Jump to content

milaber

simple Members
 • Posts

  70
 • Joined

 • Last visited

About milaber

 • Birthday 03/22/1979

Contact Methods

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  ΒΟΛΟΣ

Recent Profile Visitors

2,075 profile views

milaber's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

 1. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πως μπορεί επιχείρηση να αμφισβητήσει την υπαγωγή στην διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. Αναφέρομαι σε πραγματική περίπτωση μη υποκρυπτόμενης μισθωτής εργασίας, συγκεκριμένα γιατρό εργασίας ο οποίος της το γνωστοποίησε τώρα που δεν έχει άλλους πελάτες. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αλλαγή σύμβασης; Η απλά επιβαρύνεται το επιπλέον κόστος και όταν λήξει η σύμβαση του δεν την ανανεώνει;
 2. Ευχαριστώ για την απάντηση. Λάθος διατύπωση μου. Στην πραγματικότητα σε τρία χρόνια βγαίνει στην σύνταξη. Μια επιπλέον απορία. Εφαρμόζοντας το έντυπο που θα συμπληρώσω είναι καταγγελία της σύμβασης ή οικειοθελής αποχώρηση; Ρωτάω για να μπορέσει ο εργαζόμενος να γραφτεί και στον ΟΑΕΔ.
 3. Καλησπέρα σας. Μισθωτός επιθυμεί να αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης έχοντας συμπληρώσει 15 έτη. Διαβάζοντας βρίσκω τα κάτωθι. Αποχώρηση μισθωτού μετά συμπλήρωση 15ετίας Μισθωτοί γενικά που υπάγονται για σύνταξη σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να αποχωρούν από την εργασία τους, δικαιούμενη της μισής αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 ή του Β.Δ. 16/18.7.1920 για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. - Συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. - Έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το προβλεπόμενο όριο ηλικίας του ασφαλιστικού τους οργανισμού. - Αποχωρούν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη. στην προκειμένη περίπτωση ο εργοδότης συναινεί στην αποχώρηση και στο να δώσει το + 10% αρκεί να τον καλύπτουν τα ανωτέρω. Η απορία μου είναι αν ακόμη ισχύουν τα ανωτέρω και εάν ισχύουν μόνο για πλήρη σύνταξη, παρόλο που δεν αναφέρετε κάτι σχετικό. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
 4. Καλησπέρα σας. Επαναφέρω το θέμα σχετικά με το επίδομα ισολογισμού. Η εταιρεία έκλεισε ισολογισμό 30/06. Aπασχολεί συνολικά σε έδρα και υποκαταστήματα 6 λογιστές και βοηθούς. Η επιθεώρηση Bόλου είπε όχι, προφορικά. Aπό τον σύνδεσμο βιμηχανιών επίσης μου είπαν πως όχι λόγω των κατωτέρω Λογιστές και Bοηθοί Λογιστών Στην υπ΄ αριθμ. 45/2009 εκδοθείσα Διαιτητική Aπόφαση η οποία ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Bοηθών λογιστών υπάγονται οι λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, εμπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις όλης της χώρας. Η συγκεκριμένη διαιτητική απόφαση αφορά εκ μέρους των εργαζομένων την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών και εκ μέρους των εργοδοτών αφορά στον ΣΕB, το Σύνδεσμο Aνωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, τη ΓΣΕBΕΕ, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, το Σύνδεσμο Aνωνύμων Τεχνικών Εταιρειών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών, την Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Aθηνών – Περιχώρων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Υγείας, την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, το Σύνδεσμο Εμπόρων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος Η συγκεκριμένη διαιτητική απόφαση εκδόθηκε στις 30.10.2009, κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με την υπ΄ αριθμ. 