Jump to content

invoice

simple Members
 • Posts

  28
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by invoice

 1. Μετά από έρευνα αγοράς, το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων μεταφορών, κατέληξε σε συμφωνία με την i-spirit Software Ο κλάδος των μεταφορών επιλέγει i-spirit για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων και την myDATA Μετά από έρευνα αγοράς, το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων μεταφορών, κατέληξε σε συμφωνία με την i-spirit Software Το Π. Σ.Χ.Ε.Μ. έκρινε την i-spirit Software, την καταλληλότερη εταιρεία και με το χαμηλότερο κόστος ώστε να παρέχει το λογισμικό της για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, παραμετροποιημένο στις ανάγκες των μεταφορέων, στο κόστος των 80 ευρώ/ το έτος πλέον Φ.Π.Α, μαζί με την πλήρη υποστήριξη της εφαρμογής στους μεταφορείς και στους λογιστές τους. (Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΠΣΧΕΜ) Η i-spirit Software, μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διαθέτει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή της σε λογιστές, για την διαχείριση των αναγκών του λογιστικού τους γραφείου αλλά και με πλήθος αυτοματισμούς για την παρακολούθηση των πελατών τους. (Δείτε εδώ την προσφορά του Ο.Ε.Ε) Με την υβριδική της τεχνολογία αιχμής που διαθέτει η i-spirit Software, είναι σε θέση να παρέχει, την καλύτερη προσφορά (σχέση ασφάλειας, συνδεσιμότητας και πολυπλοκότητας) σε S.A.A.S λογισμικό  εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης (E.R.P) με αυτοματοποιημένη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, σε όλους τους κλάδους ( υπηρεσιών, εμπορικών επιχειρήσεων, κατασκευών, μεταποίησης, παραγωγής, μεταφορών, εκπαίδευσης κα ) και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, από 80€το έτος. Η εφαρμογή διατίθεται με δωρεάν δοκιμαστική χρήση από την επίσημη ιστοσελίδα της i-spirit Software. Πληροφορίες: 2103009907 [email protected] www.i-spirit.gr
 2. Οι αλλαγές επηρεάζουν : Τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε τελικούς καταναλωτές (B2C) Τις διαδικτυακές αγορές (Marketplace), συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν εντός της ΕΕ και όσων εδρεύουν εκτός της ΕΕ και οι οποίες πωλούν σε πελάτες στην ΕΕ. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές Αφαίρεση της εξαίρεσης του ΦΠΑ εισαγωγής 22 € την 1η Ιουλίου 2021, ο ΦΠΑ χρεώνεται σε όλα τα εμπορικά αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως αξίας. Για αποστολές με αξία 150 € ή μικρότερη, ο ΦΠΑ μπορεί να χρεωθεί τη στιγμή της πώλησης, χρησιμοποιώντας τη νέα μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop, IOSS) ή μπορεί να εισπραχθεί από τον τελικό πελάτη μέσω του διασαφιστή (πχ την FEEDEX). Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών τα οποία βρίσκονται εκτός της ΕΕ σε πελάτες εντός της ΕΕ, μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (IOSS). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop – IOSS), δείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου; Αντί να εγγραφούν για ΦΠΑ σε πολλαπλές χώρες της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να συμπληρώσουν μια τριμηνιαία υποβολή μονοαπευθυντικής θυρίδας (OSS) αναφέροντας όλες τις πωλήσεις σε καταναλωτές εντός ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο ΦΠΑ θα πληρώνεται στη φορολογική αρχή της χώρας τους, η οποία θα τον προωθεί στη συνέχεια στις κατάλληλες χώρες. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την περιπλοκότητα και τα κόστη συμμόρφωσης διασυνοριακού ΦΠΑ για τους online πωλητές και, πιθανώς, να ευνοήσει το ευρύτερο διασυνοριακό εμπόριο. Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ με ετήσιες διασυνοριακές πωλήσεις χαμηλότερες από 10.000,00€ (B2C πωλήσεις αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών) μπορούν να χρεώνουν τον εγχώριο ΦΠΑ και να δηλώνουν τις πωλήσεις στην επιστροφή του εγχώριου ΦΠΑ τους. Ποιοι είναι οι συντελεστές Φ.Π.Α της Ε.Ε. Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη; Σενάριο Μια γαλλική επιχείρηση διαδικτυακού εμπορίου πουλάει ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε πελάτες σε 5 άλλες χώρες της ΕΕ όπου η αξία των πωλήσεων ξεπερνά τα 10.000,00€. Πριν από την 1η Ιουλίου 2021 Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταχωρήσει και να λογοδοτήσει για τον ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ και να χρεώσει τους πελάτες τον εγχώριο ΦΠΑ τους αν οι πωλήσεις στη χώρα είναι πάνω από ένα ορισμένο τοπικό ετήσιο όριο κύκλου εργασιών. Μετά την 1η Ιουλίου 2021 Αυτή η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να κλείσει τις εγγραφές ΦΠΑ της στο εξωτερικό και να καταθέσει τις πωλήσεις εντός ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις στους πελάτες μέσω OSS επιστροφής ΦΠΑ στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγγεγραμμένη. Θα πρέπει να χρεώσει τον ΦΠΑ στο ποσοστό ΦΠΑ της χώρας του πελάτη στη χώρα προορισμού, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό των πωλήσεων σε αυτήν τη χώρα. Εισαγωγή μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας (One-Stop Shop – OSS) Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να εγγράφονται για ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου πραγματοποιούν πωλήσεις, εάν εγγραφούν στην OSS. Με την εισαγωγή της OSS όμως, η ΕΕ καταργεί επίσης το καθεστώς ορίων ΦΠΑ για πωλήσεις εξ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να χρεώνουν το ποσοστό ΦΠΑ της χώρας διαμονής του πελάτη εντός της ΕΕ από την πρώτη πώληση, και όχι μόλις επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο όριο. ια να εγγραφούν στη μονοαπευθυντική θυρίδα (One-Stop Shop – OSS), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πύλη OSS του οικείου κράτους-μέλους της ΕΕ από την 1η Απριλίου 2021. Ορισμένες διαδικτυακές αγορές (online marketplaces) μετατρέπονται στον συλλέκτη του ΦΠΑ Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου; Για εισαγωγές φορτωτικών B2C με αξία 150 €, σε αγορές (marketplaces) που έχουν επιλέξει IOSS, οι επιχειρήσεις που κάνουν πωλήσεις μέσω αυτής της αγοράς (marketplace) πρέπει να χρησιμοποιούν τον αριθμό IOSS της αγοράς και να τον παρέχουν στο μέρος που είναι υπεύθυνο για την τελωνειακή δήλωση (FedEx). Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αρκετές αγορές (marketplaces) για τις πωλήσεις των αγαθών τους θα πρέπει να διαθέτουν ξεκάθαρες αποδείξεις των πωλήσεων που διεξάγονται μέσω κάθε αγοράς. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν τον αντίστοιχο αριθμό IOSS για κάθε πώληση στον τελωνειακό διασαφιστή. Οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που χρησιμοποιούν διαδικτυακές αγορές (online marketplaces) για πωλήσεις εντός ΕΕ και για εγχώριες πωλήσεις αγαθών σε πελάτες εντός ΕΕ ενδέχεται να είναι σε θέση να καταργήσουν την εγγραφή τους από τον ΦΠΑ σε κράτη μέλη της ΕΕ, εφόσον η αγορά (marketplace) θεωρείται ο προμηθευτής των αγαθών και είναι, επομένως, υπεύθυνη για την είσπραξη του ΦΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το διοικητικό βάρος για τους πωλητές εκτός ΕΕ. Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη; Σενάριο Μια επιχείρηση διαδικτυακού εμπορίου που βρίσκεται εκτός ΕΕ πουλάει ένα βάζο αξίας 90€ σε έναν πελάτη της ΕΕ από την αποθήκη της στην ΕΕ, μέσω μιας διαδικτυακής αγοράς (online marketplace) που πληροί τις προϋποθέσεις. Πριν από την 1η Ιουλίου 2021 Η επιχείρηση εκτός ΕΕ που πουλάει το βάζο είναι υπεύθυνη για τη χρέωση του ΦΠΑ στον πελάτη και την καταβολή του στις αρχές. Μετά την 1η Ιουλίου 2021 Η διαδικτυακή αγορά μέσω της οποίας πωλείται το βάζο είναι υπεύθυνη για τη συλλογή του ΦΠΑ από τον πελάτη και τη διασφάλιση ότι θα μεταβιβαστεί στις σχετικές αρχές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της OSS είναι διαθέσιμες από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες για τους πωλητές είναι διαθέσιμες εδώ και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές είναι διαθέσιμες εδώ. *Οι χώρες της ΕΕ είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία. Σημειώστε ότι, βάσει των όρων του κοινού πρωτοκόλλου ΕΕ-ΗΒ, η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει μέρος του χώρου ΦΠΑ της ΕΕ όσον αφορά τα αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν επίσης για αγαθά που εισάγονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν και δεν προορίζονται να αποτελούν νομικές ή/και φορολογικές συμβουλές. Αντιθέτως, αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι οι πιο ενημερωμένες νομικές ή άλλου είδους πληροφορίες. Οι αναγνώστες αυτών των πληροφοριών πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δικό τους σύμβουλο για να λάβουν συμβουλές ως προς οποιοδήποτε συγκεκριμένο νομικό ή/και φορολογικό ζήτημα. Με το παρόν, αποποιούμαστε ρητώς κάθε ευθύνη ως προς ενέργειες που λαμβάνονται ή όχι βάσει των περιεχομένων αυτού του ιστοτόπου. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης παρέχεται “ως έχει”. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το περιεχόμενο δεν περιέχει λάθη. Aλλαγές στην myDATA Δείτε εδώ τις επερχόμενες αλλαγές στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων Aλλαγές στους Φορολογικούς Μηχανισμούς Με το ΦΕΚ: 3596/Β/6-8-2021 καθορίζονται οι διατάξεις για την εξαίρεση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από Φορολογικούς Μηχανισμούς στις πωλήσεις εξωτερικού μέσω διαδικτύου (eshop) : «Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον στοιχείων πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία λιανικής, στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η χρήση Φ.Η.Μ., δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18) σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς αγοραστή - ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), σχετικά με τις υποχρεώσεις για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αναθών εξ αποστάσεως (VAT OSS). Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών στοιχείων λιανικής πλην αυτών που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα των εν λόγω συναλλαγών διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τα λοιπά κανάλια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπορικού Λογιστικού ERP, Ειδική Φόρμα Καταχώρησης και Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της A.A.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Α. 1138/2020.» Δείτε το ΦΕΚ Εδώ
 3. «myDATA» the Game-Changer Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, με το βιβλίο βοήθημα από τους ειδικούς. Προσπαθήσαμε με τη σύζευξη της λογιστικής επιστήμης (από τον Μιχάλη Πόλυγγερ, λογιστή Ά τάξης ) και εκείνης του προγραμματισμού (από τον Σπυρόπουλο Νικόλαο, προγραμματιστή αναλυτή και δημιουργό της εφαρμογής i-spirit ), να μεταφέρουμε γνώση ώστε ο αναγνώστης λογιστής,προγραμματιστής ή επιχειρηματίας να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει λέξεις, φράσεις, αριθμούς και να τις καταστήσει συμβατές στην καθημερινότητα της δουλειάς του, όπως επιτάσσει η ψηφιακή εποχή που διανύουμε. Συμπεριλάβαμε τους νέους πίνακες που ανακοίνωσε η Α.Α.Δ.Ε την 01/06/2021 Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την πλατφόρμα myData θα συνεχιστεί δωρεάν. Περιλαμβάνονται στο βιβλίο οι αλλαγές που έφερε η έκδοση 1.03 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε την 01 Ιουνίου 2021. Όσοι αποκτήσουν το βιβλίο θα λάβουν ηλεκτρονικά και εντελώς δωρεάν,τις δύο επόμενες εκδόσεις της Α.Α.Δ.Ε για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία. Παραγγελία Προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών «myDATA» για λογιστές και επιχειρήσεις. Αυτοματισμοί για τους χαρακτηρισμούς. Με το επικαιροποιημένο σχέδιο λογαριασμών που προτείνουμε θα αυτοματοποιήσετε τον έλεγχο και την αποστολή χαρακτηρισμών για τα αντικριζόμενα παραστατικά. Παραγγελία Τι αλλάζει για τους λογιστές ! Παραγγελία Η κατάλληλη ύλη για την κατανόηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Παραγγελία Παραδείγματα καταχώρησης καθημερινών λογιστικών δεδομένων (απεικόνιση εγγραφών) Η Κωδικοποιημένη Α.1138/2020 Παραγγελία
