Jump to content

HAL 9000

Silver members
 • Posts

  891
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Posts posted by HAL 9000

 1. Οι απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δυστυχώς καθυστερούν, ενώ η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις λήγει σε λιγότερο από έναν μήνα, πράγμα που αποδεικνύει έλλειψη ενδιαφέροντος για την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία, ας ελπίσουμε όχι και την απαξίωση του θεσμού του Συνήγορου του Πολίτη.

  «Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία»
  http://logistis-amea.blogspot.gr/2017/06/blog-post.html

 2. Φίλοι μου,
  το προνοιακό πρέπει να δηλώνεται στον κωδικό 781 ("λοιπές περιπτώσεις" με αναγραφή του ΑΦΜ του Δήμου που παρέχει το προνοιακό), διότι δεν φέρει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
  Όταν το δηλώνετε στον κωδ. 659 τότε προσαυξάνεται το φορολογητέο εισόδημα κι αν δεν υπάρχει αναπηρία τέτοια που να μπορείτε να τσεκάρετε τον κωδ. 905 τότε πιθανόν να προκύψει και εισφορά αλληλεγγυής. Όταν προσαυξάνεται το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να χαθεί το δικαίωμα σε ΕΚΑΣ, στη μείωση 100% του ΕΝΦΙΑ, στην έκπτωση της ΔΕΗ, στο δικαίωμα οικογενειακού επιδόματος τέκνου, κτλ.

  Σημ.: Δεν είναι ο κωδικός 781 που ενεργοποιεί τη διαδικασία ελέγχου για προσκόμιση του δικαιολογητικού, αλλά μάλλον όταν τσεκάρουμε τον κωδ. 905 ή κάποιον άλλον κωδικό για την αναπηρία (913 και 001) ενώ στο σύστημα τους δεν υπάρχει το στοιχείο της αναπηρίας ή μπορεί να υπάρχει, είτε όμως μπορεί να έχει λήξει η διάρκειά της είτε να μην έχει δηλωθεί ως βαριά κινητική αναπηρία ή πλήρης τύφλωση.

 3. Προς ενημέρωση των συναδέλφων,
  Στις 13 Απριλίου 2017, μας κοινοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη νέο ερώτημα που έθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Α.Α.Δ.Ε. όσον αφορά τη σωστή φορολογική μεταχείριση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ.

  Πλέον, αναμένεται ξεκάθαρη απάντηση ως προς ποιον κωδικό πρέπει να αναγράφονται, ενδεχομένως και οδηγίες προς τους Δήμους για το αν πρέπει να τα ανεβάζουν μαζί με τις βεβαιώσεις αποδοχών στο Taxisnet.


  Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129
  4 Απριλίου 2017
  Αριθμ. Πρωτ.: 216774/15325/2017
  Πληροφορίες: Ευανθία Μπενέκου (τηλ.:2131306831)
  Προς
  1) Υπουργείο Οικονομικών
  2) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
  Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
  Τμήμα Α΄
  Καρ.Σερβίας 10, 10184 - ΑΘΗΝΑ

  Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

   Αξιότιμοι κύριοι,
  Με το υπ’αρ.πρωτ. 216774/26544/18.07.2016 έγγραφό μας, το οποίο σας απευθύναμε στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπ’αρ.φακ. 216774/07.07.2016 αναφοράς του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη, θέσαμε υπόψη σας το ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα ζητήσαμε να διευκρινιστεί αν τα επιδόματα αυτά αποτελούν συναφή ποσά σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, συνεπώς αν αποτελούν ή όχι εισόδημα και, αναλόγως, πώς πρέπει να δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

   Με το υπ’αρ.πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096 Α 1123096 ΕΞ 2016 απαντητικό σας έγγραφο επισημάνατε ότι:
  Α.) Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο.
  Β) Ότι η ΠΟΛ 1094/2015 εγκύκλιος διαταγή της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων, αφορά ποσά που καταβάλλονται έκτακτα και δεν αποτελούν εισόδημα, δεν έχουν δηλαδή περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης και δε συνιστούν τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση -βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ.  Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του N. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 και επομένως δεν φορολογούνται» .
  Γ) Ότι με την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013 έπαψαν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που είχαν εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του Ν. 2238/1994, συνεπώς και το υπ’αρ. Δ12Α 1117818 ΕΞ2013 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο επιδόματα που δεν συγκέντρωναν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος αλλά συνιστούσαν κοινωνικές-προνοιακές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, έπρεπε να αντιμετωπίζονται από τη φορολογική δήλωση ως ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα.

