Jump to content

invoice

simple Members
 • Content Count

  23
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Reputation Activity

 1. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Τελικά τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ θα τα βγάλουμε εμείς?   
  Και άλλα πολλά θα βγάλουμε, μόνο λεφτά δεν θα βγάλουμε όπως δείχνει
 2. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Τελικά τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ θα τα βγάλουμε εμείς?   
  Έχει ακόμα μερικά προβλήματα και με την ανάρτηση εισφορών για ορισμένα ταμεία, πχ οι ασφαλισμένοι στο τσμέδε από δευτέρα μπορούσαν όλοι να δουν τις εισφορές τους ή από υπερφόρτωση γιατί προσπαθούν πολλοί παράλληλα να μπουν στο σύστημα.
  Σε γενικες γραμμές είναι απλό, εφόσον υπάρχουν σωστοί οι κωδικοί του taxis και του αμκα κάνεις login
 3. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Βάσει των άρθρων 68 και 69 του νομου 4446/2016, είναι για το γραφείο σας απαραίτητη η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ένα μηχάνημα είσπραξης για πιστωτική ή χρεωστική κάρτα P.O.S   
  Με τους παρακάτω νόμους θα αποστέλλονται οι λιανικές συναλλαγές δηλαδή οι Α.Λ.Σ (ΑΛΠ και ΑΠΥ) στην Α.Α.Δ.Ε 
  Οι τρόπος αποστολής απότι αναφέρουν θα είναι:
  Οι ταμειακές μηχανές (Λιανικό εμπόριο, μπαρ, καφε, εστιατόρια, κ.ο.κ) Φορολογικοί μηχανισμοί με το αρχείο e.txt Καταχώρηση των χειρογράφων σε λίστα Πουθενά δεν αναφέρεται ξεκάθαρα τι γίνεται με τις κατηγορίες των επαγγελμάτων, που λένε ότι θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν στην αποστολή και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, οι οποίοι έχουν απαλλαχθεί από την χρήση των φορολογικών μηχανισμών πως θα αποστέλλουν τις λιανικές και με ποιόν τρόπο.
  Θα πηγαίνουν με τις ΜΥΦ συγκεντρωτικά ? θα τις «ανεβάζουν» ηλεκτρονικά οι εφαρμογές? 
  Γνωρίζει κάποιος τι θα γίνει και πότε?
   
   
  Νόμος ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016)
  Αρθρο 69. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.»

  Νόμος ν.4308/2014 - Taxheaven
  Αρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιμολογίου
  1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα του τιμολογίου που λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.  
  2. Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρμόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.  
  3. Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους:  
  α) Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δημιουργηθεί από έναν μηχανισμό δημιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.150/2001 (Α΄125).  
  β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της 1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής:
  Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων.  
  γ) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3862/2010.  
  δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12.  
  Αρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  15. Οι οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω τρίτου προσώπου (πάροχος) διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου προσώπου, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και παύσης της χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου. Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου.  
   
 4. Upvote
  invoice got a reaction from nspirop in Γιατί να πληρώνουν τα προγράμματα των που χρειάζονται οι πελάτες μας εμείς οι λογιστές?   
  Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ακούμε για την  ηλεκτρονική αποστολή των λιανικών συναλλαγών. Παράλληλα συζητάνε την μαζική αποστολή πωλήσεων χονδρικές και λιανικές που θα προηγείται του Φ.Π.Α sto εσε
  Θα πρέπει να αναλάβουμε τον ρόλο μας καθώς και την ευθύνη που μας αναλογεί. Ο λογιστής δεν είναι Κ.Ε.Π να εκτυπώνει ταυτότητες οφειλής, δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων Ε.Σ.Π.Α, δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι δικηγόρος και δεν είναι ταμίας. 
  Ο λογιστής αποτυπώνει τις πωλήσεις και αγορές και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις. Είναι «γραφιάς» και όχι «ταμίας» και δεν έχει ευθύνη. 
  Ευθύνη του πελάτη είναι να αποστέλλει τις λιανικές συναλλαγές στην Α.Α.Δ.Ε και όχι του λογιστή. Ο πελάτης έχει να κάνει με την συναλλαγή και με το ταμείο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το  ημερολόγιο πωλήσεων του στον λογιστή και να το ελέγξει και όχι να το καταχωρεί το λογιστικό γραφείο που επιβαρύνεται με το κόστος προγραμμάτων και ετήσιες συντηρήσεις, εξοπλισμό servers κοκ, κόστη τεράστια που κανένας πελάτης δεν αναγνωρίζει. Ας πάνε οι πελάτες να αγοράσουν προγράμματα να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους και όχι να βγάζουμε εμείς τα μάτια μας με το τι έχει γράψει  ο κάθε Γιατρός και δικηγόρος στην απόδειξη του. Και στο τέλος να τα ακούμε ότι «αφού στα έστειλα γιατί έκανε λάθος τώρα πλήρωσε το»
  Έχουμε τεράστιο κόστος να πηγενοφέρνουμε χαρτιά, να χάνονται χαρτιά και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γράφουν τα χαρτιά αυτά.
  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ :
  Να συντάσσουμε ιδιωτικό συμφωνητικό με τους πελάτες μας που να αναφέρει ότι έως το πρώτο πενθήμερο του μήνα που θα κατατεθεί ο ΦΠΑ θα μας παραδίδουν ηλεκτρονικά το ημερολόγιο πωλήσεων τους για έλεγχο ( σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη έτσι γίνεται) Από το πρόγραμμα τους οι πελάτες να αποστέλλουν τα xml των πωλήσεων τους, πριν την παράδοση των ημερολογίων τους σε εμάς.Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ελέγχουμε τι ΦΠΑ πωλήσεων θα βεβαιώσουμε στο gisis   Tα παραστατικά αγορών τους ανά 15θημερο ώστε να τα καταχωρούμε στα συστήματά μας και να διασταυρώνουμε με την Μ.Υ.Φ την ορθότητα τους. Έτσι θα ελέγχουμε τυχόν παραλήψεις από παραστατικά  Τα προγράμματα καταχώρησης των λογιστικών γραφείων που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό και σωστό πρόγραμμα μισθοδοσίας και μόνο το βιβλίο εξόδων για τα απλογραφικά, ούτε διπλογραφικά ούτε πωλήσεις, αυτά ας τα πάρουν οι πελάτες που τα χρειάζονται.  Οπότε οι εταιρείες που τα φτιάχνουν και μας είναι χρήσιμες ας μειώσουν το κόστος προς τους λογιστές.  Έτσι θα κερδίσουμε χρόνο και χρήμα που και τα δύο είναι δυσεύρετα στο επάγγελμα μας 
  και σωστά την δουλειά μας θα κάνουμε, και θα έχουμε την ευθύνη  που μας αναλογεί δηλαδή μόνο για την σωστή καταχώρηση των ποσών και δεν θα πληρώνουμε ένα σκασμό χρήματα για συντηρήσεις και προγράμματα σε εταιρείες πληροφορικής (όλες ίδιες είναι στο κοστολόγιο, χρεώσεις και χρεώσει για προγράμματα που δεν χρειαζόμαστε).  
   