 4. Μια σειρά από κίνητρα προσφέρει το κράτος στον βωμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα εξ αυτών είναι η μείωση της παραγραφής στην 4ετία, για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ψηφιακή αποδοχή παραστατικών, σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής τους αποστείλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω κάποιου παρόχου. Στο ΦΕΚ A’ 128/30.06.2020 σελίδα 2677 του Α48/3 αναφέρει ότι ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα 4 έτη και για τις οντότητες που επιλέξουν ότι μπορούν να λαμβάνουν αν αυτό χρειαστεί, μέσω οποιουδήποτε παρόχου, ηλεκτρονικά παραστατικά. Δείτε το ΦΕΚ Η ψηφιακή παραλαβή των παραστατικών, δεν επιβαρύνει με κόστος τον λήπτη. Η επιχείρηση δηλώνει ότι αποδέχεται την παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων από πάροχο καθώς και την δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Α.Α.Δ.Ε Δείτε εδώ το video για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 5. Παροχή της εφαρμογής myDATA ready Δωρεάν (εφόσον είναι ενήμεροι ταμειακά στο Ο.Ε.Ε.) Η εφαρμογή περιλαμβάνει: √ Πλήρη εμπορική διαχείριση και ενημέρωση για το λογιστικό γραφείο √ Όλες τις υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, τηλεφωνικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων της εφαρμογής √ Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική αποστολή και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση √ Ενημέρωση πωλήσεων και χαρακτηρισμών στο myDATA της Α.Α.Δ.Ε √ Διαχείριση πελατών, προμηθευτών, πωλήσεων, αγορών, δαπανών και παγίων √ Αυτόματη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας & πλήθος από οικονομικές αναφορές για απλογραφικά ή για διπλογραφικά βιβλία √ Την απεριόριστη πρόσβαση στα αρχεία τους και τις αναβαθμίσεις ακόμα και να μην ανανεώσουν την εφαρμογή το επόμενο έτος Για την παρακολούθηση των πελατών του λογιστικού γραφείου τους Πάρτε την εφαρμογή από την ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πιέζοντας ΕΔΩ Δυνατότητες εφαρμογής √ Απεριόριστο αριθμό παρακολούθησης ανά Α.Φ.Μ. √ Αυτόματη παραλαβή των παραστατικών πωλήσεών των πελατών του λογιστικού γραφείου ηλεκτρονικά και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα: Δημιουργίας των λογιστικών άρθρων για τα διπλογραφικά σε Ε.Λ.Π ή Ε.Γ.Λ.Σ Ενημέρωσης των ηλεκτρονικά βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε (για λογαριασμό των πελατών τους) Πρόσβαση στα πρωτογενή παραστατικά πωλήσεων των πελατών τους και τους χαρακτηρισμούς αυτών για έλεγχο Πλήθος από λογιστικές και οικονομικές αναφορές Πάρτε την εφαρμογή από την ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πιέζοντας ΕΔΩ
 6. PROAKIS λες να διαβάσω προσεκτικά τα παρακάτω που εσύ έγραψες, σου γράφω τι καταλαβαίνω: Γράφεις ότι το κράτος κερδίζει από χαμένα και μη καταχωρημένα τιμολόγια που έως σήμερα είναι ευθύνη του λογιστή και της επιχείρησης να καταχωρηθούν και ζημιώνεται δηλαδή ζημιώνεται η επιχείρηση από λάθος και κερδίζει το κράτος. Με την λύση του mydata δεν θα γίνεται και υπερασπίζεσαι ότι θα ζημιωθεί το κράτος? Γράφεις ότι θα χρεωθούν οι επιχειρήσεις κόστη. Εγώ καταλαβαίνω ότι με το mydata κερδίζει από τα χαμένα τιμολόγια του 1 από ανείσπρακτα υπόλοιπα από χαρτιά εκτυπώσεις και αρχειοθετήσεις, χαμένο χρόνο και λάθη. Δεν έχεις λάβει υπόψιν σου την φοροδιαφυγή στις λιανικές (ακούς καθημερινά ότι οι λίγοι έλεγχοι έπιασαν λογισμικά που μικραίνουν το Ζ). Οπότε το υπολογισμένο κέρδος του κράτους από φπα και φόρους είναι 10 δισ Κερδίζει το κράτος από τα πλαστά τιμολόγια που πουλάνε στους δρόμους για ΦΠΑ κοκ στα 25 δισ Κερδίζει το λογιστικό γραφείο από συνδρομές και υποδομές το έτος 5.000€ Κερδίζει το λογιστικό γραφείο εργατοώρες από καταχωρήσεις και διορθώσεις λαθών των καταχωρήσεων Κερδίζει το λογιστικό γραφείο από την απαλλαγή της ευθύνης να κρατάει - μεταφέρει τα τιμολόγια των πελατών του και τα ηλεκτρονικά του αρχεία που κινδυνεύουν από κλοπή, ιούς, ζημιά, πλημμύρα και φωτιά Εγώ αυτά καταλαβαίνω.
 7. Αν δεν δηλώσει την πώληση ο εκδότης τότε θα ελεγχθεί για να δουν αν είναι πραγματική η συναλλαγή. Οπότε δεν τον συμφέρει. Σε κάθε περίπτωση γλιτώνουμε την καταχώρηση. Τον χαρακτηρισμό τον κάνουν οι εμπορικές εφαρμογές για τις πωλήσεις, στις αγορές έτσι και αλλιώς τον κάνουμε πριν δώσουμε τον φπα δηλαδή θα έχουμε καταχωρημένα τα παραστατικά και θα τους λέμε σε ποια στήλη πάει. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι την υποβολή του Ε3 όμως όχι για τον ΦΠΑ SOTPAR. Πάνω κάτω ξέρουμε τους προμηθευτές των πελατών μας.
