Jump to content

elias stratakis

simple Members
 • Posts

  457
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by elias stratakis

 1. Βάση το: Άρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις 1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,(1) η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1, β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, γ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1.... (...) ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή μια εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής στο μητρώο λογω π.χ. αλλαγής διαχειριστή, εφόσον, δεν προκύπτει καταβολή φόρου, θα ΄χει πρόστιμο 100,00 ευρώ; Και γενικά οι μεταβολές στο μητρώο με τι πρόστιμο θα γίνονται αν είναι εκπρόθεσμες;
 2. Δυστυχώς συνάδελφοι, ελάχιστοι είμαστε αυτοί που ασχολούνται με αγροιτικές επιχειρήσεις και όπως δείχνουν τα πράγματα θα παραμείνει θολό το τοπίο για αρκετό καιρό ακόμα. Αλλά εγώ θα θέσω ακόμα μια ερωτηση σχετικά: Έμπορος κηπευτικών, ο οποίος έχει και συσκευαστήριο, μπορεί να προσλάβει εργζόμενο ο οποίος είναι ήδη ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, χωρίς να τον ασφαλίσει στο ΙΚΑ βάση της παραπάνω εγγυκλείου;
 3. Μάλλον έτσι πρέπει να το κάνω κι εγώ. Αλλά όταν σου ζητάει το σύστημα το σχετικό έγγραφο τι σκανάρεις και τους στέλνεις;
 4. Συνάδελφοι επειδή έφαγα τα μούτρα μου και από τις τρεις υπηρεσίες δεν υποχωρεί καμιά, σας ζητώ την συμβουλή σας στο πρόβλημα που προκύπτει σε πελάτη μου (αλλά θα το χρεωθώ εγώ αν τον γράψει το ΙΚΑ ή το ΣΕΠΕ ή ο ΟΑΕΔ) Πελάτης μου λοιπόν θέλει να προσλάβει ένα Βούλγαρο στην επιχείρηση του. Ο εργαζόμενος δεν έχει εργαστεί άλλη φορά και δεν έχει την Άδεια Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Ε.Ε. Τον στέλνω στην Αστυνομία και ο αρμόδιος υπάλληλος του λέει ότι θέλει την πρόσληψη πρώτα, αλλά και βεβαίωση άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ. Τηλεφωνώ στον ΟΑΕΔ και μου λένε ότι, χωρίς την Άδεια Διαμονής από την αστυνομία, πρόσληψη δεν γίνεται. Τηλεφωνώ στο ΙΚΑ και μου λένε ότι χωρίς πρόληψη Βεβαίωση άμεσα ασφαλισμένου ή Α.Μ.α. δεν πέρνουμε. Παίρνω τον ένα μετά τον άλλο και μετά τον παράλλο, κάνω το χαλασμένο τηλέφωνο, αλλά λύση δεν βρίσκω. Προτείνω να τηλεφωνηθούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους να συνεννοηθούν και κανείς δεν θέλει. Πως θα βγάλουμε άκρη; Προς το παρόν ο εργαζόμενος δεν έχει προσληφθεί και ο πελάτης μου δεν μπορεί να κάνει την δουλειά του. Τι λύση υπάρχει;
 5. Πελάτης μου έχει επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων και επιθυμεί να προσλάβει μια καθαρίστρια. Η υποψήφια υπάλληλος δεν έχει ασφαλιστεί πέραν από το ΙΚΑ πουθενά αλλού παλαιότερα. Το ερώτημα είναι: Εάν ο πελάτης μου την ασφαλίσει με εισφορά κλάδου ασθενείας ΙΚΑ, είναι υποχρεωμένος να την ασφαλίσει και στο ΤΑΠΙΤ (πρώην ΤΑΞΥ); Υπάρχει σχετική νομοθεσία που να το προβλέπει αυτό; Η ασφάλιση στο ΤΑΞΥ και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι υποχρεωτική ή μόνο αν ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί (από παλαιότερα) στο ΤΑΠΙΤ (ΤΑΞΥ); Μπορείτε να βοηθήσετε;
 6. Πελάτης μου έχει επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων και επιθυμεί να προσλάβει μια καθαρίστρια. Η υποψήφια υπάλληλος δεν έχει ασφαλιστεί πέραν από το ΙΚΑ πουθενά αλλού παλαιότερα. Το ερώτημα είναι: Εάν ο πελάτης μου την ασφαλίσει με εισφορά κλάδου ασθενείας ΙΚΑ, είναι υποχρεωμένος να την ασφαλίσει και στο ΤΑΠΙΤ (πρώην ΤΑΞΥ); Υπάρχει σχετική νομοθεσία που να το προβλέπει αυτό; Η ασφάλιση στο ΤΑΞΥ και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι υποχρεωτική ή μόνο αν ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί (από παλαιότερα) στο ΤΑΠΙΤ (ΤΑΞΥ); Μπορείτε να βοηθήσετε;