25/2.11.2009 Πράξη Κατάθεσης και κηρύχθηκε υποχρεωτική από 2.11.2009 με την υπ΄ αριθμ. 580/89/13.1.2010 Υπουργική Aπόφαση. Η ισχύς της συγκεκριμένης διαιτητικής απόφασης άρχιζε από 1.1.2009 και είχε διάρκεια ενός έτους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της υπ΄ αριθμ. της υπ΄ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του Ν. 4046/2012. (δηλαδή ισχύουν μέχρι 14.5.2012). Μετά την πάροδο του τριμήνου και εφόσον στο μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι εκείνοι που αφορούν: Το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο, τα επιδόματα ωρίμανσης τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις σσε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, και του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 4601/304/12.3.2012 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Aσφάλισης, από 14.2.2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10% αναστέλλεται η εφαρμογή όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων, ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων δηλαδή των μισθών ή ημερομισθίων ή του βασικού μισθού περιλαμβανομένων της υπηρεσιακής ωρίμανσης καθώς και του επιδόματος πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας κ.λ.π. Επίδομα ισολογισμού λογιστών και βοηθών λογιστών Σύμφωνα με παλαιότερη κωδικοποίηση της συγκεκριμένης συλλογικής ρύθμισης, αναφέρεται ρητά ότι στους λογιστές και βοηθούς λογιστές τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, χορηγείται μια φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού το επίδομα ισολογισμού, το οποίο από 1.1.2009 ανέρχεται σε ποσοστό 80% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο εργαζόμενος. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (άρθρο 29 ΚBΣ παράγραφος 16) οι πράξεις ισολογισμού καθώς και το κλείσιμο αυτού περατούνται: Εντός 3 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, Κοινοπραξίες, Κοινωνίες του Aστικού Κώδικα και Aστικές Εταιρείες Εντός 4 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις AΕ και τους Συνεταιρισμούς Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1093/29.3.2012 (ΦΕΚ τεύχος B' 1196/11-04-2012) ορίζεται ρητά ότι «…..Ορίζουμε για όλους τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ως χρόνο περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…» Κατά συνέπεια εφόσον ο ισολογισμός της επιχείρησης έχει περατωθεί μετά την 14/5/2012 και η επιχείρηση για τον υπολογισμό των αμοιβών των εργαζομένων της κάνει χρήση των διατάξεων της υπ΄ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, στις αμοιβές των εργαζομένων, εκτός των άλλων επιδομάτων που ρητά προβλέπει η συλλογική ρύθμιση, δεν συμπεριλαμβάνεται το επίδομα ισολογισμού. στο ανωτέρο κατέληγα και εγώ με βάση και το εξής "Στο ερώτημα αν οφείλεται για το τρέχον έτος (μετά από τον Ν.4046/2012 και την ΠΥΣ 6/12) επίδομα ισολογισμού, πρέπει να γίνουν οι εξής διακρίσεις: α) αν πρόκειται για πρόβλεψη από ισχύουσα και δεσμεύουσα ΣΣΕ-ΔA, το επίδομα ισολογισμού οφείλεται κανονικά. β) Aν πρόκειται για λήξασα ή καταγγελθείσα ΣΣΕ-ΔA (σ'αυτές ανήκει και η ΔA 45/09 [...]) ισχύουν τα εξής: Aν μέχρι 14.2.2012 η ΣΣΕ-ΔA αυτή συνέχισε να εφαρμόζεται ("μετενέργεια") παρετάθη δε η ισχύς της επί ένα τρίμηνο κατά την σχετική διάταξη της ΠΥΣ, μέχρι 15.5.2012 (βλ. τις προθεσμίες κατωτέρω), τότε, (βα) αν το χρονικό σημείο καταβολής του επιδόματος εμπίπτη στο διάστημα μέχρι 15.5, το επίδομα ισολογισμού πρέπει να καταβληθή, ενώ (ββ) αν εμπίπτη στο μετά την 15.5 διάστημα, κατά το οποίο δίδεται το δικαίωμα μονομερούς, από τον εργοδότη, περικοπής των επιδομάτων, δεν οφείλεται ούτε το επίδομα αυτό, αφού δεν περιλαμβάνεται στα 4 διατηρούμενα. Ταύτα βεβαίως, εάν δεν υπάρχη άλλη σχετική συμφωνία των μερών" (Δ.