 8. «myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. » είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ). Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myData παρέχει εύκολες λύσεις για όλους. Τόσο για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια και θα μπορούν να διαβιβάζουν μαζικά και αυτοματοποιημένα τα αναγκαία δεδομένα, όσο και για τις λοιπές επιχειρήσεις, που θα μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα με απλό τρόπο, μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων Α.Α.Δ.Ε δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA. πηγή: aade.gr/mydata
 9. Μα το θέμα λέει ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και η απάντηση μου είναι σχετική.
 10. Εμένα μου ήρθε αυτό το email από ένα σεμινάριο που είχα πάει και μου το έδωσαν δωρεάν. Υπόψιν έχει πολύ καλό Help desk https://us12.campaign-archive.com/?u=30e7db68d3d4abae6dd7ca752&id=5507761087
 11. Πάντως από ότι άκουσα στις ειδήσεις δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση η απόδειξη από το P.O.S φορολογικό στοιχείο και έχει πρόστιμο μη εκδοθείσας απόδειξης λιανικών συναλλαγών.
 12. Ενδιαφέρον άρθρο από τα Τρίκαλα? Γίνεται πράξη η κατάργηση της Μ.Υ.Φ. και ενεργοποιείται ο νόμος 4446/άρθρο 69 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποστολή πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε; Πήγή άρθρου: http://www.trikalanews.gr/h_ilektroniki_timologisi_katargei_tin_myf.html
 13. Πάντως το μόνο καλό είναι ότι όσοι πληρώνουμε με κάρτα η απόδειξη την πάρουμε δεν την πάρουμε θα την δηλώσει ο Μπάρμπας. Τα καφενεία στο χωριό δεν είναι ο στυλοβάτης της οικονομίας, άσε που εξαιρούνται οι μπαρμπάδες μας οι γλυκούλη δες , αλλά κάτι καφενέδες στην Μύκονο και Γιατροί - δικηγόροι κοκ που παίζουν μόνο στο αφορολόγητο ας πληρώσουν κάτι έλεος. Και τώρα που το χρήμα σπανίζει και πληρώνουμε όλοι με κάρτες θα δηλώσουν. Εμάς μας εξυπηρετεί το θέμα, γιατί εμείς κάθε τρίμηνο για τον ΦΠΑ ματώνουμε να τον δώσουμε
 14. Λαμβάνει υπόψιν τις πληρωμές εφόσον ο πάροχος είναι υπό την εποπτεία της Τ.Τ.Ε (ν4308 άρθρο 12 & 15 και άρθρο 15 &1 και ν/4446 άρθρο 68-69). Αλλά έχουμε θέμα και με την αποστολή των λιανικών συναλλαγών στην Α.Α.Δ.Ε (ν/4446 άρθρο 69) που είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν. Το ερώτημα είναι ότι : Ο φορολογικός μηχανισμό στέλνει το e.txt αυτό δουλεύει ήδη στο esend Οι ταμειακές ακόμα δεν είναι έτοιμες και ο νόμος ισχύει Οι λοιποί που εξαιρούμαστε τι θα κάνουμε? θα τις στέλνουμε με το χέρι? (πακέτο) θα τις στέλνει η εφαρμογή ? θα τις στέλνει το pos?( το pos δεν έχει το σύνολο των λιανικών μπορεί να υπάρχουνε και με μετρητά οι μικρο συναλλαγές. Και ποιός θα τις στέλνει ? θα γίνουν τα λογιστικά γραφεία ΚΕΠ πάλι?