   Ωστόσο, ο αναφερόμενος κ. Μπαρδάκης, καθώς και μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, επανήλθαν σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησής σας διαμαρτυρόμενοι στο Συνήγορο του Πολίτη ότι και πάλι, δεν δόθηκαν με αυτή επαρκείς και σαφείς διευκρινίσεις ως προς τη φύση των προνοιακών αυτών επιδομάτων.

   Συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι, μετά την ΠΟΛ 1149/20.06.2013 εγκύκλιο σχετικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση.

   Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον ωδικό 659-660 και δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.

   Ως εκ τούτου, διατυπώνουν την ανάγκη να δοθούν σαφείς οδηγίες στους Δήμους σχετικά με το πώς δηλώνονται τα κοινωνικά βοηθήματα σε ΑμεΑ, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, άλλοι Δήμοι να δηλώνουν τα ποσά στους κωδικούς 619-620 (εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο) ενώ άλλοι να θεωρούν ότι δεν πρέπει να δηλωθούν καθόλου, καθώς δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Τονίζουν ως εκ τούτου ότι πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ποια είναι τα συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα ποσά. Ειδικότερα ζητούν να ξεκαθαριστεί πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά τα ακόλουθα κοινωνικά βοηθήματα, τα οποία χορηγούνται από τους Δήμους :

  Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας
  (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 ΦΕΚ Β 1189 2013)
  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων.
  (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 ΦΕΚ Β 965 2013)
  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική στέρηση
  (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531 ΦΕΚ Β 965 2013)
  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή - δρεπανοκκυταρική -  μικροδρεπανοκκυταρική κλπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ.)
  (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013)
  Επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας
  ΥΑ Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095 ΦΕΚ Β 1594 2002)
  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
  (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 ΦΕΚ Β 1189 2013)
  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
  ΥΑ Γ4α/Φ224/ΟΙΚ{ 1434 ΦΕΚ Β 441 1984
  Χορήγηση επιδόματος κίνησης
  (ΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483 ΦΕΚ Β 1313 2008)

  Οι ενδιαφερόμενοι υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η προσμέτρηση των επιδομάτων αυτών στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, είχε σαν αποτέλεσμα να απολέσουν πολλά ΑμεΑ σημαντικές φορολαπαλλαγές.

    Τα ανωτέρω ερωτήματα έχουν τεθεί απευθείας και στις υπηρεσίες σας ήδη από τις αρχές Μαρτίου, όπως προκύπτει από τον κατάλογο αποδεκτών των σχετικών αιτημάτων που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη.

   Δεδομένου του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για το θέμα αυτό από μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων που παράλληλα ανήκουν σε μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παρακαλούμε να θερμά να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις στα ανωτέρω ερωτήματα.

   Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,
  Ευανθία Σαββίδη
  Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
  Κοινοποίηση: Κο Ανδρέα Μπαρδάκη

   

  Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.pdf

 4. 5 ώρες πριν, Hercul said:

  Τι γινεται με καποιον που εχει αναπηρια ανω του 80% και δεν ειναι τυφλος η αναπηρος κινητικα? (εχει πχ καρκινο?

  Αν το συνολικό φορολογητέο εισόδημά του ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ θα του επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης, ενώ όμως επαναλαμβάνω, τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, γι' αυτό και πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 781.

 5. Συνάδελφε ΚΑΒΟΝΤΟROS,
  το συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου που ανάρτησες είναι περσινό, για το οποίο είχα γράψει σχετικό άρθρο με θέμα «Tα κοινωνικά βοηθήματα... μισθοί-συντάξεις! Μάλιστα, το ακούσαμε κι αυτό!»
  http://logistis-amea.blogspot.gr/2016/04/blog-post_12.html


  Kατόπιν, στείλαμε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη,
  http://logistis-amea.blogspot.gr/2016/07/blog-post_6.html

  Στην πορεία, μετά από ερώτηση βουλευτών λάβαμε απάντηση από τον Υπουργό,
  http://logistis-amea.blogspot.gr/2016/07/blog-post_30.html