   
   
   
 5. Upvote
  invoice got a reaction from nspirop in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  Αυτό αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω από ότι καταλαβαίνω
   
 6. Upvote
  invoice got a reaction from nspirop in Γιατί να πληρώνουν τα προγράμματα των που χρειάζονται οι πελάτες μας εμείς οι λογιστές?   
  Συνάδελφε να σου απαντήσω με την άποψη μου πάντα και με σεβασμό στην δική σου.
  1. Το ημερολόγιο πωλήσεων το βγάζουν τα προγράμματα, δεν σημαίνει επειδή μπορεί να το αποστείλει ηλεκτρονικά ο πελάτης πως δεν χρειάζεται λογιστή. Κάποιος πρέπει να το ελέγξει και να το υπογράψει και αυτός πρέπει να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
  2.Η Ελλάδα δεν είναι υπανάπτυκτο κράτος , είναι κράτος με πολύ καλά πανεπιστήμια, μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και το κατάλληλο μέρος για Γεωργία και Τουρισμό λόγω κλίματος. Δεν είμαστε Αφρική σε καμία περίπτωση. 
  3.Οι πελάτες και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες (Ιατροί, δικηγόροι, Πολιτικοί μηχανικοί, Ξενοδοχεία) δεν είχαν προγράμματα αλλά σιγά σιγά αγοράζουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αγοράζουμε εμείς προγράμματα γ αυτούς. Ας δώσουν 100€ να πάρουν ένα να κάνουν την δουλειά τους, έτσι κι αλλιώς με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αποστολή των λιανικών θα πάρουν γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσουν.
  4.xml δεν χρειάζεται να ξέρουν τι είναι, απλά πατάνε ένα κουμπί. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε εμείς τι είναι και τι κάνει το xml. Λάθος δεν μπορούν να κάνουν ένα ημερολογιακό εύρος δίνουν
  5. Αν το ξεχάσει στο αυτοκίνητο πως θα το πληρώσει ή πληρωθεί. Το να το εκδώσει σωστά τι εννοείτε ? έναν Α.φ.μ βάζεις πλέον δεν είμαστε στην εποχή της θεώρησης πάνε αυτά. 
  6. Κάνετε λάθος, ήμουν για σπουδές και εργάστηκα 6 χρόνια στην New York. όπως σας τα λέω γίνονται ακριβώς εκεί αλλά και στην Βουλγαρία επίσης σε ένα project που ασχολήθηκα πριν ένα έτος με μια μεγάλη τεχνική εταιρεία έτσι γίνονται, που η δεύτερη χώρα είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς. 
  7. Αν δεν έχει πρόγραμμα ο πελάτης εγώ δεν τον αναλαμβάνω. Δεν αξίζει τον κόπο να δαπανώ τόσο χρόνο για 50 με 100€ τον μήνα και να παίρνω τόσο μεγάλη ευθύνη.
  9. Καλό είναι και το χιούμορ αλλά η ειρωνεία δεν βοηθάει, εγώ την άποψή μου σας είπα, αν δεν την βρίσκεται σωστή δεν πειράζει. Οι εποχές έχουν αλλάξει όμως και δυστυχώς αν δεν της ακολουθήσουμε θα μείνουμε στάσιμοι.
  Εγώ με αυτά τα 2 αρχεία που μου στέλνουν είμαι οκ να συντάξω οικονομικές καταστάσεις πωλήσεων. Τις αγορές τις καταχωρώ στο δικό μου πρόγραμμα.
   
   
   
   
   


