Jump to content
 • 0

Μεγιστο ύψος αποζημείωσης υπαλλήλου αοριστου χρόνου


Question

Σχετικά με την απόλυση υπαλλήλου με προειδοποίηση με 14 έτη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη και μικτό μισθό 7,000.00€, θα ήθελα να ρωτήσω αν κατά τον υπολογισμό της αποζημείωσης θα λάβω υπόψη στις μικτές αποδοχές το πλαφόν του 8πλάσιου ημ/σθιου  ανειδικευτου εργάτη επί 30.

Δηλαδή στην παραπάνω περιπτωση  οι 10 μισθοί θα έχουν πλαφόν τις 62,832.00€ και λόγω της προειδοποίησης θα μειωθεί στο 1/2 δηλαδή 31,416.00€ χωρις την επιπλέον προσαύξησης του 1/6?

Link to post
Share on other sites

19 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν.3198/1955:

1. Ο υπολογισμός της αποζημιώσεως γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Κατά τον υπολογισμόν τούτον προκειμένου περί υπαλλήλου, αι μηνιαίαι αυτού αποδοχαί δεν λαμβάνονται υπόψη καθ΄ ό ποσόν υπερβαίνουν το οκταπλάσιον του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου, πολλαπλασιαζόμενον επί τον αριθμόν 30, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται στον μισθωτό υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως κατά τον τελευταίο μήνα, δηλαδή κατά τον μήνα της απολύσεως.

Ως τελευταίος μήνας, όπως ορίζει το Εγγρ. 112/10-02-1987 του Υπ. Εργασίας  «Υπολογισμός αποζημιώσεως Ν.2112/1920» στην παράγραφο 2, νοείται το χρονικό διάστημα που έχει σαν τέλος την ημερομηνία απολύσεως του εργαζομένου και αρχή την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα. Δηλαδή για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως ως τελευταίος μήνας για την απασχόληση θεωρείται ο εργασιακός και όχι ο ημερολογιακός  (ΑΠ 661/1962 Πρωτ. Αθην. 25886/66)

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται εκείνη με την οποία κατ΄ ελάχιστον όριο εξαντλείται το συμβατικό ή νόμιμο ωράριο εργασίας του απολυθέντος έστω και να κατά τον κρίσιμο μήνα απασχολήθηκε επί χρόνον μικρότερο του ωραρίου αυτού. (ΑΠ 106/1988)

Μισθωτός που δεν απασχολήθηκε τον τελευταίο μήνα λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του αμέσως προηγούμενου μήνα. (ΑΠ 402/1987)

Σε περίπτωση μειωμένης απασχόλησης λαμβάνονται υπόψη οι καταβαλλόμενες αναλόγως μειωμένες αποδοχές. (ΑΠ 50/1960)

Ως τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως, σύμφωνα με το «Εγγρ. 695/7-4-86 Υπ. Εργασίας «Υπολογισμός της αποζημιώσεως Ν.2112/1920», θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή εφόσον αυτή δίνεται αντί μισθού, δηλαδή ως αντάλλαγμα τακτικών υπηρεσιών όχι πρόσκαιρα αλλά σταθερά και μόνιμα επί μακρό χρόνο ως αντάλλαγμα.

 

 

 

 

 

Για πάνω απο τα 16 χρόνια

 

Για  τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:  

i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης   που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ .

 

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 του ν.3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω  υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.
  

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επανέφερω λίγο το θέμα

Μισθωτός με μηνιαίες τακτικές αποδοχές 6.000€ το οποίο με την προσαύξηση του 1/6 ανεβαίνει στα 7.000€ θα υπολογιστεί με τον πλαφόν 6.283,20€ ;

στο site του kepea το υπολογίζει βάσει πλαφόν.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφοι ,,

Σε ανάλογη περίπτωση δλδ οταν δοθεί αποζημίωση πλεον του νομίμου ποσού ,

για την διαφορά θα πρέπει να υποβληθεί Φόρος Δωρεάς ,σύμφωνα με το αρθ 29 Ν,2961 και την  Κλιμακα Γ ..

Εχει κάνει κάποιος την δηλωση , που και πως υποβάλεται ?