 7. Συνάδελφοι πελάτης μου έχει έδρα σε χωριό κάτω των 500 κατοίκων. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1149/20-06-2013 (πρόσφατη ε: 3. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους αποκλειστικά σε χωριά, όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη του σχεδίου «Καποδίστριας», με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός και αν είναι τουριστικοί τόποι. Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1167/2.8.2011 ορίστηκε για τον προσδιορισμό του πληθυσμού να λαμβάνεται υπόψη η απογραφή του 2001 και ως τουριστικοί τόποι να θεωρούνται αυτοί που περιλαμβάνονται στο Π.Δ.899/1976 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.664/1977. Από την Διοίκηση έχει ήδη γίνει δεκτό ότι, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (Ν.2539/1997), αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινότητες. Συνεπώς αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και ανήκε διοικητικά σε άλλη Κοινότητα ή σε κάποιο Δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του Δήμου) που υπαγόταν ο πελάτης μου εξαιρείται από το τέλος επιτηδεύματος. Όταν όμως υποβάλω την δήλωση του, το πανέξυπνο σύστημα του χρεώνει τα 650,00 ευρώ ως τέλος επιτηδεύματος. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα; 1) Να υποβάλουμε την δήλωση γιατί λήγει την Δευτέρα και να καταθέσουμε αίτηση για νέα εκκαθάριση χωρίς το Τ. Επιτηδεύματος; 2) Να μην υποβάλουμε την δήλωση και να κάνουμε πρώτα την σχετική αίτηση εξαίρεσης από το Τ.Ε.; 3) Να κάνουμε ένα τρισάγιο;
 8. Συνάδελφοι πελάτης μου έκανε παύση εργασιών τις 26/06/2013. Για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να πάει στον ΟΑΕΕ να κάνει διακοπή την ΙΔΙΑ μέρα. Πήγε σήμερα 25/07/2013 και του είπαν ότι οφείλει και τις εισφορές του Διμήνου 7-8/2013. Δηλαδή 700,00 Ε για 2 μήνες που δεν έχει επιχείρηση. Ο πελάτης φυσικά τα έβαλε με εμένα, γιατί δεν τον ειδοποίησα..... Αυτή η απαίτηση από τον ΟΑΕΕ είναι λογική; Υπάρχει νόμος για αυτό; Πρέπει ο πελάτης να καταβάλει εισφορές για την περίοδο που δεν έχει επάγγελμα;
 9. Παιδιά σκέφτηκε κανείς ότι αυτά τα νούμερα που ανακοινώνουν μπορεί να είναι και μπλόφα; Ετσι απλά για να μας σπάσουν το ηθικό και να σκορπίσουμε τελείως; Εγώ δεν τους πιστεύω ότι έχουν κατατεθεί τόσες δηλώσεις. είναι δυνατόν στις 20 μέρες (αν είναι και 20) να έχουν υποβληθεί 2.000.000 δηλώσεις; Δηλαδή 100.000 την μέρα; ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
 10. Τελικά, τα χρήματα πότε τα βάζουν; Αφού έχει γίνει διασταύρωση ότι όντως το πετρέλαιο αγοράστηκε; Με άλλα λόγια πρέπει να γίνει η αγορά πρώτα και μετά η αίτηση; ή Κάνουμε την αίτηση και μετά αγοράζουμε πετρέλαιο. Και αν ναι, μετά από πόσο διάστημα βάζουν τα χρήματα; Όχι τίποτα άλλο, αλλά ο κάθε πρατηριούχος, λογιστής, καταναλωτής, λέει και τα δικά του. Τι ισχύει τελικά;
 11. Το ζητάει λέει το πρόγραμμα. Τι να πω βρε παιδιά. Η επένδυση έχει γίνει τα πάγια έχουν αγοραστεί και πληρωθεί με καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών και τώρα ζητάνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει και να έχει πληρώσει τους προμηθευτές και ΄να έχει και τα χρήματα της συγκέντρωσης σε τραπεζικό λογαριασμό, έστω και μια μέρα λέει. Σε οδηγούν και σε αδιέξοδο... Έλεος. Γι αυτό έλεγα μήπως αναφέρεται πουθενά σε κάποιο νόμο, εγκύκλιο κτλ αυτή η μη υποχρέωση.
 12. Υπάρχει σχετική νομοθεσία που να το ορίζει; Μας το ζητάνε από επενδυτικό πρόγραμμα...
 13. Έχουμε μια ΟΕ που τηρεί Β' κατηγορίας βιβλία (ΕΣ-ΕΞ) με αντικείμενο αγροτικές επιχειρήσεις. Έχουμε 2 ερωτήσεις: 1) Πρόσφατα κάνει αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Υποχρεούτε να υπάρχει αντίστοιχη κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό; 2) Η εταιρία έχει και προμηθευτές. Υποχρεούτε να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό για τις πληρωμές των προμηθευτών της;
 14. Αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει ζητηθεί ποτέ και μια παράταση για τις άλλες υποχρεώσεις που έχουμε αυτόν τον μήνα. Μην μου πείτε πως έχετε καλύψει τις υποχρεώσεις με τις ΑΠΔ τον ΦΠΑ την VIES την INTRASTAT και μας απασχολούν μόνο οι δηλώσεις. Να ζητήσουμε μια παρατασούλα για όλα αυτά. Έλεος παιδιά άνθρωποι είμαστε κι εμείς...
×
×
 • Create New...