Jump to content
Sign in to follow this  
vaspap22

Επιμερισμός πωλήσεων ΕΠΕ σε εταιρεία και διαχειριστες

Recommended Posts

Υπάρχει μια συγκεκριμένη ΕΠΕ παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών  και εμπορίας εμπορικού λογισμικού.Επειδή,όλως παραδόξως,οι δουλειές πάνε καλά,σκέπτεται κάποιους από τους πελάτες της να μην τους τιμολογεί η ΕΠΕ αλλά οι εταίροι/διαχειριστές από τις ατομικές τους επιχειρήσεις.Περπατάει η πρακτική αυτή ή θα θεωρηθεί εικονικός επιμερισμός των πωλήσεων της ΕΠΕ  και στο τέλος θα φορολογηθεί διπλά ? Δηλαδή μία φορά  οι διαχειριστές για τα τιμολόγια που εξέδωσαν και δεύτερη φορά για το ίδιο έσοδο η ΕΠΕ για πλασματική μείωση των εσόδων της?

Share this post


Link to post
Share on other sites

μην κάνεις ανάποδες και πολλές άσκοπες σκέψεις ,γιατί στο τέλος θα μπερδευτείς .

πιάσε το πραγματικό γεγονός με συμφωνητικά , α) η επε παρέχει αυτά στον Χ πελάτη.

β) το φυσικό πρόσωπο παρέχει αυτά στον Ψ πελάτη ή και στον Χ αν δεν υπάρχει απαγόρευση στο καταστατικό ,περί παρόμοιας ενασχόλησης.

το ότι το φυσικό πρόσωπο μετέχει σε ΕΠΕ ,δεν απαγορεύει την άσκηση ατομικής δραστηριότητας,.

γ) και τέλος μπορούν τα φυσικά να τιμολογήσουν την ίδια την ΕΠΕ.

 προτιμότερο το β. 

και όταν έλθει ο έλεγχος πες του όλη την ιστορία όπως την έγραψες εδώ.

και πες του εγώ την έγραψα ,αλλά δεν μου απαντούσε κανείς!!!

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωραίος...!!!  Ευχαριστώ

Έχεις δίκιο η πολύ σκέψη οδηγεί σε..μ.......!!!!

Το κρίσιμο είναι η καταστατική μη απαγόρευση ανταγωνισμού μεταξύ εταίρου και ΝΠ της ΕΠΕ. Τώρα όσον αφορά την γ) εκδοχή  (τιμολόγηση από τις ατομικές επιχειρήσεις  των διαχειριστών προς την ΕΠΕ)  τα συγκεκριμένα έσοδα των διαχειριστών από την ΕΠΕ θεωρούνται εισόδημα εξ εμπορικών επιχειρήσεων.Θα υπαχθούν όμως και στην προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα καταστατικά αλλάζουν , δεν εγκειται στο σημείο αυτό το πρόβλημα.

Αν σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί η πραγματική λειτουργία της ατομικής επιχειρήσεως δε νομίζω να υπάρξει κάποιο θέμα. Η όποια καταστατική απαγόρευση έχει να κάνει με τις σχέσεις των εταίρων .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ Σωτήρη

Όσο το κοιτάς από διαφορετικές σκοπιές..βρίσκεται "πράμα"

Δεν υπάρχουν "εν τοις πράγμασι" οι ατομικές επιχειρήσεις.Απλά υπάρχει ένα ΤΠΥ "καβάτζα".

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vaspap22 said:

Ευχαριστώ Σωτήρη

Όσο το κοιτάς από διαφορετικές σκοπιές..βρίσκεται "πράμα"

Δεν υπάρχουν "εν τοις πράγμασι" οι ατομικές επιχειρήσεις.Απλά υπάρχει ένα ΤΠΥ "καβάτζα".

Δεν υπάρχουν "εν τοις πράγμασι" οι ατομικές επιχειρήσεις.Απλά υπάρχει ένα ΤΠΥ "καβάτζα".

και αυτό όταν έλθει ο έλεγχος να το πεις ,για να είσαι σίγουρος!!!!

μου θυμίζεις έναν λογιστή που σημείωνε πάνω στα τιμολόγια με μολύβι "το τηλέφωνο αυτό αγοράστηκε από την γυναίκα του επιχειρηματία ,το έβαλε στην επιχείρηση για τον ΦΠΑ. της πλήρωσα τα ΦΠΑ ,η καθαρή αξία δόθηκε στον σύζυγο".

ήλθε ο έλεγχος και έσβηνε και δεν έφτανε. αφού του τσίμπησε 2-3.

και στην ΕΠΕ να κόψουν θέλουν 20% ως προγραμματιστές.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εμείς σημειώνουμε τις διάφορες οπτικές κάτω από τις οποίες μπορεί να σκεφτεί . 

