Προς το περιεχόμενο

Αναζήτηση στη κοινότητα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων για τις ετικέτες 'λογισμικο'.

 • Αναζήτηση με ετικέτες

  Πληκτρολογήστε ετικέτες διαχωρισμένες με κόμμα.
 • Αναζήτηση με συγγραφέα

Τύπος περιεχομένου


Forums

 • Συνδρομητική υπηρεσία: Επίλυσις - Ερωτήματα προς την επιστημονική ομάδα του κόμβου
  • Φορολογία εισοδήματος Φυσικών προσώπων
  • Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων
  • Θέματα Κ.Φ.Δ.
  • ΕΛΠ - Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ΕΓΛΣ - Λογιστικό σχέδιο
  • Θέματα Φ.Π.Α.
  • Θέματα φορολογικών ελέγχων - ποινολογίου
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα Α.Ε.
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα Ε.Π.Ε.
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα Ι.Κ.Ε.
  • Εταιρικό δίκαιο - Θέματα ΟΕ-ΕΕ
  • Διεθνή λογιστικά πρότυπα
  • Εργατικά θέματα
  • Λοιπά - διάφορα θέματα
  • Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.
  • Θέματα Ασφάλισης ΕΦΚΑ
 • Λογιστικά - Φορολογικά
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Νέος Κ.Φ.Δ. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ν.4174/2013
  • Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - ν.4172/2013
  • Κατηγορία ΦΠΑ
  • Κατηγορία Θέματα Κεφαλαίου και ακινήτων
  • Μεταβιβάσεις - Συγχωνεύσεις - Μετατροπές
  • Κατηγορία τέλη - χαρτοσήμα - δημοτικά τέλη
  • Κατηγορία Δ.Λ.Π (Διεθνών Λογιστ.Προτύπων)
  • Έκτακτες εισφορές - έκτακτα τέλη και λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις - Ειδικός φόρος επί ακινήτων, Ε.Τ.ΗΔ.Ε.
  • Θέματα Κτηματολογίου
  • 'Αρθρα και Μελέτες Λογιστικών θεμάτων
  • Uploads Αρχεία - Βοηθήματα - Εντυπα
  • Κατηγορία Λοιπών θεμάτων
 • Ασφαλιστικά θέματα - ΕΦΚΑ
  • Ασφαλιστικά θέματα νέου ΕΦΚΑ
  • Ασφαλιστικά θέματα προ του 1.1.2017
 • Εργατικά - θέματα
  • Προσλήψεις - Συμβάσεις εργασίας
  • Υπολογισμός μισθού - επιδομάτων - υπερωριών - Ωράριο Εργασίας
  • Άδειες - Επιδόματα Αδείας
  • Δώρα - Επιδόματα εορτών
  • Καταγγελίες σύμβασης - οικειοθελής αποχώρηση
  • Θέματα Συντάξεων
  • Θέματα Επιθεώρησης Εργασίας - Τεχνικού ασφαλείας
  • Θέματα ΟΑΕΔ - επιδομάτων ανεργίας
  • Θέματα προγραμμάτων - Λογιστής - Εφαρμογές
  • Ειδικά θέματα - Μερική απασχόληση
  • Ειδικά θέματα - Μισθωτοί και Στρατός
  • Ειδικά θέματα - Βιβλίο Αδειών
  • Ειδικά θέματα - Δανεισμός Εργαζομένου
  • Ειδικά θέματα - Διαθεσιμότητα μισθωτών
  • Ειδικά θέματα - Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων
  • Ειδικά θέματα - Αποδείξεις Μισθοδοσίας
  • Ειδικά θέματα - Προυπηρεσία Μισθωτών
  • Λοιπά θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
 • Θέματα εταιρικού δικαίου (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ)
  • Θέματα Αν. Εταιρ. Δ.Σ.-Γ.Σ-Νομαρχία-Δημοσιεύσεις N.2190/1920
  • Θέματα ΕΠΕ. Γ.Σ- Πρωτοδικείο - Δημοσιεύσεις N.3190/1955
  • Θέματα ΙΚΕ
  • Θέματα ΟΕ-ΕΕ
 • Θέματα ΓΕΜΗ - ΣΥΣΤΑΣΗΣ - ΛΥΣΗΣ Επιχειρήσεων - Μητρώου κλπ.
  • Γενικό Μητρώο Εμπορίου - ΓΕΜΗ
  • Θέματα σύστασης Εταιριών
