον διαχωρισμό του εισοδήματος αποτελεί η πηγή του.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
6 λεπτά πριν, chris1986 είπε

Το γεγονός ότι τηρεί βιβλία δεν αποτελεί αντικείμενο του 4172 αλλά του 4308.
Επίσης δεν θεωρείται μισθωτός. Απλά το εισόδημα του θεωρείται μισθωτής εργασίας για σκοπούς ΚΦΕ ,εφόσον πληρεί τα κριτήρια.

Το τι εισόδημα είναι με το πως φορολογείται δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις καθώς και από τον 2238 αλλά και ο 4172 το βασικό κριτήριο για τον διαχωρισμό του εισοδήματος αποτελεί η πηγή του.

 

για διάβασε ένα άλλο θέμα ,προ μήνα.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εφόσον το εισόδημα του φορολογικού μπλοκάκια θεωρέιται εισόδημα από μισθωτή εργασία, το τι αφαιρείται το βρίσκουμε στο άρθρο 14:

1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
22 ώρες πριν, ponzi είπε

Εφόσον το εισόδημα του φορολογικού μπλοκάκια θεωρέιται εισόδημα από μισθωτή εργασία, το τι αφαιρείται το βρίσκουμε στο άρθρο 14:

1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο.

 

 

Συμφωνώ απόλυτα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μας απασχολεί αν καταβλήθηκαν.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Πως αντιμετωπίζεται στην ασάφεια της ΠΟΛ 1072/18 (bold επισύμανση) αναφορικά στα μπλοκάκια ?
Συγκεκεριμένα αναφέρει: 
"Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο. Η δαπάνη αυτή που περιλαμβάνεται στον κωδικό 423 του πίνακα Δ'(Δ5) έχει μεταφερθεί από τον κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ' (υποπίνακας Ζ'2 - Σύνολο Εξόδων - Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων επιλογή 7)."

Θεωρείτε ότι πάνε στον κωδ.423 του Δ(Δ9) (διότι ο κωδ. 423 αντιστοιχεί στο Δ9 και όχι στον Δ(Δ5) που γράφει η ΠΟΛ)
ή
ότι πάνε στον Δ5 που αντιστοιχεί στον κωδ.401

Παρεμπιπτόντως αν είναι και η μοναδική δαπάνη και πάνε στον 423 θα εχουμε 100% !! ποσοστό μικτού κέρδους.

Ευχαριστώ πολύ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα. Έχω μπλοκάκια σε έναν εργοδότη όλο το 2017. Μέχρι τον Μάιο του 2017 πλήρωνε ΕΦΚΑ 167,95. Μετά, από τον Ιούνιο, υπάχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 39/ παρ.9 του Ν.4387/2016 και του γίνεται παρακράτηση εισφορών 129,08 το μήνα και ο εργοδότης υποβάλλει ΑΠΔ. Στο Ε3 τι ΕΦΚΑ θα γράψω ότι πλήρωσε? 167,95 * 5 μήνες και 129,08 * 7 μήνες? Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites
 • 0
5 ώρες πριν, stamgalaios είπε

Πως αντιμετωπίζεται στην ασάφεια της ΠΟΛ 1072/18 (bold επισύμανση) αναφορικά στα μπλοκάκια ?
Συγκεκεριμένα αναφέρει: 
"Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο. Η δαπάνη αυτή που περιλαμβάνεται στον κωδικό 423 του πίνακα Δ'(Δ5) έχει μεταφερθεί από τον κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ' (υποπίνακας Ζ'2 - Σύνολο Εξόδων - Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων επιλογή 7)."

Θεωρείτε ότι πάνε στον κωδ.423 του Δ(Δ9) (διότι ο κωδ. 423 αντιστοιχεί στο Δ9 και όχι στον Δ(Δ5) που γράφει η ΠΟΛ)
ή
ότι πάνε στον Δ5 που αντιστοιχεί στον κωδ.401

Παρεμπιπτόντως αν είναι και η μοναδική δαπάνη και πάνε στον 423 θα εχουμε 100% !! ποσοστό μικτού κέρδους.

Ευχαριστώ πολύ.

από την στιγμή που τον θεωρεί μισθωτό και μοναδική δαπάνη του αναγνωρίζει τον ΕΦΚΑ ,ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ.