 7. Downvote
  invoice reacted to agrevelos in Γιατί να πληρώνουν τα προγράμματα των που χρειάζονται οι πελάτες μας εμείς οι λογιστές?   
  Αν βρείτε τέτοιους πελάτες κ. συνάδελφε παρακαλώ ενημερώστε μας.
 8. Downvote
  invoice reacted to ΚΠ in Γιατί να πληρώνουν τα προγράμματα των που χρειάζονται οι πελάτες μας εμείς οι λογιστές?   
  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ :
  Να συντάσσουμε ιδιωτικό συμφωνητικό με τους πελάτες μας που να αναφέρει ότι έως το πρώτο πενθήμερο του μήνα που θα κατατεθεί ο ΦΠΑ θα μας παραδίδουν ηλεκτρονικά το ημερολόγιο πωλήσεων τους (δηλαδή αν ο πελάτης σου μπορεί μόνος του να συντάξει ημερολόγιο πωλήσεων εσένα τι σε θέλει;) για έλεγχο (σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη έτσι γίνεται) (ποιός σου είπε ότι η Ελλάδα είναι αναπτυγμένο κράτος;) Από το πρόγραμμα τους οι πελάτες (έχουν όλοι οι πελάτες σου πρόγραμμα;) να αποστέλλουν τα xml (εδώ καλά-καλά πολλοί από μας δεν ξέρουν τι είναι xml, θέλεις να ξέρουν οι πελάτες σου, και μάλιστα να μπορούν να το παράξουν σωστά;) των πωλήσεων τους, πριν την παράδοση των ημερολογίων τους σε εμάς.Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ελέγχουμε τι ΦΠΑ πωλήσεων θα βεβαιώσουμε στο gisis  Tα παραστατικά αγορών τους ανά 15θημερο ώστε να τα καταχωρούμε στα συστήματά μας και να διασταυρώνουμε με την Μ.Υ.Φ την ορθότητα τους. Έτσι θα ελέγχουμε τυχόν παραλήψεις από παραστατικά. (με την προύπόθεση ότι ο αντισυμβαλλόμενος λογιστής / υπάλληλος του πελάτη εξέδωσε σωστά το τιμολόγιο, το παρέδωσε στην πελάτης του, ο οποίος δεν το ξέχασε στο αυτοκίνητό του). Τα προγράμματα καταχώρησης των λογιστικών γραφείων που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό και σωστό πρόγραμμα μισθοδοσίας και μόνο το βιβλίο εξόδων για τα απλογραφικά, ούτε διπλογραφικά ούτε πωλήσεις, αυτά ας τα πάρουν οι πελάτες που τα χρειάζονται.  Οπότε οι εταιρείες που τα φτιάχνουν και μας είναι χρήσιμες ας μειώσουν το κόστος προς τους λογιστές.  Ειλικρινά δε νομίζω να υπάρχει κράτος στο οποίο να γίνονατι πράξη έστω μερικά από τα παραπάνω.
  Όπως είπε και ο συνάδελφος, άμα βρεις τέτοιους πελάτες στείλε και σε μας κανένα.
  Φυσικά δεν είναι κακό να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε. Απλά μην το πιστεύουμε κιόλας.
 9. Upvote
  invoice got a reaction from G.E.S. in Γιατί να πληρώνουν τα προγράμματα των που χρειάζονται οι πελάτες μας εμείς οι λογιστές?   
  Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ακούμε για την  ηλεκτρονική αποστολή των λιανικών συναλλαγών. Παράλληλα συζητάνε την μαζική αποστολή πωλήσεων χονδρικές και λιανικές που θα προηγείται του Φ.Π.Α sto εσε
  Θα πρέπει να αναλάβουμε τον ρόλο μας καθώς και την ευθύνη που μας αναλογεί. Ο λογιστής δεν είναι Κ.Ε.Π να εκτυπώνει ταυτότητες οφειλής, δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων Ε.Σ.Π.Α, δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι δικηγόρος και δεν είναι ταμίας. 
  Ο λογιστής αποτυπώνει τις πωλήσεις και αγορές και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις. Είναι «γραφιάς» και όχι «ταμίας» και δεν έχει ευθύνη. 
  Ευθύνη του πελάτη είναι να αποστέλλει τις λιανικές συναλλαγές στην Α.Α.Δ.Ε και όχι του λογιστή. Ο πελάτης έχει να κάνει με την συναλλαγή και με το ταμείο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το  ημερολόγιο πωλήσεων του στον λογιστή και να το ελέγξει και όχι να το καταχωρεί το λογιστικό γραφείο που επιβαρύνεται με το κόστος προγραμμάτων και ετήσιες συντηρήσεις, εξοπλισμό servers κοκ, κόστη τεράστια που κανένας πελάτης δεν αναγνωρίζει. Ας πάνε οι πελάτες να αγοράσουν προγράμματα να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους και όχι να βγάζουμε εμείς τα μάτια μας με το τι έχει γράψει  ο κάθε Γιατρός και δικηγόρος στην απόδειξη του. Και στο τέλος να τα ακούμε ότι «αφού στα έστειλα γιατί έκανε λάθος τώρα πλήρωσε το»
  Έχουμε τεράστιο κόστος να πηγενοφέρνουμε χαρτιά, να χάνονται χαρτιά και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γράφουν τα χαρτιά αυτά.
  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ :
  Να συντάσσουμε ιδιωτικό συμφωνητικό με τους πελάτες μας που να αναφέρει ότι έως το πρώτο πενθήμερο του μήνα που θα κατατεθεί ο ΦΠΑ θα μας παραδίδουν ηλεκτρονικά το ημερολόγιο πωλήσεων τους για έλεγχο ( σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη έτσι γίνεται) Από το πρόγραμμα τους οι πελάτες να αποστέλλουν τα xml των πωλήσεων τους, πριν την παράδοση των ημερολογίων τους σε εμάς.Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ελέγχουμε τι ΦΠΑ πωλήσεων θα βεβαιώσουμε στο gisis   Tα παραστατικά αγορών τους ανά 15θημερο ώστε να τα καταχωρούμε στα συστήματά μας και να διασταυρώνουμε με την Μ.Υ.Φ την ορθότητα τους. Έτσι θα ελέγχουμε τυχόν παραλήψεις από παραστατικά  Τα προγράμματα καταχώρησης των λογιστικών γραφείων που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό και σωστό πρόγραμμα μισθοδοσίας και μόνο το βιβλίο εξόδων για τα απλογραφικά, ούτε διπλογραφικά ούτε πωλήσεις, αυτά ας τα πάρουν οι πελάτες που τα χρειάζονται.  Οπότε οι εταιρείες που τα φτιάχνουν και μας είναι χρήσιμες ας μειώσουν το κόστος προς τους λογιστές.  Έτσι θα κερδίσουμε χρόνο και χρήμα που και τα δύο είναι δυσεύρετα στο επάγγελμα μας 
  και σωστά την δουλειά μας θα κάνουμε, και θα έχουμε την ευθύνη  που μας αναλογεί δηλαδή μόνο για την σωστή καταχώρηση των ποσών και δεν θα πληρώνουμε ένα σκασμό χρήματα για συντηρήσεις και προγράμματα σε εταιρείες πληροφορικής (όλες ίδιες είναι στο κοστολόγιο, χρεώσεις και χρεώσει για προγράμματα που δεν χρειαζόμαστε).  
   
