Jump to content

Ίδρυση ΕΠΕ (SRL) στη Ρουμανία (2017)


Recommended Posts

Ενημερώνουμε για τη διαδικασία ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης - ΕΠΕ (SRL) στη Ρουμανία, με βάσει τις νέες προσθήκες στη σχετική ρουμάνικη νομοθεσία, για το έτος 2017.

(τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2017).

Βασικά μία εταιρεία για να θεωρείται ως κανονική θα πρέπει να διέπεται τουλάχιστον από 3 βασικά στοιχεία:

1. Να έχει κανονική νόμιμη έδρα

Η διαδικασία ίδρυσης καθώς και όλες οι αλλαγές στο θέμα της νόμιμης έδρας μίας εταιρείας στη Ρουμανία, βασίζεται στη διαθεσιμότητα του χώρου (δωμάτιο γραφείου, διαμέρισμα ή κατοικία) και δεν επιτρέπεται η συστέγαση δύο εταιρειών. Για παράδειγμα, μία εταιρεία μπορεί να δηλώσει ως νόμιμη έδρα της ένα δωμάτιο γραφείου το οποίο πρέπει να φέρει αρίθμηση ώστε να καταχωρηθεί μέσω του Εμπορικού Μητρώου (Γραφείο [Biroul] No 01). Από τη στιγμή που θα εγκριθεί η ίδρυση εταιρείας στο συγκεκριμένο δωμάτιο γραφείου δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως νόμιμη έδρα άλλη εταιρεία. Επίσης σε ένα διαμέρισμα με δωμάτια μπορούν να συστεγαστούν αριθμών εταιρειών ίσος με το διαθέσιμο αριθμό δωματίων, τα οποία υποχρεωτικά είναι αριθμημένα (01,02,03,...) και καλό είναι να έχουν επισυναφθεί με σχεδιάγραμμα στο συμβόλαιο ενοικίασης.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το Εμπορικό Μητρώο να εγκρίνει νόμιμή έδρα σε χώρο που έχει ήδη κατοχυρωθεί σε άλλη εταιρεία.

2. Να έχει συμβόλαιο με λογιστή ή λογιστικό γραφείο

Η Ρουμάνικη Εφορία θεωρεί ότι μία κανονική εταιρεία θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο λογιστή ή λογιστικό γραφείο, ο οποίος θα αναλάβει τουλάχιστον τις ηλεκτρονικές δηλώσεις της. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να:

 • Υπογράψουν συμβόλαιο με φοροτεχνικό.
 • Να δώσουν εξουσιοδότηση από συμβολαιογράφο να καταχωρεί τις ηλεκτρονικές δηλώσεις.

3. Να έχει τραπεζικούς λογαριασμούς

Η εταιρεία οφείλει υποχρεωτικά να έχει τραπεζικό λογαριασμό στο νόμισμα της χώρας (LEI RON) και σε οποιοδήποτε άλλο επιπλέον επιθυμεί. Οι πληρωμές απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες γίνονται μέσω internet banking και σε ειδική φόρμουλα που παρέχουν όλες οι τράπεζες (Payment RON - Budget).

Κάθε μήνα η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραλαμβάνει επίσημα τις κινήσεις όλων των λογαριασμών που διαθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα, στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό, με σφραγίδα και υπογραφή του τραπεζικού ιδρύματος που τις εκδώσει. Οι κινήσεις παραδίνονται στο λογιστή της εταιρείας, με την υποχρέωση να τις περνά στα βιβλία της εταιρείας, ώστε να είναι διαθέσιμες στον πρώτο τυχόν έλεγχο.

Η διαδικασία ίδρυσης

Με βάση τα ανωτέρω η διαδικασία ίδρυσης μίας εταιρείας στη βασική της μορφή είναι απλή και σε γενικές γραμμές ουσιαστικά πραγματοποιείται μόνο σε δύο κρατικές υπηρεσίες:

Α. Εμπορικό Μητρώο

 • Διερεύνηση και κατοχύρωση ονόματος εταιρείας.
 • Δημιουργία καταστατικού.
 • Έγκριση μετόχων και διαχειριστών.
 • Τελική έγκριση για τη σύσταση της εταιρείας.

Με την έγκριση της ίδρυσης από το Μητρώο Εταιρειών, η νέα εταιρεία λαμβάνει ΑΦΜ και Αριθμό Μητρώου, ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα στην Εφορία.

B. Εφορία

 • Εγγραφή και υπαγωγή στο ΦΠΑ
 • Εγγραφή και υπαγωγή στο VIES.

Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2017 οι νέες εταιρείες όφειλαν να αποδείξουν μέσα από διαδικασία με αίτηση - ερωτηματολόγιο την επάρκεια τους ώστε να χαρακτηριστούν χαμηλού κινδύνου και να λάβουν έγκριση ως υπόχρεοι ΦΠΑ. Η διαδικασία πλέον άλλαξε και επανήλθε στα προηγούμενο καθεστώς, μετά από πάγιο αίτημα όλων των φοροτεχνικών της χώρας.

Τα γενικά έξοδα σύστασης είναι γύρω στα 800-1.000 ευρώ. Στο κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την έδρα και το λογιστικό γραφείο που θα αναλάβει μετά την παρακολούθηση και κάποια άλλα γενικά έξοδα (π.χ. μεταφράσεις) τα οποία έχουν ελάχιστο κόστος ανάλογα με τον όγκο των εγγράφων.

Τα μόνα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας για κάθε μέτοχο και κάποιες δηλώσεις που επικυρώνονται στο ΚΕΠ.
Εάν δεν επιθυμείτε να είσαστε παρόντες στη διαδικασία σύστασης της εταιρείας τότε μπορείτε να κάνετε εξουσιοδότηση σε συμβολαιογράφο ή στο ΚΕΠ στην Ελλάδα για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διαδικασία στη Ρουμανία (εξειδικευμένος επαγγελματίας, δικηγόρος ή λογιστής).

Η ίδρυση της εταιρείας μπορεί να διαρκέσει 4-5 εργάσιμες.

Γενικές συμβουλές

 • Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τη ρουμάνικη γλώσσα σε όλη τη διαδικασία να συνοδεύεστε από ένα επίσημο μεταφραστή ή από ένα δικηγόρο ή ένα σύμβουλο επιχειρήσεων που γνωρίζει απταίστως την ελληνική γλώσσα. Μην εμπιστεύεστε τον οποιονδήποτε για αυτή τη σημαντική εργασία εάν δεν έχει αποδεδειγμένα τις γνώσεις για τη διαδικασία.
 • Πριν εμπιστευτείτε κάποιον επαγγελματία για την ίδρυση της εταιρείας υπογράψτε μαζί του ένα συμφωνητικό ανάθεσης εργασίας που να αναφέρονται οι εργασίες που αναλαμβάνει, οι υποχρεώσεις του καθώς επίσης και οι αμοιβές του.
 • Μην υπογράψετε κανένα έγγραφο χωρίς να είστε απολύτως σίγουροι ότι σας έχει μεταφραστεί σωστά το περιεχόμενό του.
 • Μην ξεχάσετε να πάρετε αποδείξεις σε οποιοδήποτε τμήμα κάνετε αιτήσεις για την εταιρεία σας.
 • Μία εταιρεία μπορεί να έχει από έναν (1) έως και περισσότερους μετόχους. Η ρουμάνικη νομοθεσία επιτρέπει σε μία εταιρεία να μετέχει ένας αλλοδαπός μόνος του ή και με συνεταίρους χωρίς περιορισμούς στην εθνικότητα.
 • Θα χρειαστείτε ένα λογιστικό γραφείο ή ένα λογιστή.
 • Όταν θα υπογράψετε συμβόλαιο ενοικίασης για τη νόμιμη έδρα της εταιρείας να είσαστε σίγουροι ότι συμπεριλαμβάνεται μέσα ο όρος ότι μπορείτε να ασκήσετε εργασίες γραφείου. Υπάρχουν μερικοί επιτήδειοι, οι οποίοι ενοικιάζουν χώρο για νόμιμη έδρα αλλά δεν σου επιτρέπουν να εργαστείς μέσα σε αυτόν. Νομικά είναι καλυμμένοι κι εσείς θα είσαστε εκτεθειμένοι όχι στην ίδρυση αλλά στη λειτουργία της εταιρείας αφού δεν θα μπορείτε να αποδείξετε στην εφορία που ασκείτε δραστηριότητα!

Τέλος στη Ρουμανία η φορολογία είναι:

 • 3% επί των εσόδων για όσες επιχειρήσεις έχουν τζίρο μέχρι 500.000 ευρώ.
 • 1% επί των εσόδων για όσες επιχειρήσεις έχουν τζίρο μέχρι 500.000 ευρώ και απασχολούν με κανονικό ωράριο έναν τουλάχιστο υπάλληλο (μπορεί να είναι και μέτοχος της εταιρείας).
 • 16% επί των κερδών για όσες εταιρείες έχουν ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ τζίρο σε ένα ημερολογιακό έτος.
 • 5% φορολογείται το μέρισμα των μετόχων.

Για επιπλέον πληροφορίες είμαστε στη διάθεση σας.