Απομένει σε αυτόν να κάνει την ανάλυση να την παρουσιάσει και να ληφθούν (απο τον πελάτη πάντα ) οι αποφάσεις 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, SOTHRIS said:

Εμείς σημειώνουμε τις διάφορες οπτικές κάτω από τις οποίες μπορεί να σκεφτεί . 

Απομένει σε αυτόν να κάνει την ανάλυση να την παρουσιάσει και να ληφθούν (απο τον πελάτη πάντα ) οι αποφάσεις 

Τώρα φθάσαμε στο finale!!! :)

Υπάρχει ο 3091/1002,αρθ. 5,παρ 2

 «Επίσης, οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο".

Το ως άνω εξειδικεύεται με την   1115066/11308πε/Β0012 της 5.2.2008  (συνημένη) και κάποιες άλλες συναιφείς που αναφέρουν ότι  οι αμοιβές των διαχειριστών την εταιρεία  ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ από τα ακαθάριστα έσοδα αν οι εταίροι διαχειριστές είναι ασφαλισμένοι "γενικά" και όχι ειδικά για την συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη επιχείρηση".

Δηλαδή προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει ασφάλιση (εδώ ΟΑΕΕ) προγενέστερη της σύστασης της εταιρείας

10167

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vaspap22 said:

Τώρα φθάσαμε στο finale!!! :)

Υπάρχει ο 3091/1002,αρθ. 5,παρ 2

 «Επίσης, οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο".

Το ως άνω εξειδικεύεται με την   1115066/11308πε/Β0012 της 5.2.2008  (συνημένη) και κάποιες άλλες συναιφείς που αναφέρουν ότι  οι αμοιβές των διαχειριστών την εταιρεία  ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ από τα ακαθάριστα έσοδα αν οι εταίροι διαχειριστές είναι ασφαλισμένοι "γενικά" και όχι ειδικά για την συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη επιχείρηση".

Δηλαδή προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει ασφάλιση (εδώ ΟΑΕΕ) προγενέστερη της σύστασης της εταιρείας

10167

 

Εχουμε δρόμο συνάδελφε για να φτάσουμε στο finale και μάλιστα δρόμο αρκετό.

Για εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-2014 και εφεξής ισχύ έχει ο νόμος 4172/2013 και όχι ο ν 2238/94 . Οσα παραπάνω αναφέρεις έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του 2238/94 και κατά συνέπεια είναι "εκτός χρόνου" , ήτοι δεν εφαρμόζονται πλέον.

Για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες υπάρχει το άρθρο 23 ν 4172/2013 καθώς και η θέση της διοίκησης που εκφράστηκε κάπως καθυστερημένα με την ΠΟΛ 1113/2015 και με την ΠΟΛ 1139/2015 (αλλά και με άλλα έγγραφα )

Μελέτησε τα παραπάνω και αν χρειασθεί επανέρχεσαι.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, SOTHRIS said:

Εχουμε δρόμο συνάδελφε για να φτάσουμε στο finale και μάλιστα δρόμο αρκετό.

Για εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-2014 και εφεξής ισχύ έχει ο νόμος 4172/2013 και όχι ο ν 2238/94 . Οσα παραπάνω αναφέρεις έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του 2238/94 και κατά συνέπεια είναι "εκτός χρόνου" , ήτοι δεν εφαρμόζονται πλέον.

Για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες υπάρχει το άρθρο 23 ν 4172/2013 καθώς και η θέση της διοίκησης που εκφράστηκε κάπως καθυστερημένα με την ΠΟΛ 1113/2015 και με την ΠΟΛ 1139/2015 (αλλά και με άλλα έγγραφα )

Μελέτησε τα παραπάνω και αν χρειασθεί επανέρχεσαι.

Σωτήρη,είσαι δεξαμενή καλής διάθεσης...ideed [όπως λέμε εμείς στην Οξφόρδη.:) ]

Πραγματικά σ' ευχαριστώ για την συνδρομή σου.Από όλα αυτά που μου έστειλες (και τα παραπλήσια που κοίταξα) κρατάω   εξής:

Με την 1113  για τον εταίρο ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ασκεί αυτοτελή εμπορική δραστηριότητα οι κάθε είδους αμοιβές ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ

Από την  1139,κρατάω την τελευταία παράγραφο :" Η παροχή εργασίας ενός εταίρου προς την εταιρεία πέραν της εταιρικής του εισφοράς (πλην παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/εκπροσώπησης) θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες για το αν ενέχει εν τοις πράγμασι τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και αν οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν εν τέλει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας. "

Πιάς το αυγό και κούρευτο δηλαδή. Πάντως συμπερασματικά οι κάθε είδους αμοιβές εκπίπτονται αν ο εταίρος διατηρεί και δική του εμπορική επιχείρηση,μέσω της οποίας παρέχονται οι υπηρεσίες προς την ΕΠΕ.(σωστά το λέω? )Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21240
© Taxheaven

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21240
© Taxheaven

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...