Jump to content

gpapageorgiadis

starting Members
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by gpapageorgiadis

  1. Άρθρο του Ηλία Παπαγεωργιάδη στο liberal.gr Το 2021 ξεκίνησε για τη Ρουμανία χωρίς σοβαρές αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων. Ο βασικός φόρος των εταιρειών (με τζίρο άνω του 1.000.000 Ευρώ) παραμένει στο 16% επί των κερδών, όπως ορίστηκε από το 2005. Ο φόρος των μικροεταιρειών (με τζίρο ως 1.000.000 Ευρώ) παραμένει στο 3% επί του τζίρου αν δεν έχουν υπάλληλο, ή 1% επί του τζίρου αν έχουν υπάλληλο, όπως ορίστηκε από το 2009. Ταυτόχρονα, η φορολογία για καφέ, εστιατόρια κλπ θα παραμείνει ακόμη χαμηλότερη και ανάλογα με τα τετραγωνικά και τα τραπέζια τους θα καταλήγει σε ένα ετήσιο χαμηλό ποσό ανεξαρτήτως εισοδημάτων (πολύ κάτω από το 1%). Η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2020 αποφάσισε: - Τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις των μέτρων κατά του κορονοϊού - Τη διατήρηση του ελλείμματος της χώρας στο 7% του ΑΕΠ - Τη διατήρηση της φορολογίας σε χαμηλά επίπεδα και την περιστολή δαπανών στον δημόσιο τομέα, με πάγωμα μισθών και στοχευμένες απολύσεις («μέσω αλλαγής ονομασίας» κάποιων οργανισμών). Όχι τυχαία, το 2020 η Ρουμανία θα έχει μείωση του ΑΕΠ αισθητά χαμηλότερη από την Ελλάδα (4-5% έναντι 9-10%), όχι μόνο επειδή έχει πιο πολλαπλάσια παραγωγική βάση, πολλαπλάσιες εξαγωγές κλπ, αλλά και επειδή η χαμηλή φορολογία επέτρεψε σε μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων να συνεχίσουν να την καταβάλλουν κανονικά. Συνοπτικά η εικόνα της φορολογίας των επιχειρήσεων στη Ρουμανία για το 2021 έχει ως εξής: Φόρος εταιρειών, με τζίρο 1.000.000 Ευρώ και άνω: 16% επί των κερδών Φόρος «μικροεταιρειών», με τζίρο ως 999.999 Ευρώ: 1% επί του τζίρου, αν έχουν υπάλληλο (που μπορεί να είναι και ο μέτοχος) 3% επί του τζίρου, αν δεν έχουν υπάλληλο Αν κάποια εταιρεία με τζίρο κάτω του 1.000.000 θέλει να πληρώνει φόρο 16% επί των κερδών, έχει το δικαίωμα να το επιλέξει (αλλά ούτε 1 στις 1.000 δεν το κάνουν...) Προκαταβολή φόρου: Άγνωστες λέξεις Υποχρεωτική ασφάλιση μετόχου: Δεν υπάρχει. Η ασφάλιση είναι προαιρετική Φόρος ΓΕΜΗ, εισφορά αλληλεγγύης κλπ: Άγνωστες λέξεις Φόρος μερίσματος: 5% Ατομικός φόρος: 10% ανεξαρτήτως εισοδημάτων, δεν «τιμωρείται» όποιος κερδίζει πολλά και τα δηλώνει. Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης Εταιρειών Συνεχίζεται το δικαίωμα των εταιρειών να χρηματοδοτούν ΜΚΟ (εντός της Ρουμανίας) της επιλογής τους, πληρώνοντας σε αυτές ως και το 20% του φόρου εισοδήματός τους, καταβάλλοντας στο κράτος το υπόλοιπο 80%. Παράδειγμα: Αν ίσχυε αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να μην πληρώσει φόρο 1.000 Ευρώ στην Εφορία, αλλά να δώσει 800 στην Εφορία και 200 σε μία ΜΚΟ από μία λίστα εγκεκριμένη από το υπουργείο οικονομικών (τυχαίο παράδειγμα Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης). Με