Jump to content

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Αναμένεται η ανακοίνωση παράτασης των ΜΥΦ


Recommended Posts

καλημέρα

 

τελικά γιατί κανένας δεν ζητάει παράταση αφού κατάργηση δεν βλέπουμε????

 

 

ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ..............................................

 

 

pofee-epist.gif

 

 

 

 

 

 

Προς

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Τρύφωνα Αλεξιάδη

 

Κοινοποίηση:

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κο Ιωάννη Μπάκα

 

Αθήνα,  28 Δεκεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 3

Θέμα:  «Εκκρεμότητες στις οποίες πρέπει να δοθούν λύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου»

 

Κύριε Υπουργέ,

Τον τελευταίο καιρό ακούμε για «νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κατατεθούν εντός των ημερών» και το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει ότι οι παρακάτω, προτεινόμενες, ρυθμίσεις είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν πριν το τέλος του έτους 2015 καθώς αφορούν μια σειρά  θέματα που προβληματίζουν τον Κλάδο για λογαριασμό των φορολογούμενων που αφορούν.

 

1.     ΜΥΦ

Ακόμη μια χρονιά ο Κλάδος μας κάνει γιορτές στα γραφεία όχι στέλνοντας ευχές αλλά προσπαθώντας να τακτοποιήσει τα «ατακτοποίητα» στις περιβόητες ΜΥΦ που έγιναν γόρδιος δεσμός για τον Κλάδο που απαιτεί να δοθεί λύση σε Πολιτικό επίπεδο.

Η υποβολή τους λήγει στις 31/12 με τις διορθώσεις να λήγουν σε λιγότερο από μήνα και μάλιστα μόνο για τους  προμηθευτές. Στο θέμα αυτό πρέπει να δοθεί μια μόνιμη λύση και η μόνη εφικτή είναι αυτή: υποβολή τόσο των τροποποιητικών ΜΥΦ όσο και των δηλώσεων Ε1 & Ε3 που θα απαιτηθούν χωρίς τα πρόστιμα του άρθ. 54 του  Ν.4174/2013, εφόσον δεν μπορούν να καταργηθούν όπως λέγεται για το 2014, γεγονός που μπορεί να διορθωθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση.

Επίσης ο χρόνος διόρθωσης πρέπει να ισχύσει για όλα τα αντικείμενα (έσοδα, έξοδα, πελατών, προμηθευτών, κλπ) και να είναι διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών.

 

2.     Φορολογική κατοικία ενάρξεων κατοίκων αλλοδαπής στην  Ελλάδα

Πριν τις γιορτές η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με τις Ενώσεις από την νησιωτική Ελλάδα, κατόπιν κοινής επιστολής τους, συναντήθηκε με εκπροσώπους σας και έθεσε το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει (που απαιτεί αποσαφήνιση) με τον τόπο της φορολογικής κατοικίας και της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος φυσικών προσώπων (κυρίως αλλοδαπών) που κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο θέμα του τόπου φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων και αυτό αποθαρρύνει την κάθε μορφή επένδυσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα που αποτελεί αυτή την περίοδο τον στυλοβάτη της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει επίσης άμεσης νομοθετικής ρύθμισης καθόσον φάνηκε ότι στην συνάντηση έγινε κατανοητό το πρόβλημα προτάθηκε τρόπος επίλυσης  και περιμένουμε ενέργειες σας.

 

 

3.     Ε9

Το Ε9 έχει αντικαταστήσει το εθνικό κτηματολόγιο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση  του νέου περιουσιολογίου που ετοιμάζεται. Όλο αυτό το βάρος της καταχώρησης & διόρθωσης των στοιχείων τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών που ξόδεψαν χρόνο και χρήμα για να ανταποκριθούν μέσα στα πλαίσια του εφικτού και των συνεχών αλλαγών και συμπληρωματικών στοιχείων που ζητούσε η Διοίκηση, παλεύοντας με την άγνοια των φορολογουμένων σε βασικά νομικά θέματα.

Πάγια θέση μας - που έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη με κάθε τρόπο και μέσο - είναι ότι το Ε9 πρέπει να παραμένει ΜΟΝΙΜΑ «ανοιχτό» ώστε να διορθώνονται τα στοιχεία των ακινήτων και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ να μην υπάρχουν τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης τροποποιητικής του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 που συχνά αποτελούν τροχοπέδη για την συμπλήρωση ή διόρθωση στοιχείων από την πλευρά των φορολογούμενων.