δλδ με ποια δικαιολογητικά κλτπ

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ένα παράδειγμα :

 

Εστω μηνιαίες αποδοχές 6500 και 5 μισθους για αποζημίωση

Πληρωτέα αποζημίωση                                                 =  40.000

Περιορισμός ποσού αποζημίωσης  : 6283.20*5     =  31.416

 

Αποδοση Φορου Δωρεας για την Διαφορα 8584€

0 – 6000 =>       Φόρος 0%

6001-66000 => Φόρος 20% , 2858 * 20% = 572€

 

Που και από ποιόν υποβάλλεται η δήλωση και με ποιο εντυπο ,

Και αν  επίσης υπάρχει κάποια επιπλεον τέλος που πληρώνεται μαζι με το φόρο  ?

Αν κάποιος συνάδελφος το εχει αντιμετωπίσει ,, ευχαριστώ προκαταβολικά

Link to post
Share on other sites
 • 0
4 ώρες πριν, Saga1 said:

Συνάδελφοι ,,

Σε ανάλογη περίπτωση δλδ οταν δοθεί αποζημίωση πλεον του νομίμου ποσού ,

για την διαφορά θα πρέπει να υποβληθεί Φόρος Δωρεάς ,σύμφωνα με το αρθ 29 Ν,2961 και την  Κλιμακα Γ ..

Εχει κάνει κάποιος την δηλωση , που και πως υποβάλεται ?

δλδ με ποια δικαιολογητικά κλτπ

Με συγχωρείτε αλλά από πού προκύπτει αυτό?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Απο το αρθρο 34 παρ 2ε ,του ίδιου νόμου ,

2.Θεωρείται ως δωρεά για την επιβολή του φόρου κατά τις διατάξεις του παρόντος

",,ε) τα ποσά που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε μέλη διοικητικού συμβουλίου τους, λόγω λύσης της μεταξύ τους σχέσης..."

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
πριν μία ώρα, Saga1 said:

Απο το αρθρο 34 παρ 2ε ,του ίδιου νόμου ,

2.Θεωρείται ως δωρεά για την επιβολή του φόρου κατά τις διατάξεις του παρόντος

",,ε) τα ποσά που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε μέλη διοικητικού συμβουλίου τους, λόγω λύσης της μεταξύ τους σχέσης..."

 

Ίσως να μην έχω καταλάβει καλά. Για λύση της σχέσης γράφει. Ποιας σχέσης? Αυτής του μέλους ΔΣ.

Εσείς ρωτήσατε για αποζημίωση απόλυσης μισθωτού, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ο οποίος μισθωτός είναι και μέλος ΔΣ. Άλλη σχέση λύεται εδώ.

Γιατί πρέπει σε αυτόν η επιπλέον αποζημίωση να φορολογηθεί ως δωρεά?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αυτο το "... ισχύουσες διατάξεις.." τι να σημαίνει  ?

.. ¨Οτι δεν υπάρχει σε διατάξεις πχ του καταστατικου , απο την Γενική Συνέλευση αμοιβές , μερίσματα ,οδοιπορικά κτπ  ,,  

και εχεις λύση της σχέσης ,,, ποιάς όμως ? ως μέλος ΔΣ προφανώς  , σε αυτή την σχέση  αναφέρεται το αρθρο ..

Εδω δεν είναι ο προβληματισμός σας ? 

 

Σε αυτό το βιβλίο  http://www.aristotelisbooks.gr/product.asp?catid=5948  παρουσιάζεται όμως η πρακτική  που ανάφερα ,

Ο Σταικούρας λέει πως έχει  Φόρο Δωρεας ,εχει και παράδειγμα μάλιστα ... θα ανεβάσω αυριο τις σελίδες αν μου επιτρέπετε ...,

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, Saga1 said:

Αυτο το "... ισχύουσες διατάξεις.." τι να σημαίνει  ?

.. ¨Οτι δεν υπάρχει σε διατάξεις πχ του καταστατικου , απο την Γενική Συνέλευση αμοιβές , μερίσματα ,οδοιπορικά κτπ  ,,  

και εχεις λύση της σχέσης ,,, ποιάς όμως ? ως μέλος ΔΣ προφανώς  , σε αυτή την σχέση  αναφέρεται το αρθρο ..

Εδω δεν είναι ο προβληματισμός σας ? 