Ε.Ν. 68/2012, τεύχ.1603, σσ.732-3). http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13562 υπάρχει όμως και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012 Θέμα: Η εξέλιξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η εφαρμογή της μετενέργειας 3. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή κατηγγέλθησαν πριν τις 14.8.2011 και έχουν διανύσει το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε ο ν. 1876/1990, 43 τον αριθμό (στοιχεία μέχρι την 11.5.2012) και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε, από το χρονικό σημείο που έληξε το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και μεταβάλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Άρα γι’ αυτήν την τελευταία περίπτωση ο ν. 4046/2012 και η αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, θα έχουν εφαρμογή μετά τη νέα σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9959 το οποίο όπως το ερμηνεύω αναιρεί τα παραπάνω Τελικά τι ισχύει και κατά πόσο το δελτίο τύπου επιτρέπει την καταβολή του εν λόγω επιδόματος. Εσείς πως το χειριστήκατε? Ευχαριστώ προκαταβολικά
 5. Λάθος διατύπωση μου. Τον αριθμό για φπα εννοούσα, αυτόν που έκανα και διασταύρωση για το vies
 6. το βάζω, αλλά μάλλον αυτό είναι το πρόβλημα. Μόλις μίλησα στο 2104802581 και μου είπανε ότι είναι πρόβλημα του συστήματος.
 7. Καλημέρα σας. Στην συμπλήρωση και υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα Φ4 αντιμετωπίζω πρόβλημα με αφμ Κύπρου. Το μήνυμα γράφει: 1) Η μορφή του Α.Φ.Μ. της στήλης (4) δεν αντιστοιχεί με τη μορφή των Α.Φ.Μ της επιλεγμένης χώρας. Το help desk δεν απαντά και περιμένω απάντηση στο μέιλ που έχω στείλει. Έχει αντιμετωπίσει κάποιος παρόμοιο πρόβλημα? Εικάζω ότι μπορεί να φταίει το γεγονός ότι το ΑΦΜ περιέχει γράμμα.
 8. Καλησπέρα σας. Για να μην ανοίγω νέο θέμα υποβάλλω εδώ το ερώτημα μου. Φίλη αρχιτέκτονας μηχανικός θέλει να κάνει έναρξη. Ψάχνοντας για τους ΚΑΔ κατέληξα στους κάτωθι: * 71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΡΙΑ * 71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ με βάση το ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1061748/987/ΔΜΒ’/ΠΟΛ. 1086/22.6.2009) Τόμος Ι΄ ΙΟΥΝΙΟΣ Αν η δραστηριότητα που δηλώνεται καλύπτει γενικά την παραγωγή ή εμπορία αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών όλων όσων βρίσκονται κάτω από μια πενταψήφια κατηγορία CPA, τότε, αντί να καταχωρηθούν όλοι οι αντίστοιχοι κωδικοί των εξαψήφιων υποκατηγοριών CPA, θα καταχωρηθεί η πενταψήφια κατηγορία.. Όμως... Ο αρχιτέκτονας που την φιλοξενεί στο γραφείο της είπε, αφού είδε το Μ2, να βάλει και άλλους καδ πχ για πώληση υλικών καθώς και κάποιους πιο συγκεκριμένους πχ 71122000 -> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ για να μην έχει πρόβλημα πχ με ΕΣΠΑ. Θα μπορούσε κάποιος, εάν έχει το χρόνο βεβαίως, να μου ξεκαθαρίσει τα θετικά και αρνητικά της χρήσης πολλών κωδικών και ποιο είναι το ορθότερο να ακολουθηθεί? Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας
 9. Αφορά εμπεπηγμένα μηχανήματα. Για τη ίδρυση εταιρείας και προκειμένου να πάρει άδεια από την Νομαρχία (πρώην Διεύθυνση Βιομηχανίας).Φίλος μηχανικός με ρωτάει. Σε ΔΟΥ Βόλου που ρώτησα δεν την είχαν και μου είπαν ότι αντικαταστάθηκε με ΠΟΛ του 1996 την οποία και θα μου τη δώσουν μέσα στην βδομάδα. Για να μην μείνει αναπάντητο το θέμα θα την ανεβάσω μόλις φτάσει στα χέρια μου. Ευχαριστώ ξανά για τον χρόνο σας.
