Jump to content

adaeus

simple Members
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by adaeus

 1. Στις απδ καταχωρείτε μόνο την εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ως επιδότηση και μόνο των γραμματιων της παγίας αντιμισθίας δηλαδή του εργοδότη! Ο δικηγόρος είναι προφανώς Πειραιώς και το ΤΑΔΠ είναι το νπιδ αλληλοβοηθείας που έχουν στον Πειραιά! Το 0,40 είναι μια πρόσφατη κράτηση που προβλέπεται στο νόμο που αναφέρατε!
 2. Δεν πληρώνει κανείς! Δείτε εδώ τον ασφαλιστικό οδηγό ετεαεπ του ΔΣΑ. Είναι απορίας άξιον γιατί η συντακτική ομάδα του taxheaven δεν τον ανάρτησε! http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B1%CE%B5%CF%80-%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7 Με εκτίμηση Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
 3. Θεωρώ πως όχι, γιατί δεν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, αλλά έμμισθη εντολή, ενώ όλα τα στοιχεία που ζητούνται προσιδιάζουν σε μισθωτό. Άλλωστε όπως έχει επισημανθεί από τον ΕΦΚΑ δεν ανακοινώνονται οι έμμισθοι δικηγόροι στην ΕΡΓΑΝΗ.
 4. Θεωρώ πως με την θέση του ΑΜΚΑ παίρνει αυτόματα ΑΜΑ
 5. Η σύμβαση έμμισθης εντολής κατατίθεται στον δικηγορικό σύλλογο, ενώ με βάση τα παλαιά ισχύοντα κατατίθεται στο τ. Ταμείο Νομικών. Καλό είναι λοιπόν να συνεχίσει αυτή η υποχρέωση προς την περιφερειακή δνση ασφάλισης τ.ΤΑΝ του ΕΦΚΑ
 6. Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι ο προγραμματισμός ώστε τα γραμμάτια να κόβονται πιο νωρίς, έστω μερικές μέρες πριν το τέλος του μήνα. Άλλωστε πλέον αυτά μπορεί να εκδίδονται ηλεκτρονικά από το portal της ολομέλειας, παράλληλα να εκτυπώνεται κατάσταση γραμματίων μηνός προς διευκόλυνση του λογιστηρίου!
 7. Ακριβώς και αν το ποσόν υπερβαίνει την εισφορά του δικηγόρου, το υπερβάλλον μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.
 8. Μόνο τα γραμμάτια της παγίας όπως τα λέμε εμείς. Δηλαδή τα γραμμάτια που αφορούν συγκεκριμένο έμμισθο δικηγόρο, που απασχολείται με έμμισθη εντολή καταχωρημένη στο σύστημα εκάστου δικηγορικού συλλόγου.
 9. Αν διαβάσετε συνδυαστικά τις εγκυκλίους και αυτή για την παράλληλη ασφάλιση, θα δείτε πως ο έμμισθος δικηγόρος καταβάλλει διπλή εισφορά και επί της αντιμισθίας και με βάση το κφα για το ελεύθερο επάγγελμα, χωρίς όμως ελάχιστο πλαφόν. Αν έχει μηδενικό ή ζημία δεν πληρώνει τίποτε.
 10. Για τις δικηγορικές εταιρείες ισχύει και το άρθρο 48 του Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο σας παραθέτω πιο κάτω. Αν λοιπόν έχουν επιλέξει τη σύμβαση του άρθρου 42 περί έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, θα πρέπει να καταβάλλονται δώρα και επιδόματα. Αν έχουν επιλέξει τη σύμβαση του άρθρου 48 η συμφωνία είναι ελεύθερη. Αυτά όλα βέβαια κατά τη δική μου νομική άποψη. Επειδή το άρθρο 48 είναι πολύ πρόσφατο δεν υπάρχει νομολογία των δικαστηρίων. Αρθρο 48 Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες 1. Δικηγόροι μπορούν να απασχολούνται από άλλους δικηγόρους ή από Δικηγορικές Εταιρίες για ορισμένη ή ορισμένες υποθέσεις ή αποκλειστικά. Η σχετική συμφωνία δεν θίγει την επιστημονική ανεξαρτησία τους κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους ακόμη και όταν ενεργούν συντονισμένα με άλλους δικηγόρους ή στην περίπτωση συνεργασίας με Δικηγορική Εταιρεία με τους εταίρους και λοιπούς συνεργάτες της εταιρείας. 2. Οταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλον δικηγόρο ή με Δικηγορική Εταιρεία είναι αποκλειστική, η σχετική συμφωνία είναι έγγραφη και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της στο Δικηγορικό Σύλλογο του δικηγόρου που απασχολείται ή στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας. Διαφορετικά η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο. 3. Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τη διάρκεια της συνεργασίας, β) τη συμφωνούμενη αμοιβή, γ) τον τρόπο καταβολής της αμοιβής, δ) τον τρόπο λύσης της συνεργασίας και την οφειλόμενη αποζημίωση. 4. Η εντολή χειρισμού υπόθεσης στο πλαίσιο της ρύθμισης της παραγράφου 1 λογίζεται ότι έχει δοθεί στον εντολέα δικηγόρο ή στην εντολέα Δικηγορική Εταιρεία.