 15. Συνάδελφε να σου απαντήσω με την άποψη μου πάντα και με σεβασμό στην δική σου. 1. Το ημερολόγιο πωλήσεων το βγάζουν τα προγράμματα, δεν σημαίνει επειδή μπορεί να το αποστείλει ηλεκτρονικά ο πελάτης πως δεν χρειάζεται λογιστή. Κάποιος πρέπει να το ελέγξει και να το υπογράψει και αυτός πρέπει να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. 2.Η Ελλάδα δεν είναι υπανάπτυκτο κράτος , είναι κράτος με πολύ καλά πανεπιστήμια, μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και το κατάλληλο μέρος για Γεωργία και Τουρισμό λόγω κλίματος. Δεν είμαστε Αφρική σε καμία περίπτωση. 3.Οι πελάτες και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες (Ιατροί, δικηγόροι, Πολιτικοί μηχανικοί, Ξενοδοχεία) δεν είχαν προγράμματα αλλά σιγά σιγά αγοράζουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αγοράζουμε εμείς προγράμματα γ αυτούς. Ας δώσουν 100€ να πάρουν ένα να κάνουν την δουλειά τους, έτσι κι αλλιώς με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αποστολή των λιανικών θα πάρουν γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσουν. 4.xml δεν χρειάζεται να ξέρουν τι είναι, απλά πατάνε ένα κουμπί. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε εμείς τι είναι και τι κάνει το xml. Λάθος δεν μπορούν να κάνουν ένα ημερολογιακό εύρος δίνουν 5. Αν το ξεχάσει στο αυτοκίνητο πως θα το πληρώσει ή πληρωθεί. Το να το εκδώσει σωστά τι εννοείτε ? έναν Α.φ.μ βάζεις πλέον δεν είμαστε στην εποχή της θεώρησης πάνε αυτά. 6. Κάνετε λάθος, ήμουν για σπουδές και εργάστηκα 6 χρόνια στην New York. όπως σας τα λέω γίνονται ακριβώς εκεί αλλά και στην Βουλγαρία επίσης σε ένα project που ασχολήθηκα πριν ένα έτος με μια μεγάλη τεχνική εταιρεία έτσι γίνονται, που η δεύτερη χώρα είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς. 7. Αν δεν έχει πρόγραμμα ο πελάτης εγώ δεν τον αναλαμβάνω. Δεν αξίζει τον κόπο να δαπανώ τόσο χρόνο για 50 με 100€ τον μήνα και να παίρνω τόσο μεγάλη ευθύνη. 9. Καλό είναι και το χιούμορ αλλά η ειρωνεία δεν βοηθάει, εγώ την άποψή μου σας είπα, αν δεν την βρίσκεται σωστή δεν πειράζει. Οι εποχές έχουν αλλάξει όμως και δυστυχώς αν δεν της ακολουθήσουμε θα μείνουμε στάσιμοι. Εγώ με αυτά τα 2 αρχεία που μου στέλνουν είμαι οκ να συντάξω οικονομικές καταστάσεις πωλήσεων. Τις αγορές τις καταχωρώ στο δικό μου πρόγραμμα.
 16. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ακούμε για την ηλεκτρονική αποστολή των λιανικών συναλλαγών. Παράλληλα συζητάνε την μαζική αποστολή πωλήσεων χονδρικές και λιανικές που θα προηγείται του Φ.Π.Α sto εσε Θα πρέπει να αναλάβουμε τον ρόλο μας καθώς και την ευθύνη που μας αναλογεί. Ο λογιστής δεν είναι Κ.Ε.Π να εκτυπώνει ταυτότητες οφειλής, δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων Ε.Σ.Π.Α, δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι δικηγόρος και δεν είναι ταμίας. Ο λογιστής αποτυπώνει τις πωλήσεις και αγορές και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις. Είναι «γραφιάς» και όχι «ταμίας» και δεν έχει ευθύνη. Ευθύνη του πελάτη είναι να αποστέλλει τις λιανικές συναλλαγές στην Α.Α.Δ.Ε και όχι του λογιστή. Ο πελάτης έχει να κάνει με την συναλλαγή και με το ταμείο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το ημερολόγιο πωλήσεων του στον λογιστή και να το ελέγξει και όχι να το καταχωρεί το λογιστικό γραφείο που επιβαρύνεται με το κόστος προγραμμάτων και ετήσιες συντηρήσεις, εξοπλισμό servers κοκ, κόστη τεράστια που κανένας πελάτης δεν αναγνωρίζει. Ας πάνε οι πελάτες να αγοράσουν προγράμματα να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους και όχι να βγάζουμε εμείς τα μάτια μας με το τι έχει γράψει ο κάθε Γιατρός και δικηγόρος στην απόδειξη του. Και στο τέλος να τα ακούμε ότι «αφού στα έστειλα γιατί έκανε λάθος τώρα πλήρωσε το» Έχουμε τεράστιο κόστος να πηγενοφέρνουμε χαρτιά, να χάνονται χαρτιά και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γράφουν τα χαρτιά αυτά. Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ : Να συντάσσουμε ιδιωτικό συμφωνητικό με τους πελάτες μας που να αναφέρει ότι έως το πρώτο πενθήμερο του μήνα που θα κατατεθεί ο ΦΠΑ θα μας παραδίδουν ηλεκτρονικά το ημερολόγιο πωλήσεων τους για έλεγχο ( σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη έτσι γίνεται) Από το πρόγραμμα τους οι πελάτες να αποστέλλουν τα xml των πωλήσεων τους, πριν την παράδοση των ημερολογίων τους σε εμάς.Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ελέγχουμε τι ΦΠΑ πωλήσεων θα βεβαιώσουμε στο gisis Tα παραστατικά αγορών τους ανά 15θημερο ώστε να τα καταχωρούμε στα συστήματά μας και να διασταυρώνουμε με την Μ.Υ.Φ την ορθότητα τους. Έτσι θα ελέγχουμε τυχόν παραλήψεις από παραστατικά Τα προγράμματα καταχώρησης των λογιστικών γραφείων που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό και σωστό πρόγραμμα μισθοδοσίας και μόνο το βιβλίο εξόδων για τα απλογραφικά, ούτε διπλογραφικά ούτε πωλήσεις, αυτά ας τα πάρουν οι πελάτες που τα χρειάζονται. Οπότε οι εταιρείες που τα φτιάχνουν και μας είναι χρήσιμες ας μειώσουν το κόστος προς τους λογιστές. Έτσι θα κερδίσουμε χρόνο και χρήμα που και τα δύο είναι δυσεύρετα στο επάγγελμα μας και σωστά την δουλειά μας θα κάνουμε, και θα έχουμε την ευθύνη που μας αναλογεί δηλαδή μόνο για την σωστή καταχώρηση των ποσών και δεν θα πληρώνουμε ένα σκασμό χρήματα για συντηρήσεις και προγράμματα σε εταιρείες πληροφορικής (όλες ίδιες είναι στο κοστολόγιο, χρεώσεις και χρεώσει για προγράμματα που δεν χρειαζόμαστε).
 17. Όλα αυτά που λέτε και όλοι όσα γράφετε είναι πολύ σωστά. Αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι η πληροφορική και η λογιστική να βοηθήσουν το κράτος και το κράτος να μην σπαταλά σε «μιζες» το χρήμα του κοσμάκη. Σε όλες τις δουλειές στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα η νοοτροπία της τουρκοκρατίας δηλαδή : «Χαράτσι», βάζει το κράτος τρελούς φόρους για να εισπράξει λίγα κοκ. Αν η φορολογία ήταν λογική τότε και το καφενείο στο χωρίο, το οποίο δεν πουλάει ένα καφέ την μέρα αλλά το λεπτό, θα έκοβε τις αποδείξεις του και όλα καλά. Λαθρεμπόριο, ναρκωτικά και μαύρο χρήμα από μίζες θα υπάρχουν αλλά αυτά σήμερα πιάνονται από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επίσης στην σωστή παρατήρηση του PROAKIS ότι ακόμα και τα 300€ είναι πολλά έτσι όπως μας έχουν καταντήσει, το κράτος γι αυτά (Ταμειακές, λογισμικά μέχρι ένα λογικό κόστος, γραμμές ιντερνετ) θα μπορούσε να τα επιδοτήσει και όχι να βγάζει στα λόγια προγράμματα εσπα και μια γραφειοκρατεία που θες 100 συμβούλους για μια επιδότηση. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να δώσει κατευθείαν τα χρήματα με την δήλωση της ταμειακής μηχανής? το πιο εύκολο πράγμα. Επίσης οι υποδομές για να στείλεις μια απόδειξη λιανικής είναι απλή υπόθεση εάν φανταστείς ότι οι τράπεζες τα έχουν κάνει εδώ και χρόνια, με το που χρεώνετε μια κάρτα ακόμα και στην Ιαπωνία να είσαι έχουν την πληροφορία online, αρα μπορούν να στην ΓΓΠΣ να λαμβάνουν μια απόδειξη 1 bite που λέει 2 α.φ.μ καθαρή αξία και φπα (Εδώ που τα λέμε έχει βελτιωθεί το taxis). Για τις ofshore κοκ, και τα εμβάσματα στο εξωτερικό έχουμε ευθύνη όλοι. Παροτρύνουν οι σύμβουλοι να πάνε την έδρα στο εξωτερικό ενώ είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τους επιχειρηματίες, χωρίς να λένε αλήθειες και βάζοντάς τους σε περιπέτειες τους επιχειρηματίες. Δεν τους λένε ότι πρώτος ενημερώνεται ο έφορος της ΔΟΥ του με το που θα γίνει κάποιος μέτοχος και ψάχνονται. Κακά τα ψέματα οι «τρύπες » κλείνουν και δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό μπας και δουν τα παιδάκια μας μια άσπρη μέρα.