 

 

4.     ΙΜΕ-ΕΠΕ

Αυτή την στιγμή όλες οι επιχειρήσεις των Ι.Μ.Ε. ΕΠΕ είναι κυριολεκτικά στον «αέρα». Μετά την καθυστερημένη εγκύκλιο (10ο 2015) για τον τρόπο προσδιορισμού αποτελεσμάτων και φορολόγησης των ΙΜΕ ΕΠΕ, με κλεισμένο ήδη το φορολογικό έτος 2014 (έχουν υποβληθεί, δηλώσεις, καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις  ΦΠΑ  για τους εταίρους στα προσωπικά τους ΑΦΜ αλλά και στο ΑΦΜ της Ι.Μ.Ε.) αλλά και την συνέχιση έως σήμερα του ίδιου τρόπου διαχείρισης καθώς η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη προσδιόριζε διαφορετικό «status» από ότι η ερμηνευτική (πλήρη αντιδιαστολή θεωρίας και πράξης), χωρίς καμία ουσία φορολογική και πρόθεση φοροδιαφυγής.

Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα που χρειάζεται άμεση νομοθετική παρέμβαση μέσω τροποποίησης στις, μεταβατικές διατάξεις του Ν.4172/2013 η με νέα ερμηνευτική διάταξη, ώστε να χαρακτηρισθεί ο πιο πάνω χειρισμός όχι ως διανομή μερίσματος  αλλά ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω του ότι τα ΦΔΧ των εταίρων χρησιμοποιούνται τόσο από την ΙΜΕ-ΕΠΕ όσο και από τα φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες τουλάχιστον μέχρι 27/1/2022 (Ν.3887/2010).

 

 

5.     Ε.Λ.Π.

Μετά την μεγάλη «συζήτηση» που έχει ανοίξει σχετικά με την προαιρετική εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για ένα χρόνο με τις «διαρροές» που διαβάζουμε στο διαδίκτυο και τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί  θα πρέπει να δοθεί μια λύση ώστε να ξέρει ο Κλάδος πως μπορεί να κλείσει το φορολογικό έτος και με ποιους κανόνες.

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη εφαρμογή τους ,όποτε εφαρμοσθούν, δεν  πρέπει να επισύρει κανενός είδους ποινή.

 

 

6.     Μετατάξεις Αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς.

Με έγγραφο της Ένωσης μας από την Καρδίτσα η ένταξη ή όχι ενός αγρότη στο κανονικό καθεστώς κρίνεται σύμφωνα με την είτε λόγω τζίρου (άνω των 15.000,00€) είτε λόγω ενιαίας επιδότησης (άνω των 5.000,00€) το προηγούμενο διαχειριστικό έτος. Η μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, ή από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, γίνεται εντός του 1ου 10ήμερου του κάθε έτους. Τα δικαιώματα για το έτος 2015 βρίσκονται σε προσωρινή ανάρτηση. Οι όποιες ενστάσεις  θα κατατεθούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016, ενώ το περιθώριο εκδίκασης των ενστάσεων είναι ένας μήνας από το τέλος της προθεσμίας υποβολής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, η οριστικοποίηση των δικαιωμάτων θα γίνει τουλάχιστον στα τέλη του Φεβρουαρίου 2016. Άρα η προθεσμία μετάταξης για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μεταφερθεί στις 30 μέρες μετά το πέρας της οριστικοποίησης των δικαιωμάτων τους. Βέβαια πάγια είναι η θέση μας ότι και το 10ημερο όλων των μεταβολών  πρέπει να επανέλθει στις 30 ημέρες γενικότερα.

 

 

 

7.     Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ που αναρτήθηκαν μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 διαπιστώθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε κατάθεση επιδότησης στο λογαριασμό των δικαιούχων αγροτών με την αιτιολογία «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑΣ» μετά την ημερομηνία υποβολής  των φορολογικών δηλώσεων.

Αυτό συνεπάγεται ότι ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι πρέπει να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πάντα φυσικά με πρόστιμο (!!!), εφόσον γίνεται μετά το πέρας της λήξης του χρόνου υποβολής της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων (ΠΟΛ.1116/2015). Άλλο ένα θέμα που θέλει νομοθετική  διόρθωση σχετικά με τον χρόνο φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων.

 

 

Τα παραπάνω είναι μόνον τα άμεσα που κρίνουμε ότι πρέπει να διορθωθούν μέσα από πληθώρα θεμάτων που ταλανίζουν τον Κλάδο και η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υποχρεούται να επανέλθει στο άμεσο μέλλον  αγωνιζόμενη όπως μέχρι σήμερα, αλλά και στο μέλλον, για τα απλά και αυτονόητα που αντιμετωπίζουν οι Συνάδελφοι καθημερινά στην πράξη και ξεφεύγουν από τον σχεδιασμό για την είσπραξη των φόρων.