  Ενημερώσαμε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας,
  http://logistis-amea.blogspot.gr/2016/08/blog-post.html

  Έκτοτε ενημερώνουμε ασταμάτητα τους πολίτες για αυτή τη μη σύννομη εισοδηματικοποίηση των προνοιακών επιδομάτων,
  http://logistis-amea.blogspot.gr/2016/11/blog-post_25.html

  Μετά από απάντηση της ΓΓΔΕ προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η οποία δεν μας κάλυψε, πείσαμε τον ΣτΠ να επανεκκινήσει το θέμα και περιμένουμε τις εξελίξεις.

  Βεβαίως και η Εθνική Συνομοσπονδία Αναπήρων Ελλάδας έχει πράξει τις δικές της ενέργειες ως προς το συγκεκριμένο, εκδίδοντας Δελτία Τύπου και με αποστολή επιστολών στο Υπουργείο Οικονομικών. Απάντηση καμία!

  Είναι λυπηρό να ανεχόμαστε να νομοθετούν με Δελτία Τύπου που ερμηνεύουν τα μη ανταποδοτικά επιδόματα ως μισθούς επειδή αποφεύγουν να εκδώσουν μια ξεκάθαρη οδηγία για τον κωδικό που πρέπει να δηλώνονται τα προνοιακά που καταβάλλονται σε ΑμεΑ.
   
  Το αποτέλεσμα:
  Άλλοι Δήμοι τα ανεβάζουν στο
  taxisnet κι έτσι προσυμπληρώνονται στον κωδικό 619, προσαυξάνοντας το φορολογητέο εισόδημα, ενώ άλλοι Δήμοι δεν τα ανεβάζουν καθόλου.

  Απ' ό,τι έχω καταλάβει, μόνο οι πολύ καλά διαβασμένοι συνάδελφοι τα δηλώνουν (όταν βέβαια έχουν αυτή τη δυνατότητα κι εφόσον δεν έχει προηγηθεί προσυμπλήρωσή τους), πολύ σωστά στον κωδικό 781.

   

 6. Σύμφωνα με το βιβλιαράκι οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε.:
   
  «Κωδικοί 781-782
   
  Στους κωδικούς 781-782, συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους.
   
  - Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης και τέτοια μπορεί να είναι οικονομικές ενισχύσεις – βοηθήματα που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)»
  _____________________________________________________________________________
   
   
  Φίλες και φίλοι,
  επιθυμώ να σας επιστήσω την προσοχή και να σας εκθέσω τις απόψεις μου, όσον αφορά την έννοια του εισοδήματος, καθώς:
   
  Ως εισόδημα ορίζεται το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο, είτε σε εργασία είτε και στα δυο.
   
  (Εξυπακούεται ότι, ως "μόνιμη ή διαρκής πηγή προέλευσης εισοδήματος", σε καμία περίπτωση δεν είναι - για τα προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) - το Κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών ή οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν παράγουν εισόδημα για λογαριασμό των ΑμεΑ).
   
  Επομένως, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος (σύμφωνα πάντα με προηγούμενες θέσεις του Υπουργείου).
   
  Επίσης, για τα εν λόγω επιδόματα δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα, διότι το δεύτερο έχει χαρακτηριστεί ως επίδομα τύπου σύνταξης.
   
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας,
  Ανδρέας Μπαρδάκης
  Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
 7. Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία έκανε την τελευταία της προαιρετική απογραφή εμπορευσίμων στις 31/12/14 (τέλος τετραετίας).
     Το φορολ.έτος 2015, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών, ΔΕΝ υποχρεούται να διενεργήσει απογραφή και δεν διενήργησε.

  Ερώτημα:
  Για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων, το 2015, θα ληφθεί υπόψη σαν αρχική απογραφή του 2015 η απογραφή λήξης στις 31/12/14 ή έχει το δικαίωμα, η επιχείρηση, σύμφωνα με προηγούμενη λύση του υπουργείου οικονομικών, να μην τη λάβει υπόψη σαν αρχική απογραφή και να θεωρηθεί σαν κόστος πωληθέντων μόνο το κόστος αγοράς των εμπορευσίμων είδων, δεδομένου ότι αν ληφθεί υπόψιν η απογραφή στις 31/12/14 θα προκύψει σημαντική ζημία για την εταιρεία, που δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα.