  • Θέματα Λύσης - Διακοπής - Τροποποίησης Εταιριών
  • Θέματα εύρεσης ΚΑΔ για έναρξη εταιριών
 • Γ.Γ.Π.Σ. - Θέματα Taxisnet
  • Τεχνικά θέματα TAXISNET - Υπηρεσιών υποβολής δηλώσεων
  • Προτάσεις - Βελτιώσεις εφαρμογών Taxisnet
  • Τεχνικά θέματα Δωρεάν προγραμμάτων Γ.Γ.Π.Σ
  • Τεχνικά θέματα Δωρεάν προγραμμάτων Γ.Γ.Π.Σ Copy
 • Επαγγελματικά θέματα Λογιστών - Φοροτεχνικών
  • Κατηγορία Επαγγέλματος Οικονομολόγου , Λογιστή
  • Προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών
  • Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών
  • Προσωρινή Ενότητα για ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Ανακοινώσεις - Προσκλ. Συλλόγων - Οργανώσεων
  • ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  • Συνεργασίες Λογιστών - Λογιστικών γραφείων - Διεκπεραίωση υποθέσεων εξ'αποστάσεως
  • Θέματα - γνώσεις από Σεμινάρια
  • Βιβλιοπροτάσεις - Βιβλία - Σεμινάρια
 • Κατηγορία για Επενδύσεις - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις
  • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
  • Αναπτυξιακός Νόμος
  • Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.
  • Γ ΚΠΣ 2000-2006
  • Λοιπά επενδυτικά
 • Επαγγελματικά θέματα Ελεγκτών νόμου 3693/2008 (Ορκωτών ελεγκτών)
  • Φορολογικό πιστοποιητικό
 • Προγράμματα Η/Υ Λογιστικών Γραφείων - Τεχνικά Θέματα Η/Υ
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας SINGULAR
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας Prosvasis
  • Θέματα Προγραμμάτων εταιρίας EPSILON NET
  • Θέματα Προγραμμάτων Κόμβου ΤΑΧHEAVEN
  • Θέματα προγραμμάτων Ipirotiki software
  • Τεχνικά θέματα Η/Υ καθώς και Προγρ. Windows - Word -Excel κλπ
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας ALTEC-UNISOFT
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας DATA-COMMUNICATION
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας SOFTONE
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας Union
  • Θέματα Προγραμμάτων Εταιρίας Logic Dis
  • Προτάσεις και παρατηρήσεις για το Πρόγραμμα Ε9
  • Θέματα Προγραμμάτων Λοιπά - Διάφορα
 • Σχέδια νόμων
  • Συζητήσεις σε σχέδια νόμων
 • Ανακοινώσεις - Νέα - Διάφορα θέματα
  • Σχόλια Αποφάσεων - εγκυκλίων κόμβου
  • Σχόλια Νέων ειδήσεων κόμβου
  • Ανακοινώσεις Forum
  • Σχόλια-Προτάσεις-Βελτιώσεις
  • Γιατί πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι
  • Ανακοινώσεις - Νέα - Ειδήσεις
  • Διάσημα
  • Γενικά θέματα - απόψεις - σχόλια - Προβληματισμοί
 • Ομάδα Σκέψης και Παρέμβασης Λογιστών
  • Αρχικές συζητήσεις
  • Διεργασίες (κλειδωμένο)
 • Παλαιά θέματα νόμων που δεν ισχύουν (ΚΦΕ 2238 - ΚΦΑΣ - Λογιστικό σχέδιο)
  • Παλαιό - Θέματα φόρων ακινήτων ΦΜΑΠ - ΕΤΗΔΕ κλπ
  • Παλαιό - Κατηγορία Κώδικα βιβλίων & στοιχείων - Π.Δ. 186/1992 που ίσχυε μέχρι την 31/12/2012
  • Παλαιό - Κατηγορία Λογιστικού Σχεδίου
  • Παλαιό - Κατηγορία Φορολογίας Εισοδήματος νόμου 2238 (Παλαιού Κ.Φ.Ε.)
  • Παλαιό - Θέματα Ελέγχων - Περαιώσεων - Πρίν το 2013 και την ισχύ του νέου ΚΦΔ
  • Παλαιό - Νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - Φ.Τ.Μ. και ΕΑΦΔΣΣ