 

 

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος

 

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα

 

τελικά γιατί κανένας δεν ζητάει παράταση αφού κατάργηση δεν βλέπουμε????

 

 

ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ..............................................

προφανώς η πλειοψηφία τελείωσε , άρα . .

 

εγώ πάντως δεν εκτίμησα σωστά τη δουλειά και τώρα τρέχω σαν τον Βέγγο , χρονιάρες μέρες .

Link to comment
Share on other sites

ειμαστε πολλοι που δεν εχουμε τελειωσει,απλα δεν το παλευω αλλο το θεμα,με εχουν εξαντλησει οι εργασιες ΚΕΠ που κανω ολη την ημερα,πολλες φορες και δια τηλεφωνου αμισθι και πραγματικα ειμαι στα ορια μου.Δεν με ενδιαφερει καμια παραταση για τιποτα,θα κανω οτι μπορω και μεχρι εκει.

Link to comment
Share on other sites

δεν μιλαει κανεις για παραταση  στην υποβολη( οχι για τις διορθωσεις) γιατι?

δεν υπαρχει καμια κινητοποιηση.......

 

ποφεε????

εχει μιλησει κανεις με ΠΟΦΕΕ?

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι και φίλοι ....

Κατά τη ταπεινή μου γνώμη θα δώσουν παράταση , το πρόβλημα όμως δεν είναι η παράταση αλλά γενικά οι ΜΥΦ , από εκεί και πέρα .... 

Έχουμε δεχθεί όλο τον όγκο εργασίας από σχεδόν ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών του Δημοσίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε κρασάρει όλοι . Να αναφέρω για εμάς πχ ότι μέχρι πριν 2-3-4 χρόνια είχαμε μια πολύ καλή κατάρτιση τόσο στα φορολογικά όσο και στα ασφαλιστικά και είχαμε και μια σαφή εικόνα άμεσα για τις επιχειρήσεις που παρακολουθούμε , από εκείνο το σημείο και μετά και τη μετάλλαξη μας σε γραφείο κοινωνικής εργασίας , έχουμε χάσει την επαφή (εννοώ τη γνώση και όχι τα πασαλείματα) με τη νομοθεσία , αλλά (το χειρότερο) πλέον δεν έχουμε σαφή εικόνα για τις επιχείρησεις που παρακολουθούμε .

Όσον αφορά τις ημερομηνίες , πλέον κάνω ότι μπορώ , βεβαίως και στεναχωριέμαι που βλέπω να φεύγουν κάποιες και να μην μπορώ να στειλώ στην ώρα τους τις υποχρεώσεις , αλλά σόρυ ως εκεί .

Link to comment
Share on other sites

 

εχει μιλησει κανεις με ΠΟΦΕΕ?

 

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ,ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ.ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.ΛΙΓΟΙ ΜΕΙΝΑΜΕ.

Link to comment
Share on other sites

Μη μασάτε αδέλφια . Πάω να δω λίγο κόσμο για μισή ώρα , να ετοιμαστώ ψυχολογικά

 

να αναλογιστώ πόσες φορές έχω βρεθεί στην ίδια φάση όλα αυτά τα χρόνια , να πάρω

 

δύναμη από τον εαυτο μου και να τελειώσω την δουλειά .

 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΩ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ .

 

Εύχομαι δύναμη ( και καλά ξενύχτια ) .

Link to comment
Share on other sites

παραταση για τι πραγμα?

εδοθησαν νομιζω ηδη 5 η' κατι τετοιο

η τελευταια παραταση νομιζω λεει για διορθωσεις εξοδων εχει παει εως 31/01/16....

μα οι διορθωσεις γινονται ανεβαζοντας νεο αρχειο εσοδων-εξοδων απο την αρχη....  οποτε εχει λογικη  το ''για διορθωση εξοδων''  εφοσον στελνονται νεα δεδομενα  με αρχειο ειτε κενο ειτε γεματο..ειτε εσοδα ειτε εξοδα...   

 

το θεμα προς εξεταση ειναι μονο εαν θα μπουν προστιμα ...σε ποιους.... και γιατι....

διοτι η ανακοινωση που λεει για 100 ευρω προστιμο ανα τριμηνο για αποκλισεις εως 10 ευρω ειναι τουλαχιστον ηλιθιο...

θα πληρωσει προστιμο αυτος που δεν ανεβασε λιανικες πωλησης ας πουμε???  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?? αφου δεν συμφωνουνται με καμια ΜΥΦ..