100% θα έχει όπως και ο μισθωτός επί του μισθού!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δηλαδή ότι άλλες εγγραφές έχει στον πιν. Ζ2(485) (π.χ. τηλεφωνία, λοιπά έξοδα = χαρτικά, μελάνια, κλπ) θα πάνε ΟΛΕΣ στον Δ9(423) και ΚΑΜΙΑ στον Δ5(401). Δηλαδή σε κάθε περίπτωση για αυτόν τον φορολογούμενο, ο κωδ.401 θα είναι μηδενικός ??

Εννοείται ότι στην φορολογική αναμόρφωση θα πάνε τα πάντα πλην των εισφορών, και αυτά της αναμόρφωσης στη συνέχεια θα πάνε στις μη εκπιπτόμενες του πιν.ΣΤ

Ισως είναι αφελές  το παρακάτω, αλλά λέω μήπως στον πίνακα αυτόν (δηλαδή στον Δ) πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση πιο κοντά στην πραγματικότητα, μιας και το φορολογητέο αποτέλεσμα και ο τρόπος φορολογήσής του ξεκαθαρίζει για αυτόν τον φορολογούμενο "θέλει-δεν θέλει" στον πίνακα ΣΤ ?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
49 λεπτά πριν, stamgalaios είπε

Δηλαδή ότι άλλες εγγραφές έχει στον πιν. Ζ2(485) (π.χ. τηλεφωνία, λοιπά έξοδα = χαρτικά, μελάνια, κλπ) θα πάνε ΟΛΕΣ στον Δ9(423) και ΚΑΜΙΑ στον Δ5(401). Δηλαδή σε κάθε περίπτωση για αυτόν τον φορολογούμενο, ο κωδ.401 θα είναι μηδενικός ??

Εννοείται ότι στην φορολογική αναμόρφωση θα πάνε τα πάντα πλην των εισφορών, και αυτά της αναμόρφωσης στη συνέχεια θα πάνε στις μη εκπιπτόμενες του πιν.ΣΤ

Ισως είναι αφελές  το παρακάτω, αλλά λέω μήπως στον πίνακα αυτόν (δηλαδή στον Δ) πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση πιο κοντά στην πραγματικότητα, μιας και το φορολογητέο αποτέλεσμα και ο τρόπος φορολογήσής του ξεκαθαρίζει για αυτόν τον φορολογούμενο "θέλει-δεν θέλει" στον πίνακα ΣΤ ?

 

ότι και να βάλεις σε αυτόν ,τα φορολογικά μετράνε.

βάλε 50% πάνω και 50% κάτω.   (αυθαίρετα /ότι βάζεις από πάνω ,φεύγουν από κάτω και το αντίθετο).

δεν νομίζω να χρειάζεται να αναμορφώσεις κάτι και να βάλεις μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

από την στιγμή που θα τσεκάρεις "μπλοκάκιας" στο Ε1 θα πάει το ποσό (έσοδα-εφκα).  δεν πάει να λέει το Ε3 στην σελίδα 2 ,ότι θέλει.

Link to post
Share on other sites
 • 0
14 ώρες πριν, ponzi είπε

Πώς δεν μας απασχολεί?

Μπορεί η ΠΟΛ1072/2018 να αναφέρει:

"Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο"

αλλά να θυμίσω ότι η Πολ. 1113 ερμηνεύει ρητα τις διατάξεις των άρθρων  22, 22α, & 23 και όχι τις διατάξεις του άρθρου 14. Θεωρώ ότι με την ΠΟΛ1072/2018 δίνεται λάθος ερμηνεία κατα παρέκλιση του νόμου. Δεν μπορεί ένα άρθρο νόμου ή μια διάταξη επί ενός άρθρου που αφορά το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει εφαρμογή στο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Άλλωστε η παρ.2 του άρθρου 7 του Ν4172 διακρίνει ξεκάθαρα τις κατηγορίες εισοδημάτων.

Και να μην ξεχνάμε τον 4174 στο άρθρο 9 παρ 3. Θα μου πεις βέβαια τι ψάχνεις να βρείς, κάνε αυτό που λέει η διοίκηση.Αλλα όταν η διαφορά του φόρου είναι περίπου στα 8.000 ευρώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
18 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα. Έχω μπλοκάκια σε έναν εργοδότη όλο το 2017. Μέχρι τον Μάιο του 2017 πλήρωνε ΕΦΚΑ 167,95. Μετά, από τον Ιούνιο, υπάχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 39/ παρ.9 του Ν.4387/2016 και του γίνεται παρακράτηση εισφορών 129,08 το μήνα και ο εργοδότης υποβάλλει ΑΠΔ. Στο Ε3 τι ΕΦΚΑ θα γράψω ότι πλήρωσε? 167,95 * 5 μήνες και 129,08 * 7 μήνες? Ευχαριστώ.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλημέρα! Τις εισφορές που παρακρατεί ο εργοδότης από μπλοκάκι και αποδίδει με ΑΠΔ, τις υπολογίζετε μόνοι σας (βάσει των τιμολογίων) ή ζητάτε βεβαίωση από τον εργοδότη;

