Jump to content

KABONTOROS

Silver members
 • Posts

  3,823
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Reputation Activity

 1. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from spirosvii in ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ   
  Η αποζημίωση υπολογίζεται με τον τελευταίο μήνα εργασιακό πρίν την απόλυση.Αν απολυθεί πχ
  18/08 ,τοτε υπολογίζεται με τον μισθό απο 17/07-18/08 και αν σε αυτό το διάστημα εχει μειωση αποδοχών
  τότε οσο βγαίνει αναλογικά σαν μηνιαίος μισθός ,βέβαια απο κει και πέρα ενδεχόμενα να ακολουθήσει
  και η δικαστική οδός ,αλλά αυτό ισχύει τώρα.
 2. Like
  KABONTOROS got a reaction from xkouris in Εκπτωση ΕΦΚΑ σε μπλοκάκια.   
  στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.
   
  Άρα πιστεύω άλλο το πως φορολογείται και άλλο τι εισόδημα είναι,αλλιώς τι ρόλο παίζουν τα βιβλία -στοιχεία ,αν είναι μισθωτός. Επομένως ότι θα πληρώσει εμπρόθεσμα ,θα εκπίπτει σαν ασφαλιστικές εισφορές.  
 3. Upvote
 4. Like
  KABONTOROS reacted to ponzi in Καταχώρηση τιμολογίου έργου   
  Αγορές α υλών και πώληση προϊόντος είναι τα τεχνικά έργα.
  Αγορές εμπορευμάτων και πώληση εμπορευμάτων και υπηρεσίας είναι οι επισκευές.  
 5. Like
  KABONTOROS got a reaction from ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΜ in αγορα και πωληση ακινητου από ιδιώτη στο ιδιο ετος με μεγάλη διαφορά τιμής, φορολογείται?   
  φυσικά και μπορεί .ο ενδεχόμενος έλεγχος δεν τρώει κουτόχορτο.
 6. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from nick63 in ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ   
  Ωραίος...........καλη χρονια
 7. Like
  KABONTOROS got a reaction from SOTIRIOS in ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε9-ΠΡΟΣΤΙΜΟ   
  Γνωμη μου είναι μην ανακατέψεις τον ν.4446/16 ,εξ άλλου το πρόστιμο θάνε 40 έως εκατό ευρώ για όλα τα χρόνια.
 8. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from SCORPIOS in 14η Συναντηση μελών Taxheaven forum στην Πάτρα, Νοέμβριος 2017   
  Καλά δεν θα βάλεις ποτέ μυαλό?.................
 9. Like
  KABONTOROS got a reaction from mariacy in Τήρηση απλογραφικών βιβλίων, άνευ λογιστή.   
  Συμφωνώ απόλυτα
  Αυτό όχι μόνο  δεν πρέπει να το ξεχνάμε,αλλά να το εφαρμόζουμε,γιατί είναι νόμος,τα άλλα..................
 10. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from DimitrisD in ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ   
  Καλά υπάρχει συνάδελφος που να πιστεύει,οτι με 45 ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου φπα ,θα τηρεί σωστά βιβλία απλογραφικά?
  Κάτι τέτοιο προτείνεται,δηλαδή καθαρά περίπου 10 ευρώ,χωρίς να υπολογιστεί εργατικό κόστος και πάγια έξοδα δεη-νερό -τηλέφωνα
  αρα τελικό μπαίνεις μέσα.....................για να είμαστε προσεκτικοί ,μην την πατήσουμε.
  Αν είναι να προταθεί κάτι τέτοιο,καλύτερα να μην προταθεί καθόλου,το ίδιο ισχύει και για τις άλλες προτάσεις ,για άλλες υπηρεσίες.
 11. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from gapdk in Ένταξη οντότητας σε κατηγορία με κριτήριο τον Κύκο Εργασιών στην Πρώτη Εταιρική Χρήση   
  2.12 Αν η περίοδος (διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την κατάταξη στις προαναφερόμενες κατηγορίες οντοτήτων βρίσκεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά κατά πάγια πρακτική προσμετρείται το σύνολο του κύκλου εργασιών για την αναγωγή σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση τις επόμενες δύο πλήρεις ετήσιες περιόδους.

