Jump to content
 • 0

ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Α.Υ.Ο. Ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ


GEORGE1
 Share

Question

Σύμφωνα με την ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Α.Υ.Ο. / ΦΕΚ 4241/29-12-2016 επεβλήθη ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ από 01/01/2017.

Έχει κάποιος συνάδελφος καφεκοπτείο ή βιοτεχνία παρασκευής καφέ ??? πως το έχει αντιμετωπίσει ???

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
57 λεπτά πριν , GEORGE1 said:

Σύμφωνα με την ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Α.Υ.Ο. / ΦΕΚ 4241/29-12-2016 επεβλήθη ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ από 01/01/2017.

Έχει κάποιος συνάδελφος καφεκοπτείο ή βιοτεχνία παρασκευής καφέ & στις εισαγωγές. ??? πως το έχει αντιμετωπίσει ???

Νομίζω πως θα ζήσουμε στιγμές απείρου κάλλους σε αυτό:

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Εγκεκριμένου Αποθηκευτή


1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, στο όνομα του οποίου, χορηγείται η άδεια φορολογικής αποθήκης, εκτός των ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούται:
α. Να
τηρεί βιβλία με κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να εκδίδει τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικά.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για τους εισαγωγείς ναι, αλλά για τους μικρούς τους καφεκόπτες ???? , τους βιοτέχνες που ψήνουν - συσκευαζουν ??? τι θα γίνει με αυτούς ??? κυκλοφόρισε μία πληροφορία οτι πρέπει και αυτοί να κάνουν απογραφή να την υποβάλλουν στο τελωνείο και να πληρώσουν τον φόρο που αναλογεί στα ποθέματά τους της 31/12/2016 σε τρείς δόσεις ...

Ξέρει κάποιος κάτι ???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

Αυτά που κατάλαβα από την εγκύκλιο είναι :

1.Πρέπει να δοθεί άδεια εγγεγραμένου παραλήπτη απο το τελωνείο εως 28/2/2017.Δεν ξέρω αν γίνεται ηλεκτρονικά ή πρέπει να παμε απο εκεί.

2.Πριν απο κάθε παραλαβή ενημέρωση του τελωνείου με ειδοποίηση παραλαβής (το έντυπο υπάρχει στην εγκύκλιο).Δεν ξέρω αν γίνεται ηλεκτρονικά.

3.Κατά την παραλαβή ενημέρωση του τελωνείου με δήλωση παραλαβής (το έντυπο υπάρχει στην εγκύκλιο).Δεν ξέρω αν γίνεται ηλεκτρονικά.

4.10 ημέρες απο την παραλαβή βεβαίωση και είσπραξη των φόρων.Νομίζω γίνεται μέσω icis.net.

5.Υπάρχει δυνατότητα αναστολής καταβολής του φόρου εάν υπάρχει φορολογική αποθήκη ή χρησιμοποιηθεί φορολογική αποθήκη τρίτου.

6.Μέχρι 31/1/2017 πρέπει να γίνει δήλωση απογραφής των αποθεμάτων 31/12/2016.Δεν ξέρω αν γίνεται ηλεκτρονικά ή όχι.

7.Αίτηση για φορολογική αποθήκη εώς 15/2/2017.

8.Τήρηση βιβλίου για τα παραλαμβανόμενα αγαθά.

9.Εγγύηση πάγια ή μεμονωμένη που να καλύπτει το ποσό του φόρου.

Ερώτημα 1 : Τις παραπάνω εργασίες τις αναλαμβάνουμε εμείς όλες ή ο εκτελωνιστής?

Ερώτημα 2 : Κάποιος που γνωρίζει ποιες διαδικασίες γίνονται μέσω icis.net?

Ερώτημα 3 : Αυτό με την εγγύηση τι παίζει?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

Τα περισσότερα από αυτά αφορούν τους εισαγωγείς και όχι τους καφεκόπτες και τις βιοτεχνίες επεξεργασίας καφέ για τις οποίες και είναι η ερώτηση …

Με το τελωνείο που μίλησα δεν ήξεραν κάτι … και με παρέπεμψαν σε εκτελωνιστή όπου και εκεί τα πράγματα ήταν θολά την μία στιγμή μου έλεγε ότι δεν έχουν κάποια υποχρέωση οι καφεκόπτες και οι βιοτέχνες επεξεργασίας καφέ και την άλλη μιλούσε ίσως – ίσως  … για απογραφή , υποβολή της δήλωσης  και πληρωμή σε τρείς δόσεις 

Τα καφεκοπτεία και οι βιοτεχνίες επεξεργασίας καφέ δεν απασχολούν λογιστές ???

Έχει εκδοθεί και η ΓΔΦΚ Γ 1190234 ΔΞ 2016 / 30-12-2016

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλά ,

Είχα καφεκοπτείο και ούτε που το είχα δει αυτό!!