 10. Καλημέρα σας και καλή χρονιά. Έχει μήπως κάποιος την ΠΟΛ 186 23/06/88 Ή 89 σχετικά με μη εμπεπηγμένα. Γνωρίζετε πως μπορώ να βρω παλιές ΠΟΛ? Ευχαριστώ προκαταβολικά.
 11. Καλημέρα σας, θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά με την πρόσληψη και το σε ποια συμβαση θα υπαχθούν οι παρακάτω περιπτώσεις. Α) Φοιτητής ΤΕΙ Μηχανολογίας που τελείωσε την πρακτική του χωρίς να έχει πάρει ακόμη το πτυχίο του και η εταιρεία θέλει να τον προσλάβει. Λόγω του ότι η εργασία του περιλαμβάνει ελέγχους και επιθεωρήσεις σε δεξαμενές, συρματόσχοινα κλπ δεν γίνεται να προσληφθεί σαν υπάλληλος γραφείου. Το πρόβλημα μου είναι με τι σύμβαση θα γίνει η πρόσληψη του. Σκέφτηκα για Πρακτικών μηχανικών, όπως μου πρότειναν και από το ΙΚΑ, αλλά διαβάζοντας την σύμβαση ζητάει άδειες, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Οι υπόλοιποι μηχανικοί ΑΕΙ & ΤΕΙ της εταιρείας αμοίβονται με τις συμβάσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Β) Μου ζητήθηκε να προσθέσω για εργαζόμενο με σύμβαση τεχνίτη μετάλου κατά την διάρκεια μετατροπής της σε αορίστου χρόνου (η πραγματική του εργασία δεν είχε και δεν έχει καμία σχέση με τεχνίτη μετάλλου, έβαφε κάποια μέταλλα των οποίων στην συνέχεια ελέγχοταν η αντοχή τους) ότι θα ασχολείτε και με την συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, περιποίηση εξωτερικων χώρων(ενδεικτικά καθήκοντα: πότισμα,κλάδεμα, καθάρισμα στεγών και υδροροών, επισκευή εγκαταστάσεων...). Επειδεί φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει νωρίζει κάποιος κάποια σχετική σύμβαση Συντηρητή κτιρίων? Στο ΚΑΔ 7310 που έχει η εταιρεία είδα ότι έχει κωδικό ειδικότητας 724010 συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές & μικροαντικαταστάσεις) Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας.
 12. Καλημέρα σας. Επανέρχομαι στο θέμα. Για μισθωτό που κλήθηκε για μετεκπαίδευση 20/10 με 24/10 και αποφάσισε να πάει στον ΟΑΕΔ τελικά, ο ΟΑΕΔ Βόλου για να τον πληρώσει ζητάει βεβαίωση εργοδότη με τα ένσημα του Οκτωβρίου. Απορία α) Τον πληρώνω αναγκαστικά ολόκληρο τον Οκτώβριο (για να του βάλω την βεβαίωση) και μεταφέρω ουσιαστικά την άδεια στράτευσης του στον Νοέμβριο? β)Στην ΑΠΔ τι κωδικό του βάζω για αυτές τις ημέρες (τον Νοέμβριο αφού Οκτώβριο τον εμφανίζω ότι δούλεψε κανονικά)? 08 ασθένεια όπως αναφέρθηκε παραπάνω(θα το δεχτεί το ΙΚΑ άραγε) ή μπορεί με κωδικό 30 Λοιπές αποδοχές? Από ότι μου είπε από τον στρατό πληρώθηκε και κάποια χρήματα χωρίς να πάρει κάποια απόδειξη, παρά μόνο υπογράφοντας σε κάποια κατάσταση. Αυτά θα του τα αφαιρέσει ο ΟΑΕΔ μήπως από το επίδομα? Ευχαριστώ προκαταβολικά.
 13. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνηση. Φαντάζομαι εννοείτε ότι οφείλετε ολόκληρη η αποζημίωση στην περίπτωση που έχουμε εναν εργατοτεχνίτη ο οποίος γνωρίζουμε ότι πληρεί τιε προυποθέσεις(επειδεί πχ το γραφείο προσωπικού έχει όλα τα ένσημα του σε φωτοτυπίες) και για αυτό προχωρεί η εταιρεία σε καταγγελία και όχι στην περίπτωση που από μόνος του πει συμπλήρωσα τις προυποθέσεις και συνταξιοδοτούμε οπότε και τον αποζημιώνουμε με το 40 ή 50 %. Αντίθετα, εάν γνωρίζαμε ότι υπάλληλος πληρεί ότι προυποθέσεις(επειδεί πχ το γραφείο προσωπικού έχει όλα τα ένσημα του σε φωτοτυπίες) και για αυτό προχωρεί η εταιρεία σε καταγγελία τότε θα του καταβάλλαμε σαν αποζημίωση το 40 ή 50% ακριβώς όπως και αν από μόνος του πει συμπλήρωσα τις προυποθέσεις και συνταξιοδοτούμε. Ευχαριστώ προκαταβολικά
×
×
 • Create New...