το συμβόλαιο δωρεάς των 200 Ευρώ και την απόδειξη καταβολής, ο λογιστής αυτομάτως θα μείωνε τον φόρο που θα καταβάλλονταν στο κράτος. Με αυτόν τον τρόπο εδώ και 15+ χρόνια οι ρουμανικές εταιρείες εφαρμόζουν Πολιτικές Κοινωνικής Ευθύνης. Συντελεστές ΦΠΑ: Βασικός συντελεστής: 19% Συντελεστής τροφίμων, κάθε τομέα της γεωργίας κλπ: 9% Συντελεστής εστιατορίων και βιολογικών προϊόντων: 5% Φόροι ακινήτων: Πολύ χαμηλοί Οι νέες αλλαγές και μειώσεις φόρων που θα ισχύσουν από 01.01.2021 και η επανάσταση στη φορολογία εταιρειών του ίδιου γκρουπ Παράλληλα, αποτελεί νόμο του κράτους η λίστα με τις νέες αλλαγές και μειώσεις φόρων που θα επέλθουν στη Ρουμανία από τον 01.01.2021. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 1. Μείωση φορολογίας για εταιρείες με θετικά ίδια κεφάλαια / ίδια κεφάλαια σε αυξητική πορεία κάθε χρόνο 2. (Όταν εφαρμόζεται φορολογία 16% επί των κερδών) αν δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν τον ίδιο μέτοχο και αποτελούν γκρουπ, τότε θα μπορούν να συμψηφίζουν κέρδη και ζημίες και να καταβάλλουν φόρο για τη διαφορά. Πχ 3 εταιρείες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, η πρώτη έχει κέρδη 100.000 Ευρώ, η δεύτερη έχει κέρδη 200.000 Ευρώ και η τρίτη ζημίες 150.000 Ευρώ. Μέχρι τώρα οι δύο πρώτες θα πλήρωναν φόρους για τα κέρδη των 300.000 Ευρώ και η τρίτη δεν θα πλήρωνε τίποτε. Από το 2021 ο υπολογισμός θα γίνεται ως εξής: 100.000+200.000-150.000 = 150.000 κέρδος του γκρουπ των εταιρειών αυτών και επί του τελικού αυτού ποσού θα επιβάλλεται η φορολογία. 3. Ευνοϊκές αλλαγές για τα πακέτα κινήτρων προς εργαζομένους με μετοχές κλπ (stock options) 4. Η χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τους εργαζομένους θα είναι αφορολόγητη και δεν θα επιφέρει κόστη ασφαλιστικών εισφορών 5. Αν η εταιρεία πληρώνει τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων για τα παιδιά των εργαζομένων, η παροχή αυτή δεν θα επιφέρει κόστη ασφαλιστικών εισφορών 6. Αλλαγές και απλοποίηση πολλών διαδικασιών σε θέματα ΦΠΑ + πολλές ακόμη βελτιστοποιήσεις. 2021. Η Ρουμανία δεν είναι παράδεισος. Όμως συνεχίζει να επιλέγει τη χαμηλή φορολογία και να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επενδυτών στη ΝΑ Ευρώπη Το 2021 θα είναι μία ακόμη δύσκολη χρονιά, με πολλές προκλήσεις λόγω του κορωνοϊού. Η Ρουμανία δεν είναι παράδεισος, έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα και προκλήσεις, όπως και όλες οι χώρες. Πάντως και φέτος επιλέγει να πορευτεί με «πυξίδα» της τη ΜΟΝΙΜΗ χαμηλή φορολογία, βελτιώνοντας όσο μπορεί το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι όταν οι χώρες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οικονομικά μετά την πανδημία, η Ρουμανία θα βρίσκεται στις πρώτες 5 Ευρωπαϊκές χώρες σε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της. Το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον μαζί με την πολύ δυνατή εσωτερική