Jump to content

adaeus

simple Members
 • Content Count

  23
 • Joined

 • Last visited

About adaeus

 • Rank
  *

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Θεωρώ πως όχι, γιατί δεν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, αλλά έμμισθη εντολή, ενώ όλα τα στοιχεία που ζητούνται προσιδιάζουν σε μισθωτό. Άλλωστε όπως έχει επισημανθεί από τον ΕΦΚΑ δεν ανακοινώνονται οι έμμισθοι δικηγόροι στην ΕΡΓΑΝΗ.
 2. Θεωρώ πως με την θέση του ΑΜΚΑ παίρνει αυτόματα ΑΜΑ
 3. Η σύμβαση έμμισθης εντολής κατατίθεται στον δικηγορικό σύλλογο, ενώ με βάση τα παλαιά ισχύοντα κατατίθεται στο τ. Ταμείο Νομικών. Καλό είναι λοιπόν να συνεχίσει αυτή η υποχρέωση προς την περιφερειακή δνση ασφάλισης τ.ΤΑΝ του ΕΦΚΑ
 4. Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι ο προγραμματισμός ώστε τα γραμμάτια να κόβονται πιο νωρίς, έστω μερικές μέρες πριν το τέλος του μήνα. Άλλωστε πλέον αυτά μπορεί να εκδίδονται ηλεκτρονικά από το portal της ολομέλειας, παράλληλα να εκτυπώνεται κατάσταση γραμματίων μηνός προς διευκόλυνση του λογιστηρίου!
 5. Ακριβώς και αν το ποσόν υπερβαίνει την εισφορά του δικηγόρου, το υπερβάλλον μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.
 6. Μόνο τα γραμμάτια της παγίας όπως τα λέμε εμείς. Δηλαδή τα γραμμάτια που αφορούν συγκεκριμένο έμμισθο δικηγόρο, που απασχολείται με έμμισθη εντολή καταχωρημένη στο σύστημα εκάστου δικηγορικού συλλόγου.
 7. Αν διαβάσετε συνδυαστικά τις εγκυκλίους και αυτή για την παράλληλη ασφάλιση, θα δείτε πως ο έμμισθος δικηγόρος καταβάλλει διπλή εισφορά και επί της αντιμισθίας και με βάση το κφα για το ελεύθερο επάγγελμα, χωρίς όμως ελάχιστο πλαφόν. Αν έχει μηδενικό ή ζημία δεν πληρώνει τίποτε.
 8. Για τις δικηγορικές εταιρείες ισχύει και το άρθρο 48 του Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο σας παραθέτω πιο κάτω. Αν λοιπόν έχουν επιλέξει τη σύμβαση του άρθρου 42 περί έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, θα πρέπει να καταβάλλονται δώρα και επιδόματα. Αν έχουν επιλέξει τη σύμβαση του άρθρου 48 η συμφωνία είναι ελεύθερη. Αυτά όλα βέβαια κατά τη δική μου νομική άποψη. Επειδή το άρθρο 48 είναι πολύ πρόσφατο δεν υπάρχει νομολογία των δικαστηρίων. Αρθρο 48 Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες 1. Δικηγόροι μπορούν να απασχολούνται από άλλους δικηγόρους ή από Δικηγορικές Εταιρίες για ορισμένη ή ορισμένες υποθέσεις ή αποκλειστικά. Η σχετική συμφωνία δεν θίγει την επιστημονική ανεξαρτησία τους κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους ακόμη και όταν ενεργούν συντονισμένα με άλλους δικηγόρους ή στην περίπτωση συνεργασίας με Δικηγορική Εταιρεία με τους εταίρους και λοιπούς συνεργάτες της εταιρείας. 2. Οταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλον δικηγόρο ή με Δικηγορική Εταιρεία είναι αποκλειστική, η σχετική συμφωνία είναι έγγραφη και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της στο Δικηγορικό Σύλλογο του δικηγόρου που απασχολείται ή στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας. Διαφορετικά η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο. 3. Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τη διάρκεια της συνεργασίας, β) τη συμφωνούμενη αμοιβή, γ) τον τρόπο καταβολής της αμοιβής, δ) τον τρόπο λύσης της συνεργασίας και την οφειλόμενη αποζημίωση. 4. Η εντολή χειρισμού υπόθεσης στο πλαίσιο της ρύθμισης της παραγράφου 1 λογίζεται ότι έχει δοθεί στον εντολέα δικηγόρο ή στην εντολέα Δικηγορική Εταιρεία.
 9. Δεν ξέρω αν το Υπουργείο Οικονομικών είναι τόσο λαρτζ! Ίσως θα πρέπει να σταλεί ο λογαριασμός στον ΕΦΚΑ! (Αστειεύομαι βέβαια). Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη.
 10. Ως προς τα γραμμάτια πρέπει να προσκομίζονται και να φυλάγονται στο λογιστήριο του εργοδότη, για τυχόν έλεγχο στο μέλλον. Αφού προσκομίζονται, θα πρέπει να εξάγεται το ποσόν που έχει καταβληθεί.
 11. Ως προς το ερώτημα για τα δώρα ιδού οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων: Αρθρο 44 Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου 1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγιες μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του και οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόμιμων αποδοχών υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων. Αρθρο 46 Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση 1. Οι διατάξεις για τη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόματος αδείας που ισχύουν για τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισμού εργασίας για τους εργαζόμενους στον εντολέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες. Εφαρμόζονται επίσης στους έμμισθους δικηγόρους όλες οι κείμενες διατάξεις για χορήγηση αδείας μετ` αποδοχών λόγω ασθενείας, αναρρωτικής άδειας και προστασίας της κύησης και της λοχείας. Ως εκ τούτου η συμφωνία για μη χορήγηση δώρων και επιδομάτων θεωρώ πως δεν είναι νόμιμη.
 12. Μια πρώτη νομική προσέγγιση της εγκυκλίου. Δυστυχώς θα υπάρχει ταλαιπωρία στα λογιστήρια! Επίσης υπάρχει νομικό ζήτημα ως προς την εισφορά πρόνοιας παλαιών ασφαλισμένων. Άλλα λέει η διάταξη, άλλα η εγκύκλιος. http://emmisthos.blogspot.gr/2017/06/blog-post_22.html
 13. Και όντως βγήκε σήμερα
 14. Είχαν πει πως βγαίνει η εγκύκλιος όπου ναναι
×