Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
ΜΑΝΟΛΗΣ6902

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ?

Question

Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΛΕΙ ΓΙΑ  ΚΑΠΟΙΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ (1 ΧΛΜ ΜΑΚΡΙΑ)-ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ.

ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΕΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
4 ώρες πριν, SKANDALIOS said:

Συναδελφε το ιδιο προβλημα αντιμετωπιζω και εγω και δεν εχω βρει μια ξεκαθαρη λυση.

Tι είδους λύση θέλετε να βρείτε ? Μπορούν οι πελάτες να παραλαμβάνουν εμπορεύματα από την αποθήκη της επιχείρησης , Δεν είναι κάτι το καινοφανές αυτή η περίπτωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
22 ώρες πριν, ΜΑΝΟΛΗΣ6902 said:

Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΛΕΙ ΓΙΑ  ΚΑΠΟΙΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ (1 ΧΛΜ ΜΑΚΡΙΑ)-ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ.

ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΕΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

επί των στοιχείων διακίνησης "φόρτωση από την αποθήκη μας Σταδίου 119-Αθήνα ". 

εάν γίνονται μόνο παραλαβές-παραδόσεις δεν είναι υποκατάστημα.   για το τέλος επιτηδεύματος ,καμία άλλη διαφοροποίηση δεν υπάρχει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
On 22/1/2017 at 11:30 ΜΜ, ΜΑΝΟΛΗΣ6902 said:

Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΛΕΙ ΓΙΑ  ΚΑΠΟΙΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ (1 ΧΛΜ ΜΑΚΡΙΑ)-ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ.

ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΕΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 

13 ώρες πριν, SOTHRIS said:

Tι είδους λύση θέλετε να βρείτε ? Μπορούν οι πελάτες να παραλαμβάνουν εμπορεύματα από την αποθήκη της επιχείρησης , Δεν είναι κάτι το καινοφανές αυτή η περίπτωση.

 

Δεν νομίζω ότι η διοίκηση θα καθορίσει πιο απαιτητικό ορισμό για την έννοια της αποθήκης απ΄αυτήν που υπήρχε στον καταργημένο ΚΒΣ:

9.0. Έννοια υποκαταστήματος. Υποκατάστημα θεωρείται η εκτός της έδρας (κεντρικού) επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου), στην οποία διενεργείται οποιαδήποτε συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα (παράγρ.1).
9.0.1. Συναλλακτική δραστηριότητα θεωρείται κάθε δοσοληψία, την οποία ενεργεί το υποκατάστημα με κάθε τρίτο, όπως η αγορά ή η πώληση αγαθών, η καταβολή ή η είσπραξη χρημάτων, η έκδοση ή η αποδοχή συναλλαγματικών. Δεν θεωρείται συναλλακτική δραστηριότητα η απλή παραλαβή ή παράδοση αγαθών από επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία (π.χ. αποθηκευτικός χώρος).
9.0.2. Παραγωγική δραστηριότητα θεωρείται όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του Κώδικα, δηλαδή ή η κατεργασία, ή ο εξευγενισμός, ή η συναρμολόγηση, ή η διασκευή - συσκευασία κ.λπ. αγαθών, ίδιων ή τρίτων.
9.0.3. Έννοια αποθήκης. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, αποθήκη θεωρείται κάθε ανεξάρτητη επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία δεν εκδηλούται καμιά συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται πιο πάνω, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φύλαξη - αποθήκευση των αγαθών.
Από την επαγγελματική εγκατάσταση αυτή ενεργούνται, στη συνέχεια, μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών. Μόνη η έκδοση των σχετικών δελτίων αποστολής από την αποθήκη, για παραδόσεις αγαθών που γίνονται από αυτή, ή η αποστολή αγαθών σε πελάτη της επιχείρησης με βάση τιμολόγιο - δελτίο αποστολής της έδρας ή του υποκαταστήματος, σε εκτέλεση συμβάσεων ή συμφωνιών που έγιναν στην έδρα ή στο υποκατάστημα, δεν προσδίδει στην αποθήκη την έννοια του υποκαταστήματος.