Νίκος Κοροπούλης
Managing Director
Senior Project Manager
T(GR): 210 4409900
T(RO): +40 352086060
[email protected]

Link to comment
Share on other sites

4 λεπτά πριν , ethos said:

οπου και να εχει εδρα η ΕΠΕ μαστορα, αμα ο μετοχος η' η  οικογενεια του μενουν στην Ελλαδα, στην Ελλαδα θα φορολογηθει για ολα τα φραγκα

Και όλοι αυτοί με τις εταιρείες στη Βουλγαρία και στην Κύπρο? Τι θέλετε να πείτε, ότι είναι εκτεθειμένοι? 

Πέρα από την πλάκα, αυτό που γράφετε δεν είναι απόλυτο, η Ρουμανία δεν είναι σε λίστα και (ίσως) θα μπορούσε να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αρνητικό η χαμηλή αξιοπιστία.

Το κακό είναι ότι αυτοί που παροτρύνουν τον κόσμο να "επενδύσει" στην αλλοδαπή, είναι οι ίδιοι οι δικηγόροι. Και μάλιστα κάτι "εξειδικευμένα μεγαλογραφεία". Οι δε "επενδυτές" καταπίνουν αμάσητη την παπάντζα. 

Link to comment
Share on other sites

Η Ρουμάνικη Εφορία εκδίδει με σχετική ευκολία το πιστοποιητικό φορολογικού κατοίκου, το οποίο απαιτείται για τη μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Συμπληρώνεται σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2. Επισυνάπτεται ερωτηματολόγιο με πληροφορίες για τον ενδιαφερόμενο π.χ. πότε εισήλθε στη χώρα, πόσο θα μείνει, ποιους θα φέρει κι αν θα φέρει μαζί του κ.α.

3. Συμβόλαιο ενοικίασης ή φιλοξενίας.

Το 3. είναι το κλειδί! Μπορείς να καταθέσεις συμβόλαιο φιλοξενίας, ακόμα και δωρεάν, το οποίο και μόνο είναι αποδεικτικό ότι είσαι στη χώρα περισσότερο από 183 μέρες.

Αμέσως η ρουμάνικη Εφορία εκδίδει σε μία εργάσιμη μέρα το δίγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο θα επικυρωθεί με Apostile - Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης και θα παραδοθεί στη ΔΟΥ που ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

Βάσει της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, τα εισοδήματα που αποκτά ο Έλληνας υπήκοοος ως φορολογικός κάτοικος της Ρουμανίας δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.

Link to comment
Share on other sites

14 λεπτά πριν , ponzi said:

Πέρα από την πλάκα, αυτό που γράφετε δεν είναι απόλυτο, η Ρουμανία δεν είναι σε λίστα και (ίσως) θα μπορούσε να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αρνητικό η χαμηλή αξιοπιστία.

Το κακό είναι ότι αυτοί που παροτρύνουν τον κόσμο να "επενδύσει" στην αλλοδαπή, είναι οι ίδιοι οι δικηγόροι. Και μάλιστα κάτι "εξειδικευμένα μεγαλογραφεία". Οι δε "επενδυτές" καταπίνουν αμάσητη την παπάντζα. 

θα μας επιτρέψετε να μην συμφωνήσουμε στο πρώτο σκέλος. Η Ρουμανία είναι από τις πιο αξιόπιστες και δυναμικές στα θέματα φορολογίας στην Ευρώπη. Ο ΦΠΑ μειώθηκε από 24% στο 19%, η φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 3% ή 1% (διαβάστε πιο πάνω) και όλες οι κινήσεις του επίσημου Κράτους είναι στην παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα.

Για το δεύτερο δεν θα διαφωνήσω αφού υπάρχουν πολλά κρούσματα εξαπάτησης ή ελλιπής ενημέρωσης Ελλήνων που προσπάθησαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη Ρουμανία. Κυρίως αυτό συμβαίνει από την κακή ελληνική συνήθεια να εμπιστεύεσαι εκείνους που είναι "φθηνοί" και "μεγαλόστομοι".

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, callistargroup said:

θα μας επιτρέψετε να μην συμφωνήσουμε στο πρώτο σκέλος. Η Ρουμανία είναι από τις πιο αξιόπιστες και δυναμικές στα θέματα φορολογίας στην Ευρώπη. Ο ΦΠΑ μειώθηκε από 24% στο 19%, η φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 3% ή 1% (διαβάστε πιο πάνω) και όλες οι κινήσεις του επίσημου Κράτους είναι στην παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα.

Για το δεύτερο δεν θα διαφωνήσω αφού υπάρχουν πολλά κρούσματα εξαπάτησης ή ελλιπής ενημέρωσης Ελλήνων που προσπάθησαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη Ρουμανία. Κυρίως αυτό δεν συμβαίνει από την κακή ελληνική συνήθεια να εμπιστεύεσαι εκείνους που είναι "φθηνοί" και "μεγαλόστομοι".

Οι δικηγόροι δεν είναι φθηνοί. Απλά είναι δικηγόροι και έχουν άλλο ειδικό βάρος. 

