Jump to content

Azi

simple Members
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Reputation Activity

 1. Upvote
  Azi got a reaction from gapdk in Ιδιόχρηση αποθεμάτων   
  Το θέμα της συζήτησης είναι  η ιδιόχρηση αποθεμάτων και πάνω σε αυτό απάντησα για την έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης και απόδοσης του ΦΠΑ καθώς σε περίπτωση ελέγχου ο συνάδελφος θα ήταν πλήρως καλυμμένος γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε ποιον θα πέσεις.
  Παρ'όλα αυτά για την συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή εκτός από την μεριά του ελέγχου υπάρχει και η δική μας πλευρά , για να ολοκληρώσουμε το θέμα : 
  Στην λογιστική και στα ΕΛΠ 4308/2014 Παράρτημα Α υπάρχει και η έννοια Αρχική αναγνώριση (initial recognition): Η πρώτη καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα της οντότητας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
   
  Εφόσον η πρώτη καταχώρηση ήταν στην ομάδα 2 και τα ρούχα ένδυσης του προσωπικού έχουν αναγνωριστεί σαν αποθέματα  το ορθό είναι να γίνει εγγραφή αυτοπαράδοσης  για να έχουμε σωστό κόστος πωληθέντων και αποτελεσμάτων και όχι τακτοποίηση από την ομάδα 2 σε 6.
  Επίσης δεν έχει πει τίποτα στον συνάδελφο ο έλεγχος για την αξία των ρούχων που θα δωθούν στους υπαλλήλους αν είναι πραγματικό το γεγονός.
  Σε κάθε περίπτωση ο ΦΠΑ για δαπάνες που αφορούν έξοδα ένδυσης προσωπικού εκπίπτει εξ' ολοκλήρου.
  Το σωστό θα ήταν να είχαν περαστεί στην ομάδα 6 από την αρχή αλλά εφόσον έχουν αναγνωριστεί λογιστικά σαν αποθέματα και για να καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να γίνει είναι :
  Α)Εγγραφή αυτοπαράδοσης μόνο με τις καθαρές αξίες λόγω του ότι δεν μπορείς λογιστικά να πιστώσεις την ομάδα 2 καθώς είναι παντελώς λάθος.
  Β)Εγγραφή τακτοποίησης του ΦΠΑ με χρέωση 54-00-29-00χχ και πίστωση 54-00-78-00χχ  για να μην χάσεις και την έκπτωση του ΦΠΑ.
  Ετσι θα έχεις και σωστό αποτέλεσμα στα βιβλία σου και δεν θα χάσεις και τον ΦΠΑ.
  Και γιατί όχι να πάνε και σε γάμο τα παιδιά άμα είναι ωραία τα ρούχα ποτέ δε ξέρεις.
  Καλή εβδομάδα σε όλους σας συνάδελφοι !
   
   
 2. Upvote
  Azi got a reaction from gapdk in Ιδιόχρηση αποθεμάτων   
  Καλησπέρα συνάδελφε,
  Η περίπτωση παροχής εμπορευμάτων προς το προσωπικό δημιουργεί υποχρέωση τακτοποίησης του ΦΠΑ των εισροών που ο οποίος είχε αναγνωριστεί προς έκπτωση κατά την αγορά των εμπορευμάτων αυτών καθώς είναι πράξη θεωρούμενη ως παράδοση αγαθών.
  Αναφέρεται ξεκάθαρα στον νόμο: 
  2859/2000 άρθρο 7 παρ2 πέρ.β.
   
  Αρθρο 7.Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών.
  β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του. Για την πράξη αυτοπαράδοσης θα πρέπει να εκδοθεί ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αναφέροντας  την καθαρή αξία και το ΦΠΑ των εμπορευμάτων που ιδιοχρησιμοποιήθηκαν.
  Η εγγραφή που θα πρέπει να γίνει στα βιβλία θα είναι η εξής :
  64.06.02.00ΧX Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων υποκείμενων στο ΦΠΑ 24%
                                       78.10.00.00ΧΧ Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων υποκείμενων στο ΦΠΑ 24%
                                      54.00.78.00ΧΧ ΦΠΑ αυτοπαραδόσεων εμπορευμάτων ΦΠΑ 24%
  *Επίσης για να καλύψω και όλο το θέμα βάσει ΠΟΛ.1083/8.4.2015 δεν τίθεται και θέμα παροχής σε είδος.(Απλά ενημερώνω)
  https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20676
  2. Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε επίσης, ότι ως τέτοιες παροχές, τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται:

  οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κλπ.
  Ελπίζω να σε κάλυψα.
 3. Like
  Azi reacted to gapdk in Μηχανολογικά Σχέδια & Εργολαβική Κατασκευή Ακινήτου στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας   
  Καλησπέρα και στους δυο σας!
   