 18. Δευτέρα 5/12/2016 η Γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων θα εκσυγχρονίσει τα συστήματα της, αφήνοντας αναπάντητα ερωτηματικά όπως: Τι επιπλοκές θα έχουν τα λογιστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις στην καθημερινότητα τους Σαφείς Διευκρινίσεις δεν έχουν σε περίπτωση που υπάρξουν επιπλοκές τύπου: δεν κατάφερα να αποστείλω τον Φ.Π.Α γιατί δεν είχα ρε αδερφέ να αγοράσω υπολογιστή και έχασα μια ρύθμιση τι κάνω? Γιατί γίνεται αυτό (ακούγεται κάτι για το esend και την online αποστολή λιανικών, ελέγχους λογαριασμών κοκ), Μήπως θα πρέπει να βγει μια ανακοίνωση ώστε να προετοιμαστούμε? Τι κάνουν οι φορείς (ΟΕΕ, ΣΕΠΕ, ΠΟΦΕΕ,κοκ) ? Καλό θα είναι να ενημερωθούν και να το επικοινωνήσουν. Ότι μαθαίνουμε είναι αποσπασματικό και μόνο το taxheaven και κανένα δύο site έχουν ενδιαφερθεί. Μια ενδιαφέρον ανακοίνωση μου έστειλαν με email και την βρήκα (πηγή:) στο i-spirit την παραθέτω: 1.Τα λογιστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συμβατούς borwsers (Chrome, mozila, firefox, Safari) θα πρέπει να τους αναβαθμίσουν. Εδώ χρειάζεται προσοχή γιατί τα λειτουργικά από τα windows xp (και πριν) ,δεν έχουν την δυνατότητα να εγκαταστήσουν με τους νέους browsers. Τα λειτουργικά αυτά, δεν πληρούν την νέα πιστοποίηση ασφάλειας. Τα windows xp, είναι γενικότερα ευάλωτα σε ιούς και σε κακόβουλο λογισμικό. Είναι γνωστό ότι η ίδια η microsoft, τα έχει αποσύρει πολύ καιρό τώρα. Οπότε όποια επιχείρηση ή λογιστικό γραφείο έχει λειτουργικό σύστημα windows xp, θα πρέπει να το αναβαθμίσει. Ποιοί browsers δεν είναι συμβατοί και δεν υποστηρίζουν πιστοποιητικό T.L.S 1.2 : Windows 7 & 8 με έκδοση <11 Internet Explorer ΟΧΙ Windows Vista με Internet Explorer OXI Windows XP με Internet Explorer OXI Όλες οι εκδόσεις Mac O/S με έκδοση <7 Safari OXI Ποιες εφαρμογές (Λογιστικό λογισμικό) δεν θα είναι συμβατές ; Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού έχουν συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις. Θα χρειαστεί από τους χειριστές ή τους χρήστες να εγκαταστήσουν την έκδοση που είναι συμβατή με το πιστοποιητικό ασφάλειας. Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής: Τελική ημερομηνία προσαρμογής από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η 5 Δεκεμβρίου 2016. Πως μπορείτε να ελέγξετε την συμβατότητα των υπολογιστών σας: Στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ, έχουν δοθεί διευκρινήσεις για τον έλεγχο της συμβατότητας. Επισκεφτείτε την εδώ και δοκιμάστε αν οι υπολογιστές σας είναι συμβατοί.
 19. Το crm το παλαιό της epsilon ήταν πολύ καλό από ότι έχω ακούσει αλλά το παράτησε. Πάντως υπάρχουν νέες απαιτήσεις πλέον και νέες ανάγκες. Το λογιστικό γραφείο χρειάζεται: Χώρο αποθήκευσης δεδομένων = υπάρχει με τον μήνα από την google 9.99 για 1 terabyte εμαιλ: πάλι google με 4ε ανά μήνα / ανά λογαριασμό Cloud windows server (από 120/μήνα) λογιστικό πακέτο που να δέχεται δεδομένα από πελάτες και για διπλογραφικά αλλά και απλογραφικά / από 20ε / μήνα Έτσι παμε σύνολο για 9,99+120+4+20= 160 ? τον μήνα αλλά ξεχνάμε εξοπλισμό και συντήρηση και δουλεύεις από παντού. Βάζεις και μια εμπορική διαχείριση στον πελάτη όπως αυτή του i-spirit που είναι τζαπέ και κερδίζεις από συντηρήσεις - χρόνο - μου χαλάσαν δεν μου χαλάσαν κοκ και δουλεύεις από το laptop σου και από παντού. Επίσης βρίσκεις και μια υπηρεσία για cloud office (τηλέφωνο- τηλεφωνητής-scanner- διαχείριση εγγράφων, crm κοκ) και συνδέει τα κινητά με το σταθερό (έχει και ο ΟΤΕ αλλά και άλλοι τέτοιες λύσεις και γλυτώνεις ενοίκια, συντηρήσεις, τεχνικούς, καφέδες, καθαρίστριες,υπαλλήλους, χρόνο). Αλλιώς δεν βγαίνει με τίποτα
×
×
 • Create New...