Jump to content
 • 0

Ασφάλιση συγγενούς α' βαθμού- υποχρέωση βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων


HURRICANE33
 Share

Question

Καλησπέρα. Πατέρας με ατομική επιχείρηση ασφάλιζε τον γιο του από το 2010, με πλήρη ασφάλιση. Στις 31/12/2016 έγινε οικειοθελής αποχώρηση του γιου. Ο πατέρας πήγε να δηλώσει την διακοπή εργασιών στο ΙΚΑ και του ζήτησαν το πορτοκαλί βιβλίο. Όταν έκανε την πρόσληψη, όμως, το 2010, δεν του είχε δώσει το ΙΚΑ το βιβλίο επειδή ήταν ασφάλιση συγγενούς α΄ βαθμού. Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος σε ποια απόφαση αναφερόταν η μη υποχρέωση συμπλήρωσης του βιβλίου σε συγγενή α' βαθμού? Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

 

Η απόφαση που γνωρίζω εγώ είναι αυτή αλλά δεν βλέπω να εξαιρεί τους συγγενείς.

Βέβαια το λέει εδώ
http://www.forologikanea.gr/news/tirisi-tou-eidikou-bibliou-neoproslambanomenou-prosopikou-apo-tous-ergodotes-pou-apasxoloun-prosopiko/
 

και το αναφέρει κι ο Νιάρχος στον Πρακτικό οδηγό ασφαλιστικών εργατικών θεμάτων στον οποίο επικαλείται την ίδια εγκύκλιο 81/1999

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πρέπει να δείς αν του είχε χορηγηθεί ΕΒΝΠ για άλλη πρόσληψη όμως...γιατί για να το ζητάνε κάπου είδαν ότι το έχουν χορηγήσει.


ηη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν ισχύουν για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, καθώς και για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης στο I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ. των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας τους.»

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2 ώρες πριν, HURRICANE33 said:

Καλησπέρα. Πατέρας με ατομική επιχείρηση ασφάλιζε τον γιο του από το 2010, με πλήρη ασφάλιση. Στις 31/12/2016 έγινε οικειοθελής αποχώρηση του γιου. Ο πατέρας πήγε να δηλώσει την διακοπή εργασιών στο ΙΚΑ και του ζήτησαν το πορτοκαλί βιβλίο. Όταν έκανε την πρόσληψη, όμως, το 2010, δεν του είχε δώσει το ΙΚΑ το βιβλίο επειδή ήταν ασφάλιση συγγενούς α΄ βαθμού. Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος σε ποια απόφαση αναφερόταν η μη υποχρέωση συμπλήρωσης του βιβλίου σε συγγενή α' βαθμού? Ευχαριστώ πολύ.

 

..........

Ακόμη οι υποχρεώσεις αυτές δεν αφορούν τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, που είναι υποχρεωμένοι να αναγγείλουν στο Ίδρυμα την πρόσληψη και αποχώρηση του προσωπικού τους με έγγραφη αίτηση (οικόσιτο προσωπικό, συγγενικά πρόσωπα).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 95/20.7.2004

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α’/2004), με τις οποίες τροποποιήθηκε η περ. στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του Ν.1846/1951, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α’/1997) και η υπ’ αριθ. Φ.11321/5924/270/2004 (ΦΕΚ 772/Β’/2004) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. Φ.21/500/1998 (ΦΕΚ 313/Β’/1998) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στον τρόπο τήρησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των εγγραφών του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (ΕΒΚΝΠ) και τη μείωση του ποσού του προστίμου που καταλογίζεται σε βάρος των εργοδοτών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στις ως άνω διατάξεις.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΒΚΝΠ

Η κοινοποιούμενη διάταξη ορίζει ρητά ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης και Ασθένειας και κατά συνέπεια απαλλάσσει αυτής της υποχρέωσης τους εργοδότες για όσους εργαζομένους τους υπάγονται για κύρια και επικουρική ασφάλιση σε άλλα ταμεία και καταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορές μόνο για κλάδους και φορείς τις οποίες εισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (δηλαδή δεν αναγράφονται όσοι εργαζόμενοι έχουν κρατήσεις μόνο για συνεισπραττόμενα ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ κ.λπ.).

Ακόμη προβλέπεται ότι η υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου δεν καταλαμβάνει τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, τους εργοδότες που απασχολούν τους εργαζόμενους στο σπίτι τους, καθώς και όσους απασχολούν και ασφαλίζουν σε ατομικές επιχειρήσεις μέλη της οικογένειάς τους (Ν.1759/1988, άρθρο 1), ενώ και από την κοινοποιούμενη όπως και από την προϊσχύουσα διάταξη ορίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού όσων είχαν προσληφθεί και καταχωρηθεί στις μισθολογικές καταστάσεις μέχρι 31.3.1998.

Με την υπ’ αριθ. 81/1999 εγκύκλιο, η Διοίκηση είχε δεχτεί, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας τότε διάταξης (Ν.2556/1997, άρθρο 2, παρ. 1), ότι οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων των οποίων η ασφάλιση χωρεί βάσει ειδικών διατάξεων, εφόσον η ημερομηνία πρόσληψής τους αποδεικνύεται από άλλα φυλασσόμενα από τον εργοδότη έγγραφα στοιχεία (συμβάσεις, συμφωνητικά κ.λπ.), η τήρηση δε του Ειδικού Βιβλίου σε αυτές τις περιπτώσεις είχε εκτιμηθεί ότι δεν συνέβαλε στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, αλλά μόνο προσέθετε στους εργοδότες τυπικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Επειδή η αναλυτική καταγραφή όλων αυτών των περιπτώσεων στη νέα διάταξη ήταν δυσχερής, θεωρείται σκόπιμο οι εργοδότες να συνεχίσουν να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταχώρισης στο Ειδικό Βιβλίο για τις εξής κατηγορίες απασχολούμενων:

α) Εκπαιδευόμενοι σπουδαστές και απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
58 λεπτά πριν , MARKA said:

Πρέπει να δείς αν του είχε χορηγηθεί ΕΒΝΠ για άλλη πρόσληψη όμως...γιατί για να το ζητάνε κάπου είδαν ότι το έχουν χορηγήσει.


ηη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν ισχύουν για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, καθώς και για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης στο I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ. των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας τους.»

Δεν είχε ποτέ κανέναν άλλο υπάλληλο εκτός από τον γιο του.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
10 λεπτά πριν , HURRICANE33 said:

Δεν είχε ποτέ κανέναν άλλο υπάλληλο εκτός από τον γιο του.

Ζήτησε να σου δείξουν την καρτέλα της επιχείρησης. Αν δεν έχει εκεί κάτι γραμμένο, να σου κάνουν την διακοπή με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς πολλά πολλά.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...