 8. On 23/4/2016 at 5:52 ΜΜ, costaskalas said:

  Και έτσι ήρθα αντιμέτωπος με τα εξής: συνταξιούχος ΟΓΑ έχει βεβαίωση ΚΕΠΑ όπου δηλώνεται κινητική αναπηρία=67% και σε συνάρτηση με άλλες 2 παθήσεις βγαίνει συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%. Αυτός σε ποια κατηγορία είναι? Δεν είναι βαριά κινητικά ανάπηρος?

  Όχι! Γι' αυτόν μπορείτε να συμπληρώσετε τον κωδικό 913.

 9. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

  ΠΟΛ. 1041/2016

  Η γνωμάτευση μόνο της υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ (προ ΚΕ.Π.Α) δεν σας καλύπτει.

 10. Καλησπέρα φίλοι μου,
  ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την επιστολή που είχα στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για Αμεα στο έντυπο Ε1.

  Το υπουργείο μου έστειλε μια απαξιωτική θα έλεγα απάντηση ώστε να απευθυνθώ στη Δ/NΣH ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και να ανατρέξω στο βιβλιαράκι των οδηγιών.
  Βεβαίως και έχω στείλει επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση, όμως προτρέπω και την κοινότητα των ΑμεΑ να στείλει την ίδια επιστολή, προκειμένου αυτή τη φορά να τη λάβουν υπόψη και να πράξουν τις πρέπουσες ενέργειες.

  Με άπειρη εκτίμηση,
  Ανδρέας Μπαρδάκης

  Υ.Γ. Έχω ενημερώσει όσους λογιστικούς συλλόγους μπόρεσα να βρω, όμως δεν έχω πάρει ανταπόκριση μέχρι στιγμής κι αυτό με λυπεί διότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα αφού αφορά συμπολίτες μας με αναπηρίες.

  Κυριακή 10 Απριλίου 2016

  «Στείλτε κι εσείς την επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ »

  Αγαπητοί φίλοι,

  Φαίνεται πως οι Δήμοι έχουν στείλει ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ στο taxisnet, το οποίο με τη σειρά του έχει συμπληρώσει αυτόματα τα ποσά αυτών των επιδομάτων στους κωδικούς 619-620 του εντύπου Ε1, για τη φορολογική δήλωση, θεωρώντας τα ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ενώ δεν είναι!
  Οι κωδικοί αυτοί ΔΕΝ διορθώνονται από εμάς, δεν μπορούμε να επέμβουμε.

  Κατ' αυτόν τον τρόπο, κάποιοι δεν θα μπορέσουν να δικαιωθούν το οικογενειακό επίδομα (Α21), καθώς επίσης και το δικαίωμα για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, θα έχουν πρόβλημα με το να αποδείξουν στον ασφαλιστικό τους φορέα ότι στο συνολικό εισόδημά τους αδίκως περιλαμβάνεται και κάποιο ποσό από προνοιακό επίδομα, με κίνδυνο να χάσουν και το ΕΚΑΣ.
  Επιμένω πως τα προνοιακά επιδόματα πρέπει να δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 προκειμένου να μην συναθροίζονται στο συνολικό εισόδημα, διότι δεν θεωρούνται εισοδήματα.

  Παρακάτω σας δίνω τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας, έτσι όπως μου την υπέδειξε το υπουργείο με έγγραφη απάντησή του και σας προτρέπω να αντιγράψετε το παρακάτω κείμενο και να το στείλετε επώνυμα, με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να λάβετε κι εσείς επίσημη απάντηση.

  Επίσης, σας προτρέπω να κοινοποιήσετε την επιστολή σας στην
  Ε.Σ.Α.μεΑ.
  [email protected]
   
    Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο, όπου μπορείτε, στους συλλόγους σας, σε ΜΜΕ, σε κόμματα, οπουδήποτε.
    Προσωπικά, θα το κοινοποιήσω στο Τμήμα ΑμεΑ του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον γνωρίζω προσωπικά κάποια άτομα από εκεί.
    Αν δεν τους ενοχλήσουμε, με την καλή έννοια πάντα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, τα πράγματα θα πηγαίνουν σταδιακά προς τα κάτω...