Blogs

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

Κατηγορίες

 • Ενδοομιλικές
 • Βοηθήματα ΕΛΠ
 • Εντυπα - Υποδείγματα
  • Εντυπα Φορολογίας
  • Μητρώου
  • ΦΠΑ
  • Εργατικά -Ασφαλιστικά
  • Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων
  • Χαρτοσήμων και λοιπών τελών
  • Παρακρατούμενων Φόρων
  • Διάφορα - Λοιπά
 • Hμιυπαίθριοι
 • Βοηθήματα Φορολογίας εισοδήματος
 • Βοηθήματα Φορολογίας Κεφαλαίου
  • Αρχεία αντικειμ.Προσδιορισμού Ακινήτων
  • Αναπροσαρμογή ακινήτων νόμου 2065_1992
 • Βοηθήματα ΚΒΣ
 • Βοηθήματα Εργατικά
 • Έντυπα - Υποδείγματα επενδυτικού νόμου 3908/2011
 • Βοηθήματα Περαίωσης Νόμου 3259/2004
 • Βοηθήματα ΦΠΑ
 • Διάφορα λογιστικά
 • Βοηθήματα Αυτοελέγχου
 • Βοηθήματα Δ.Λ.Π.
 • Διάφορα Βοηθητικά προγράμματα
 • Αντικειμενικός Προσδιορισμός Γεωργικού Εισοδ.
 • Demo προγραμματων
 • Υποδείγματα εγγράφων
 • Οδηγίες - Λοιπά βοηθήματα
 • Αρχεία - προγράμματα TAXISnet
  • Αρχεία για υποβολή Φ.Μ.Υ
  • Αρχεία για υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων
  • Αρχεία για υποβολή Ε9
 • Internet Explorer Toolbars
 • Ολοκληρωμένες εφαρμογές
 • Utilities - Excel files

Αναζήτηση αποτελεσμάτων σε

Εντοπισμός αποτελεσμάτων που...


Η ημερομηνία δημιουργήθηκε

 • Έναρξη

  Τέλος


Τελευταία ενημερώθηκε

 • Έναρξη

  Τέλος


Filter by number of...

Εντάχθηκε

 • Έναρξη

  Τέλος


Ομάδα


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

Βρέθηκε/αν 8 αποτελέσματα

 1. synectics

  Πως θα κάνουμε το CRM μας να πετύχει

  Η αλήθεια είναι ότι τα συστήματα CRM (Customer Relationship Management) δηλαδή η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά πολλές μελέτες που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν για CRM συστήματα υπογραμμίζουν το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των συστημάτων αυτών. Ανέδειξαν επίσης και τους βασικούς λόγους αποτυχίας ενός συστήματος CRM: Κακός σχεδιασμός, έλλειψη ξεκάθαρων στόχων, αντίσταση στην αλλαγή είναι μερικοί από αυτούς. Είναι γεγονός ότι τα συστήματα CRM έχουν πλέον εκπληκτικές δυνατότητες και αρκετά διαφορετικά πεδία εφαρμογής μέσα στην επιχείρηση. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 τα συστήματα CRM αναπτυσσόταν δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Πολλές εταιρείες επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια σε συστήματα CRM σε εργαλεία και σε υποδομές που θα τις βοηθούσαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Αυτό που καθορίζει τον βαθμό επιτυχίας είναι φυσικά η αφομοίωση των λειτουργιών και των υποσυστημάτων ενός CRM. Με άλλα λόγια ένα σύστημα CRM θα θεωρηθεί επιτυχημένο η όχι ανάλογα με το ποια κυκλώματά του βρίσκονται σε λειτουργία και σε ποιο βαθμό. Συνέχεια στο άρθρο
 2. Η Ανάγκη Τα newsletters (μαζική αποστολή email’s) χρησιμοποιούνται όλο και πιο συστηματικά από τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τις υπηρεσίες τους αλλά και το site τους. Αποτελούν βασικό παράγοντα για την αύξηση των πωλήσεων και λειτουργούν ως άμεσος μηχανισμός επικοινωνίας μεταξύ της εταιρίας και των πελατών για περαιτέρω προωθητικές ενέργειες. Υπάρχουν πλέον online πολλές υπηρεσίες για να δημιουργήσει κανείς μια email marketing καμπάνια, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, επιλογές και σε μια ευρεία γκάμα τιμών. Μια από τις πιο γνωστές υπηρεσίες παγκοσμίως, που εστιάζει στο καλό design, το φιλικό και χρηστικό περιβάλλον διαχείρισης είναι το MailChimp. Σημαντικά πλεονεκτήματα είναι τα δωρεάν templates, το ότι απευθύνεται άριστα τόσο σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους χρήστες, που δεν κατέχουν γνώσεις HTML και web design αλλά και η δυνατότητα A/B testing. Θεωρείται δικαίως από πολλούς η καλύτερη πλατφόρμα μαζικής αποστολής emails παγκοσμίως. Η δυσκολία Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα στην χρήση αυτών των εργαλείων είναι ότι επειδή αυτές οι υπηρεσίες είναι on-line θα πρέπει κάθε φορά να εξάγουμε τις επικαιροποιημένες λίστες πελατών επαφών & emails από το σύστημα ERP που τις καταχωρούμε και να τα εισάγουμε εκ’ νέου σε κάποια από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το MailChimp. Αυτό συνιστά αρκετά μεγάλη δυσκολία για κάποιον που θέλει να εκτελέσει άμεσα μια προωθητική ενέργεια. Περισσότερα:http://synectics.gr/sigxronismos-epafon-sistimatos-erp-me-mailchimp/
 3. synectics