αγορά της χώρας και τη βιομηχανία της που απλώνεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς αποτελούν τους λόγους που η πρόβλεψη αυτή πιθανότατα θα επαληθευτεί. Για αυτό και συνεχίζει να υποδέχεται την πλειοψηφία των επενδυτών στη ΝΑ Ευρώπη, με τις νέες επενδύσεις που ανακοινώνονται / υλοποιούνται σε μηνιαία βάση να υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που ανακοινώνονται / υλοποιούνται στην Ελλάδα σε έναν χρόνο. [email protected] ΥΓ. Η Ρουμανία ΔΕΝ είναι επιλογή για όποιον ψάχνει «να έχω ένα μαγαζί στην Ελλάδα και έδρα στο εξωτερικό», ούτε για αυτόν που νομίζει πως «με εταιρία έξω και υποκατάστημα εδώ θα αποφύγω τους ελληνικούς φόρους». Το γιατί αυτό δεν γίνεται μπορείτε να το διαβάσετε εδώ
  2. Του Ηλία Π. Παπαγεωργιάδη στο liberal.gr. Πηγή: https://www.liberal.gr/arthro/235044/apopsi/arthra/roumania-2019-i-forologia-paramenei-sto-1---oi-simantikoteres-forologikes-allages.html Η Ρουμανία έκλεισε το 2018 με τον... συνηθισμένο τρόπο. Το ΑΕΠ της ανέβηκε «μόνο» 4% περίπου, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 200 δισ. ευρώ, που θα περάσει το 2019. Οι εξαγωγές πέρασαν τα 70 δις Ευρώ (χωρίς πετρελαιοειδή), η κατανάλωση ανέβηκε παρά τη μείωση της πιστωτικής επέκτασης, οι μισθοί αυξήθηκαν με βάση τη χαμηλή φορολογία και την υψηλή ζήτηση, οι επενδύσεις αυξήθηκαν στη ρουμανική οικονομία. Η ανεργία στις μεγάλες πόλεις παραμένει περί το 0%, είναι κάτω του 4% στη χώρα. Τα ακίνητα συνεχίζουν να αποτελούν την πρωταρχική επιλογή αποταμίευσης και όταν οι τιμές τους είναι λογικές, η ζήτηση είναι μεγάλη, πολλά νέα οικιστικά έργα πωλούνται από τα σχέδια. Παρά τη χαμηλή φορολογία, τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν +14,6% στο 11μηνο. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση αύξησε (σωστά) τους μισθούς των γιατρών, των νοσοκόμων κ.λπ. στις 2.500 – 5.000 ευρώ / μήνα για να σταματήσουν να φεύγουν από τη χώρα*. Αύξησε και τους μισθούς του δημοσίου (λάθος), αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα τέλεια στη ζωή. Το έλλειμμα στο 11μηνο έκλεισε στο 2,7% του ΑΕΠ, λογικά θα κλείσει λίγο πάνω από το 3%. Το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας συνεχίζει να βαίνει μειώμενο, λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής ανάπτυξης. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους αυτού παραμένει εντός χώρας, ενώ η Κεντρική Τράπεζα έχει συναλλαγματικά αποθέματα άνω των 35 δις Ευρώ. Οι εμπορικές τράπεζες έχουν μεγαλύτερες καταθέσεις από δάνεια. Είναι τέλεια η κατάσταση στη Ρουμανία; Σίγουρα όχι. Όμως η ευημερία είναι διάχυτη και αγγίζει κάθε κοινωνική ομάδα, όποιον έχει όρεξη να δουλέψει. Τι γίνεται το 2019 με τους φόρους των επιχειρήσεων; Ο φόρος 1 – 3% επί του τζίρου, για τζίρο ως 1.000.000 ευρώ παραμένει - Ο βασικός φόρος εισοδήματος της Ρουμανίας, 16% επί των κερδών, παραμένει ως έχει. Είναι ο ίδιος από την 01.01.2005. - Ο