  Με εκτίμηση,
  Ανδρέας Μπαρδάκης

  http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
  © Ανδρέας Μπαρδάκης


  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Προς:
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
  Δ/NΣH ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Καρ.Σερβίας 8    101 84 AΘHNA

  Τηλέφωνα:  210- 4802000   &   213-1332000

  FAX:   210- 4802930
  Προϊστάμενος/-η
  E-mail: dpfy.adm@mofadm.gr
  Γραμματεία
  E-mail: a.giannopoulou@gsis.gr

  Υπόψιν Προϊσταμένου
  ΘΕΜΑ:
  Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013.

  Σύμφωνα με  το βιβλιαράκι των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2015, όπως απορρέει από το άρθρο 14 του Ν.4172/2013, οι κωδικοί 659-660 και 619-620 συμπληρώνονται με το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους. Όμως, για τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ανάπηρα άτομα έχει διευκρινιστεί αρκετές φορές από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, γι' αυτό και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτά που αναφέρονται ως "συναφή ποσά" διότι δεν είναι συναφή με μισθούς-συντάξεις ούτε και με το εξωιδρυματικό επίδομα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως επίδομα τύπου σύνταξης με το αρ.πρωτ.Φ7/1342/6-11-81 έγγραφο του τότε Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
  Επίσης, όσον αφορά το επίδομα που καταβάλλεται από την Πρόνοια σε ανασφάλιστα παραπληγικά-τετραπληγικά-ακρωτηριασμένα άτομα (ουσιαστικά πρόκειται για το εξωιδρυματικό αφού απορρέει από τις ίδιες παλαιότερες διατάξεις), λογικά δεν πρόκειται για ανταποδοτική παροχή, γι' αυτό και η γνώμη μας είναι ότι θα έπρεπε να διαχωριστεί από το εξωιδρυματικό η αναγραφή του στη φορολογική δήλωση.
    Δηλαδή, είμαστε της άποψης ότι το επίδομα που καταβάλλεται από την Πρόνοια στους παραπληγικούς ανασφάλιστους πρέπει να δηλώνεται στους κωδικούς 781-782 διότι δεν αποτελεί εισόδημα, ενώ το επίδομα που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου να δηλώνεται όπως και το εξωιδρυματικό, στους κωδικούς 659-660.

  Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών έχει διευκρινίσει με το Αρ. Πρωτ.:
  Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013 23/07/2013 έγγραφό του προς τον κ. Ανδρέα Μπαρδάκη ότι τα ποσά των πιο πάνω επιδομάτων (προνοιακών για ΑμεΑ) αναγράφονται στους κωδ. 781-782 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  Επιθυμούμε να σας επισημάνουμε ότι,
  1): Αν τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) δηλωθούν στους κωδικούς 659-660 ή 619-620 τότε θα συνυπολογιστούν άδικα στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους κι έτσι, με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1212/24.9.2015, αρκετά άτομα με αναπηρία από 80% και άνω δεν θα μπορέσουν να  έχουν την έκπτωση του 100% από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ όμως τη δικαιούνται.
     Εφόσον γνωρίζουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ δεν αποτελούν εισόδημα τότε δεν πρέπει να συνυπολογιστούν στο φορολογητέο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ.
  2):  Δεν θα μπορέσει να γίνει η σωστή διάκριση από τα ασφαλιστικά ταμεία για τα εισοδηματικά κριτήρια του υπολογισμού του Ε.Κ.Α.Σ., αφού για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα, εξαιρούνται όμως τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ.

  3): Αρκετά άτομα θα χάσουν το δικαίωμα στα οικογενειακά επιδόματα (έντυπο Α21), ενώ στην πραγματικότητα θα το δικαιούνται.

  Γι' αυτό ζητάμε από το υπουργείο και την υπηρεσία σας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις προκειμένου να αποκατασταθεί το λάθος με την αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων που δίνονται σε αναπήρους, καθώς και του παραπληγικού επιδόματος που καταβάλλεται σε ανασφάλιστους, έτσι ώστε να δηλωθούν στους σωστούς κωδικούς του φορολογικού εντύπου Ε1, καθώς επίσης να μας ενημερώσετε γι' αυτές.