Σχετικά με την αξιοπιστία τώρα. Αν προτείνω σε πελάτη μου να ανοίξει εταιρεία στην Μάλτα ή στη Ρουμανία. Χωρίς να του αναφέρω τίποτα για συντελεστές και κόστη. Ποια χώρα λέτε να προτιμήσει?

Link to comment
Share on other sites

2 λεπτά πριν , ponzi said:

Οι δικηγόροι δεν είναι φθηνοί. Απλά είναι δικηγόροι και έχουν άλλο ειδικό βάρος. 

Σχετικά με την αξιοπιστία τώρα. Αν προτείνω σε πελάτη μου να ανοίξει εταιρεία στην Μάλτα ή στη Ρουμανία. Χωρίς να του αναφέρω τίποτα για συντελεστές και κόστη. Ποια χώρα λέτε να προτιμήσει?

Καταρχήν η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στη Ρουμανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με δικηγόρους. Είναι καθαρά φοροτεχνική υπόθεση.

Τώρα στο θέμα Μάλτα ή Ρουμανία η απάντηση είναι απλή... Αν προκύψει ένα θέμα με την εταιρεία, ποιος πάει Μάλτα να δει τι γίνεται; Στη Ρουμανία είσαστε σε λίγες ώρες είτε αεροπορικώς είτε οδικώς.

Επίσης επειδή έχουμε ιδρύσει εκατοντάδες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διαπιστώσαμε ότι το φορολογικό αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον εδώ στη Ρουμανία είναι σκάλες ανώτερο.

Link to comment
Share on other sites

13 λεπτά πριν , callistargroup said:

Καταρχήν η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στη Ρουμανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με δικηγόρους. Είναι καθαρά φοροτεχνική υπόθεση.

Τώρα στο θέμα Μάλτα ή Ρουμανία η απάντηση είναι απλή... Αν προκύψει ένα θέμα με την εταιρεία, ποιος πάει Μάλτα να δει τι γίνεται; Στη Ρουμανία είσαστε σε λίγες ώρες είτε αεροπορικώς είτε οδικώς.

Επίσης επειδή έχουμε ιδρύσει εκατοντάδες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διαπιστώσαμε ότι το φορολογικό αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον εδώ στη Ρουμανία είναι σκάλες ανώτερο.

Αφού έχετε διάθεση για διάλογο, θέλετε να μας πείτε γιατί θα συμβουλεύατε κάποιον Έλληνα να ιδρύσει εταιρεία στη Ρουμανία?

Να μεταφέρει την επιχείρηση του εκεί?

Να ξενιτευτεί και ο ίδιος?

Σε ποιον τομέα της Ρουμάνικης οικονομίας να δραστηριοποιηθεί?

Δώστε μας ένα παράδειγμα "επιχείρησης ελληνικών συμφερόντων" μιας και μπήκατε στον κόπο να μας ενημερώσετε. Δεν εννοώ το όνομα της βέβαια. Τη δομή και τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου project εννοώ.

 

 

Link to comment
Share on other sites

πριν μία ώρα, ponzi said:

Αφού έχετε διάθεση για διάλογο, θέλετε να μας πείτε γιατί θα συμβουλεύατε κάποιον Έλληνα να ιδρύσει εταιρεία στη Ρουμανία?

Να μεταφέρει την επιχείρηση του εκεί?

Να ξενιτευτεί και ο ίδιος?

Σε ποιον τομέα της Ρουμάνικης οικονομίας να δραστηριοποιηθεί?

Δώστε μας ένα παράδειγμα "επιχείρησης ελληνικών συμφερόντων" μιας και μπήκατε στον κόπο να μας ενημερώσετε. Δεν εννοώ το όνομα της βέβαια. Τη δομή και τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου project εννοώ.

Από το 2003 έως το 2006 κανείς δεν ήθελε να ακούσει για Ρουμανία.
Από το 2007 έως το 2011 άρχισαν περισσότεροι να αναζητούν λύσεις.
Από το 2012 έως σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιχειρηματιών που ήθελαν να μεταφερθούν και το έκαναν πράξη.

Αν μιλήσουμε για τους τελευταίους είχαν 3 επιλογές. Είτε θα έκλειναν είτε θα έκλεβαν είτε θα έφευγαν. Επέλεξαν να φύγουν για να κρατήσουν την αξιοπρέπεια τους.