φόρος για τις μικροεταιρίες παραμένει στο 1% επί του τζίρου, αν η εταιρία έχει υπάλληλο, ή 3% επί του τζίρου, αν η εταιρία δεν έχει υπάλληλο. Η φορολογία αυτή ισχύει για τζίρο ως 1.000.000 Ευρώ. Αυτό το πλαίσιο φορολόγησης (1 – 3% επί του τζίρου για τους μικρομεσαίους) παραμένει το ίδιο από την 01.01.2009. - Ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ παραμένει στο 19%. - Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα τρόφιμα παραμένει στο 9%. - Παραμένει η ενιαία φορολογία (flat tax) 10% επί κάθε εισοδήματος μισθωτής εργασίας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Τι αλλάζει στη φορολογία; - Αν μία εταιρία στη Ρουμανία έχει τζίρο πχ 2.000.000 Ευρώ και κέρδη 200.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 16% επί των 200.000 = 32.000 Ευρώ. Μπορεί όμως να επιλέξει να δώσει είτε το 0,5% του τζίρου της (2.000.000 Χ 0,5% = 10.000) ή το 20% του φόρου (32.000 Χ 20% = 6.400), όποιο είναι μικρότερο, σε μία ΜΚΟ. Το ποσό που θα δοθεί αφαιρείται από τον καταβαλλόμενο φόρο. Από το 2019, οι ΜΚΟ που λαμβάνουν τέτοιες χορηγίες θα πρέπει να εγγραφούν στο φορολογικό μητρώο και να παρακολουθούνται. - Εισάγεται η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων (περισσότερα προσεχώς). - Αλλάζει επί τω βελτίω η φορολογική προσέγγιση σχετικά με τα ποσοστά των τόκων που αφαιρόυνται από τα κέρδη των εταιριών κ.λπ. - Όλες οι εταιρίες θα αποκτήσουν ένα «φορολογικό σκοπ» και θα ελέγχονται με βάση αυτό. Πχ οι καλοπληρωτές των φόρων θα είναι τελευταίοι στη σειρά ελέγχων. - Αυξάνεται η φορολογία των τυχερών παιχνιδιών και των τσιγάρων. Ο κατώτατος μισθός - Αυξάνεται στα 450 Ευρώ / μήνα, για κάποιον μη πτυχιούχο, μεικτά. - Αυξάνεται στα 505 Ευρώ / μήνα, για κάποιον πτυχιούχο με 1 χρόνο προϋπηρεσία, μεικτά. (Σχόλιο: Όταν στα χωριά της Ρουμανίας οι παραγωγοί δεν βρίσκουν εργάτες γης με 500 – 600 Ευρώ / μήνα καθαρά, είναι στα όρια του αστείου να περιμένει κάποιος να βρει υπαλλήλους με τα ποσά αυτά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις). Είναι παράδεισος η Ρουμανία; Όχι βέβαια. Έχει ευκαιρίες και χαμηλή φορολογία; Φυσικά, αν κάποιος δουλέψει με τους κατάλληλους συνεργάτες Όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι η Ρουμανία είναι παράδεισος. Αυτό δεν αφορά την παροιμιώδη γκρίνια των Ρουμάνων (που αν τους δώσεις ρουμανικό χρυσό στην πλειοψηφία τους θα σου πουν ότι είναι υποδεέστερος αυτού των άλλων χωρών, επειδή είναι από τη Ρουμανία), αλλά αφορά τις μόνιμες προκλήσεις που έχει κάθε χώρα που αναπτύσσεται ραγδαία. Η πολιτική τάξη στη χώρα δεν είναι υψηλού επιπέδου, οι μισθοί στο δημόσιο αυξήθηκαν πολύ κλπ. Είναι δεδομένο ότι και στη Ρουμανία, όπως και στην Ελλάδα, τη Γερμανία και κάθε χώρα στον κόσμο, μπαίνουμε μόνο με σοβαρότητα και καλούς συνεργάτες. Εκμεταλλευόμαστε τη χαμηλή της φορολογία, που μας επιτρέπει να δούμε τους κόπους μας να αμείβονται και τα κέρδη να μένουν σε εμάς