  Με τιμή,

  (Ονοματεπώνυμο)
  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  Υ.Γ. Παρακαλούμε, στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι πρέπει να υποβάλλουμε την επιστολή μας σε άλλη υπηρεσία, πιο αρμόδια, όπως τη διαβιβάσετε σ' αυτήν.
 11. Ερώτηση :

  Στα απλογραφικά βιβλία γνωρίζουμε ό,τι μπορούμε να καταχωρίσουμε τα έσοδα από Φ.Τ.Μ. αντί για κάθε μέρα με Ζ με ένα μηνιαίο δελτίο.

  Σε αυτήν την περίπτωση της μηνιαίας συγκεντρωτικής καταχώρησης με ένα μηνιαίο δελτίο, πρέπει να εκδίδει καθημερινά και Ζ ???

  Nαι, βέβαια!

 12. Σε συνέχεια της απάντησής μας από το υπουργείο έχουμε και απάντηση από το ΣΛΟΤ:
   

   

   

  Αθήνα, 19.10.2015 Αριθμ. Πρωτ.:1811 ΕΞ

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

  Πληροφορίες: Ν. Μαργαριτοπούλου Τηλέφωνο : 210-3242 648 (εσωχ. 214) Fax: 210-3234 141

   

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ».

   

  ΕΡΩΤΗΜΑ

  Σύμφωνα με την ΠΟΑ. 1003/31.12.2014 και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 5, παρ.7:

   

  «5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

   

  5.7.4 Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν απλογραφικο σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση).»

   

  Βάσει των παραπάνω επιθυμώ να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα:

   

  Δύναται ένα λογιστήριο που παρακολουθεί επιχείρηση-πελάτη του, με διπλογραφικά βιβλία, να ενημερώνει με μία συγκεντρωτική εγγραφή τις μηνιαίες πωλήσεις, εφόσον ο πελάτης στέλνει μηνιαία ανάλυση των πωλήσεων σε αρχείο (excel);

   

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Το αρχείο excel στο οποίο υπάρχει ανάλυση των τιμολογίων (αποδείξεων λιανικής), είναι ισοδύναμο από πλευράς ισχύος με τα λοιπά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης και συνεπώς μπορεί η ενημέρωση να γίνεται με μία συγκεντρωτική εγγραφή στο τέλος του μήνα, και με την προϋπόθεση ότι ενημερώνονται ορθά οι σχετικοί λογαριασμοί.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

   

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ

 13. Εφόσον υπάρχει ανάλυση σε βοηθητικό αρχείο μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πωλήσεις του μήνα σε μία συμψηφιστική εγγραφή και ξεχωριστά την ημερήσια χρέωση του ταμείου.

  Μπορείτε να εκτυπώσετε (για τον έλεγχο) την απάντηση του υπουργείου μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και μην ανησυχείτε, δεν θα βρεθεί κανένας δεμένος...
  Απεναντίας, το παραπάνω θα λύσει πολλά χέρια...

 14. Πελάτες σε έναν λογαριασμό "κουβά" του 30.00 και καρτέλες μόνο για τους επί πιστώσει.

  Ταμείο με 30 χρεώσεις (μία γενική χρέωση ανά ημέρα) για κάθε μήνα.

  Αυτή η περίπτωση ταιριάζει εκεί που υπάρχουν πολλές ημερήσιες πωλήσεις μετρητοίς ή και μέσω πιστωτικών καρτών.

  ΜΥΦ από τα αρχεία (Ε/Δ) του πελάτη.

 15. 1/9/2015
  Προς:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  1. ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ
  2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' – ΚΦΑΣ


  Απορία σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων-εξόδων στα διπλογραφικά βιβλία.

  Αγαπητοί κύριοι,
  σύμφωνα με την
  ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 5, παρ.7:

  «5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

  5.7.4 Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση).»,


  Βάσει των παραπάνω επιθυμώ να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα:

  Δύναται ένα λογιστήριο που παρακολουθεί  επιχείρηση-πελάτη του, με διπλογραφικά βιβλία, να ενημερώνει με μία συγκεντρωτική εγγραφή τις μηνιαίες πωλήσεις, εφόσον ο πελάτης στέλνει μηνιαία ανάλυση των πωλήσεων σε αρχείο (
  excel);

  Σας ευχαριστώ πολύ,
  Ανδρέας Μπαρδάκης

  ____________________________________________________________________________________

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

  ΤΜΗΜΑ Ζ’ – (Κ.Φ.Α.Σ.)