  Ιδιαίτερα κατατοπιστικές και τεκμηριωμένες στο απόλυτο οι απαντήσεις που μου δώσατε... Βοηθάτε πολύ!
   
  Ευχαριστούμε πολύ
 4. Like
  Azi got a reaction from gapdk in Μηχανολογικά Σχέδια & Εργολαβική Κατασκευή Ακινήτου στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας   
  Καλημέρα συνάδελφε,
  Όσο αναφορά τον ΦΠΑ βάσει ν.2859/2000,αρ.14,παρ.4 τόπος παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το ακίνητο είναι ο τόπος που βρίσκεται το ακίνητο.Στην δική σου περίπτωση εφόσον το ακίνητο είναι στο εσωτερικό της χώρας οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έχουν τόπο φορολόγησης την Ελλάδα.
  Όσο αναφορά για το αν θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο (σχετικά με τον ΦΠΑ) βλέπε ν.2859/2000 άρθρο 36,παρ.2,περ.γ' , άρθρο 36,παρ.4,περ. και ΠΟΛ.1281/26.08.1993.
  Σχετικά με την παρακράτηση βλέπε ΠΟΛ.1120/25.4.2014.
  Επίσης για εργολαβίες ή υπεργολαβίες τεχνικών έργων που ξεπερνούν τις 6.000,00 ευρώ υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ με κατάθεση συμφωνητικού πριν την έναρξη των εργασιών. (Ν.820/1978  άρθρο 19,ΠΟΛ 1695/1990)
  Ελπίζω να σε βοήθησα έστω και στο ελάχιστο.
   
   
 5. Upvote
  Azi got a reaction from G.E.S. in Μηχανολογικά Σχέδια & Εργολαβική Κατασκευή Ακινήτου στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας   
  Καλημέρα συνάδελφε,
  Όσο αναφορά τον ΦΠΑ βάσει ν.2859/2000,αρ.14,παρ.4 τόπος παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το ακίνητο είναι ο τόπος που βρίσκεται το ακίνητο.Στην δική σου περίπτωση εφόσον το ακίνητο είναι στο εσωτερικό της χώρας οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έχουν τόπο φορολόγησης την Ελλάδα.
  Όσο αναφορά για το αν θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο (σχετικά με τον ΦΠΑ) βλέπε ν.2859/2000 άρθρο 36,παρ.2,περ.γ' , άρθρο 36,παρ.4,περ. και ΠΟΛ.1281/26.08.1993.
  Σχετικά με την παρακράτηση βλέπε ΠΟΛ.1120/25.4.2014.
  Επίσης για εργολαβίες ή υπεργολαβίες τεχνικών έργων που ξεπερνούν τις 6.000,00 ευρώ υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ με κατάθεση συμφωνητικού πριν την έναρξη των εργασιών. (Ν.820/1978  άρθρο 19,ΠΟΛ 1695/1990)
  Ελπίζω να σε βοήθησα έστω και στο ελάχιστο.
   
   
 6. Like
  Azi reacted to ponzi in ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2016   
  Να πάτε τώρα να του κάνετε αίτηση μεταβολής της φορολογικής κατοικίας. Λογικά θα την πάρουν, εμένα δεν μου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα ως προς την ημερομηνία της αίτησης. Συμβουλευτείτε την εγκύκλιο που παρέθεσε ο συνάδελφος και πρωτίστως βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι έλειπε από την Ελλάδα πάνω από 6μήνες. 
 7. Like
  Azi got a reaction from STELIOSPAZ88 in ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ι.Χ ΑΓΟΡΑ   
  Καλησπέρα συνάδελφε,
  ΄Όσο αναφορά τα επαγγελματικά Ι.Χ. δες τα παρακάτω. 
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1959  «`Αρθρο 2 `Αδειες κυκλοφορίας.
  https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=695B6926A4363200.1D031AEA53&version=1991/08/05
   
×
×
 • Create New...