και δουλεύουμε πολύ. Χωρίς τους κατάλληλους συμβούλους, δεν συνίσταται το άνοιγμα στο εξωτερικό σε καμία χώρα. Όμως αν κάτι μας δίδαξε η Ρουμανία την περίοδο 2013 – 2018 είναι ότι οι χαμηλοί φόροι αύξησαν το εισόδημα των πολιτών, έβγαλαν από τη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους και άλλαξαν την όψη της χώρας. Ίσως η επόμενη Ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει ότι θέλει να πάρει μαθήματα από τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης. Τότε πραγματικά θα δούμε τεράστια πρόοδο στην Ελλάδα που αγαπάμε... [email protected] Το πρώτο σεμινάριο της χρονιάς: Ρουμανία 2019. Οι ευκαιρίες, οι επενδύσεις, η νέα φορολογία και τα σημεία που θέλουν προσοχή. Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, Αθήνα, Divani Caravel, ώρα 18.00. Ομιλητής: Ηλίας Παπαγεωργιάδης. Για περισσότερες πληροφορίες: 6979339400, [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας στον ακόλουθο σύνδεσμο. Περισσότερες πληροφορίες: www.romania.more-group.eu *όταν πρωτοέγραψα τη συγκεκριμένη είδηση της αύξησης των μισθών στον ιατρικό κλάδο δέχτηκα μεγάλες επιθέσεις. Σήμερα που αυτή είναι μία πραγματικότητα και όλα συνέβησαν όπως τα περιέγραψα τότε οι ίδιοι άνθρωποι το βρίσκουν φυσιολογικό. Κρίμα που είμαστε αρνητικοί σε κάθε αλλαγή και περιμένουμε κάνοντας τα ίδια λάθη να πετύχουμε διαφορετικά αποτελέσματα... Ο κ. Ηλίας Π. Παπαγεωργιάδης είναι διευθύνων σύμβουλος της MORE στη Ρουμανία, Πρόεδρος του Ρουμανικού Συνδέσμου Βιομάζας και Βιοαερίου (ARBIO), δις εκλεγμένο μέλος του δ.σ. του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομάζας (AEBIOM) και Αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας ProAgro (Ρουμανική ΠΑΣΕΓΕΣ).
  3. Του Ηλία Π. Παπαγεωργιάδη, Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Εταιριών More (www.romania.more-group.eu) Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την καταπολέμηση της ανεργίας αποφάσισε να υλοποιήσει η Ρουμανία το 2017. Την ώρα που στην Ελλάδα θεωρούμε «ενίσχυση της απασχόλησης» την επιδότηση κάποιων ανέργων για μερικούς μήνες, η μεγαλύτερη χώρα της ΝΑ Ευρώπης επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο: Επιδοτεί την ίδρυση 10.000 νέων εταιριών, με στόχο τη δημιουργία 20.000 – 30.000 θέσεων εργασίας! Αξίζει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η μεγάλη παρέμβαση και γιατί έχει ενδιαφέρον και για Έλληνες επενδυτές που μπορούν να επωφεληθούν και αυτοί. Μία κυβέρνηση με «άγχος» να μοιράσει σωστά τα Ευρωπαϊκά κονδύλια Η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ρουμανίας έχει λάβει μία σειρά από αμφισβητούμενα μέτρα με στόχο την επίλυση των ανισορροπιών και την αύξηση των μισθών του δημοσίου τομέα, σε γιατρούς κλπ. Την ίδια ώρα μείωσε περαιτέρω τη φορολογία των επιχειρήσεων και προχώρησε σε πολλές κινήσεις με θετικό αντίκτυπο για την Οικονομία. Για να μπορέσει όμως να πλησιάσει τον φιλόδοξο στόχο