Γιατί Ρουμανία;

 • Μιλάμε για μία αγορά διπλάσια από την Ελλάδα με 20 εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι έχουν ως βασική διασκέδαση το shopping.
 • Με λίγους σχετικά κωδικούς προϊόντων και ανάγκη για εισαγωγή προϊόντων.
 • Μία ρουμάνικη οικονομία που τρέχει με τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης, από τους υψηλότερους της Ευρώπης.
 • Μία φορολογική νομοθεσία χωρίς εκπλήξεις, χωρίς ειδικούς ή έξτρα φόρους και με ευνοϊκότερη φορολογία κάθε χρόνο.
 • Ένας λαός που σέβεται τους (καλούς) ξένους και ειδικά τους (καλούς) Έλληνες. Όσοι δεν σεβάστηκαν τη χώρα, έφυγαν βράδυ.
 • Μία χώρα με έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εγκληματικότητας στην Ευρώπη.

Κλείνω λοιπόν τα "γιατί"... αν και μπορώ να παραθέσω κατεβατά ολόκληρα.

Δημιουργήσαμε υποκαταστήματα τραπεζών, αναδιοργανώσαμε βιομηχανίες για την εξοικονόμηση πόρων, είμαστε οι μοναδικοί που καταφέραμε να έχουμε ελληνική βιοτεχνία στο ρουμάνικο "άρθρο 44" χωρίς να πληρώσει 8 μηνιαίες δόσεις αντίθετα από το νόμο και χωρίς να χάσει τη ρύθμιση, έχουμε δημιουργήσει πάνω από 2.000 μελέτες για τη ρουμάνικη αγορά κι έχουμε βοηθήσει στην "στοχευμένη" εισαγωγή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Και για όλα αυτά ούτε μας ζήτησαν ένα ευρώ ούτε δώσαμε ένα ευρώ.

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, callistargroup said:

Από το 2003 έως το 2006 κανείς δεν ήθελε να ακούσει για Ρουμανία.
Από το 2007 έως το 2011 άρχισαν περισσότεροι να αναζητούν λύσεις.
Από το 2012 έως σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιχειρηματιών που ήθελαν να μεταφερθούν και το έκαναν πράξη.

Αν μιλήσουμε για τους τελευταίους είχαν 3 επιλογές. Είτε θα έκλειναν είτε θα έκλεβαν είτε θα έφευγαν. Επέλεξαν να φύγουν για να κρατήσουν την αξιοπρέπεια τους.

Γιατί Ρουμανία;

 • Μιλάμε για μία αγορά διπλάσια από την Ελλάδα με 20 εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι έχουν ως βασική διασκέδαση το shopping.
 • Με λίγους σχετικά κωδικούς προϊόντων και ανάγκη για εισαγωγή προϊόντων.
 • Μία ρουμάνικη οικονομία που τρέχει με τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης, από τους υψηλότερους της Ευρώπης.
 • Μία φορολογική νομοθεσία χωρίς εκπλήξεις, χωρίς ειδικούς ή έξτρα φόρους και με ευνοϊκότερη φορολογία κάθε χρόνο.
 • Ένας λαός που σέβεται τους (καλούς) ξένους και ειδικά τους (καλούς) Έλληνες. Όσοι δεν σεβάστηκαν τη χώρα, έφυγαν βράδυ.
 • Μία χώρα με έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εγκληματικότητας στην Ευρώπη.

Κλείνω λοιπόν τα "γιατί"... αν και μπορώ να παραθέσω κατεβατά ολόκληρα.

Δημιουργήσαμε υποκαταστήματα τραπεζών, αναδιοργανώσαμε βιομηχανίες για την εξοικονόμηση πόρων, είμαστε οι μοναδικοί που καταφέραμε να έχουμε ελληνική βιοτεχνία στο ρουμάνικο "άρθρο 44" χωρίς να πληρώσει 8 μηνιαίες δόσεις αντίθετα από το νόμο και χωρίς να χάσει τη ρύθμιση, έχουμε δημιουργήσει πάνω από 2.000 μελέτες για τη ρουμάνικη αγορά κι έχουμε βοηθήσει στην "στοχευμένη" εισαγωγή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Και για όλα αυτά ούτε μας ζήτησαν ένα ευρώ ούτε δώσαμε ένα ευρώ.

Όλα αυτά που περιγράφετε είναι ωραία, θεμιτά και τα προσυπογράφω (εκτός από αυτό με τα 20εκ. και το shopping, το οποίο μου φάνηκε αστείο).

Προϋποθέτουν όμως μεταφορά της επιχείρησης εκεί. Στην αρχή με μπερδέψατε λίγο με τα αυτόνομα δωμάτια και την "κανονική" επιχείρηση.

Άρα, διώχνουμε τους (όποιους) εργαζόμενους, βρίσκουμε σπίτι και μαγαζί και πάμε Ρουμανία. Κάτι τέτοιο δεν θα το πρότεινα στους πελάτες μου, έχω ιδεολογικούς φραγμούς (όχι σχετικούς με τη Ρουμανία αλλά με τη μετανάστευση-φυγή).