   
 12. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from xatzakism in ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ο.Ε. - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   
  Για να λυθεί η οε ,πρέπει στον ισολογισμό λύσης να έχει μόνο ταμείο και εταίρους,άρα πρέπει πρώτα να εκποιηθούν τα πάγια να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις και μετά εκκαθάριση(αν το προβλέπει το καταστατικό) και κλείσιμο.
 13. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from narmaos in ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   
  Άρα να ακούτε τον παλιό
  Θα μας πάρουνε και το σώβρακο και έτσι,μετά θα έρθει η ανάπτυξη,κγογκόβια κοινώς,στα Καβοντορίτικα.
   
 14. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from maragos in ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ   
  Καπου είχε πάρει το μάτι μου αυτό...............
   
   Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 663 Α.Κ., 3 παρ. 1β΄ β.δ.16-7-20, 1 παρ. 2 α. ν. 539/45, άρθρον μόνον εδ. γ΄ β.δ. 376/1971 «περί επεκτάσεως του ΑΝ 539/45 επί του οικόσιτου και άλλου προσωπικού», 2 παρ. 1 δ΄ β.δ. 748/1996, 43 ν. 1836/1989, 8 παρ.2 της από 26-2-75 ΕΓΣΣΕ κυρωθείσης δια του Ν. 133/75  και 1 παρ. 1 ν. 1876/1990 προκύπτουν τα εξής: Οικιακοί μισθωτοί είναι εκείνοι που με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας παρέχουν στον εργοδότη τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση οικιακών ή προσωπικών αναγκών του εργοδότη, μελών της οικογενείας του ή τρίτων. Η δευτερεύουσα απασχόλησή τους σε εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με το επάγγελμα του εργοδότη που ασκείται στην κατοικία του, δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως οικιακών μισθωτών. Όταν οι εργαζόμενοι αυτοί διαμένουν και διατρέφονται στην κατοικία του εργοδότη, χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί. Λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των υπηρεσιών που παρέχουν οι συγκεκριμένοι μισθωτοί και των ειδικών περιστάσεων υπό τις οποίες τις παρέχουν, δεν εφαρμόζονται προς αυτούς οι ειδικές διατάξεις για τα χρονικά όρια εργασίας των μισθωτών, για την υπερεργασία και τις υπερωρίες και για την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και κατά τις νύχτες. Επεκτάθηκαν όμως και σε αυτούς οι διατάξεις για την παροχή άδειας μετά αποδοχών, για τα επιδόματα εορτών και για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης με αποτέλεσμα και το προσωπικό αυτής της κατηγορίας να δικαιούται της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία αποζημίωσης απολύσεως (εργατοτεχνιτών). ( Εφ. Αθ. 1349/04, Εφ. Αθ.648/97, Εφ. Αθ.7809/2003 κ.α.)

  Η χορήγηση αδείας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ρυθμίζεται με τις διατάξεις του  Α.Ν. 539/45 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις ρυθμίσεις  του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004.

         2. Με τη παρ. γ΄ του άρθρου μόνου του Β.Δ. 376/71 οι ανωτέρω ρυθμίσεις για την χορήγηση αδείας επεκτάθηκαν και στο οικόσιτο προσωπικό.

         3. Περαιτέρω κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και το επίδομα αδείας (άρθρο 3 , παρ.16 Ν.4504/1966).Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας.

         Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων, το οικόσιτο προσωπικό υπάγεται στην ίδια διαδικασία και κατ΄ επέκταση δικαιούται χορήγηση κανονικής αδείας και επιδόματος αδείας.                

