Jump to content
 • 0

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΕ


maras
 Share

Question

Γειας σας,

Το χαρτοσημο απο την συναψη δανειου μεταξυ εταιρειων αποδιδεται σε 5 ημερες απο την συμβαση ή στις 15 του επομενου μηνα;

 

Link to comment
Share on other sites

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
35 λεπτά πριν , maras said:

Γειας σας,

Το χαρτοσημο απο την συναψη δανειου μεταξυ εταιρειων αποδιδεται σε 5 ημερες απο την συμβαση ή στις 15 του επομενου μηνα;

 

Εξαιρετικώς: α) επί δανείων συναπτομένων μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιριών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών ως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και οιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επομένου της εις τα λογιστικά βιβλία εγγραφής των πράξεων τούτων.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στην ΦΑΕ στους παρακρατουμενους οτι λενε αυτο ισχυει οταν δεν υπαρχει εγγραφη συμφωνια. Οταν εχει υπογραφει συμβαση ισχυει το 5ημερο.

Ισχυει αυτο?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υποβαλλουμε την συμβαση και στην κατασταση συμφωνητικων?

Εχω περιπτωση με δανειο απο την Κυπρο σε ατομικη επιχειρηση στην Ελλαδα το χει αντιμετωπισει καποιος συναδελφος προσφατα

 

 , γενικα και ψαχνωντας βρηκα αυτα :

Δ. Θεώρηση στη ΔΟΥ - Απόδοση χαρτοσήμου

Η υποχρέωση θεώρησης αφορά τους επιτηδευματίες (πλέον ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα) και όχι τα λοιπά  φυσικά πρόσωπα οι οποίοι δεν υποβάλλουν για θεώρηση τη σύμβαση αυτή. Ουσιαστικά η θεώρηση του εγγράφου στην Δ.Ο.Υ. αποτελεί η χαρτοσήμανση του δανείου η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός 5 ημερών από την κατάρτιση και υπογραφή του δανείου. Σε περίπτωση σύναψης δανείου μεταξύ ιδιωτών που λειτουργούν ως επιτηδευματίες υποχρεούται βάσει της παρ.16,άρθρου 8 του Ν.1882/1990 για την υποβολή του εν λόγω δανείου στην τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικών (η υποβολή τους γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω gsis-ΦΕΚ Β 246/17.2.2015). Η μη υποβολή του δεν επηρεάζει την ισχύ του δανείου όσον αφορά το δικαστικό επίπεδο διεκδικήσεων (ΑΠ 1638/2001).

Δ. Χαρτοσήμανση και απόδοση χαρτοσήμου

Τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών και μεταξύ ιδιώτη και επιτηδευματία υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (+20% υπέρ ΟΓΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  15 παρ. 5 γ, 15 παρ. 1α , 13παρ. 1α, του Κώδικα Χαρτοσήμου. Το χαρτόσημο αυτό είναι αναλογικό καθώς υπολογίζεται επί της χρηματικής αξίας που αναφέρεται στη δανειακή σύμβαση(άρθρο 2 του Π.Δ. της 28.7.1931/1931).Χαρτόσημο επίσης οφείλεται και από την εξόφληση των τόκων της δανειακής σύμβασης.Τα δάνεια που συνάπτονται και εκτελούνται στην αλλοδαπή απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου (οι καταβολές του δεν γίνονται σε ημεδαπό τραπ. κατάστημα).Επιπλέον αν συναφθεί έντοκο δάνειο και το προϊόν του δανείου ο οφειλέτης το δανειοδοτήσει περαιτέρω σε τρίτους εντόκως, θα οφείλονται τέλη χαρτοσήμου επί των τόκων και των δύο δανείων, γιατί απορρέουν από δύο διαφορετικές και αυτοτελείς δανειακές συμβάσεις. Όσον αφορά τα δάνεια στα οποία συμβάλλεται άτομο με την επιχειρηματική του ιδιότητα , η απόδοση του οφειλόμενου χαρτοσήμου γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα που έγινε η εγγραφή στα λογιστικά βιβλία (άρθρο 3 του Π.Δ. της 28.7.1931/1931).Το αποδεικτικό πληρωμής υπέρ Δημοσίου για το τέλος χαρτοσήμου πρέπει να αναφέρει τα ουσιώδη στοιχεία της δανειακής σύμβασης και να προσαρτάται επί αυτής. Υπόχρεος απόδοσης χαρτοσήμου είναι αυτός που καθορίζεται ελεύθερα από την σύμβαση. Σε περίπτωση μη καθορισμού αυτό καταβάλλεται από τον οφειλέτη του δανείου.