Το μόνο ενδιαφέρον που βλέπω έχει να κάνει με το φορολογικό σχεδιασμό, αλλά κάτι τέτοιο θέλει πολύ μελέτη και προσοχή γιατί ο συνάδελφος Ethos καραδοκεί...:)

 

Link to comment
Share on other sites

19 ώρες πριν, ponzi said:

Και όλοι αυτοί με τις εταιρείες στη Βουλγαρία και στην Κύπρο? Τι θέλετε να πείτε, ότι είναι εκτεθειμένοι? 

Πέρα από την πλάκα, αυτό που γράφετε δεν είναι απόλυτο, η Ρουμανία δεν είναι σε λίστα και (ίσως) θα μπορούσε να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αρνητικό η χαμηλή αξιοπιστία.

Το κακό είναι ότι αυτοί που παροτρύνουν τον κόσμο να "επενδύσει" στην αλλοδαπή, είναι οι ίδιοι οι δικηγόροι. Και μάλιστα κάτι "εξειδικευμένα μεγαλογραφεία". Οι δε "επενδυτές" καταπίνουν αμάσητη την παπάντζα. 

Αν στον (τυχον) ελεγχο ΔΕΝ μπορεσεις να πεισεις τον ελεγκτη οτι δεν εχεις τιποτα απο αυτα  του Ν. 4172:

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του

τοτε ναι ειναι εκτεθειμενοι

Διαφορετικα, φροντισε να ειναι ΜΟΝΟ φορολογικοι κατοικοι αλλοδαπης ( και οχι ΚΑΙ Ελλαδας) οι φορολογουμενοι σου και η οικογενεια τους.

Π.Χ.

Υιος (ενηλικας) που δεν εχει οικογενεια ( γυναικα , παιδια) στην Ελλαδα , ευκολα μπορει να δικαιολογησει οτι ειναι ΜΟΝΟ φορολογικος κατοικος π.χ. Ρουμανιας

Πατερας που η οικογενεια του ζει στην Ελλαδα ....δυσκολα θα καταφερει να πεισει, Αν ΠΡΙΝ δεν εχει κανει διαζευξη , χωρισμο κλπ.

Μην ξεχναμε οτι ειναι ηδη σε λειτουργια μια συμφωνια για ανταλλαγη φορολογικων πληροφοριων μεταξυ πολλων κρατων της Ευρωπης. Καποτε θα καταφθασουν λιστες...... Μολις ταυτοποιηθουν τα π.χ. ρουμανικα ΑΦΜ ( μεσω αριθμων διαβατηριων) με τους Ελληνες φορολογικους κατοικους ....αντε τρεχα να πεισεις οτι δεν εισαι ελεφαντας.

Εκτος αν εχεις μεγαλο στομαχι , και λεφτα για δικαστηρια ....

[ καλου-κακου, βαζε στην ακρη τη διαφορα φορου μεταξυ Ελλαδος-αλλοδαπης ( + προσαυξησεις 6ετιας) ]

Μια αποψη ειναι .....

Link to comment
Share on other sites

Εχω την εντύπωση πως η αρχική δημοσίευση δεν αποσκοπούσε στην υπόδειξη δημιουργίας επίπλαστων καταστάσεων , αλλά αποτελούσε μια προσπάθεια απλής ενημέρωσης για ισχύοντα σε άλλη χώρα . 

Link to comment
Share on other sites

16 ώρες πριν, ponzi said:

Άρα, διώχνουμε τους (όποιους) εργαζόμενους, βρίσκουμε σπίτι και μαγαζί και πάμε Ρουμανία. Κάτι τέτοιο δεν θα το πρότεινα στους πελάτες μου, έχω ιδεολογικούς φραγμούς (όχι σχετικούς με τη Ρουμανία αλλά με τη μετανάστευση-φυγή).

Από το 2003 που ξεκίνησε η επαγγελματική μας δραστηριότητα στη Ρουμανία έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να πείσουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να κάνουν εξαγωγές στη Ρουμανία. Ήδη από το 2009 δημιουργήσαμε και ειδικό project GRBiz (www.grbiz.eu) για να προσφέρουμε πιο εξειδικευμένη βοήθεια και έχουμε επισκεφθεί πολλά Επιμελητήρια στην Ελλάδα.

Αν σήμερα, κάτω από τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες, ορισμένοι πλέον αναγκάζονται άμεσα ή "έμμεσα" να μεταναστεύσουν, η ευθύνη αφορά εκείνους που παίρνουν τις επώδυνες πολιτικές αποφάσεις.

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, SOTHRIS said:

Εχω την εντύπωση πως η αρχική δημοσίευση δεν αποσκοπούσε στην υπόδειξη δημιουργίας επίπλαστων καταστάσεων , αλλά αποτελούσε μια προσπάθεια απλής ενημέρωσης για ισχύοντα σε άλλη χώρα . 