 

Σε αυτό το βιβλίο  http://www.aristotelisbooks.gr/product.asp?catid=5948  παρουσιάζεται όμως η πρακτική  που ανάφερα ,

Ο Σταικούρας λέει πως έχει  Φόρο Δωρεας ,εχει και παράδειγμα μάλιστα ... θα ανεβάσω αυριο τις σελίδες αν μου επιτρέπετε ...,

 

Εκεί είναι ο προβληματισμός μου. Αν για παράδειγμα ένας μισθωτός αποκτήσει και την ιδιότητα μέλους ΔΣ (πράγμα όχι σπάνιο) και κάποια στιγμή απολυθεί με αποζημίωση μεγαλύτερη από τη νόμιμη, θα φορολογηθεί με διαφορετικό τρόπο από κάποιον που δεν θα είχε την ιδιότητα του μέλους ΔΣ?

Και αν αυτό το φορολογήσετε ως δωρεά, είστε σίγουρος για την εκπεσιμότητα της δαπάνης?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Φανταστείτε τώρα ,,Αν αυτός ο μισθωτός είναι και μέτοχος >3% ..

Εκει καταλήγουμε , στην έκπτωση της δαπάνης  , το παράδειγμα είχε και αυτή την αναφορά οτι πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίσει και Πιστοποιητικό Πληρωμής του Φόρου, μάλιστα  ΠΡΙΝ την εκταμίευση , ώστε να αναγνωρισθεί η δαπάνη  φορολογικά .... 

Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, Saga1 said:

Φανταστείτε τώρα ,,Αν αυτός ο μισθωτός είναι και μέτοχος >3% ..

Εκει καταλήγουμε , στην επεκτασιμότητα της δαπάνης  , το παράδειγμα είχε και αυτή την αναφορά οτι πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίσει και Πιστοποιητικό Πληρωμής του Φόρου, μάλιστα  ΠΡΙΝ την εκταμίευση , ώστε να αναγνωρισθεί η δαπάνη  φορολογικά .... 

Το έχω το βιβλίο, θα το δω. Ελπίζω μόνο να μην είναι συμπεράσματα και ερμηνεία του ορκωτού.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν το εχω το βιβλιο τώρα  μπροστά μου ,,είναι αν θυμάμαι καλά  το παράδειγμα 12.18  σελ. 49κάτι  ,θα το ενημερώσω αύριο

Ευχαριστώ για την  πάντα εποικοδομητική συζήτηση σας , Καλο βράδυ  !!

( και ο δικός  μου ο ορκωτός κάτι ανάλογο μου είπε ... ) 

Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, Saga1 said:

Δεν το εχω το βιβλιο τώρα  μπροστά μου ,,είναι αν θυμάμαι καλά  το παράδειγμα 12.18  σελ. 49κάτι  ,θα το ενημερώσω αύριο

Ευχαριστώ για την  πάντα εποικοδομητική συζήτηση σας , Καλο βράδυ  !!

( και ο δικός  μου ο ορκωτός κάτι ανάλογο μου είπε ... ) 

Προσωπικά δεν συζητώ με ορκωτούς τα φορολογικά. Anyway, μπορεί να έχει δίκιο, θα το δω.

Καλό βράδυ

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ναι ,, "..αρχικά θα φορολογηθεί συμφωνα με το αρθ.15,,,,,,,, και στη συνέχεια το επιπλέον της νόμιμης αποζημίωσης θα φορολογηθεί 2η φορά ως δωρεά ..

"Για να είμαι ειλικρινής ,,  δεν θα το έβλεπα αν δεν είχα το βιβλίο ,, 

Πάντως Δεν μπορώ να βρώ αλλη αναφορά σε αυτη την περίπτωση ,, ,,

Link to post
Share on other sites
 • 0
πριν μία ώρα, Saga1 said:

Σελίδα 514-515 τελικά ,, και το παράδειγμα 3 στην σελίδα 525

 

Προσωπικά δεν συμφωνώ, νομίζω ότι έχει "μπερδέψει" τις αμοιβές με την εξαρτημένη εργασία. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω και λάθος. 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ουτε και εγω ,,,, να έχει υπόψη κάποια απόφαση δικαστηρίου ,ποιός ξέρει ?  ,,

 και που να ρωτήσεις , - ίσως-  μόνο στο Υπουργείο θα έπαιρνα απάντηση  ? 

Αν εχω κάτι νεότερο , θα ενημερώσω ..

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...