Link to post
Share on other sites
 • 0
1 ώρα πριν, xbi είπε

Καλημέρα! Τις εισφορές που παρακρατεί ο εργοδότης από μπλοκάκι και αποδίδει με ΑΠΔ, τις υπολογίζετε μόνοι σας (βάσει των τιμολογίων) ή ζητάτε βεβαίωση από τον εργοδότη;

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 ώρες πριν, PROAKIS είπε

σαν τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις?

Ρωτάω επειδή έγραψε κάποιος συνάδελφος ότι εκπίπτουν και οι εισφορές εργοδότη εκτός από τις εισφορές του εργαζομένου. Εκτός αν δεν κατάλαβα καλά.

Link to post
Share on other sites
 • 0
3 ώρες πριν, chris1986 είπε

Μπορεί η ΠΟΛ1072/2018 να αναφέρει:

"Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο"

αλλά να θυμίσω ότι η Πολ. 1113 ερμηνεύει ρητα τις διατάξεις των άρθρων  22, 22α, & 23 και όχι τις διατάξεις του άρθρου 14. Θεωρώ ότι με την ΠΟΛ1072/2018 δίνεται λάθος ερμηνεία κατα παρέκλιση του νόμου. Δεν μπορεί ένα άρθρο νόμου ή μια διάταξη επί ενός άρθρου που αφορά το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει εφαρμογή στο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Άλλωστε η παρ.2 του άρθρου 7 του Ν4172 διακρίνει ξεκάθαρα τις κατηγορίες εισοδημάτων.

Και να μην ξεχνάμε τον 4174 στο άρθρο 9 παρ 3. Θα μου πεις βέβαια τι ψάχνεις να βρείς, κάνε αυτό που λέει η διοίκηση.Αλλα όταν η διαφορά του φόρου είναι περίπου στα 8.000 ευρώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο.

 

Τις καταβληθείσες λέει και το άρθρο 14.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα συνάδελφοι.

Γνωρίζετε πως θα εκπέσουμε τις εισφορές ΕΦΚΑ από μπλοκάκια ενταγμένο στο άρθρο 39, καθώς στον ΕΦΚΑ δεν υπάρχει κάποια εικόνα. (Σε 2-3 πελάτες μου που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία η εικόνα τους στον ΕΦΚΑ είναι ότι να ναι, εμφανίζονται κάποιοι μήνες διάσπαρτα)

Θα χρειαστεί να πάρουνε κάποια βεβαίωση από τον εργοδότη που να αναγράφει το ποσό που κράτησε από τον μπλοκάκια για εισφορές? ή μας αρκεί μόνο σαν αποδεικτικό οτι αναγράφονται πάνω στα τιμολόγια τα ποσά των κρατήσεων?

Επίσης μας ενδιαφέρει αν καταβλήθηκαν από τον εργοδότη αυτές οι εισφόρες και συνεπώς παρακολουθούμε λογιστική -φορολογική βάση? ή από την στιγμή που κρατούνται με την έκδοση του κάθε τιμολογίου τα θεωρούμε οτι καταβλήθηκαν και άρα τις εκπίπτουμε κανονικά?

 

Στον ΕΦΚΑ που ρώτησα η απάντηση που μου δώσανε είναι " ΔΕΝ ΞΕΡΩ"

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Α) Στις οδηγίες του Ε3 αναφέρει:
"Κωδ. 401 - Πίνακας Δ5
Για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στον κωδικό 423."

Β) Στην ΠΟΛ.1072/2018 αναφέρει:
"Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο. Η δαπάνη αυτή που περιλαμβάνεται στον κωδικό 423 του πίνακα Δ'(Δ5) έχει μεταφερθεί από τον κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ' (υποπίνακας Ζ'2 - Σύνολο Εξόδων - Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων επιλογή 7)."

Θεωρείτε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές με δεδομένο ότι υπολογίζονται ως ποσοστό του (όποιου) εισοδήματος "επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας ... μεταφέρονται στον κωδικό 401"  ή "Η δαπάνη αυτή που περιλαμβάνεται στον κωδικό 423" ?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...