Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
ANGELL

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕ ΣΕ ΙΚΑ

Question

ΚΑΛΗΜΕΡΑ !!

Παρακαλώ θέλω να ρωτήσω το εξής :

Oμμόρυθμο μέλος σε εταιρεία ασφαλίζεται ως μισθωτός στο ΙΚΑ με μερική απασχόληση (4ωρη) και ταυτόχρονα εργάζεται και ως μισθωτός σε άλλη επιχείρηση με (4ωρη)απασχόληση .

Μπορεί να πάρει απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ αφού συμπληρώνει την πλήρη απασχόληση και από τις 2 εργασίες??

(άσχετα με το τι θα ισχύει από 01/01/2017)

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

ευχαριστώ για την απάντηση και εγώ το ίδιο γνωρίζω όμως το ΙΚΑ έχει αντίθετη άποψη την οποία δεν καταλαβαίνω που τη στηρίζει .Δηλαδή μου ακυρώνει την 4ωρη απασχόλησή μου στην εταιρεία που είμαι ομμόρυθμο μέλος γιατί θεωρεί ότι δεν είναι το κύριο επάγγελμά μου σε αυτή και με υποχρεώνει να ασφαλιστώ ως μέλος ΟΕ στον ΟΑΕΕ. Στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αποδοχές στην 2η εταιρεία είναι μεγαλύτερες από αυτές την εταιρείας που είμαι μέλος.

Βρίσκετε εσείς κάποια λογική σε όλο αυτό ? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι ασφαλισμένοι» δηλαδή τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 και εφεξής έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ασφάλισής τους σε περισσότερους του ενός φορέα λόγω ασκήσεως περισσοτέρων της μιας δραστηριότητας, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο πρέπει και να επιλέξουν με δήλωσή τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Αν μέσα στην προαναφερθείσα εξάμηνη προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο, που υπάγεται η πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία
Στην περίπτωση που θα λάβετε εξαίρεση, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον ΟΑΕΕ σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη. Επίσης ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να γίνει η αίτηση εξαίρεσης εντός 6 μηνών από την πρόσληψη

 

στην περίπτωση εξαίρεσης «νέου» ασφαλισμένου που δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με ασφάλιση ΟΑΕΕ και ΙΚΑ –ΕΤΑΜ υποβάλλονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

          ● Ένσημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης, εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές. Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων συνυποβάλλονται Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εφόσον έχουν υποβληθεί.

        ●   Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:

  - Επιλέγει ως φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

 - Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ στην περίπτωση που η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα, για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του που έπεται της τελευταίας χορηγηθείσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.

 - Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησης του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δεν αμείβεται με εργόσημο.

 - Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.

 - Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημά του για τους μήνες που δεν είχαν οριστικοποιηθεί με την οριστικοποίησή τους (εφόσον απαιτείται).

 ●   Σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης του προσώπου σε αυτό ανά μήνα για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης.

       ●  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα της εξαίρεσής του απεργία, για τον έλεγχο της συμπλήρωσης των 25 ΗΑ κατά το μήνα που πραγματοποίησε την απεργία, απαιτείται να υποβάλει πέραν των ενσήμων και βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να αναφέρεται ότι απουσίασε από την εργασία του λόγω απεργίας καθώς και το σύνολο των ημερών της απουσίας του λόγω απεργίας κατά τον εν λόγω μήνα.

       ●  Στην περίπτωση που κατά τη συνέχιση της εξαίρεσης προκύψει απουσία του μισθωτού από την εργασία του λόγω ασθενείας, άδειας κυήσεως, λοχείας, γονικής άδειας ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, θα αναζητούνται ένσημα ΙΚΑ, όπου επικολλούνται, και εφόσον η απουσία συνεχίζεται πέραν του χρόνου για τον οποίο δικαιολογείται η επικόλληση ενσήμων, θα αναζητείται βεβαίωση ΙΚΑ ή ΟΑΕΔ, κατά περίπτωση, από την οποία να προκύπτει το είδος της απουσίας και η επιδότησή της.

       ●   Στην περίπτωση που κατά τη συνέχιση της εξαίρεσης προκύψει τακτική ανεργία απαιτείται βεβαίωση ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα αυτής.

       ●    Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο ασφαλισμένος απασχολήθηκε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα Φεβρουαρίου θα ζητείται επιπλέον των ενσήμων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και σχετική βεβαίωση εργοδότη

αυτα γνωριζω εγω

ΜΗΠΩΣ, λεω ΜΗΠΩΣ ...  ανθρωποι ειμαστε...  καμια φορα ζαλιζομαστε και δεν επικοινωνουμε σωστα μεταξυ μας...

υπαρχει και στρες.. και κουραση...  ΜΗΠΩΣ λεω...   Αυτο που σας ειπε η υπαλληλος του ΙΚΑ ειναι οτι δεν μπορει να σας δοσει αυτη η συγκεκριμενη απο το συγκεκριμενο υποκαταστημα ΙΚΑ την βεβαιωση που ζητατε, ΑΛΛΑ πρεπει να απευθυνθειτε στο υπ/μα ΙΚΑ του εργοδοτη με τον μεγαλυτερο μισθο για νας δοσουν αυτοι?????  ΛΕΩ  ΓΩ τωρα...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Συμφωνώ απόλυτα με ότι μου έχετε γράψει και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ !!!

Το θέμα μου είναι ότι θέλει να διαγράψει το μέλος από μισθωτό της εταιρείας και να   "επιστρέψει" τις εισφορές ....αλλά έτσι μου δημιουργεί πρόβλημα στον ΟΑΕΕ που θα ζητήσει αναδρομική εισφορά .. (γιατί ο υπάλληλος θα μένει με 1/2 ασφάλιση)

γνωρίζετε αν ισχύει κάτι ιδιαίτερο στα μέλη των ΟΕ & ΕΕ που ταυτόχρονα είναι και με σύμβαση εργασίας σχετικά με την  ασφάλισή τους??

Ευχαριστώ και πάλι !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×