Προς το περιεχόμενο

Αναζήτηση στη κοινότητα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων για τις ετικέτες 'μηχανογράφηση'.

 • Αναζήτηση με ετικέτες

  Πληκτρολογήστε ετικέτες διαχωρισμένες με κόμμα.
 • Αναζήτηση με συγγραφέα

Τύπος περιεχομένου


Forums

 • Συνδρομητική υπηρεσία: Επίλυσις - Ερωτήματα προς την επιστημονική ομάδα του κόμβου
  • Φορολογία εισοδήματος Φυσικών προσώπων
  • Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων
  • Θέματα Κ.Φ.Δ.
  • ΕΛΠ - Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ΕΓΛΣ - Λογιστικό σχέδιο
  • Θέματα Φ.Π.Α.
  • Θέματα φορολογικών ελέγχων - ποινολογίου
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα Α.Ε.
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα Ε.Π.Ε.
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα Ι.Κ.Ε.
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα ΟΕ-ΕΕ
  • Διεθνή λογιστικά πρότυπα
  • Εργατικά θέματα
  • Λοιπά - διάφορα θέματα
  • Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.
  • Θέματα Ασφάλισης ΕΦΚΑ
 • Λογιστικά - Φορολογικά
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Νέος Κ.Φ.Δ. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ν.4174/2013
  • Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - ν.4172/2013
  • Κατηγορία ΦΠΑ
  • Κατηγορία Θέματα Κεφαλαίου και ακινήτων
  • Μεταβιβάσεις - Συγχωνεύσεις - Μετατροπές
  • Κατηγορία τέλη - χαρτοσήμα - δημοτικά τέλη
  • Κατηγορία Δ.Λ.Π (Διεθνών Λογιστ.Προτύπων)
  • Έκτακτες εισφορές - έκτακτα τέλη και λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις - Ειδικός φόρος επί ακινήτων, Ε.Τ.ΗΔ.Ε.
  • Θέματα Κτηματολογίου
  • 'Αρθρα και Μελέτες Λογιστικών θεμάτων
  • Uploads Αρχεία - Βοηθήματα - Εντυπα
  • Κατηγορία Λοιπών θεμάτων
 • Ασφαλιστικά θέματα - ΕΦΚΑ
  • Ασφαλιστικά θέματα νέου ΕΦΚΑ
  • Ασφαλιστικά θέματα προ του 1.1.2017
 • Εργατικά - θέματα
  • Προσλήψεις - Συμβάσεις εργασίας
  • Υπολογισμός μισθού - επιδομάτων - υπερωριών - Ωράριο Εργασίας
  • Άδειες - Επιδόματα Αδείας
  • Δώρα - Επιδόματα εορτών
  • Καταγγελίες σύμβασης - οικειοθελής αποχώρηση
  • Θέματα Συντάξεων
  • Θέματα Επιθεώρησης Εργασίας - Τεχνικού ασφαλείας
  • Θέματα ΟΑΕΔ - επιδομάτων ανεργίας
  • Θέματα προγραμμάτων - Λογιστής - Εφαρμογές
  • Ειδικά θέματα - Μερική απασχόληση
  • Ειδικά θέματα - Μισθωτοί και Στρατός
  • Ειδικά θέματα - Βιβλίο Αδειών
  • Ειδικά θέματα - Δανεισμός Εργαζομένου
  • Ειδικά θέματα - Διαθεσιμότητα μισθωτών
  • Ειδικά θέματα - Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων
  • Ειδικά θέματα - Αποδείξεις Μισθοδοσίας
  • Ειδικά θέματα - Προυπηρεσία Μισθωτών
  • Λοιπά θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
 • Θέματα εταιρικού δικαίου (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ)
  • Θέματα Αν. Εταιρ. Δ.Σ.-Γ.Σ-Νομαρχία-Δημοσιεύσεις N.2190/1920
  • Θέματα ΕΠΕ. Γ.Σ- Πρωτοδικείο - Δημοσιεύσεις N.3190/1955
  • Θέματα ΙΚΕ
  • Θέματα ΟΕ-ΕΕ
 • Θέματα ΓΕΜΗ - ΣΥΣΤΑΣΗΣ - ΛΥΣΗΣ Επιχειρήσεων - Μητρώου κλπ.
  • Γενικό Μητρώο Εμπορίου - ΓΕΜΗ
  • Θέματα σύστασης Εταιριών
