Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
ΗΛΙΑΣ ΜΠ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ,Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ?

Question

ΕΚμισθώνει κάποιος μια μονοκατοικία για τουριστική εκμετάλευση.Ο μισθωτής θα προβεί σε ανακαίνιση (μόνιμη) αξίας περίπου 50.000 ευρώ.Το ποσό αυτό ο εκμισθωτής που είναι ιδιώτης πρέπει να το καλύψει μέσα στα χρόνια της εκμίσθωσης έτσι? Δηλ. για 10 χρόνια πρέπει το ετήσιο μίσθωμα να είναι τουλάχιστον 5000 ευρώ. Αλλάζει κάτι όσον αφορά το γεγονός ότι είναι ιδιώτης? Ο μισθωτής θα εκπέσει τη δαπάνη την χρονιά που θα την πραγματοποιήσει και οι απόσβεση θα γίνει από τον εκμισθωτή? Μου διαφεύγει κάτι? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

mμου έμεινε η εξής απορία ,οι δαπάνες του μισθωτή λέει η πολ ότι θα εκπέσουν μέσα στη διάρκεια της μίσθωσης? δηλ αν είναι δεκαετής μέσα σε 10 χρόνια? Γιατί θυμάμαι σε σεμινάρια ότι η δαπάνη του μισθωτή έπρεπε να εκπίπτει μέσα στη χρονιά που πραγματοποιείται...? άλλαξε αυτό? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Ιδιώτης έχει εκμισθώσει σε εταιρεία ένα χώρο να τον χρησιμοποιήσει για τη δραστηριότητα του. Στο συμφωνητικό αναφέρει οτι τον πρώτο χρόνο δεν θα καταβάλει ενοίκιο στον ιδιοκτήτη μέχρι να διαμορφώσει το χώρο όπως η εταιρεία επιθυμεί. Ο ιδιώτης πρέπει να δηλώσει τίποτα στο Ε2? Το πραγματικό γεγονός είναι οτι δεν εισέπραξε τίποτα, αλλά αρκεί η συμφωνία αυτή για να μη δηλώσει το ποσό?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
3 ώρες πριν, mariamik είπε

Ιδιώτης έχει εκμισθώσει σε εταιρεία ένα χώρο να τον χρησιμοποιήσει για τη δραστηριότητα του. Στο συμφωνητικό αναφέρει οτι τον πρώτο χρόνο δεν θα καταβάλει ενοίκιο στον ιδιοκτήτη μέχρι να διαμορφώσει το χώρο όπως η εταιρεία επιθυμεί. Ο ιδιώτης πρέπει να δηλώσει τίποτα στο Ε2? Το πραγματικό γεγονός είναι οτι δεν εισέπραξε τίποτα, αλλά αρκεί η συμφωνία αυτή για να μη δηλώσει το ποσό?

εδώ θα βρεις το σκεπτικο και νομολογία το 2018 έχει πάρει παράταση άλλα.. 

Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας για βελτιωτικές δαπάνες ή ανέγερση ακινήτου από μισθωτή, εφόσον η μίσθωση λυθεί έως και 31/12/2018

Η επιπλέον αξία που αποκτά το ακίνητο λόγω των βελτιώσεων (ή ανέγερσης κτηρίου) που έχει πραγματοποιήσει ο μισθωτής, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης αποτελούν «εισόδημα» για τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή και φορολογούνται ως μίσθωμα σε είδος ή ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Τα παραπάνω ισχύουν όταν ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο που δεν εκμισθώνει στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
1η περίπτωση: έχει συμφωνηθεί εξαρχής η ανταλλαγή μέρους του μισθώματος με την ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση του μίσθιου (μίσθωμα σε είδος) και δηλώνεται κατά την έναρξη της μίσθωσης στο σύστημα taxis. Το συμφωνημένο ποσό των δαπανών διαιρείται δια του αριθμού των ετών της μίσθωσης και φορολογείται μαζί με το χρηματικό μίσθωμα ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 
2η περίπτωση: εάν δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων η ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση αλλά παραμένει σε όφελος του ακινήτου μετά τη λήξη ή διακοπή της μίσθωσης, η διαφορά της αξίας του ακινήτου θα φορολογηθεί ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1103/11.5.2015).
Θυμίζουμε ότι είθισται στα μισθωτήρια συμβόλαια να αναφέρεται ο όρος με βάση τον οποίο ο μισθωτής υποχρεούται να φέρει το ακίνητο στην πρότερη κατάσταση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης (με βάση και ενδεχόμενη απόσβεση που έχει μεσολαβήσει) και όποια προκύπτουσα υπεραξία να φορολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, έως και 31/12/2018 ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτου από επαχθή αιτία έχει ανασταλεί, ως εκ τούτου δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας από τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή για όποια βελτίωση-ανέγερση έγινε εφόσον η μίσθωση λυθεί εντός του τρέχοντος έτους. Το άρθρο 41 του ν.4172/2013 ξεκάθαρα αναφέρει ότι «…στην έννοια του εισοδήματος που προκύπτει από μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία, εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.»
 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40255#

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν η μίσθωση δεν λύθηκε εντός του 2018 και συνεχίζει έως π.χ  το 2021, τότε αναλόγως αν θα ισχύει ακόμα αυτή η διάταξη θα δούμε αν θα προκύψει τότε φόρος υπεραξίας. Προς το παρόν όμως για τη δήλωση του 2018 θα πρέπει να διαιρεθεί το ποσό που δαπάνησε η εταιρεία με τα έτη της μίσθωσης και το πηλίκο να το δηλώσει ο εκμισθωτής σαν εισόδημα από ακίνητη περιουσία?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

αυτό που εγώ καταλαβαινω ειναι 

 φορολογούνται ως μίσθωμα σε είδος ή ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

εσύ πιο από τα δυο επιλεγείς το 1 η το 2 

αν επιλεγείς το 1 τότε 

1η περίπτωση: έχει συμφωνηθεί εξαρχής η ανταλλαγή μέρους του μισθώματος με την ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση του μίσθιου (μίσθωμα σε είδος) και δηλώνεται κατά την έναρξη της μίσθωσης στο σύστημα taxis. Το συμφωνημένο ποσό των δαπανών διαιρείται δια του αριθμού των ετών της μίσθωσης και φορολογείται μαζί με το χρηματικό μίσθωμα ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 

αν επιλεγείς το 2 τότε 

2η περίπτωση: εάν δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων η ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση αλλά παραμένει σε όφελος του ακινήτου μετά τη λήξη ή διακοπή της μίσθωσης, η διαφορά της αξίας του ακινήτου θα φορολογηθεί ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1103/11.5.2015).
Θυμίζουμε ότι είθισται στα μισθωτήρια συμβόλαια να αναφέρεται ο όρος με βάση τον οποίο ο μισθωτής υποχρεούται να φέρει το ακίνητο στην πρότερη κατάσταση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης (με βάση και ενδεχόμενη απόσβεση που έχει μεσολαβήσει) και όποια προκύπτουσα υπεραξία να φορολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, έως και 31/12/2018 ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτου από επαχθή αιτία έχει ανασταλεί, ως εκ τούτου δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας από τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή για όποια βελτίωση-ανέγερση έγινε εφόσον η μίσθωση λυθεί εντός του τρέχοντος έτους. Το άρθρο 41 του ν.4172/2013 ξεκάθαρα αναφέρει ότι «…στην έννοια του εισοδήματος που προκύπτει από μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία, εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.»

κανε τους υπολογισμούς σου πάρε και δεύτερη γνώμη και αναλογα πραξε . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×