Jump to content
 • 0

Ιδιόχρηση αποθεμάτων


Question

Καλησπέρα - καλησπέρα!

Εμπορική επιχείρηση εισαγωγής ετοίμων ενδυμάτων, ντύνει ομοιόμορφα το προσωπικό του καταστήματος.

Τα ρούχα αυτά προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις αγορές του καταστήματος, καταχωρούνται δηλαδή στα αποθέματα λογ. 20 (γιατί συνήθως ΔΕΝ  εκδίδεται χωριστό τιμολόγιο) και στη συνέχεια κάποια τεμάχια επιλέγονται και δίνονται στο προσωπικό.

Με ποια διαδικασία θα μεταφέρω το συγκεκριμένο κόστος ρουχισμού για το προσωπικό από την ομάδα 2 στην ομάδα 6?

Ως προς το ΦΠΑ, θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό (στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών) για την τακτοποίηση του ΦΠΑ που εκπέστηκε κατά την αγορά?

 

 

Ευχαριστώ πολύ!

Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

χρεώνεις 6 πιστώνεις 2.

δεν νομίζω να πρέπει να κάνεις κάτι για το φπα ,γιατί χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της επιχείρησης.  πλην της ανάλογης χρεωπίστωσης φπα δαπανών -φπα αγορών.

αν τα είχες αγοράσει ξεχωριστά με συγκεκριμένο τιμολόγιο τι θα έκανες?

είναι και θέμα έλεγχου ,αν επιλέξεις κουστούμια πχ. των 1.500 ευρώ και πεις τα έδωσα στο προσωπικό για ένδυση εργασίας.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν νομίζω να Εκπίπτει το ΦΠΑ των ενδυμάτων του προσωπικού . Επομένως θα πρέπει να αποδοθεί ο ΦΠΑ που εκπέστηκε στην αγορά με το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης!!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα συνάδελφε,

Η περίπτωση παροχής εμπορευμάτων προς το προσωπικό δημιουργεί υποχρέωση τακτοποίησης του ΦΠΑ των εισροών που ο οποίος είχε αναγνωριστεί προς έκπτωση κατά την αγορά των εμπορευμάτων αυτών καθώς είναι πράξη θεωρούμενη ως παράδοση αγαθών.

Αναφέρεται ξεκάθαρα στον νόμο: 

2859/2000 άρθρο 7 παρ2 πέρ.β.

 

Αρθρο 7.Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών.

 • β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του.

Για την πράξη αυτοπαράδοσης θα πρέπει να εκδοθεί ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αναφέροντας  την καθαρή αξία και το ΦΠΑ των εμπορευμάτων που ιδιοχρησιμοποιήθηκαν.

Η εγγραφή που θα πρέπει να γίνει στα βιβλία θα είναι η εξής :

64.06.02.00ΧX Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων υποκείμενων στο ΦΠΑ 24%

                                     78.10.00.00ΧΧ Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων υποκείμενων στο ΦΠΑ 24%

                                    54.00.78.00ΧΧ ΦΠΑ αυτοπαραδόσεων εμπορευμάτων ΦΠΑ 24%

*Επίσης για να καλύψω και όλο το θέμα βάσει ΠΟΛ.1083/8.4.2015 δεν τίθεται και θέμα παροχής σε είδος.(Απλά ενημερώνω)

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20676

2. Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε επίσης, ότι ως τέτοιες παροχές, τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται:

οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κλπ.

Ελπίζω να σε κάλυψα.

Link to post
Share on other sites
 • 0

) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. 

 εδώ δεν τους τα δίνει για να πάνε σε γάμο ,αλλά να ντύνονται ομοιόμορφα στον χώρο εργασίας. προφανώς θα έχει το λογότυπο της εταιρείας και την ιδιότητα του καθενός.

Link to post
Share on other sites
 • 0
20 ώρες πριν, PROAKIS είπε

) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. 

 εδώ δεν τους τα δίνει για να πάνε σε γάμο ,αλλά να ντύνονται ομοιόμορφα στον χώρο εργασίας. προφανώς θα έχει το λογότυπο της εταιρείας και την ιδιότητα του καθενός.

Το θέμα της συζήτησης είναι  η ιδιόχρηση αποθεμάτων και πάνω σε αυτό απάντησα για την έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης και απόδοσης του ΦΠΑ καθώς σε περίπτωση ελέγχου ο συνάδελφος θα ήταν πλήρως καλυμμένος γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε ποιον θα πέσεις.

Παρ'όλα αυτά για την συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή εκτός από την μεριά του ελέγχου υπάρχει και η δική μας πλευρά , για να ολοκληρώσουμε το θέμα : 

Στην λογιστική και στα ΕΛΠ 4308/2014 Παράρτημα Α υπάρχει και η έννοια Αρχική αναγνώριση (initial recognition): Η πρώτη καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα της οντότητας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 

Εφόσον η πρώτη καταχώρηση ήταν στην ομάδα 2 και τα ρούχα ένδυσης του προσωπικού έχουν αναγνωριστεί σαν αποθέματα  το ορθό είναι να γίνει εγγραφή αυτοπαράδοσης  για να έχουμε σωστό κόστος πωληθέντων και αποτελεσμάτων και όχι τακτοποίηση από την ομάδα 2 σε 6.

Επίσης δεν έχει πει τίποτα στον συνάδελφο ο έλεγχος για την αξία των ρούχων που θα δωθούν στους υπαλλήλους αν είναι πραγματικό το γεγονός.

Σε κάθε περίπτωση ο ΦΠΑ για δαπάνες που αφορούν έξοδα ένδυσης προσωπικού εκπίπτει εξ' ολοκλήρου.

Το σωστό θα ήταν να είχαν περαστεί στην ομάδα 6 από την αρχή αλλά εφόσον έχουν αναγνωριστεί λογιστικά σαν αποθέματα και για να καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να γίνει είναι :

Α)Εγγραφή αυτοπαράδοσης μόνο με τις καθαρές αξίες λόγω του ότι δεν μπορείς λογιστικά να πιστώσεις την ομάδα 2 καθώς είναι παντελώς λάθος.

Β)Εγγραφή τακτοποίησης του ΦΠΑ με χρέωση 54-00-29-00χχ και πίστωση 54-00-78-00χχ  για να μην χάσεις και την έκπτωση του ΦΠΑ.

Ετσι θα έχεις και σωστό αποτέλεσμα στα βιβλία σου και δεν θα χάσεις και τον ΦΠΑ.

Και γιατί όχι να πάνε και σε γάμο τα παιδιά άμα είναι ωραία τα ρούχα ποτέ δε ξέρεις.

Καλή εβδομάδα σε όλους σας συνάδελφοι !

 

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...