  • Θέματα Λύσης - Διακοπής - Τροποποίησης Εταιριών
  • Θέματα εύρεσης ΚΑΔ για έναρξη εταιριών
 • Γ.Γ.Π.Σ. - Θέματα Taxisnet
  • Τεχνικά θέματα TAXISNET - Υπηρεσιών υποβολής δηλώσεων
  • Προτάσεις - Βελτιώσεις εφαρμογών Taxisnet
  • Τεχνικά θέματα Δωρεάν προγραμμάτων Γ.Γ.Π.Σ
  • Τεχνικά θέματα Δωρεάν προγραμμάτων Γ.Γ.Π.Σ Copy
 • Επαγγελματικά θέματα Λογιστών - Φοροτεχνικών
  • Κατηγορία Επαγγέλματος Οικονομολόγου , Λογιστή
  • Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών
  • Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών
  • Προσωρινή Ενότητα για ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Ανακοινώσεις - Προσκλ. Συλλόγων - Οργανώσεων
  • ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  • Συνεργασίες Λογιστών - Λογιστικών γραφείων - Διεκπεραίωση υποθέσεων εξ'αποστάσεως
  • Θέματα - γνώσεις από Σεμινάρια
  • Βιβλιοπροτάσεις - Βιβλία - Σεμινάρια
 • Κατηγορία για Επενδύσεις - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις
  • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
  • Αναπτυξιακός Νόμος
  • Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.
  • Γ ΚΠΣ 2000-2006
  • Λοιπά επενδυτικά
 • Επαγγελματικά θέματα Ελεγκτών νόμου 3693/2008 (Ορκωτών ελεγκτών)
  • Φορολογικό πιστοποιητικό
 • Προγράμματα Η/Υ Λογιστικών Γραφείων - Τεχνικά Θέματα Η/Υ
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας SINGULAR
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας Prosvasis
  • Θέματα Προγραμμάτων εταιρίας EPSILON NET
  • Θέματα Προγραμμάτων Κόμβου ΤΑΧHEAVEN
  • Θέματα προγραμμάτων Ipirotiki software
  • Τεχνικά θέματα Η/Υ καθώς και Προγρ. Windows - Word -Excel κλπ
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας ALTEC-UNISOFT
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας DATA-COMMUNICATION
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας SOFTONE
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας Union
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας Logic Dis
  • Προτάσεις και παρατηρήσεις για το Πρόγραμμα Ε9
  • Θέματα Προγραμμάτων Λοιπά - Διάφορα
 • Σχέδια νόμων
  • Συζητήσεις σε σχέδια νόμων
 • Ανακοινώσεις - Νέα - Διάφορα θέματα
  • Σχόλια Αποφάσεων - εγκυκλίων κόμβου
  • Σχόλια Νέων ειδήσεων κόμβου
  • Ανακοινώσεις Forum
  • Σχόλια-Προτάσεις-Βελτιώσεις
  • Γιατί πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι
  • Ανακοινώσεις - Νέα - Ειδήσεις
  • Διάσημα
  • Γενικά θέματα - απόψεις - σχόλια - Προβληματισμοί
 • Ομάδα Σκέψης και Παρέμβασης Λογιστών
  • Αρχικές συζητήσεις
  • Διεργασίες (κλειδωμένο)
 • Παλαιά θέματα νόμων που δεν ισχύουν (ΚΦΕ 2238 - ΚΦΑΣ - Λογιστικό σχέδιο)
  • Παλαιό - Θέματα φόρων ακινήτων ΦΜΑΠ - ΕΤΗΔΕ κλπ
  • Παλαιό - Κατηγορία Κώδικα βιβλίων & στοιχείων - Π.Δ. 186/1992 που ίσχυε μέχρι την 31/12/2012
  • Παλαιό - Κατηγορία Λογιστικού Σχεδίου
  • Παλαιό - Κατηγορία Φορολογίας Εισοδήματος νόμου 2238 (Παλαιού Κ.Φ.Ε.)
  • Παλαιό - Θέματα Ελέγχων - Περαιώσεων - Πρίν το 2013 και την ισχύ του νέου ΚΦΔ
  • Παλαιό - Νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - Φ.Τ.Μ. και ΕΑΦΔΣΣ