   
   
   
 10. Upvote
  invoice reacted to Eumilos. in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης   
  Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΧΗ΄΄΄ που πρέπει …. να Προσέξουμε… κατά τη συμπλήρωση της φετινής δήλωσης οικ. Έτους 2011.

  1.Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 δεν απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
  2. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του φορολογουμένου λόγω παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη ΔΕΝ συνδέεται με την προσκόμιση αποδείξεων.
  3. Οι δαπάνες που έγιναν στο Εξωτερικό ΔΕΝ αναγνωρίζονται.
  4. Δεν εκπίπτει το κόστος για τα ποσά που καταβάλλονται σε τυχερά παιχνίδια, στοίχημα, ΚΙΝΟ. ΚΑΖΙΝΟ, κρατικά λαχεία κλπ, γιατί δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.
  5. Εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση το φπ που το εισόδημά του είναι μέχρι 6.000 και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 του ΚΦΕ, όπως κατοικίες, ΙΧΕ, κλπ. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού των 6.000 λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 για τον άγαμο και 5.000 για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το οποίο υπολογίζεται κατά το ΗΜΙΣΥ για κάθε σύζυγο. (σ.527).
  6. Οι σύζυγοι-γυναίκες που δηλώνουν ανεπάγγελτες εάν έχουν εισόδημα από ενοίκια, πρέπει να αναγράφουν και το ΑΦΜ τους, διαφορετικά δεν θα γίνει εκκαθάριση και η δήλωση θα επιστραφεί.
  7. Εφόσον δεν είστε επιτηδευματίας, κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, διόρθωση των ατομικών στοιχείων των φορολογουμένων που αφορούν στοιχεία ταυτότητας, Δ/νση κατοικίας, καθώς και οικογενειακής κατάστασης, ΜΠΟΡΕΙ να γίνει επί του εντύπου Ε1 της δήλωσης, χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. , όπως ορίζουν οι διατάξεις της ΑΥΟ 1027411/8421ΔΜ/26-2-98. Ο υπάλληλος όμως της Δ.Ο.Υ. κατά την παραλαβή είναι υποχρεωμένος να στείλει τη δήλωση στο τμήμα Μητρώου για διόρθωση.(σ.532)
  8.Αν συμπληρωθούν τα στοιχεία της συζύγου στο πίνακα 1 και δε σημειωθεί με Χ η ένδειξη ΕΓΓΑΜΟΣ, τότε η δήλωση θα επιστραφεί. (σ.533).
  9.Για να απαντηθεί με Χ στην ερώτηση για παραβάσεις του ΚΒΣ (019-020) απαντάμε ΕΦΟΣΟΝ έχουν κοινοποιηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τη λήξη υποβολής της δήλωσης. (σ.536 )
  10. Τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί ο εργοδότης , Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να διορθώνεται, εκτός, αν συντρέχει περίπτωση από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών.
  11.Οι επιδοτήσεις, αποζημιώσεις επί της παραγωγής κλπ, αποτελούν ακαθάριστο εισόδημα για τις γεωργικές επιχειρήσει που τηρούν βιβλία από τα οποία εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα.
  12.Ο ΦΠΑ που επιστρέφεται στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί ακαθάριστο εισόδημα,
  13.Οι κωδικοί 921-922 & 923-924 (αλιευτική δραστηριότητα), 479-480 (ανανεώσιμες) και 481-482 (αγροτουριστική) συμπληρώνονται για λόγους πληροφοριακούς.
  14. Στους κωδικούς 425-426, και 517-518 εφόσον έγινε αυτοέλεγχος γράφονται τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (αυτοελέγχου – βιβλίων).
  15.Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές ΕΚΤΟΣ αντικειμενικού προσδιορισμού αντί για τιμή ζώνης θα λαμβάνεται η τιμή εκκίνησης.
  16.Η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει πάντα αυτόν που χρησιμοποιεί την κατοικία.
  17. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητο ανήκει σε ανήλικο το τεκμήριο βαρύνει τον γονέα που έχει την γονική μέριμνα
  18.Δεν προβλέπονται πλέον μειώσεις για αυτοκίνητα από ΟΔΔΥ, μετοικεσίας κλπ
  19. Στις δαπάνες των ιδιωτικών σχολείων δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια ή ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.
  20. Αναγνωρίζεται ακινησία και για τα σκάφη αναψυχής.
  21. Η συναρμολογούμενη πισίνα υπόκειται σε ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν την εξαιρεί.
  22. Από 23/4/2010 έως 16/12/10 καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο της δαπάνης ή ανέγερσης Α΄ κατοικίας καθώς κα της δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής από οικοδομική επιχείρηση. Από 1/1/10 έως 23/4/10 και από 17/12/10 ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ η απαλλαγή από τεκμήριο Α΄ κατοικίας και μέχρι του ποσού των 200.000€.(σ.581)
  23. Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών εφαρμόζονται μειωμένες 30%. ( Εξού και η ερώτηση κωδ. 013-014)
  24. Στον κωδ. 216 (πίνακας 5) γράφουμε την τιμή ζώνης που ισχύει τη 1-1-2010 όταν είναι πάνω από 2.800,00€
  25. Τα τεκμήρια ΕΙΧ αυτοκινήτων που ανήκουν σε εταιρεία μερίζονται στους εταίρους ανάλογα με τη μορφή και τα ποσοστά. Στην ΟΕ στους εταίρους που συμμετέχουν, στην ΕΕ ΜΟΝΟ στους ομόρρυθμους εταίρους. …. Για όλα τα ΕΙΧ αναγράφονται πλέον τα κυβικά εκατοστά (cm3) του κινητήρα και όχι οι ΗΡ.
  26. Για τα αυτοκίνητα Συνεταιρισμών δεν υπολογίζεται τεκμαρτή δαπάνη.
  27. Δεν υπολογίζεται τεκμήριο σε σκάφη αναψυχής κυριότητας ή κατοχής ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων εξωτερικού, όμως συντρέχει υποχρέωση αναγραφής των Στοιχείων του σκάφους όλων των στοιχείων στο Ε1.
  28 Κάθε ετήσια δόση αγοράς ακινήτου με προσύμφωνο μέχρι τη σύνταξη οριστικού συμβολαίου, είναι τεκμήριο.
  29. Οι αμοιβές του μηχανικού και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στις δαπάνες ανέγερσης.