αυτος που δεν ανεβασε τα εξοδα του κουβα??

απο αυτους που ανεβασαν εσοδα αλλα οι αντιπαραβαλλομενοι δεν ανεβασαν εξοδα.. θα λαβουν και οι 2 προστιμο??

απο αυτους που ανεβασαν εξοδα  τυπου ΑΛΠ ενω δεν επρεπε?

απο αυτους που ανεβασαν εξοδα ενω ο αντιπαραβαλομενος δεν ανεβασε??

απο αυτους που ανεβασαν δεδομενα για πελατες που ζητησαν τιμολογιο ενω ειναι ιδιωτες???

απο αυτους που αγορασαν απο ιδιωτες που μετα εγιναν επαγγελματιες?

 

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ??

 

αυτους που θελουμε να πιασουμε με τις ΜΥΦ ποιοι ειναι???  αυτοι που δεν δηλωνουν εσοδα ?? αυτοι που εχουν εσοδα ως ιδιωτες ενω θα επρεπε να ειναι επαγγελματιες? η' αυτους που πληρωσαν παραπανω φορο απο οσο θα οφειλαν να πληρωσουν (και να τους βαλουμε και προστιμο για αυτο το πραγμα)??

 

 

οτι οι νεες ΜΥΦ βοηθησαν πολυ στο να παρουμε μια καλη εικονα και να διορθωσουμε πραγματα  αμεσα ειναι αληθεια..  εσοδα απο εκκαθαρισεις,απο ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΑΕΔ , κλπ κλπ  που δεν μας ερχοταν ποτε χαρτι η' ενημερωση στο λογιστηριο..

καθως και αδικιες με  απατεωνες που δηλωσαν οτι ειναι πελατες μας  για να φουσκωσουν τα εξοδα τους και να φοροδιαφυγουν..

ναι τα ειδαμε ολα αυτα...

ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΚΕΠΥΟ με τον απατεωνα που φοροδιαφευγει ?? Διοτι εαν δεν το συμφωνησω το ρημαδι το τιμολογιο.. θα φαω προστιμο κι εγω και αυτος...

και αντε καλα αυτος τα ηθελε.. εγω ομως που ειμαι ενταξει ΓΙΑΤΙ?

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι και φίλοι ....

Κατά τη ταπεινή μου γνώμη θα δώσουν παράταση , το πρόβλημα όμως δεν είναι η παράταση αλλά γενικά οι ΜΥΦ , από εκεί και πέρα .... 

Έχουμε δεχθεί όλο τον όγκο εργασίας από σχεδόν ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών του Δημοσίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε κρασάρει όλοι . Να αναφέρω για εμάς πχ ότι μέχρι πριν 2-3-4 χρόνια είχαμε μια πολύ καλή κατάρτιση τόσο στα φορολογικά όσο και στα ασφαλιστικά και είχαμε και μια σαφή εικόνα άμεσα για τις επιχειρήσεις που παρακολουθούμε , από εκείνο το σημείο και μετά και τη μετάλλαξη μας σε γραφείο κοινωνικής εργασίας , έχουμε χάσει την επαφή (εννοώ τη γνώση και όχι τα πασαλείματα) με τη νομοθεσία , αλλά (το χειρότερο) πλέον δεν έχουμε σαφή εικόνα για τις επιχείρησεις που παρακολουθούμε .

Όσον αφορά τις ημερομηνίες , πλέον κάνω ότι μπορώ , βεβαίως και στεναχωριέμαι που βλέπω να φεύγουν κάποιες και να μην μπορώ να στειλώ στην ώρα τους τις υποχρεώσεις , αλλά σόρυ ως εκεί .

Αυτό είναι το κυριότερο. Έχεις δίκιο ότι με όλες τις βλακειούλες που μας έχουν φορτώσει και έχουμε γίνει ΚΕΠ, έχουμε μείνει πίσω στην ουσία της λογιστικής.

Link to comment
Share on other sites

παραταση για τι πραγμα?

εδοθησαν νομιζω ηδη 5 η' κατι τετοιο

η τελευταια παραταση νομιζω λεει για διορθωσεις εξοδων εχει παει εως 31/01/16....

μα οι διορθωσεις γινονται ανεβαζοντας νεο αρχειο εσοδων-εξοδων απο την αρχη....  οποτε εχει λογικη  το ''για διορθωση εξοδων''  εφοσον στελνονται νεα δεδομενα  με αρχειο ειτε κενο ειτε γεματο..ειτε εσοδα ειτε εξοδα...   

 

το θεμα προς εξεταση ειναι μονο εαν θα μπουν προστιμα ...σε ποιους.... και γιατι....