Blogs

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

Κατηγορίες

 • Ενδοομιλικές
 • Βοηθήματα ΕΛΠ
 • Εντυπα - Υποδείγματα
  • Εντυπα Φορολογίας
  • Μητρώου
  • ΦΠΑ
  • Εργατικά -Ασφαλιστικά
  • Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων
  • Χαρτοσήμων και λοιπών τελών
  • Παρακρατούμενων Φόρων
  • Διάφορα - Λοιπά
 • Hμιυπαίθριοι
 • Βοηθήματα Φορολογίας εισοδήματος
 • Βοηθήματα Φορολογίας Κεφαλαίου
  • Αρχεία αντικειμ.Προσδιορισμού Ακινήτων
  • Αναπροσαρμογή ακινήτων νόμου 2065_1992
 • Βοηθήματα ΚΒΣ
 • Βοηθήματα Εργατικά
 • Έντυπα - Υποδείγματα επενδυτικού νόμου 3908/2011
 • Βοηθήματα Περαίωσης Νόμου 3259/2004
 • Βοηθήματα ΦΠΑ
 • Διάφορα λογιστικά
 • Βοηθήματα Αυτοελέγχου
 • Βοηθήματα Δ.Λ.Π.
 • Διάφορα Βοηθητικά προγράμματα
 • Αντικειμενικός Προσδιορισμός Γεωργικού Εισοδ.
 • Demo προγραμματων
 • Υποδείγματα εγγράφων
 • Οδηγίες - Λοιπά βοηθήματα
 • Αρχεία - προγράμματα TAXISnet
  • Αρχεία για υποβολή Φ.Μ.Υ
  • Αρχεία για υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων
  • Αρχεία για υποβολή Ε9
 • Internet Explorer Toolbars
 • Ολοκληρωμένες εφαρμογές
 • Utilities - Excel files

Αναζήτηση αποτελεσμάτων σε

Εντοπισμός αποτελεσμάτων που...


Η ημερομηνία δημιουργήθηκε

 • Έναρξη

  Τέλος


Τελευταία ενημερώθηκε

 • Έναρξη

  Τέλος


Filter by number of...

Εντάχθηκε

 • Έναρξη

  Τέλος


Ομάδα


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

Βρέθηκε/αν 1 αποτέλεσμα

 1. synectics

  Πως θα κάνουμε το CRM μας να πετύχει

  Η αλήθεια είναι ότι τα συστήματα CRM (Customer Relationship Management) δηλαδή η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά πολλές μελέτες που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν για CRM συστήματα υπογραμμίζουν το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των συστημάτων αυτών. Ανέδειξαν επίσης και τους βασικούς λόγους αποτυχίας ενός συστήματος CRM: Κακός σχεδιασμός, έλλειψη ξεκάθαρων στόχων, αντίσταση στην αλλαγή είναι μερικοί από αυτούς. Είναι γεγονός ότι τα συστήματα CRM έχουν πλέον εκπληκτικές δυνατότητες και αρκετά διαφορετικά πεδία εφαρμογής μέσα στην επιχείρηση. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 τα συστήματα CRM αναπτυσσόταν δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Πολλές εταιρείες επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια σε συστήματα CRM σε εργαλεία και σε υποδομές που θα τις βοηθούσαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Αυτό που καθορίζει τον βαθμό επιτυχίας είναι φυσικά η αφομοίωση των λειτουργιών και των υποσυστημάτων ενός CRM. Με άλλα λόγια ένα σύστημα CRM θα θεωρηθεί επιτυχημένο η όχι ανάλογα με το ποια κυκλώματά του βρίσκονται σε λειτουργία και σε ποιο βαθμό. Συνέχεια στο άρθρο
×