  30. Στον κωδ. 781-782 αναγράφεται και το απαλλασσόμενο από το φόρο ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, δηλαδή 1.500, ή 3.000,00. (έγγρ.1043702/737/Α0012/2-4-1998). Σημείωση: Φέτος θα καταφανεί η μεγάλη χρησιμότητά του όσοι χρειαστούν ανάλωση κεφαλαίων από τα προηγούμενα χρόνια ….και αν δεν το είχαν δηλώσει…?……… (σ.612)
  31. Στο πόθεν έσχες δεν υπάγονται οι εταιρείες.
  32. Τα δάνεια μειώνουν τα τεκμήρια. Η ημερομηνία λήψης του δανείου πρέπει να ίδια ή προηγούμενη από αυτή τη πράξη που αποτελεί το τεκμήριο (σ.612)
  33. Μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου που δεν αναλώθηκε για τα τελευταία 10 ή 15 ή οσαδήποτε χρόνια.?. Πρέπει όμως να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύεται,,.. γιατί το αρχείο των Δ.Ο.Υ. πέρα από κάποια χρόνια καταστρέφεται….
  34. Οι τόκοι δανείου για αγορά ακινήτου εξ ημισείας με τη σύζυγο δεν εκπίπτουν ούτε μεταφέρονται στον άλλο σύζυγο, εάν ένας από τους δύο δεν έχει εισόδημα.
  35. Δεν αναγνωρίζονται πλέον για έκπτωση τα ποσά των δεδουλευμένων τόκων για χρέη προς το δημόσιο από Φόρο Κληρονομιάς.
  36. Αν αναγράψουμε ότι φιλοξενούμαστε στον πίνακα 7 παρ. 11 κωδ,801-816, πρέπει να αναγράψουμε το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού μας φιλοξενεί. Το ΑΦΜ όμως το αναγράφουμε κάτω από το ονοματεπώνυμο και όχι στους κωδ. 801-803.(σ.628)
  37. Οι ηλικίας κάτω των 25 ετών φοιτητές έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για εισοδήματα που αποκτούν από οικοδομές και εφόσον το εισόδημα τους αυτό είναι κατώτερο από το όριο του άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 2238/94.Μπορούν όμως παράλληλα να συμπεριληφθούν ως προστατευμένα μέλη στη δήλωση του πατέρα του. (σ.634)
  38. Όσα παιδιά είναι ανύπαντρα και σπουδάζουν κάνοντας μεταπτυχιακό και δεν είναι πάνω από 25 χρονών, μπορούν να είναι προστετευόμενα.
  39. Τα παιδιά που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές μπορεί να είναι προστατευόμενα μέλη του πατέρα τους και δεν είναι πάνω από 25 χρονών.
  40. Τα ανύπαντρα παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία είναι προστατευόμενα μέλη ανεξάρτητα από την ηλικία τους. (σ.635)
  41. Δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο οι δηλώσεις που δεν πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, ή ανεγείρουν ή αποκτούν κτιριακή εγκατάσταση για την συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης όσοι αποκτούν απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σε ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων.
  42. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 33 (όσο ίσχυε) του ΚΦΕ (ΤΑΧΙ. ΦΔΧ, ΚΤΕΛ,κλπ) συμπληρώνουν τους πίνακες ΙΔ και ΙΣΤ του Ε3 κατά περίπτωση και τον πίνακα ΣΤ΄ ΜΟΝΟ με τα οικονομικά στοιχεία της χρονικής περιόδου όπου προσδιορίζουν τα καθαρά του κέρδη λογιστικά. Τα οικονομικά στοιχεία από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ της περιόδου όπου φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο ή κατ αποκοπή φόρο, αναγράφονται στο πεδίο ΄΄ σημειώσεις φορολογουμένου ΄΄ για πληροφοριακούς λόγους. (σ.669).
  43. Εάν μια επιχείρηση υπαχθεί στον αυτοέλεγχο και υποβάλλει ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ και συγχρόνως υποβάλει Αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ για την συγκεκριμένη περίοδο, η επιστροφή η μη του αιτούμενου ΦΠΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ αφού διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος και οι σχετικές δηλώσεις ΔΕΝ θεωρούνται ειλικρινείς πριν τον προσωρινό έλεγχο. (σ.679)
  44. Η δήλωση Ε9 για το έτος 2010 υποβάλλεται αυτοτελώς στις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων του εισοδήματος. Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έχει προθεσμία μέχρι 30/6/2011.
  45. Το Ε9 από τα νομικά πρόσωπα υποβάλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30/6/2011.
  46. Αθροίστε τα τεκμήρια και επιβεβαιώστε ότι καλύπτονται από το άθροισμα των εισοδημάτων σας. Διαφορετικά αναζητείστε τρόπους μείωσης ή κάλυψης της τεκμαρτής δαπάνης από τον πίνακα 6 της δήλωσης Ε1.
  47. Η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή όταν ο φορολογούμενος είναι επιτηδευματίας, τηρεί βιβλία Β, Γ κατηγορίας και πραγματοποίησε α.ε. πάνω από 300.000 εμπορική, και πάνω από 150.000 αν παροχής υπηρεσιών, υποβάλλεται δε σε κάθε περίπτωση με το internet.
  48. Για τη κατάσταση λογιστικών διαφορών …..θα περιμένουμε………
  Eumilos 7/3/2011
  ( περισσότερα στη ΦΕ τεύχος Μαρτίου 2011) 11. Upvote
  invoice reacted to maria00 in Αγροτης δεν εχει κανει Ε3. Η Εισφορα πανω σε τι θα υπολογιστει?   
  μα πως ειναι δυνατον να θεωρηθει αγροτικη δραστηριοτητα τα εσοδα απο εκμισθωση ακινητων;;
  για ποιο λογο το λετε;
 12. Upvote
  invoice reacted to maria00 in Αγροτης δεν εχει κανει Ε3. Η Εισφορα πανω σε τι θα υπολογιστει?   
  καλα αυτο δεν ειναι κ τοσο απολυτο! αναλογα τον υπαλληλο!
 13. Upvote
  invoice reacted to nspirop in SOFTWARE Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης , με βάση τον Ν.3522/06 ?   
  Το 2016 είναι χρονιά με πολλές ψηφιακές αλλαγές για τον επιχειρηματικό κόσμο. Τα «περιθώρια» λάθους είναι πλέον ανύπαρκτα για τον ελεύθερο επαγγελματία και τις μικρές οντότητες κατά τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Η «τιμωρία» πλέον δεν είναι τα υπέρογκα πρόστιμα. Είναι όμως η «στέρηση» άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και η απώλεια της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. 

  Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησής i-spirit, με σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους και με ελάχιστο κόστος, οργανώνει την Ελληνική επιχείρηση και να προστατεύει τον Έλληνα επαγγελματία. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του λογισμικού είναι τα παρακάτω:

  Διασφάλιση και διαφάνεια στις συναλλαγές (διασταύρωση στοιχείων) 
  ​Το λογισμικό οριστικοποιεί την συναλλαγή και δεν την διαγράφει. Με αυτόν το τρόπο ο επιχειρηματίας δεν βρίσκεται ποτέ υπόλογος.
  Οι διαδικασίες ακύρωσης ενός παραστατικού ή η έκδοση πιστωτικού είναι μοναδικές, έτσι ώστε αν παραπέσει κάποιο παραστατικό σας σε «λάθος» χέρια ο επιχειρηματίας και ο λογιστής του, είναι σε θέση να αποδείξει την ορθότητα της συναλλαγής.

  Συμφωνία με τραπεζικούς λογαριασμούς.
  Η μέθοδος πληρωμής είναι αναπόσπαστο μέρος του παραστατικού πώλησης. Με μια κίνηση ξεμπερδεύεται από πολύπλοκες μεθόδους συμφωνίας. 
  Μέχρι το παραστατικό σας να εξοφληθεί έχει την ένδειξη προτιμολόγιο ή pro-forma.  

  Στηρίζει τη σχέση με το λογιστή σας 
  Σας προσφέρει διαφάνεια στις συναλλαγές σας αποστέλλοντας του ηλεκτρονικά το αρχείο των συναλλαγών σας.

  Μηδενίζει το κόστος αγοράς και εξαφανίζει τα κρυφά κόστη υποστήριξης 
  Από 149€ που συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα και ένα έτος καθολικής υποστήριξης (δείτε τις παροχές)  το i-spirit σας καλύπτει το κύκλωμα των πωλήσεων και πελατών σας. 
  Σας παρέχει επίσης δωρεάν υπολογιστικά φύλλα και κειμενογράφο
  Σας διασφαλίζει από παγίδες πλαστών παραστατικών 
  Οργανώνει τον χρόνο σας με το ηλεκτρονικό ημερολόγιο
  Δημιουργεί αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας σας.
  Κοστίζει κατά 70% λιγότερο από οποιαδήποτε desktop εφαρμογή
  Το  i-spirit δεν έχει μεσάζοντες.
  Η εγκατάσταση, η προσαρμογή και η παραμετροποίηση είναι υπόθεση 5 λεπτών.  Η προσφορά μας λήγει την 28/2/2016. Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] 

 14. Upvote
  invoice reacted to zinon in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  στα μηχανακια POS με το που περναει την καρτα ο πελατης,βγαινει μια αποδειξη συναλλαγης για τον πελατη και μια αποδειξη για τον καταστηματαρχη,Δεν πρεπει η συναλλαγη να χτυπηθει και στην ταμειακη να κοπει απόδειξη ή αρκει αυτο το αποκομμα για να κανουμε την καταχώριση,ερωτήθηκα,πως θα ξερυομε τι είδος αγορασε ο καθένας ;;
   