Υπάρχει ένα θέμα για το αν καταγραφή που έγινε σε βιβλία εταιρείας για δανειακή σύμβαση (που μπορεί να καταρτίστηκε και να εξοφλήθηκε στο εξωτερικό) τεκμαίρεται ότι η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε στην Ελλάδα οπότε φορολογείται και στην Ελλάδα, μια άποψη που εντάσσεται στην πάγια θέση της Διοίκησης ότι θεωρεί εκ των προτέρων φοροφυγά τον ιδιώτη επιχειρηματία και τον υποχρεώνει να αποδεικνύει την αθωότητά του αντί η αθωότητά του να αποτελεί το τεκμήριο. Προτείνουμε να ανατρέξετε στις αποφάσεις του ΣτΕ 3639/2013 και 124/2014 όπου υποστηρίζεται πως το τέλος χαρτοσήμου είναι καταβλητέο επί συμβάσεων των οποίων η εξόφληση γίνεται στην Ελλάδα (ακόμη κι αν η εντολή του εμβάσματος δίδεται από το εξωτερικό αλλά ο τελικός παραλήπτης λογαριασμός είναι ελληνικός). 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πηγα ρωτησα και απανταω μηπως βοηθηθει στο μελλον καποιος συναδελφος

 

υποβολη στην δου εντος 5 ημερων , η συμβαση η κινηση του λογ/μουυ και αποδοση χαρτοσημου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα Ευχαριστώ,

Είναι σίγουρο αυτό ? Το λέω διότι  στο άρθρο 54 βρίσκουμε 

Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
 
 
ε..................................................
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του
 
και παρακάτω στην παράγραφο 2  διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα 
 
Ως τι δήλωση τι λαμβάνουν ? Φορολογική? Γιατί παρακράτησης φόρου δεν νομίζω ότι είναι.
 
Πρόκειται για σύμβαση με χαρτόσημο χρησιδανείου μεταξύ επιτηδευματιών για παραχώρηση μηχανήματος.
 
 
 
Link to comment
Share on other sites

 • 0
On 20/8/2017 at 1:18 ΜΜ, asteras5 said:

Καλημέρα Ευχαριστώ,

Είναι σίγουρο αυτό ? Το λέω διότι  στο άρθρο 54 βρίσκουμε 

Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
 
 
ε..................................................
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του
 
και παρακάτω στην παράγραφο 2  διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα 
 
Ως τι δήλωση τι λαμβάνουν ? Φορολογική? Γιατί παρακράτησης φόρου δεν νομίζω ότι είναι.
 
Πρόκειται για σύμβαση με χαρτόσημο χρησιδανείου μεταξύ επιτηδευματιών για παραχώρηση μηχανήματος.
 
 
 

Εκπρόθεσμο χαρτόσημο έχει πρόστιμο 250 ή 500 αν ο υπόχρεος καταβολής είναι επιτηδευματίας.

Δείτε άρθρο 2 ΚΦΔ:

1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β' .

και παράρτημα ΚΦΔ: 

Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),

Link to comment
Share on other sites

 • 0
41 λεπτά πριν , ponzi said:

Εκπρόθεσμο χαρτόσημο έχει πρόστιμο 250 ή 500 αν ο υπόχρεος καταβολής είναι επιτηδευματίας.

Δείτε άρθρο 2 ΚΦΔ:

1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β' .

και παράρτημα ΚΦΔ: 

Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),

Καλησπέρα ευχαριστώ,

Το είχα διαβάσει αυτό , απλά νόμιζα ότι στο άρθρο 54 εξειδικεύει το ποιες παραβάσεις έχουν το 250 ή 500 ευρώ και επειδή γράφει μόνο για δήλωση παρακρατούμενων ή  φορολογική δήλωση είπα μήπως την γλυτώναμε.