Μίλησα τώρα μαζί τους και αυτοί από 01/01/2017 έχουν χρεώσει ΕΦΚ!!!

Πως λειτουργεί αυτό στην πράξη??? πως αποδίδεται με ποιά δήλωση ούτε που γνωρίζω!!! 

θα το ψάξω... το θέμα είναι ότι χωρίς να συζήτησουμε αυτοί άρχισαν να χρεώνουν!!!

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Mε όσα έχω καταλάβει πάντως απο το ΦΕΚ και τις ΔΕΦΚ, ο φόρος αποδίδεται από τους εισαγωγείς / φορολογικές αποθήκες .  Δεν αφορά μεταπωλητές/καφεκοπτεία κλπ.  

φεκ 4241

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 16 Βεβαίωση και Είσπραξη

1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊό- ντα του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση αυτών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και με τους συντελεστές των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ ή έ της παρα- γράφου 2 του ιδίου άρθρου.

2. Ειδικότερα, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα καφέ ενερ- γείται, ως κατωτέρω: α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμο- φορολογικές επιβαρύνσεις. β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος, το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων καφέ, σύμφωνα με τη Δήλωση Παραλαβής, εκτός αν αυτά τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης. γ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστο- λής

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πριν λίγο επικοινώνησα με την Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΗΛ 2106987406/405/407 που αναφέρεται στις πληροφορίες της ΔΕΦΚΦ Γ 1190234 ΕΞ 2016/30.12.2016

Η απάντηση ήταν ότι όσοι είχαν στην κατοχή τους την 31/12/2016 πράσινο καφέ θα πρέπει να κάνουν απογραφή σύμφωνα με το άρθρο 9 και να αποδώσουν τον ΕΦΚ σε τρείς δόσεις όπως αναφέρεται  στην τελευταία παράγραφο

Όπου σύμφωνα με την ΔΕΦΚΦ Γ 1190234 ΕΞ 2016/30.12.2016

Με το άρθρο 9, καθορίζεται ότι η παραγωγή προϊόντων καφέ πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη, για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου των υποκείμενων προϊόντων σε φόρο κατανάλωσης, κατά την παραγωγική διεργασία. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα, η παραγωγή καβουρντισμένου καφέ να γίνεται εκτός φορολογικής αποθήκης, με βάση (α' ύλες), άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (ακαβούρντιστος καφές), με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά. Τα πρόσωπα που παράγουν εκτός φορολογικής αποθήκης οφείλουν να αποδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ότι ο φόρος για τις α' ύλες που χρησιμοποιούν έχει καταβληθεί.

Επιπρόσθετα, παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη, υποχρεούνται να δηλώσουν τα προϊόντα που κατέχουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας και να υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ..

Άρα λοιπόν απογραφή του άψητου καφέ που υπήρχε την 31/12/2016 υποβολή δήλωσης μέχρι την 31/01/2017 στο τελωνείο πληρωμή σε τρεις δόσεις ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο να μην υπάρχουν προβλήματα …

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ψάχνοντας ...

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αποτελεί με βάση την κοινοτική νομοθεσία τελωνειακό έσοδο και αρμόδιες για την είσπραξη του δεν είναι οι Δ.Ο.Υ. αλλά τα κατά τόπους τελωνεία. Επίσης όλες οι ηλεκτρονικές υποβολές δηλώσεων απόδοσης ΕΦΚ γίνονται όχι στο TAXIS αλλά στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων  ICIS. Για τη χρήση του ICIS απαιτείται ηλεκτρονική πιστοποίηση του φορολογούμενου με χρήση των κωδικών TAXIS που ήδη έχει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
21 ώρες πριν, Dom said:

Mε όσα έχω καταλάβει πάντως απο το ΦΕΚ και τις ΔΕΦΚ, ο φόρος αποδίδεται από τους εισαγωγείς / φορολογικές αποθήκες .  Δεν αφορά μεταπωλητές/καφεκοπτεία κλπ.  

φεκ 4241

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 16 Βεβαίωση και Είσπραξη

1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊό- ντα του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση αυτών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και με τους συντελεστές των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ ή έ της παρα- γράφου 2 του ιδίου άρθρου.

2. Ειδικότερα, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα καφέ ενερ- γείται, ως κατωτέρω: α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμο- φορολογικές επιβαρύνσεις. β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος, το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων καφέ, σύμφωνα με τη Δήλωση Παραλαβής, εκτός αν αυτά τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης. γ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστο- λής

 

Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1, 
 
Στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα Κράτη- Μέλη γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της χώρας
 
Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά περίπτωση: 
α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα
β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα 
γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα,
Link to comment
Share on other sites

 • 0
21 ώρες πριν, Dom said:

Mε όσα έχω καταλάβει πάντως απο το ΦΕΚ και τις ΔΕΦΚ, ο φόρος αποδίδεται από τους εισαγωγείς / φορολογικές αποθήκες .  Δεν αφορά μεταπωλητές/καφεκοπτεία κλπ.  