διοτι η ανακοινωση που λεει για 100 ευρω προστιμο ανα τριμηνο για αποκλισεις εως 10 ευρω ειναι τουλαχιστον ηλιθιο...

θα πληρωσει προστιμο αυτος που δεν ανεβασε λιανικες πωλησης ας πουμε???  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?? αφου δεν συμφωνουνται με καμια ΜΥΦ..

αυτος που δεν ανεβασε τα εξοδα του κουβα??

απο αυτους που ανεβασαν εσοδα αλλα οι αντιπαραβαλλομενοι δεν ανεβασαν εξοδα.. θα λαβουν και οι 2 προστιμο??

απο αυτους που ανεβασαν εξοδα  τυπου ΑΛΠ ενω δεν επρεπε?

απο αυτους που ανεβασαν εξοδα ενω ο αντιπαραβαλομενος δεν ανεβασε??

απο αυτους που ανεβασαν δεδομενα για πελατες που ζητησαν τιμολογιο ενω ειναι ιδιωτες???

απο αυτους που αγορασαν απο ιδιωτες που μετα εγιναν επαγγελματιες?

 

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ??

 

αυτους που θελουμε να πιασουμε με τις ΜΥΦ ποιοι ειναι???  αυτοι που δεν δηλωνουν εσοδα ?? αυτοι που εχουν εσοδα ως ιδιωτες ενω θα επρεπε να ειναι επαγγελματιες? η' αυτους που πληρωσαν παραπανω φορο απο οσο θα οφειλαν να πληρωσουν (και να τους βαλουμε και προστιμο για αυτο το πραγμα)??

 

 

οτι οι νεες ΜΥΦ βοηθησαν πολυ στο να παρουμε μια καλη εικονα και να διορθωσουμε πραγματα  αμεσα ειναι αληθεια..  εσοδα απο εκκαθαρισεις,απο ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΑΕΔ , κλπ κλπ  που δεν μας ερχοταν ποτε χαρτι η' ενημερωση στο λογιστηριο..

καθως και αδικιες με  απατεωνες που δηλωσαν οτι ειναι πελατες μας  για να φουσκωσουν τα εξοδα τους και να φοροδιαφυγουν..

ναι τα ειδαμε ολα αυτα...

ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΚΕΠΥΟ με τον απατεωνα που φοροδιαφευγει ?? Διοτι εαν δεν το συμφωνησω το ρημαδι το τιμολογιο.. θα φαω προστιμο κι εγω και αυτος...

και αντε καλα αυτος τα ηθελε.. εγω ομως που ειμαι ενταξει ΓΙΑΤΙ?

Τα είπες όλα! Καλή χρονιά!

Link to comment
Share on other sites

μέχρι πριν από λίγο καιρό είχα συμφωνήσει στα πάντα.... :)

 

σήμερα είδα ότι δεν συμφωνώ στα έσοδα (περίπου στα 350,00) γιατί διαπίστωσα ότι δεν καταχώρησα ένα τιμολόγιο που ΔΕΝ μου έφερε ο πελάτης μου  (ο οποίος επιμένει ότι το έφερε....)

 

για αρκετή ώρα έσκαγα... υπολόγιζα τα πρόστιμα.... γιατί δυστυχώς το ίδιο πρόστιμο θα πληρώσει και αυτός που θέλει να φοροδιαφύγει και αυτός που δεν καταχώρησε παραστατικό λόγω ενός απλού ανθρώπινου λάθους :(

 

.....ε λοιπόν νομίζω ότι τώρα πια μου πέρασε..... ότι θέλει ας γίνει....βαρέθηκα

Link to comment
Share on other sites

Μόλις πριν 5 λεπτά μίλησα με το 15515 και μου είπαν πως δίνεται παράταση για τις ΜΥΦ του 2014 ως τις 31/1/2016. Βέβαια η μία παράταση πίσω από την άλλη σε κάτι που είναι λάθος δεν δίνει την οριστική λύση, αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε πρωτοχρονιά.  :D

Link to comment
Share on other sites

ειναι μεχρι 31/01/2016 η αρχικη υποβολη συμφωνα με 15515

 

ας διασταυρωθει και απο καποιον αλλον

μολις πήρα και ΄γω και μου είπαν το ίδιο. Αρχική υποβολή του 2014 μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά, μπας και κράσαρε η εφαρμογή??

Μπαίνω μέσα να τσεκάρω τις υποβολές και δεν μου εμφανίζει καμία υποβολή σε κανέναν πελάτη!!!!

Έχει κανείς ανάλογο θέμα ή το έχω μόνο εγώ?

Ν'ανησυχήσω...????

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...