                  Σε ότι αφορά θέματα αμοιβής και ασφάλισης των κατ’ οίκον απασχολούμενων μισθωτών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, σχετική πληροφόρηση παρέχει η υπ’ αριθμ. 68/9-9-2011εγκύκλιος του Ι.Κ.Α.,  η οποία αναφέρεται στο νέο τρόπο αμοιβής και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, μέσω εργόσημου. Ευνόητο είναι ότι οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργόσημου δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

  Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι το θέμα σας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το προεκτεθέν νομικό και νομολογιακό πλαίσιο.

 15. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from aplessas in ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕ   
  Προς το παρόν ,όποιος σου πει οτι ξέρει με σιγουριά,θα είναι λάθος,άλλοι λένε σαν αδσ  38,αλλά αν είναι έτσι γιατί να μην το ανέφερε η σχετική εγκύκλιος και άλλοι σαν 39 συνολικά με τυχόν μερίσματα,όπου κάτσει η μπίλια με κάποια ερμηνευτική.
 16. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from Aes in ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   
  πολυ καλα καταλαβες σε αυτό ,αλλά στο προηγούμενο.............
 17. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from jim1970 in ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ   
  Πόσο χαμηλά ,ρε φιλαράκι?
 18. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from stavr in Εχει προστιμο η υποβολη Ε9   
 19. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from gapdk in Τακτοποίηση αυθαιρετης κατασκευής σε δώμα και καθ υψος επέκταση κτιρίου   
  Αφού η τακτοποίηση έγινε με τον Ν. 4178/2013,θα δηλωθεί απο το 2014,εκτός αν είχε δηλωθεί και πρίν ,οπότε δεν το διαγράφεις ,δηλαδή στην περιπτωσή σου ,αφου πρίν το δήλωνες σαν δικαίωμα υψουν οκ,τώρα απο το 2014 ,θα το δηλώσεις όπως το τακτοποιήσατε και κατά ποσοστό ιδιοκτήτη,φυσικά θα διαγράψεις το υψούν.
 20. Downvote
  KABONTOROS got a reaction from ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 in Εξαήμερη εργασία σύμφωνα με τον ν.4093/12 από 1/1/2013   
  Tα 25 τα κολλάμε λόγω του 20% της έκτης μέρας ,έτσι και αλλιώς ,τι να αλλάξει?
 21. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from lami in Δήλωση αυθαίρετου ακινήτου στο Ε9   
  O μηχανικός πότε γράφει οτι προυπήρχε?είναι ένα σοβαρό θέμα...................
   
 22. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from sakispap in ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ   
  Αν είναι το μοναδικό ειχ της οικογένειας ,γιατί όχι,μπορείς να σου μεταβιβάσει και το μισό,αν δεν γκρινιάζει,βέβαια γνώμη μου είναι οτι φυσικά θα γίνει κάποια αναμόρφωση,στο τέλος.
 23. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from G.E.S. in ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ   
  Αν είναι το μοναδικό ειχ της οικογένειας ,γιατί όχι,μπορείς να σου μεταβιβάσει και το μισό,αν δεν γκρινιάζει,βέβαια γνώμη μου είναι οτι φυσικά θα γίνει κάποια αναμόρφωση,στο τέλος.
 24. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from gapdk in Τεκμηρίωση Λύσης Μίσθωσης ΟΕ με αναφορά το έτος 2006   
  Αν απο το ε2 ,του εκμισθωτή φαίνεται κενό .μήπως τους κάνει?
 25. Upvote
  KABONTOROS got a reaction from doctor in ΜΙΣΘΟΣ   
  Ο γιατρός πάντα σωστός........
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1876/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και οι όμοιας έκτασης Αποφάσεις Διαιτησίας (Δ.Α.) του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου ή του επαγγέλματος εντός του τοπικού, επαγγελματικού και χρονικού πεδίου τους, ή των εν διενέξει αντίστοιχα, εκτός αν κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές (με τις προϋποθέσεις που ο ως άνω νόμος ορίζει) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται ότι, ο θεσμός της επέκτασης έχει ανασταλεί (παρ. 6 άρθρου 37 ν. 4024/2011).


×
×
 • Create New...