φεκ 4241

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 16 Βεβαίωση και Είσπραξη

1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊό- ντα του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση αυτών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και με τους συντελεστές των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ ή έ της παρα- γράφου 2 του ιδίου άρθρου.

2. Ειδικότερα, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα καφέ ενερ- γείται, ως κατωτέρω: α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμο- φορολογικές επιβαρύνσεις. β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος, το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων καφέ, σύμφωνα με τη Δήλωση Παραλαβής, εκτός αν αυτά τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης. γ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστο- λής

 

Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1, 
 
Στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα Κράτη- Μέλη γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της χώρας
 
Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά περίπτωση: 
α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα
β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα 
γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα,
Link to comment
Share on other sites

 • 0

Προκύπτει απο πουθενά υποχρέωση απόδοσης φπα στο τελωνείο για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καφέ?

Προκύπτει απο πουθενά υποχρέωση απόδοσης φπα στο τελωνείο για τα αποθέματα καφέ 31/12/2016

Το είπαν σε πελάτη μου σε τελωνείο.:mellow:

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Από ότι ξέρω ΦΠΑ όχι ΕΦΚ ΝΑΙ ...

Επικοινώνησε με την Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΏΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΗΛ 2106987406/405/407 είναι πολύ εξυπηρετικές και θα σου λύσουν κάθε απορία , και μας ενημερώνεις 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εγώ δεν είχα ενδοκοινοτική είχα αγορά από Ελλάδα... οπότε μόνο ΕΦΚ

Αναμένει να μάθουμε τον ακριβή τρόπο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων στο Τελωνείο μέσω του συστήματος ICIS  

Link to comment
Share on other sites

 • 0
23 λεπτά πριν , GEORGE1 said:

Εγώ δεν είχα ενδοκοινοτική είχα αγορά από Ελλάδα... οπότε μόνο ΕΦΚ

Αναμένει να μάθουμε τον ακριβή τρόπο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων στο Τελωνείο μέσω του συστήματος ICIS  

εννοεις και για τα καφεκοπτεια?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μίλησα και εγώ μαζί τους. Στην δική μου περίπτωση δεν έχουμε ενδοκοινοτικές προς το παρόν, ούτε εισαγωγές. όμως αγοράζουμε από Ελλάδα ωμό καφέ και τον καρβουδίζουμε ....κλπ οπότε θεωρείται αυτό παραγωγή?? Σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν.4389/2016 γ)ως παραγωγή καφε δεν θεωρείται η φρύξη (καβούρντισμα) , η άλεση , και η συσκευασία του τελικού προίοντος. Δηλαδή οι ΚΑΔ 46371009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ 10831100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΣ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ 46371010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ 47292104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ δεν θεωρούνται παραγωγή ?? οπότε δεν κάνω κάτι?? Ας πούμε ότι θεωρούνται άρα σίγουρα απογραφή και πληρωμή σε τρεις δόσεις και ίσως μάλλον έως 15/2/2017 άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη?? Τέλος η απόφαση γράφει , Τα πρόσωπα που θα αιτηθούν την έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη καταβάλλουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων αυτών κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017 με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ.. Επιπρόσθετα, παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη, υποχρεούνται να δηλώσουν τα προϊόντα που κατέχουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας και να υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ.. Συμπερασματικά Κάνουμε απογραφή, καταθέτουμε στο τελωνείο την Δήλωση και πληρώνουμε φόρο τους μήνες 4, 6, 8 και εξαντλείται η υποχρέωση μας??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

....

"Συμπερασματικά Κάνουμε απογραφή, καταθέτουμε στο τελωνείο την Δήλωση και πληρώνουμε φόρο τους μήνες 4, 6, 8 και εξαντλείται η υποχρέωση μας?? "

Αυτό πιστεύω και εγώ.

Τώρα είναι προς διερεύνηση τα της απογραφής  - υποβολής δήλωσης ...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
4 ώρες πριν, panos said:

Προκύπτει απο πουθενά υποχρέωση απόδοσης φπα στο τελωνείο για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καφέ?

Προκύπτει απο πουθενά υποχρέωση απόδοσης φπα στο τελωνείο για τα αποθέματα καφέ 31/12/2016

Το είπαν σε πελάτη μου σε τελωνείο.:mellow:

Υπάρχουν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών στα οποία έχουν επιβληθεί ειδικοί φόροι κατανάλωσης . Αυτοί εισπράττονται από τα τελωνεία .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
24 λεπτά πριν , alterna said:

ΦΠΑ γιατί εάν είναι ενδοκοινοτική?ΕΦΚ ναι.

ναι   και φπα πλεον στο τελωνειο

ιδιο π.χ. με ενδοκ/κη αποκτ.  ΕΙΧ      - απο   εμπορια  ειχ που πληρωνουμε φπα στο  τελωνειο

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...