  3+1 λόγοι για να αλλάξετε ERP

  Πολλές φορές οι πελάτες μας που έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί μας θέτουν αυτό το απλοϊκό ερώτημα. Γιατί θα πρέπει να αλλάξω εμπορική διαχείριση (ERP); Τι θα κερδίσω; 1. Διαδικασίες που βρίσκονται εκτός Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση θα πρέπει να σκεφτεί την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος ERP για την εμπορική διαχείριση είναι ο αριθμός των εταιρικών διαδικασιών που βρίσκονται εκτός του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. Τις περισσότερες φορές οι διαδικασίες αυτές αποτυπώνονται σε δεκάδες «Excel», μικρές περιφερειακές εφαρμογές ή ακόμη και χειρόγραφα. Συνήθεις διαδικασίες που βρίσκονται εκτός του κεντρικού συστήματος είναι ο πιστωτικός έλεγχος, ο έλεγχος των ταμειακών ροών, η οργάνωση πληρωμών και εισπράξεων, διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής, κοστολόγηση προιόντων και υπηρεσιών, διαδικασίες υποστήριξης πελατών, διαδικασίες πρόβλεψης και αναπλήρωσης αποθεμάτων κ.ο.κ. Ως αποτέλεσμα υπάρχουν εντός της εταιρείας «νησίδες πληροφόρησης» ασύνδετες μεταξύ τους και φυσικά χωρίς συμπαγή οργανωτικά χαρακτηριστικά. Περισσότερα:http://synectics.gr/3-plus-1-reasons-to-shift-erp/
 4. Τι μπορεί στην πράξη το cloud ERP να πρσφέρει σε μια επιχείρηση και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η υιοθέτηση του; Τελευταία, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές ERP συστημάτων παρέχουν τις λύσεις τους με το μοντέλο cloud το οποίο σταδιακά έχει καταφέρει να γίνει ο πιό γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας στην βιομηχανία της παραγωγής λογισμικού. Τι σημαίνει Cloud Καθώς λοιπόν ο όρος cloud έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής ας δούμε πρώτα τι ακριβώς σημαίνει και ποιά είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά: Cloud είναι οι βασισμένες σε εξοπλισμό υπηρεσίες που προσφέρουν δυνατότητες επεξεργασίας, διασύνδεσης και αποθήκευσης δεδομένων γιά τις οποίες: Δεν υπάρχει από τον πελάτη η ανάγκη αγοράς και διαχείρισης του λογισμικού & εξοπλισμού Το κόστος της υπηρεσίας πληρώνεται κατά την λειτουργία (Pay as you go) Υπάρχει κλιμάκωση και αποκλιμάκωση στην παροχή των προσφερόμεων υπηρεσιών Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογία cloud προσφέρει ένα πλήθος από επαναστατικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να βελτιώσουν δραματικά πολλές από τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι το χαμηλότερο κόστος, ο μικρότερος χρόνος υλοποίησης και οι σπουδαίες ευκαιρίες αξιοποίησης της πληροφορίας με νέους τρόπους. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το Cloud Backup, Cloud Storage, Email, Cloud CRM και φυσικά το Cloud ERP. On-Premise Συστήματα ERP Στην αγορά ενός ERP με τον παραδοσιακό τρόπο (On-premise) η επιχείρηση προμηθεύεται το λογισμικό το οποίο εγκαθιστά σε κάποιο δικό της serverκαι Pc’s μέσω των αδειών χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση είναι ευθύνη της επιχείρησης ο έλεγχος των υποδομών (υποδομών δικτύου, λογισμικό) και της ασφάλειας των δεδομένων. Επομένως είναι και δική της ευθύνη η συντήρηση αυτού του εξοπλισμού και φυσικά απορροφά τα κόστη συντήρησης των συστημάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού και των απαιτούμενων εργασιών από προσωπικό IT. Cloud Συστήματα ERP Οι Cloud ERP λύσεις παραδίδονται με το μοντέλο SaaS (Software as a Service). Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης πληρώνει μόνο γιά όπους και για όσο χρησιμοποιούν το λογιστικό – υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό παρέχει απ’ ευθείας στο τελικό χρήστη μιάς επιχείρησης την δυνατότητα εκτέλεσης του λογισμικού και πρόσβασης στα δεδομένα απ’ ευθείας από το «σύννεφο». Η εκτέλεση της εφαρμογής γίνεται από τον υπολογιστή του τελικού χρήστη μέσω ενός απλού Browser. Σε κάποιες περιπτώσεις εγκαθίσταται απλώς η εφαρμογή του τελικού χρήστη και η βάση δεδομένων είναι στο σύννεφο (Cloud Hosted Model). Αντιμέτωποι με το δίλλημα Πέρα όμως από την μόδα τι μπορεί στην πράξη το cloud ERP να πρσφέρει σε μιά επιχείρηση σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται η υιοθέτηση του και σε ποιές όχι; Όπως συνήθως συμβαίνει στο χώρο της πληροφορικής μιά νέα τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες αλλά προστίθεται στις ήδη διαθέσιμες επιλογές. Το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις δύο τεχνολογίες και να επιλέξει το καλύτερο μοντέλο λειτουργίας για την επιχείρησή του. Για αυτό το λόγο θα αναλύσουμε τις δυνατότητες του κάθε μοντέλου λειτουργίας και θα συγκρίνουμε τα υπερ και τα κατά της κάθε λύσης. Επίσης θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους φαίνεται πως η λύση του cloud ERP είναι πιό ενδιαφέρουσα για μικρότερες εταιρίες παρά για μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Περισσότερα: http://synectics.gr/cloud-erp/
 5. Σας παρακαλώ, αφιερώστε 5 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, σχετικά με το λογιστικό λογισμικό. Το ερωτηματολόγιο είναι μέρος της εργασίας μου για την απόκτηση πτυχίου και η έρευνα είναι ανώνυμη. Όποιος επιθυμεί, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, μπορεί να έχει στη διάθεσή του τα αποτελέσματά της. Ευχαριστώ, εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας! https://docs.google.com/forms/d/1mesACkfUe6LXdgUiaIFByWzTt2GzYgugdKUEFul2cRY/viewform
 6. Καλησπέρα στη κοινότητα! Έχετε δοκιμάσει το http://www.gnucash.org/'>Gnu Cash; Ποιά ειναι γνώμη σας γι αυτο;
 7. Καινοτόμο startup πληροφορικής χαμηλού ρίσκου και υψηλού ROI, με ολοκληρωμένο λογισμικό online accounting system, αναζητά ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ με εμπειρία σε Διεύθυνση πωλήσεων εταιρίας πληροφορικής ή υπηρεσιών B2B Επιθυμητό κεφάλαιο €66.000. Demo εφαρμογής και επιχειρηματικό σχέδιο διαθέσιμα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες: Στ. Μικράκη, τηλ. 2106470152
 8. Καινοτόμο startup πληροφορικής χαμηλού ρίσκου και υψηλού ROI, με ολοκληρωμένο λογισμικό online accounting system, αναζητά ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ με εμπειρία σε Διεύθυνση πωλήσεων εταιρίας πληροφορικής ή υπηρεσιών B2B Επιθυμητό κεφάλαιο €66.000. Demo εφαρμογής και επιχειρηματικό σχέδιο διαθέσιμα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες: Στ. Μικράκη, τηλ. 2106470152
×