της μεγάλης ανάπτυξης του ΑΕΠ (ειδικά μετά από ένα κακό πρώτο δίμηνο, λόγω καιρού), έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την συμβασιοποίηση και απορρόφηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έτσι, δεκάδες νέα προγράμματα άνοιξαν, ανοίγουν ή ετοιμάζονται να ανοίξουν σε όλους τους τομείς της Οικονομίας. Η προσπάθεια είναι «φέτος να συμβασιοποιήσουμε και να δώσουμε προκαταβολές για το 60% των Ευρωπαϊκών κονδυλίων». Δύσκολο; Ίσως όχι. Και πέρσι η προηγούμενη κυβέρνηση άνοιξε προγράμματα και συμβασιοποίησε όλα τα χρήματα, με σημαντικό μέρος αυτών να έχει ήδη καταβληθεί ως σήμερα. Ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων Οι Ρουμάνοι έχουν ήδη αρκετές πολιτικές στήριξης των μικρομεσαίων εταιριών, που ξέρουν ότι είναι η ραχοκοκκαλιά κάθε οικονομίας και δημιουργούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας: · Οι μέτοχοι μίας εταιρίας δεν πληρώνουν ασφάλιση. Αν θέλουν, προσλαμβάνονται στην εταιρία τους ως υπάλληλοι · Μία εταιρία με τζίρο ως 500.000 Ευρώ πληρώνει φόρο 1 – 3% επί του τζίρου! (Για τζίρο αμιγώς από υπηρεσίες, το όριο είναι οι 100.000 Ευρώ) · Αν η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή λογισμικού, οι υπάλληλοί της δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος (16%) · Δεκάδες προγράμματα στήριξης έτρεξαν με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια · Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για Ρουμάνους μετανάστες που θέλουν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους (Repatriot, που δίνει 30.000 Ευρώ / αιτούντα) Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα σε μία αγορά που ανεβαίνει, φέτος φτάνει την Ελληνική και συνεχίζει με ταχύτητα. Startup Nation: Τι και πόσο επιδοτείται Σε αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον, οι Ρουμάνοι αποφάσισαν ότι δεν έχει νόημα να προσλάβεις για μερικούς μήνες συμβασιούχους, που θα απολυθούν πριν καταλάβουν τι έγινε, χωρίς να τους βοηθήσεις να αλλάξουν τη ζωή τους. Για αυτό και αποφάσισαν να δώσουν περίπου το ίδιο ποσό (450 εκ. Ευρώ) για τη δημιουργία περίπου 30.000 θέσεων εργασίας. Το ονομάζουν «Startup Nation» για να είναι εύηχο. Δε θα στηρίξουν μόνο καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά σχεδόν κάθε είδους νέα προσπάθεια. · Το ποσό της επιδότησης θα είναι 100.000 Lei (22.500 Ευρώ) αν ο επιδοτούμενος προσλάβει και έναν υπάλληλο · Αν προσλάβει 2 υπαλλήλους, η επιδότηση θα φτάσει τα 200.000 Lei (45.000 Ευρώ) · Έτσι, επιδοτώντας τουλάχιστον 10.000 νέα επενδυτικά σχέδια θα δημιουργηθούν περίπου 20.000 – 30.000 νέες θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία τους έχουν προοπτική να είναι βιώσιμες Θα επιδοτηθεί: · Η παραγωγή · Τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop) · Το εμπόριο (μαγαζιά κλπ, και σε εμπορικά κέντρα) · Δεκάδες άλλες δραστηριότητες (έχουν φτιάξει τη σχετική λίστα με ΚΑΔ) Ισχύει για εταιρίες που ιδρύονται από την 01.02.2017 και μετά. Για Ρουμάνους και ξένους, με πολλές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ρουμάνους, αλλά και σε ξένους πολίτες που θα ιδρύσουν εταιρία στη Ρουμανία (με προτεραιότητα στους Ευρωπαίους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα ίδια δικαιώματα). Ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία του αιτούντος, δεν υπάρχει μοριοδότηση με κοινωνικά κριτήρια, αλλά από την άλλη υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά (και δίνουν περισσότερους πόντους σε μία πρόταση για να κερδίσει τη χρηματοδότηση) Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει στις 02.05.2017 και να μείνει ανοικτό για 1 μήνα τουλάχιστον. Είναι όλα «απλά»; Όχι, θέλει προσοχή Είναι δεδομένο πως και πολλοί Έλληνες θα ενδιαφερθούν να κάνουν το άνοιγμα στη Ρουμανία και να καταθέσουν σχετική πρόταση για αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι όμως όλα απλά: · Αν κάποιος δεν ξέρει τι θέλει, δεν έχει λόγο να ξεκινήσει · Αν δεν έχει καθόλου χρήματα, δεν πρόκειται να «πάρει λεφτά για να ζήσει» από αυτό το πρόγραμμα · Αν κάνει μία επιχείρηση, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτή (εκτός και αν επιλέξει το franchise, με πιο απλές λύσεις. Ήδη υπάρχουν και Ελληνικές εταιρίες που προσφέρουν έτοιμες προτάσεις) · Χωρίς πολύ καλούς συμβούλους, το όλο εγχείρημα εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε «πρόβλημα» Ρουμανία. Δεν είναι τέλεια, αλλά προχωράει μπροστά, η ζωή γίνεται καλύτερη, κάθε χρόνο Πολλοί κάνουν το λάθος να πιστέψουν ότι όλα στη Ρουμανία λειτουργούν «ρολόι». Δεν είναι έτσι, υπάρχουν και εκεί οι προκλήσεις και τα προβλήματα που έχει κάθε χώρα. Υπάρχει όμως μία ειδοποιός διαφορά σε σχέση με την πατρίδα μας: Στη Ρουμανία είναι οφθαλμοφανές πως τα πράγματα βελτιώνονται συνεχώς, η ζωή γίνεται καλύτερη κάθε χρόνο. Η χώρα ανεβαίνει και οι άνθρωποι είναι αισιόδοξοι. Ένας Έλληνας επιχειρηματίας ήρθε στο Βουκουρέστι για να ιδρύσει εταιρία και να επεκταθεί στην αγορά της, κρατώντας και τη δουλειά του στην Ελλάδα. Συνέπεσε με τη δεξίωση για την 25η Μαρτίου και πήγαμε μαζί στο υπέροχο κτίριο Ateneul Roman, το κόσμημα που είναι φτιαγμένο στην καρδιά του Βουκουρεστίου «για τη δόξα της Ελλάδας». Μετά από 2 ώρες εκεί, μονολογούσε «χρόνια είχα να δω τόσους ανθρώπους με σχέδια και διάθεση για δουλειά»... Για κάποιον σοβαρό που θέλει να κάνει «το επόμενο βήμα στο εξωτερικό», το Startup Nation της Ρουμανίας ίσως να είναι μία καλή επιλογή για ξεκίνημα. * Ο κ. Ηλίας Π. Παπαγεωργιάδης είναι διευθύνων σύμβουλος της MORE στη Ρουμανία, Πρόεδρος του Ρουμανικού Συνδέσμου Βιομάζας και Βιοαερίου (ARBIO), εκλεγμένο μέλος του δ.σ. του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομάζας (AEBIOM) και Αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας ProAgro (Ρουμανική ΠΑΣΕΓΕΣ). [email protected] - 6979339400
×
×
  • Create New...