  ευχαριστω για την απαντηση περιμενουμε και αλλες εγκυκλιους δλδ,
 15. Upvote
  invoice reacted to nspirop in SOFTWARE Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης , με βάση τον Ν.3522/06 ?   
  Τι πρέπει να προσφέρει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης το 2016?
  Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit έχει δημιουργηθεί με στόχο να καλύψει τις νέες απαιτήσεις σε μια συμπιεσμένη και μεταλλασσόμενη αγορά.
  Οι πυλώνες που έχει προσέξει η επιστημονική μας ομάδα και κάνει  το λογισμικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης  i-spirit καινοτόμο και ξεχωριστό είναι:
  Χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης  Μηδενικό κόστος αγοράς για τις 4 βασικές εκδόσεις του λογισμικού   Προκαθορισμένο κόστος ετήσιας και καθολικής υποστήριξης από 12,4€ τον μήνα (δείτε εδώ τον τιμοκατάλογο) Εγκατάσταση και εκπαίδευση σε 10 λεπτά  Ο ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα δεν έχει χρόνο για ραντεβού με συμβούλους, πολύπλοκες παραμετροποιήσεις και εγκαταστάσεις. Θέλει να μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικά τα παραστατικά του, να δει το υπόλοιπο των πελατών και των προμηθευτών του και να συμφωνήσει με μια απλή ματιά τον επιχειρηματικό του λογαριασμό με τις ηλεκτρονικές του εισπράξεις και πληρωμές. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι με το πρόγραμμα i-spirit, όλα τα παραπάνω μπορούν να συμβούν σε 10 λεπτά μόλις  Ασφάλεια στα προσωπικά και ευαίσθητα  δεδομένα σας Το λογισμικό σας παρέχει τη δυνατότητα για αυτόματη δημιουργία backup σε ξεχωριστό drive (αποθηκευτικό χώρο) που επιθυμείτε To i-spirit δεν είναι cloud, εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας Το i-spirit δεν ζητάει ποτέ τα δεδομένα της επιχείρησης σας Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής του αρχείου πωλήσεων στον λογιστή σας Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής σε csv αρχείο στο λογιστή σας ώστε να συντάξει τις περιοδικές καταστάσεις Φ.Π.Α με ασφάλεια  Το i-spirit δεν επιτρέπει την ακύρωση παραστατικών σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αυτό διασφαλίζει εσάς αλλά και τον λογιστή σας, μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό αν σας ζητηθεί από τον πελάτη σας Αυτόματη αποστολή στο e-send έναντι της χειρόγραφης καταχώρησης που εγκυμονεί κινδύνους λάθους δήλωσης των πωλήσεων σας  new Φιλικό περιβάλλον εργασίας  Το i-spirit έχει σχεδιαστεί με σύγχρονα εργαλεία της Microsoft (.net C# dev.express). Το γραφικό περιβάλλον του χρήστη (U.I user interface) είναι κοινό με το microsoft office. Έτσι προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να βλέπει ένα γνώριμο διαχειριστικό περιβάλλον. Βοηθάει τον λογιστή σας και εσάς ώστε να μην βρεθεί κανείς εκτεθειμένος  Το λογισμικό έχει έτοιμα τα δεδομένα για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, όσον αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις μικρές οντότητες. Το λογιστικό σας γραφείο είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και για κάθε περίοδο να συμφωνήσει την αποστολή σας στη ΜΥΦ, τις αποκλείσεις και την συμφωνία των πωλήσεών σας με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α  Εξοικονομεί χρήμα και χρόνο στον επιχειρηματία Παρέχει την δυνατότητα έκδοσης προτιμολογίου και οριστικοποίησης του σε τιμολόγιο εφ ΄σον πληρωθεί Αποστέλλει ηλεκτρονικά με ή χωρίς τη χρήσης outlook το προτιμολόγιο και το τιμολόγιο σας ως pdf ή ως μοναδικό σύνδεσμο. Έτσι εξοικονομεί στον επιχειρηματία το κόστος σε χαρτί και μελάνια ενώ παράλληλα αποδεικνύει  την αποστολή του παραστατικού στον συναλλασσόμενο.  Έχει ενσωματώσει λειτουργίες οργάνωσης γραφείου όπως τα υπολογιστικά φύλλα, ημερολόγια, κειμενογράφο που είναι απόλυτα συμβατά με microsoft office , ώστε να μην επιβαρύνει τη θέση εργασίας με άλλο κόστος .
 16. Upvote
  invoice reacted to SophiaL in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  αυτό από που προκύπτει? 
 17. Upvote
  invoice reacted to sakispap in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  ναι,
  ξερει κανεις πως μπορουμε να δουμε τις επιδοτησεις? δεδομενου οτι το https://iris.gov.gr/webcenter/portal/irisgov?wc.contentSource=%2Fportal&_afrLoop=1258204414601431  δεν δουλευει εδω και καιρο!!!
 18. Upvote
  invoice reacted to ethos in Πρόγραμμα οργάνωσης λογιστικού γραφείου (τύπου CRM)   
  Συναδελφοι !!
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!! Κρατήστε μακριά τα ενοχλητικά ένφια, τα επιδοματα πετρελαιου και τις διαφημισεις απο συναδελφους με την έξυπνη σίτα! Προλάβετε! Αποκτήστε 2 σίτες και 2 πόρτες μόνο με 9,99€!
  Τοποθετήστε γρήγορα και εύκολα την ΕΞΥΠΝΗ ΣΙΤΑ στα παράθυρά σας και κρατήστε τα ενοχλητικά ένφια έξω από το γραφειο σας. 

  Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις πόρτες και είναι φτιαγμένη έτσι ώστε με το που περνάτε να κλείνει πάλι πίσω σας στην στιγμή χάρη στα εννέα ζευγάρια μαγνητών που διαθέτει.

