Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
birbilis

ΤΕΛΗ Εκδιδομένων λογαριασμών σε πωλήσεις Αθλητικών Ειδών

Question

Επιχείρηση εμπορίας αθλητικών ειδών έλαβε πρόσφατα από τον Δήμο μας επιστολή για την επιβολή τελών για τις χρήσεις 2012-2013-2014-2015.

Δεν γνώριζα καν την ύπαρξη τέτοιων τελών! Για τα τέλη ξενοδοχείων και επισιτιστικών γνωρίζω μόνο.

Στην επιστολή αναγράφει τους νόμους 1080/80, 1828/89, 2539/97, 3756/09 καθώς και 31409/5-6-2008 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. και την απόφαση ΔΣ 725/1998.

Οι νόμοι νομίζω δεν λένε κάτι σχετικό, ενώ τα έγγραφα ΥΠ.ΕΣ και δήμου δεν τα βρήκα.

Ο Δήμος ισχυρίζεται οτι τους έστειλε οδηγίες για την επιβολή το υπουργείο.

Ξέρει κάποιος κάτι πάνω στο θέμα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Νόμος 2539/1997 - Άρθρο 20

.......................

`Αρθρο 20 Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κ.λ.π.
   

Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ του άρθρου 3 του Ν. 658/1977 (ΦΕΚ 214 Α΄) και την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), αντικαθίσταται από 1-1-1998 ως εξής:

"Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών."

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Στους δήμους και στις κοινότητες στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Αν σε τμήμα δήμου ή κοινότητας ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:

α. Τουριστικών ειδών.

β. Ειδών λαϊκής τέχνης.

γ. Ενθυμίων και δώρων.

δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.

ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.

στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας".

ζ. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.

 

Περαιτέρω στον κόμβο υπάρχει και το

Αριθ. πρωτ.: 39704/6.12.2012Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2539/1997 και λειτουργούν εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή όμορα αυτής

...

όπου, όπως θα διαπιστώσεις, αναγράφεται το:

Κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου μπορεί επίσης να επιβάλλεται το ανωτέρω τέλος και σε πρόσθετες κατηγορίες καταστημάτων που περιοριστικά αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις, όπως καταστήματα τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης κλπ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Άρα μάλλον ο Δήμος έχει βγάλει κάποια απόφαση και επιβάλει τα τέλη λόγω του " στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας". " του 2539/1997.

Μου φαίνεται μη συναφές με το πνέυμα του νόμου. Επίσης τέτοιου είδους αποφάσεις δεν πρέπει να εγκριθούν από πιο πάνω και να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους? 

Θα πρέπει να ζητήσω από το Δήμο τη σχετική απόφαση και μάλλον θα ακολουθήσουν νομικές ενέργειες.

Έχει κάποιος συνάδελφος τέτοιο τέλος σε άλλο Δήμο?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

κάθε Δήμος έχει το δικαίωμα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλει ένα τέτοιο τέλος. Προφανώς στο Δήμο που αναφέρεσαι δεν είναι κάτι που επιβλήθηκε τώρα αλλά πρέπει να ισχύει χρόνια.

Ωστόσο, απαντάω στην ερώτησή σου καθώς τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευτεί ευεργετικός νόμος για τέτοιες περιπτώσεις με μείωση προσαυξήσεων και προστίμων. Χωρίς να ξέρω τι προσαυξήσεις έχουν μπει, μπορώ να υποθέσω ότι είναι στο ανώτερο 100% και άποψή μου είναι να περιμένετε τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (μέσα στον Οκτώβριο)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
6 ώρες πριν, COSTAS said:

Νόμος 2539/1997 - Άρθρο 20

.......................

`Αρθρο 20 Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κ.λ.π.
   

Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ του άρθρου 3 του Ν. 658/1977 (ΦΕΚ 214 Α΄) και την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), αντικαθίσταται από 1-1-1998 ως εξής:

"Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών."

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Στους δήμους και στις κοινότητες στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Αν σε τμήμα δήμου ή κοινότητας ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:

α. Τουριστικών ειδών.

β. Ειδών λαϊκής τέχνης.

γ. Ενθυμίων και δώρων.

δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.

ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.

στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας".

ζ. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.

 

Περαιτέρω στον κόμβο υπάρχει και το

Αριθ. πρωτ.: 39704/6.12.2012Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2539/1997 και λειτουργούν εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή όμορα αυτής

...

όπου, όπως θα διαπιστώσεις, αναγράφεται το:

Κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου μπορεί επίσης να επιβάλλεται το ανωτέρω τέλος και σε πρόσθετες κατηγορίες καταστημάτων που περιοριστικά αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις, όπως καταστήματα τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης κλπ.

 

2% ήταν. δεν μειώθηκε στο 0,50%?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 ώρες πριν, birbilis said:

Άρα μάλλον ο Δήμος έχει βγάλει κάποια απόφαση και επιβάλει τα τέλη λόγω του " στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας". " του 2539/1997.

Μου φαίνεται μη συναφές με το πνέυμα του νόμου. Επίσης τέτοιου είδους αποφάσεις δεν πρέπει να εγκριθούν από πιο πάνω και να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους? 

Θα πρέπει να ζητήσω από το Δήμο τη σχετική απόφαση και μάλλον θα ακολουθήσουν νομικές ενέργειες.

Έχει κάποιος συνάδελφος τέτοιο τέλος σε άλλο Δήμο?

 

 

ότι θέλει ο καθένας βάζει  επί του τζίρου ,για να ταίζει αργόσχολους.

εσείς θα πείτε δεν μας ενημερώσατε έγκαιρα και α) δεν το εισπράξαμε από τους πελάτες και β) αν ξέραμε την ύπαρξη του φόρου και για τα αθλητικά θα φεύγαμε από τον Δήμο σας.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
11 ώρες πριν, PROAKIS said:

ότι θέλει ο καθένας βάζει  επί του τζίρου ,για να ταίζει αργόσχολους.

εσείς θα πείτε δεν μας ενημερώσατε έγκαιρα και α) δεν το εισπράξαμε από τους πελάτες και β) αν ξέραμε την ύπαρξη του φόρου και για τα αθλητικά θα φεύγαμε από τον Δήμο σας.

Oτι και να πουν δε θα πιάσει .....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στα υπόλοιπα αποδίδω 0,5%, αυτό που μας προέκυψε ελπίζω να είναι το ίδιο!

Απορία: τέλη επιβάλλονται ακόμα και σε ιντερνετικές πωλήσεις?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...