 11. Δεν ξέρω αν το Υπουργείο Οικονομικών είναι τόσο λαρτζ! Ίσως θα πρέπει να σταλεί ο λογαριασμός στον ΕΦΚΑ! (Αστειεύομαι βέβαια). Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη.
 12. Ως προς τα γραμμάτια πρέπει να προσκομίζονται και να φυλάγονται στο λογιστήριο του εργοδότη, για τυχόν έλεγχο στο μέλλον. Αφού προσκομίζονται, θα πρέπει να εξάγεται το ποσόν που έχει καταβληθεί.
 13. Ως προς το ερώτημα για τα δώρα ιδού οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων: Αρθρο 44 Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου 1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγιες μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του και οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόμιμων αποδοχών υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων. Αρθρο 46 Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση 1. Οι διατάξεις για τη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόματος αδείας που ισχύουν για τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισμού εργασίας για τους εργαζόμενους στον εντολέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες. Εφαρμόζονται επίσης στους έμμισθους δικηγόρους όλες οι κείμενες διατάξεις για χορήγηση αδείας μετ` αποδοχών λόγω ασθενείας, αναρρωτικής άδειας και προστασίας της κύησης και της λοχείας. Ως εκ τούτου η συμφωνία για μη χορήγηση δώρων και επιδομάτων θεωρώ πως δεν είναι νόμιμη.
 14. Μια πρώτη νομική προσέγγιση της εγκυκλίου. Δυστυχώς θα υπάρχει ταλαιπωρία στα λογιστήρια! Επίσης υπάρχει νομικό ζήτημα ως προς την εισφορά πρόνοιας παλαιών ασφαλισμένων. Άλλα λέει η διάταξη, άλλα η εγκύκλιος. http://emmisthos.blogspot.gr/2017/06/blog-post_22.html
 15. Είχαν πει πως βγαίνει η εγκύκλιος όπου ναναι
 16. Πιστεύω πως αν όχι σήμερα, εντός εβδομάδας θα έχουμε εγκύκλιο!
 17. Είμαι ο πρόεδρος των εμμίσθων δικηγόρων. Έχω κουραστεί κι εγώ με το θέμα! Έμαθα πως έχει δοθεί σιωπηρή παράταση, το επεξεργάζονται ακόμη το θέμα. Αν υπολογίσετε ότι υπάρχουν περίπου 4000 έμμισθοι σε όλη τη χώρα, εύκολα γίνεται κατανοητό πόσα εκατομμύρια στερείται ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι οι μόνες απδ που λείπουν είναι και των δημοσίων υπαλλήλων!
