Jump to content
  • 0
tsats7

Θάνατος 2011 - Διαθήκη 2015

Question

Συνάδελφοι καλημέρα,

Παππούς απεβίωσε το 2011 ( σύζυγος και 3 παιδιά εν ζωή) και είχε στην κατοχή του 4 οικόπεδα και 3 σπίτια. Έως και σήμερα δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα Ε9 κανενός και τώρα το 2015 δημοσιεύθηκε διαθήκη στην οποία τακτοποιούνται με διάφορους τρόπους στα παιδιά. 

Σωστή κίνηση είναι :

1) Από 2012 έως και 2015 Ε9 από 25% στον καθένα

και

2) 2016 και μετά όπως αναγράφονται στη διαθήκη ? 

Σας ευχαριστώ για την απάντηση!

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Από το 2016 και έπειτα που δημοσιεύθηκε η διαθήκη. Δείτε και τις σημειώσεις της κας Κόλλια που έχει αναρτήσει στην υποχρεωτική εκπαίδευση το ΟΕΕ. Για τα προηγούμενα έτη θα εκδόσετε πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ των εξ αδιαθέτου κληρονόμων και ΄θα προσκομίσετε την υπεύθυνη δήλωση που σας ανέφερε παραπάνω ο συνάδελφος.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
1 hour ago, tsats7 said:

Συνάδελφοι καλημέρα,

Παππούς απεβίωσε το 2011 ( σύζυγος και 3 παιδιά εν ζωή) και είχε στην κατοχή του 4 οικόπεδα και 3 σπίτια. Έως και σήμερα δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα Ε9 κανενός και τώρα το 2015 δημοσιεύθηκε διαθήκη στην οποία τακτοποιούνται με διάφορους τρόπους στα παιδιά. 

Σωστή κίνηση είναι :

1) Από 2012 έως και 2015 Ε9 από 25% στον καθένα

και

2) 2016 και μετά όπως αναγράφονται στη διαθήκη ? 

Σας ευχαριστώ για την απάντηση!

Ακολουθώντας την φορολογική μας συνείδηση αυτό που περιγράφεις είναι το σωστό.

Ωστόσο, τυπικά, ούτε ο Νόμος και κατ΄επέκταση ούτε ο συμβολαιογράφος, καλούν όλους μαζί ταυτόχρονα τους κληρονόμους για την σύνταξη της αποδοχής κληρονομιάς.

Ο καθένας παρουσιάζεται μόνος του και για το τμήμα εκείνο της κληρονομιάς που τον αφορά. Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης ζητά από τον συγκεκριμένο κληρονόμο την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εν λόγω ετών. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρημένο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Συνεπώς από την ανωτέρω διοικητική λειτουργία - τρύπα εξάγεται με βεβαιότητα το συμπέρασμα πως: 

α) Πως όσο μεγαλύτερης αξίας κληρονομιών έχουμε τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια εσόδων για το κράτος καθότι - κατά βάση - πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε καλύτερη πληροφόρηση και σε αρτιότερες υπηρεσίες ειδικών ( συμβολαιογράφων, δικηγόρων, λογιστών, μηχανικών κ.ά. ) και

β) πως είναι καλύτερα να συνεννοηθείς με τον συμβολαιογράφο για τυχόν έκδοση πιστοποιητικών σε περίπτωση που χρειαστούν.

Στο δια ταύτα - που ίσως είναι το μόνο που σε ενδιαφέρει - πάρε την κουρτίνα Νο2 δηλώνοντάς τα μόνο για το 2016 και ένθεν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Μόλις μίλησα και με τον συμβολαιογράφο και μου ζήτησε πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για 2012 και μετά για το 25% ... 

Σε ευχαριστώ για την απάντηση!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ανεξάρτητα απότο πότε δημοσιεύθηκε η διαθήκη έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή από κατά νόμιμη μοίρα κληρονόμους του.

άρα υποβολή Ε9

εαν στη συνέχεια εμφανιστεί διαθήκη με διαφορετική νομή θα τροποποιηθούν τα υποβαλλόμενα Ε9 και εαν έχει πληρωθεί φόρος θα επιστραφεί αχρεωστήτως.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ανεξάρτητα απότο πότε δημοσιεύθηκε η διαθήκη έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή από κατά νόμιμη μοίρα κληρονόμους του.

άρα υποβολή Ε9

εαν στη συνέχεια εμφανιστεί διαθήκη με διαφορετική νομή θα τροποποιηθούν τα υποβαλλόμενα Ε9 και εαν έχει πληρωθεί φόρος θα επιστραφεί αχρεωστήτως.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
6 hours ago, taxeas said:

ανεξάρτητα απότο πότε δημοσιεύθηκε η διαθήκη έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή από κατά νόμιμη μοίρα κληρονόμους του.

άρα υποβολή Ε9

εαν στη συνέχεια εμφανιστεί διαθήκη με διαφορετική νομή θα τροποποιηθούν τα υποβαλλόμενα Ε9 και εαν έχει πληρωθεί φόρος θα επιστραφεί αχρεωστήτως.

 

Μια απορία επ' αυτού, συνάδελφε.

Στο παρόν παράδειγμα (θάνατος 2011, διαθήκη 2016), με τη δημοσίευση της διαθήκης, οι αλλαγές στα ποσοστά (από αυτά της νόμιμης μοίρας σε αυτά της διαθήκης), θα γίνουν αναδρομικά από το 2011 (Ε9 2012) ή από το 2016 (Ε9 2017) και έπειτα;

Εν ολίγοις, η κληρονομική διαδοχή που ορίζει η διαθήκη αρχίζει από την ημερομηνία του θανάτου ή από την ημερομηνία δημοσίευσής της;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×