Όπως ανέφερα παραπάνω πρόκειται για χαρτοσήμανση χρησιδανείου από παραχώρηση μηχανών καφέ . Μιλάμε για χαρτόσημα ύψους 20 ευρώ να πληρωθεί πρόστιμο 250 !!! και δεν ξέρω τώρα τι να κάνω....να τα πάω .....ή να τα αφήσω για τον έλεγχο???

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
12 ώρες πριν, asteras5 said:

Καλησπέρα ευχαριστώ,

Το είχα διαβάσει αυτό , απλά νόμιζα ότι στο άρθρο 54 εξειδικεύει το ποιες παραβάσεις έχουν το 250 ή 500 ευρώ και επειδή γράφει μόνο για δήλωση παρακρατούμενων ή  φορολογική δήλωση είπα μήπως την γλυτώναμε.

Όπως ανέφερα παραπάνω πρόκειται για χαρτοσήμανση χρησιδανείου από παραχώρηση μηχανών καφέ . Μιλάμε για χαρτόσημα ύψους 20 ευρώ να πληρωθεί πρόστιμο 250 !!! και δεν ξέρω τώρα τι να κάνω....να τα πάω .....ή να τα αφήσω για τον έλεγχο???

 

Αλλάξτε ημερομηνίες ή αφήστε τα για τον έλεγχο...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
23 ώρες πριν, ponzi said:

Αλλάξτε ημερομηνίες ή αφήστε τα για τον έλεγχο...

Καλημέρα,

Σήμερα ο κόμβος έχει ένα θέμα για χαρτόσημο που καταλόγισε η ΔΟΥ αλλά το απέρριψε η ΔΕΔ μετά από προσφυγή της εταιρείας.

Από ότι καταλαβαίνω απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί χαρτόσημο είναι να υπάρχει σύμβαση . Δανείου όπω λέει..... 

Άραγε αν δεν έχουμε συμβάσεις(μόνο παραδόσεις με Δ.Α.) να μην μπορούν να μας καταλογίσουν χαρτόσημο??? 

Λέω εγώ τώρα..........

Link to comment
Share on other sites

 • 0
μόλις τώρα, asteras5 said:

Καλημέρα,

Σήμερα ο κόμβος έχει ένα θέμα για χαρτόσημο που καταλόγισε η ΔΟΥ αλλά το απέρριψε η ΔΕΔ μετά από προσφυγή της εταιρείας.

Από ότι καταλαβαίνω απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί χαρτόσημο είναι να υπάρχει σύμβαση . Δανείου όπω λέει..... 

Άραγε αν δεν έχουμε συμβάσεις(μόνο παραδόσεις με Δ.Α.) να μην μπορούν να μας καταλογίσουν χαρτόσημο??? 

Λέω εγώ τώρα..........

Δείτε αυτό αν δεν το έχετε δει ήδη: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12961

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υγεία και ευτυχία σε όλους, ανανεώνω το θέμα :

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με δυο σημαντικότατες αποφάσεις (ΣτΕ 2163-4/2020, 2323-5/2020) τα εξής :

Η χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο  υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση), απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η χορήγηση δανείου (από πρόσωπο υπαγόμενο στον ΦΠΑ) με τόκο, ήτοι έναντι ανταλλάγματος, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία, και ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, αν και συνιστά απαλλασσόμενη (του ΦΠΑ) δραστηριότητα.  Συνεπώς, η διάταξη του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, που επέβαλε χαρτόσημο στα δάνεια αυτά, έχει καταργηθεί ήδη από την 1.1.1987, όταν δηλαδή ξεκίνησε να ισχύει ο νόμος περί ΦΠΑ.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η απαλλαγή παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: το δάνειο πρέπει α) να παρέχεται από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση) και β) να είναι έντοκο, ήτοι να υφίσταται αντάλλαγμα για την παροχή του. Η απαλλαγή ισχύει ακόμα και αν το δάνειο παρέχεται ευκαιριακά, δηλαδή και εάν ακόμα, η χορήγηση πιστώσεων δεν αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα του δανειστή.

Προς το παρόν, η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει λάβει επισήμως θέση επί του θέματος με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Πηγή : https://www.asnetwork.gr/newsroom/2021/01/to-ste-apallassei-ta-daneia-epiheiriseon-apo-to-hartosimo.aspx

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...