  Αθήνα 22/9/2015

  Αρ.Πρωτ.:  ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1123950 ΕΞ 2015

  ΠΡΟΣ: Ανδρέα Μπαρδάκη

  ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία.
  ΣΧΕΤ: Η από 1-9-2015 αίτησή σας. (
  e-mail)

  Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των διολογραφικών αρχείων με μία συγκεντρωτική εγγραφή των μηνιαίων πωλήσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.7 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, όπως ερμηνεύτηκαν με τις παρ. 5.7.3. και 5.7.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014, τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.
     Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ’ του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα, από από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση).

     Συνεπώς, τα έσοδα μιας οντότητας μπορούν να καταχωρούνται στα διπλογραφικά λογιστικά βιβλία της με μία συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον υπάρχει ανάλυση από άλλα βοηθητικά αρχεία, ώστε να διασφαλίζεται η διενέργεια του ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

      Ακριβές αντίγραφο                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς                                           ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ          
        Τμήματος Διοίκησης
       Άγγελος Δ. Τζανετάτος

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
  2. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε
  3. Γραφείο Διευθύντριας
  4. Διεύθυνση Ελέγχων-Τμήμα Ζ’ Κ.Φ.Α.Σ. (3 αντίγραφα)

 16. 9. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, τα επιδόματα που καταβάλλονται στα ανωτέρω άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με μεσογειακή αναιμία - αιμορροφιλία, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και σε κωφάλαλα πρόσωπα), βάσει των ανωτέρω ΚΥΑ, δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, το οποίο ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα, τίτλοι κλπ), είτε σε εργασία είτε και στα δύο (εμπορική επιχείρηση κλπ) (σχετ. Πολ 1081/2001, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 626/2000 γνωμοδότηση του ΝΣΚ), αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές προνοιακές παροχές, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες αντικρίζουν τις πρόσθετες δαπάνες που τους δημιουργεί η πάθησή τους. Ως εκ τουτου, δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης επί των ποσών των επιδομάτων που καταβάλλονται στους πιο πάνω δικαιούχους Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα ποσά των πιο πάνω επιδομάτων αναγράφονται στους κωδ. 781-782 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σχετ. το βιβλιαράκι οδηγιών συμπλήρωση του πιο πάνω εντύπου οικονομικού έτους 2013).

   

   

   

   

  Καλησπέρα

  Σήμερα σε επίσκεψη στη δου, ρώτησα για αυτό και μου είπαν ότι δεν ισχύει και να τα βάζω στους κωδικούς 657-658. Ισχύει ή λένε ότι θέλουν?

  Αναγράφοντάς τα όμως στους κωδικούς 657-657 είναι σαν να τους αλλάζουμε την ιδιότητά τους, από ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα σε απαλλασσόμενα εισοδήματα.

  Σ' αυτούς τους κωδικούς θα αναγράψουμε τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή οι μισθοί, συντάξεις και τα επιδόματα των βαριά κινητικά αναπήρων από 80% και άνω και των ολικά τυφλών.

  Τα προνοιακά επιδόματα επειδή δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 και δεν μπορώ να δεχτώ ότι η θέση που είχε εκφράσει το υπουργείο έχει αλλάξει επειδή σε κάποια ΔΟΥ είπαν κάτι άλλο.

   

 17. ΠΟΛ 1003/14 παρ.7

  5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα
  και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του
  απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
  (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες
  αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις,
  κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας
  οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο  Δηλαδή μπορεί κάποιος να ενεργεί συγκεντρωτική μηνιαία εγγραφή πωλήσεων στα διπλογραφικά,
  εφόσον λαμβάνει ανάλυση σε excel από τον πελάτη;


  Το κάνει κανείς;
   

 18. οπότε αφου έκανα την δήλωση της κόρης με το επίδομά της να την βάλω και στην δήλωση του πατέρα χωρίς να συμπεριλάβω το επίδομα?

  Ακριβώς!

 19. από την ΔΟΥ πρίν από λίγο μου είπαν ότι ή θα κάνει δήλωση μόνη της η κόρη με το επίδομα ή θα συμπεριληφθεί στην δήλωση του πατέρα της και στην οποία θα γραφεί και το επίδομα...όχι και τα δύο

  και το κακο είναι ότι έστειλα την δήλωση της κόρης...