 18. Χτες μίλησα με την αρμόδια Δ/νση ΕΦΚΑ. Η εγκύκλιος και τα πακέτα για τους εμμίσθους δικηγόρους αναμένονται! Το ζήτημα είναι πολύπλοκο. Οι έμμισθοι δικηγόροι επαρχίας έχουν 12,72% και 21,38% = 34,10%. Οι έμμισθοι Αθηνών έχουν α) Οι νέοι ασφαλισμένοι 16,72 και 21,38 = 34,10% και β) οι παλαιοί ασφαλισμένοι ό,τι και oi επαρχίας (12,72-21,38) και πάγιο ετήσιο ποσόν για πρόνοια 332,76 ευρώ (110,92 έμμισθος-221,84 εντολέας). Σημειώνεται πως η διάταξη για τις εισφορές πρόνοιας του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 τροποποιήθηκε για 4η φορά με το άρθρο 96 του Ν.4461/2017. Για τα συνεισπραττόμενα κατά την εγκύκλιο του Υπουργείου τίποτε, ενώ το ορθόν είναι μόνον ΟΑΕΔ και όχι ΟΕΚ και ΟΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο σάιτ μας των εμμίσθων δικηγόρων http://emmisthos.blogspot.com
 19. Πολύ ενδιαφέρον! Γηράσκω αεί διδασκόμενος! Όμως τότε ίσχυε και το άρθρο 39 του Ν.2084/1992 που προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση μόνο στο ΤΣΑΥ (και στο ΤΣΜΕΔΕ). Ενώ στο άρθρο 61 παρ.2 του ίδιου Νόμου που επικαλείται το ΕΤΑΑ δηλαδή του 3996/2011 προβλέπεται ότι: " 2. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 ( Α` 120) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των τομέων αυτών. Ειδικά για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει.» Τα ανωτέρω εφαρμόζονται από 1.1.2011 και εφεξής." Διατάξεις δαιδαλώδεις και αντικρουόμενες!
 20. Αγαπητοί κύριοι, Διαβάζοντας τη σχετική εγκύκλιο για τις εισφορές των εμμίσθων υγειονομικών http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_18_28-03-2017.pdf παρατήρησα ότι επιβάλλεται εισφορά επικουρικής σύνταξης. Ως δικηγόρος του ΕΤΑΑ και τ. προϊστάμενος της ΝΥ αυτού, γνωρίζω πως δεν υφίσταται επικουρική ασφάλιση των Υγειονομικών. Πράγματι κατά το άρθρο 25 του Ν.3655/2008 στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ δεν εντάχτηκε κανένας Κλάδος Επικουρικής του τέως ΤΣΑΥ, παρά μόνον τρεις κλάδοι των Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων και Μηχανικών. Το αυτό επαναλήφθηκε και κατά την ένταξη των Κλάδων Επικουρικής στο ΕΤΕΑ (ήδη ΕΤΕΑΕΠ). Κανένας κλάδος επικουρικής ασφάλισης Υγειονομικών δεν εντάχθηκε: https://www.etea.gov.gr/tempsite/?page_id=88 Στο άρθρο 78 του Ν.4387/2016 ορίζονται τα εξής: « 1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά: α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). β. Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. 2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά: α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3655/2008 (Α`58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ με το Π.δ. 284/1992 (Α` 145). 3. Εξαιρούνται της ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι υγειονομικοί.» Και ναι μεν στην παράγραφο 3 εξαιρεί μόνο τους ανεξάρτητα απασχολούμενους υγειονομικούς, πλην όμως η παρ.1α δεν μπορεί να τύχει άλλης ερμηνείας, αφού ομιλεί για ήδη ασφαλισμένους στους κλάδους και τομείς επικουρικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν υπήρχε κλάδος ή τομέας επικουρικής ασφάλισης υγειονομικών, οι έμμισθοι υγειονομικοί δεν μπορούν να τύχουν ασφαλίσεως στο ΕΤΕΑΕΠ. Μιλώντας με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μου είπαν ότι επιβάλλεται εισφορά επικουρικής ασφάλισης γιατί είχαν και παλιότερα από το ΙΚΑ. Κοιτάω τα παλιά πακέτα κάλυψης και βλέπω κωδικό 129 που σημαίνει παροχές σε χρήμα μόνο (ασθένεια) 232100 Ιατροί εν γένει 129 129 232130 Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου 129 129 232140 Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους 131 131 232150 Ιατροί που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου, με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών 171 172 232191 Μόνιμοι Ιατροί απασχολούμενοι σε ΝΠΔΔ που έχουν συσταθεί πριν την δημοσίευση του ν.2676/99 και υπάγονται στο κοινό καθεστώς 1520 1520 234010 Κτηνίατροι απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου 129 129 234020 Κτηνίατροι ατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους 131 131 234030 Κτηνίατροι που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου, με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών 171 172 235000 Φαρμοκοποιοί Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά αν όχι, πρέπει άμεσα να διορθωθεί η εγκύκλιος και τα πακέτα 129 129
×
×
 • Create New...