Προσπαθούμε εδώ και χρόνια, αποκλειστικά μέσω της κοινότητας του Taxheaven, να δώσουμε αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.

Link to comment
Share on other sites

7 ώρες πριν, callistargroup said:

Προσπαθούμε εδώ και χρόνια, αποκλειστικά μέσω της κοινότητας του Taxheaven, να δώσουμε αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.

OK γιατί σε  άλλη περίπτωση ισχύει η δυνατότητα , με βάση το Ν 4172/2013 ,της φορολογικής αρχής (της ελληνικής εν προκειμένω) κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος , να μη λαμβάνει υπόψιν τεχνητές καταστάσειςκαι διευθετήσεις  που έχουν διαμορφωθεί με μόνο κριτήριο την φορο-αποφυγή . Υπό την έννοια αυτή και μόνο πρέπει να προσέξουν πολλοί γιατί νομίζοντας ότι έκαναν κάτι το έξυπνο αποδειχθεί στο τέλος ότι αυτό ήταν μια τρύπα στο νερό.

Link to comment
Share on other sites

πριν μία ώρα, SOTHRIS said:

OK γιατί σε  άλλη περίπτωση ισχύει η δυνατότητα , με βάση το Ν 4172/2013 ,της φορολογικής αρχής (της ελληνικής εν προκειμένω) κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος , να μη λαμβάνει υπόψιν τεχνητές καταστάσειςκαι διευθετήσεις  που έχουν διαμορφωθεί με μόνο κριτήριο την φορο-αποφυγή . Υπό την έννοια αυτή και μόνο πρέπει να προσέξουν πολλοί γιατί νομίζοντας ότι έκαναν κάτι το έξυπνο αποδειχθεί στο τέλος ότι αυτό ήταν μια τρύπα στο νερό.

Δυστυχώς Σωτήρη φοβάμαι στην περίπτωση αυτή ο "ψέυτης και ο κλέφτης" θα χαίρονται για πολλά χρόνια μέχρι να πάρει μπρος ο ελεγκτικός μηχανισμός. Το αστείο είναι ότι αν θέλουν παγιδεύουν αυτούς τους "εξωστρεφείς επενδυτές" πανεύκολα.

 

Link to comment
Share on other sites

8 ώρες πριν, ponzi said:

Δυστυχώς Σωτήρη φοβάμαι στην περίπτωση αυτή ο "ψέυτης και ο κλέφτης" θα χαίρονται για πολλά χρόνια μέχρι να πάρει μπρος ο ελεγκτικός μηχανισμός. Το αστείο είναι ότι αν θέλουν παγιδεύουν αυτούς τους "εξωστρεφείς επενδυτές" πανεύκολα.

 

Oσο είμαστε στη φάση του "ο φόβος φυλάει τα έρημα" θα συμβαίνει αυτό που έχεις επισημάνει .

Link to comment
Share on other sites

10 ώρες πριν, ponzi said:

Δυστυχώς Σωτήρη φοβάμαι στην περίπτωση αυτή ο "ψέυτης και ο κλέφτης" θα χαίρονται για πολλά χρόνια μέχρι να πάρει μπρος ο ελεγκτικός μηχανισμός. Το αστείο είναι ότι αν θέλουν παγιδεύουν αυτούς τους "εξωστρεφείς επενδυτές" πανεύκολα.

 

Τη νομιμότητα μίας επιχείρησης στη Ρουμανία την κρίνουν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην εν λόγω χώρα κι όχι οι Ελληνικές αρχές. Εάν λοιπόν η εταιρεία πληροί όλες τις προϋποθέσεις που διέπουν το ρουμάνικο Φορολογικό Κώδικα, θα έρθει η Εφορία ή ο ΣΔΟΕ και θα πουν ότι δεν είναι σωστή;

Υ.Γ. επειδή μιλήσατε για "εξωστρεφείς επενδυτές" δώστε μία πειστική απάντηση πως μπορεί μία επιχείρηση στην Ελλάδα να επιβιώσει ότι έχει φτάσει να δίνει το 70% σε φόρους, κρυφούς, φανερούς, έμμεσους, άμεσα και επί τα αυτά μέρη;

Link to comment
Share on other sites

η νομιμότητα μίας επιχείρησης στη Ρουμανία την κρίνουν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην εν λόγω χώρα κι όχι οι Ελληνικές αρχές. Εάν λοιπόν η εταιρεία πληροί όλες τις προϋποθέσεις που διέπουν το ρουμάνικο Φορολογικό Κώδικα, θα έρθει η Εφορία ή ο ΣΔΟΕ και θα πουν ότι δεν είναι σωστή;

Βεβαίως μπορεί να έρθει η Εφορία της Ελλάδος και να φορολογήσει για το παγκόσμιο εισόδημα.