  Καλώς πράξατε, δεν σας τα είπαν καλά στη ΔΟΥ...

 20. άγαμο Ενήλικο τέκνο  με αναπηρία 67% λαμβάνει προνοιακό επίδομα άνω των 6000. εκτός του οτι θα κάνει δήλωση μόνο του μπορεί να μπει και προστατευόμενο μέλος στην δήλωση του πατέρα του?? αν ναι τότε θα προστεθεί και το επίδομα του τέκνου στα εισοδήματα του πατέρα?

  Μπορεί να μπει ως προστατευόμενο μέλος στη δήλωση του πατέρα του, αλλά το προνοιακό επίδομα θα δηλωθεί στη δήλωση του τέκνου επειδή είναι ενήλικο και κάνει τη δική του δήλωση.

 21. Καλημέρα,

   

  Θα ήθελα την γνώμη σας για ένα θέμα. Τέκνο φορολογούμενου, 37 ετών, με αναπηρία "νοητική διπολική διαταραχή" 67% έχει εισόδημα από συντάξεις 5625,20. Θα υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Δεν έχει παρακρατηθεί καθόλου φόρος και δεν προκύπτει φόρος για πληρωμή. Μπορεί ο πατέρας να την βάλει προστατευόμενο μέλος; Δικαιούται ο πατέρας να πάρει την έκπτωση των 200 ευρώ λόγω αναπηρίας του εξαρτώμενου μέλους;;;;

   

  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

  Ναι, μπορεί.

  Το εξαρτώμενο τέκνο παράλληλα κάνει και τη δική του δήλωση.

  Μπορούν και οι δύο παράλληλα να κάνουν χρήση της μείωσης των 200 ευρώ.

 22. Εφόσον έχει εισόδημα από σύνταξη του ΟΓΑ υποχρεωτικά και μόνος του.

   

  Αν είχε μόνο το επίδομα της πρόνοιας το οποίο κατά την γνώμη μου

  δεν θεωρείται εισόδημα, σύμφωνα με το έγγραφο Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013

  του Χάρη και την ΠΟΛ 1094/17-4-2015 της Κατερίνας, δεν είναι υποχρεωτικό

  να κάνει.,

  Συμφωνώ.

  Να πω επίσης ότι η προστασία από γονέα δεν εμποδίζει το εξαρτημένο μέλος να κάνει παράλληλα και τη δική του δήλωση.

  Άλλωστε υπάρχει υποχρεώση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 Ν.4172/2013

  Τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται εισοδήματα και γι' αυτό δηλώνονται στον κωδικό 781, λοιπές περιπτώσεις.

  Επίσης, δεν υπολογίζονται στο όριο των 6.000 για το κριτήριο της εξάρτησης.

  Ν.4172/2013, άρθρο 11

  3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:

  α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,

  β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

 23. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20763
   

  - Οι Πίνακες που αφορούσαν τις δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων καθώς και η κατάσταση για την κινητή τηλεφωνία απαλείφθηκαν καθόσον καταργήθηκαν,και πλεον τι κανουμε?


  Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς 

  Αναμορφώνετε πλέον όλες τις δαπάνες βάσει πραγματικών γεγονότων και σύμφωνα με τα άρθρα 21,22,23 του ΚΦΕ.

   

  - Τι εννοείτε βάσει πραγματικών γεγονότων?

   

  Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς 

  Εννοώ αυτό που ακριβώς λέει η φράση που χρησιμοποίησα. Αν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο της επιχείρησης μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς δεν θα αναμορφώσω τις δαπάνες του αυτοκινήτου. Αν όμως το χρησιμοποιώ κατά ποσοστό 50% για την επιχείρηση και το υπόλοιπο ποσοστό για προσωπικές μου ανάγκες, τότε θα αναμορφώσω το 50% των δαπανών που αφορά στις προσωπικές μου ανάγκες.

 24. Θα περιμένουμε να κυκλοφορήσει ερμηνευτική εγκύκλιος στις 29/6/2015 με τις δαπάνες που εκπίπτουν/δεν εκπίπτουν.

  Αστειεύομαι φυσικά, αλλά τι άλλο να κάνω;

×
×
 • Create New...