  Ιδανική για το σπίτι και απαραίτητη για το εξοχικό, το τροχόσπιτο, το κάμπινγκ, την σκηνή
 19. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  17/1/2017 Λένε θα βγει η ερμηνευτική και η εφαρμογή νόμου. Αναμένουμε
 20. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33064
   
  Αναλυτικά τα λέει όλα. Σας το είχα υποσχεθεί για 17/1/17. 
  Ας προετοιμαστούμε
 21. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  Δεν είναι δυσκολο, έχει εφαρμοστει ήδη
 22. Upvote
  invoice reacted to zinon in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  στα μηχανακια POS με το που περναει την καρτα ο πελατης,βγαινει μια αποδειξη συναλλαγης για τον πελατη και μια αποδειξη για τον καταστηματαρχη,Δεν πρεπει η συναλλαγη να χτυπηθει και στην ταμειακη να κοπει απόδειξη ή αρκει αυτο το αποκομμα για να κανουμε την καταχώριση,ερωτήθηκα,πως θα ξερυομε τι είδος αγορασε ο καθένας ;;
 23. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  zinon καλησπέρα,η απόδειξη είσπραξης (pos) δεν είναι φορολογικό στοιχείο, αλλά συνδέεται με το φορολογικό στοιχείο με το νέο καθεστώς, δηλαδή αν γίνει λάθος στην είσπραξη από το pos με μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό, το επίσημο στοιχείο που αποστέλλουμε στην Α.Α.Δ.Ε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε) είναι το ποσό απόδειξης από:
  την ταμειακή μηχανή,  ή του φορολογικού μηχανισμού,  ή του προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης που κάνει χρήση ο επιτηδευματίας, ή του χειρόγραφου παραστατικού. Π.Χ ο Ιατρός ή ο Δικηγόρος και γενικότερα η Παροχή υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει Α.Λ.Σ (Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών).
  Εδώ μπορείς να δεις  τα επαγγέλματα που δεν υποχρεούνται να έχουν ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό. Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν επαγγελμάτων ή θα καταχωρούν τις χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών  στην Α.Α.Δ.Ε ή θα τις αποστέλλουν αυτόματα από την εφαρμογή που χρησιμοποιούν. Η δεύτερη περίπτωση είναι η ασφαλέστερη. Τα p.o.s θα στέλνουν ανεξάρτητα στην Α.Α.Δ.Ε τα ποσά ώστε να γίνεται η διασταύρωση. 
  Υποχρέωση για είσπραξη με p.o.s ή τραπεζικά έχουν οι Α.Λ.Σ πάνω από 500€ οπότε εκ των πραγμάτων τα pos είναι βοηθητικά στον έλεγχο και δεν συντάσσουμε με το σύνολο των εισπράξεων αυτών τις οικονομικές καταστάσεις, αλλά με το σύνολο των Α.Λ.Σ τιμολογίων πιστωτικών κοκ. 
   
 24. Upvote
  invoice reacted to nspirop in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  Αυτή είναι η αρχή Pareto κ Proakis. 
  http://www.humanadvanced.com/archi-pareto-o-nomos-8020-gia-na-allaxis-ta-panta/
  Η αρχή Pareto θεωρήθηκε αρχικά μια μαθηματική φόρμουλα για να προβλέπει το ποσοστό των ατόμων που είχαν το υψηλότερο εισόδημα σε μια κοινωνία. Αργότερα, όταν άρχισε να εξετάζεται καλύτερα, βρέθηκε ότι μπορούσε να έχει εφαρμογές σχεδόν παντού. Μάλιστα, οι επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει αν την εισάγουμε στην ζωή μας μπορούν να είναι πραγματικά απίστευτες.
 25. Downvote
  invoice got a reaction from PETROMANOF in Διασύνδεση λιανικών συναλλαγών και προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης   
  Όλα αυτά που λέτε και όλοι όσα γράφετε είναι πολύ σωστά. Αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι η πληροφορική και η λογιστική να βοηθήσουν το κράτος και το κράτος να μην σπαταλά σε «μιζες» το χρήμα του κοσμάκη.
  Σε όλες τις δουλειές στην Ελλάδα  υπάρχει ακόμα  η νοοτροπία της τουρκοκρατίας δηλαδή : «Χαράτσι», βάζει το κράτος τρελούς φόρους για να εισπράξει λίγα κοκ. Αν η φορολογία ήταν λογική τότε και το καφενείο στο χωρίο, το οποίο δεν πουλάει ένα καφέ την μέρα αλλά το λεπτό, θα έκοβε τις αποδείξεις του και όλα καλά. Λαθρεμπόριο, ναρκωτικά και μαύρο χρήμα από μίζες θα υπάρχουν αλλά αυτά σήμερα πιάνονται από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
  Επίσης στην σωστή παρατήρηση του PROAKIS ότι ακόμα και τα 300€ είναι πολλά έτσι όπως μας έχουν καταντήσει, το κράτος γι αυτά (Ταμειακές, λογισμικά μέχρι ένα λογικό κόστος, γραμμές ιντερνετ) θα μπορούσε να τα επιδοτήσει και όχι να βγάζει στα λόγια προγράμματα εσπα και μια γραφειοκρατεία που θες 100 συμβούλους για μια επιδότηση. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να δώσει  κατευθείαν τα χρήματα με την δήλωση της ταμειακής μηχανής? το πιο εύκολο πράγμα.
   Επίσης οι υποδομές για να στείλεις μια απόδειξη λιανικής είναι απλή υπόθεση εάν φανταστείς ότι οι τράπεζες τα έχουν κάνει εδώ και χρόνια, με το που χρεώνετε μια κάρτα ακόμα και στην Ιαπωνία να είσαι έχουν την πληροφορία online, αρα  μπορούν να στην ΓΓΠΣ να λαμβάνουν μια απόδειξη 1 bite που λέει 2 α.φ.μ καθαρή αξία και φπα (Εδώ που τα λέμε έχει βελτιωθεί το taxis). Για τις ofshore κοκ, και τα εμβάσματα στο εξωτερικό έχουμε ευθύνη όλοι. Παροτρύνουν οι σύμβουλοι να πάνε την έδρα στο εξωτερικό ενώ είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τους επιχειρηματίες, χωρίς να λένε αλήθειες και βάζοντάς τους σε περιπέτειες τους επιχειρηματίες. Δεν τους λένε ότι πρώτος ενημερώνεται ο έφορος της ΔΟΥ του με το που θα γίνει κάποιος μέτοχος και ψάχνονται. Κακά τα ψέματα οι «τρύπες » κλείνουν και δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό μπας και δουν τα παιδάκια μας μια άσπρη μέρα. 
×
×
 • Create New...