και μετά βρες άκρη μαζί τους σε δικαστήρια.....,

 

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, callistargroup said:

Τη νομιμότητα μίας επιχείρησης στη Ρουμανία την κρίνουν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην εν λόγω χώρα κι όχι οι Ελληνικές αρχές. Εάν λοιπόν η εταιρεία πληροί όλες τις προϋποθέσεις που διέπουν το ρουμάνικο Φορολογικό Κώδικα, θα έρθει η Εφορία ή ο ΣΔΟΕ και θα πουν ότι δεν είναι σωστή;

 

Ελάτε τώρα καταλάβατε γιατί μιλάμε , μην επικαλείσθε άσχετα δεδομένα . Προφανώς  δεν έχει καμιά δουλειά κανένας ΣΔΟΕ (που δεν υφίσταται πλεόν ως μηχανισμός ) για αυτά .  Οι συνάδελφοι δεν αναφέρθηκαν σε αυτό. 

Η όποια κρίση της ελληνικής φορολογικής αρχής δε θα είναι σε ζητήματα απτόμενα του κώδικα φορολογίας στη Ρουμανία (ή σε όποια άλλη χώρα ) ,αλλά θα επικεντρωθεί στο ζήτημα αν δημιουργήθηκε μια τεχνική διευθέτηση και μια επίπλαστη κατάσταση αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα .

Αν όλα είναι καλά ουδέν θέμα . Επομένως δεν έχει νόημα να επιχειρηματολογούμε παραπάνω .

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, callistargroup said:

Τη νομιμότητα μίας επιχείρησης στη Ρουμανία την κρίνουν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην εν λόγω χώρα κι όχι οι Ελληνικές αρχές. Εάν λοιπόν η εταιρεία πληροί όλες τις προϋποθέσεις που διέπουν το ρουμάνικο Φορολογικό Κώδικα, θα έρθει η Εφορία ή ο ΣΔΟΕ και θα πουν ότι δεν είναι σωστή;

Υ.Γ. επειδή μιλήσατε για "εξωστρεφείς επενδυτές" δώστε μία πειστική απάντηση πως μπορεί μία επιχείρηση στην Ελλάδα να επιβιώσει ότι έχει φτάσει να δίνει το 70% σε φόρους, κρυφούς, φανερούς, έμμεσους, άμεσα και επί τα αυτά μέρη;

Αγαπητέ συνάδελφε,

Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο και να μην λέμε μισόλογα, η ίδρυση και η εγκατάσταση μιας εταιρείας σε "δωμάτιο" άλλης χώρας ίσως θα είχε ενδιαφέρον για μεταφορά κεφαλαίων, μεταφορά μερισμάτων, αποφυγή ΕΦΚΑ και άλλα τέτοια. Όχι για αποφυγή φόρου εισοδήματος. Το παράθυρο αυτό έκλεισε ή τουλάχιστον θα κλείσει όταν αποφασίσουν να ασχοληθούν οι ελεγκτικές αρχές με τα BG ΑΦΜ Ελλήνων φτωχοδιαβόλων και τα CY των πιο premium "γατονίων".

Από την ίδρυση μιας κανονικής (χωρίς εισαγωγικά) εταιρείας στο εξωτερικό δεν έχει να φοβάται κανείς τίποτα. 

Για εμένα το θέμα ξεκίνησε στραβά διαβάζοντας αυτό:

Βασικά μία εταιρεία για να θεωρείται ως κανονική θα πρέπει να διέπεται τουλάχιστον από 3 βασικά στοιχεία:

1. Να έχει κανονική νόμιμη έδρα

Για παράδειγμα, μία εταιρεία μπορεί να δηλώσει ως νόμιμη έδρα της ένα δωμάτιο γραφείου το οποίο πρέπει να φέρει αρίθμηση ώστε να καταχωρηθεί μέσω του Εμπορικού Μητρώου (Γραφείο [Biroul] No 01). 

Link to comment
Share on other sites

Μήπως (επειδή ειναι θεμα και αυτο) μπορειτε να μας ενημερωσετε για τις Ασφαλιστικές Υποχρεωσεις των Μελών ...Εταιρων...Μετόχων μιας Ρουμανικης Επιχείρησης ?!

Link to comment
Share on other sites

36 λεπτά πριν , Proodeytiki said:

Μήπως (επειδή ειναι θεμα και αυτο) μπορειτε να μας ενημερωσετε για τις Ασφαλιστικές Υποχρεωσεις των Μελών ...Εταιρων...Μετόχων μιας Ρουμανικης Επιχείρησης ?!

δεν υπάρχει καμία υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη είτε για μετόχους είτε για διαχειριστές.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...