Σημειώνεται ότι για τις αποθήκες οι επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ούτε ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης, όταν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
9.1. Με βάση τα προαναφερόμενα, ως υποκαταστήματα θεωρούνται και:
- Το εργοστάσιο ή το εργαστήριο, το οποίο ασχολείται με την επεξεργασία, κατεργασία ή συσκευασία
αγαθών ιδίων ή τρίτων.
- Το εργοτάξιο της επιχείρησης.
- Το κατάστημα της επιχείρησης, που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο (π.χ. πολυκατοικία) με το κεντρικό κατάστημα (π.χ. το κεντρικό κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και το άλλο κατάστημα βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού), με την προϋπόθεση, ότι η μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται με την κοινόχρηστη σκάλα ή τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα του εν λόγω κτιρίου.
Σε περίπτωση όμως που υπάρχει εσωτερική επικοινωνία των χώρων αυτών παύει να υφίσταται η έννοια του υποκαταστήματος.
- Το πρατήριο διάθεσης (πώλησης) αγαθών, που παράγονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο.
- Το μεταλλείο, ορυχείο ή λατομείο επιχείρησης.
- Το μόνιμο ή κινητό συνεργείο αγοράς (συγκέντρωσης) και επεξεργασίας γεωργικών, κτηνοτροφικών,
αλιευτικών κ.λπ. προϊόντων.
- Ο σταθμός αναπαραγωγής κτηνών (ιπποφορβείο) επιχείρησης.
- Οι καντίνες, που βρίσκονται, εντός πλοίων, αεροδρομίων, δημοσίων υπηρεσιών ή άλλων χώρων, εφόσον
εξαρτώνται από κάποιο κεντρικό κατάστημα.
Δεν θεωρείται ίδρυση νέου υποκαταστήματος η μεταφοράς υπάρχοντος υποκαταστήματος από μία διεύθυνση σε άλλη ή από έναν τόπο σε άλλο, λόγω λήξης της μίσθωσης ή εξεύρεσης άλλου επαγγελματικού χώρου, με την προϋπόθεση, ότι το υποκατάστημα στη νέα διεύθυνση ή στο νέο τόπο εγκατάστασης αναπτύσσει τις ίδιες δραστηριότητες, που είχε και πριν από τη μεταφορά. Στην έννοια του νέου τόπου εγκατάστασης περιλαμβάνεται η αλλαγή του τόπου εντός της ίδιας πόλης ή οικισμού.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συναδελφε Κωστα

Σε ευχαριστω  για την αναλυτικη απαντηση και σαφως πριν υποβαλλω το ερωτημα τα ειχα λαβει αυτα υπ'οψιν μου

Το ερωτημα μου ομως αφορα πως μπορω να τιμολογω απο την εδρα (χωρις στην ουσια να εχω παραδοτεα εμπορευματα) και πως να παραδιδω απο την αποθηκη με δεδομενο οτι η ωρα παραδοσης θα διαφερει.

Στην κουβεντα βαζω 2 ενδεχομενα που ο Κωδικας της Δ.Ο.Υ.  δεν πολυσυμφωνει

α) εκδοση τιμολογιου απο εδρα με σημειωση οτι τα εμπορευματα παραμενουν στην αποθηκη μας και μεταγενεστερη εκδοση Δ.Α.

κατα την παραδοση στον πελατη?

β)Εκδοση ειδικης σειρας τιμολογιου απο την εδρα που θα εκτυπωνεται στην αποθηκη με τοπο παραδοσης αποθηκη?

Ευχαριστω

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

επί των στοιχείων διακίνησης "φόρτωση από την αποθήκη μας Σταδίου 119-Αθήνα  ώρα ΧΧΧΧ". 

το πάει στην αποθήκη  ή  εκτυπώνεται εκεί (στην αποθήκη) από την έδρα.

ώρα φόρτωσης ΧΧΧΧ= 10.00  σε όλα τα αντίτυπα.

αν διαφέρει πολύ η ώρα εκτύπωσης-παράδοσης ,ιδιαίτερη σειρά εντολή εκτύπωσης από έδρα και τόπος εκτύπωσης (και) η αποθήκη.

όταν δεν δουλεύει η έδρα ,χειρόγραφο ΔΑ η αποθήκη και τιμολόγηση από έδρα σε εργάσιμο χρόνο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
3 ώρες πριν, ΜΑΝΟΛΗΣ6902 said:

Συναδελφε Κωστα

Σε ευχαριστω  για την αναλυτικη απαντηση και σαφως πριν υποβαλλω το ερωτημα τα ειχα λαβει αυτα υπ'οψιν μου

Το ερωτημα μου ομως αφορα πως μπορω να τιμολογω απο την εδρα (χωρις στην ουσια να εχω παραδοτεα εμπορευματα) και πως να παραδιδω απο την αποθηκη με δεδομενο οτι η ωρα παραδοσης θα διαφερει.

Στην κουβεντα βαζω 2 ενδεχομενα που ο Κωδικας της Δ.Ο.Υ.  δεν πολυσυμφωνει

α) εκδοση τιμολογιου απο εδρα με σημειωση οτι τα εμπορευματα παραμενουν στην αποθηκη μας και μεταγενεστερη εκδοση Δ.Α.

κατα την παραδοση στον πελατη?  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ .

β)Εκδοση ειδικης σειρας τιμολογιου απο την εδρα που θα εκτυπωνεται στην αποθηκη με τοπο παραδοσης αποθηκη? ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΈΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ.

Ευχαριστω

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...