Jump to content

koskir1

simple Members
 • Posts

  103
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by koskir1

 1. Ναι όπως είπε κι ο συνάδελφος 125883623, πρώτα ακύρωση, ξανά υποβολή και φαίνεται.
 2. Σήμερα μπήκα κι εγώ να δω σε έναν που έκανα τις πρώτες μέρες δήλωση και πλέον φάνηκε η νέα εκκαθάριση. Με το παλιό εισόδημα δεν το έπαιρνε ενώ τώρα προχωράει κανονικά η αίτηση
 3. Το πρωί δεν αναγνώριζε καμία άδεια διαμονής, τώρα απόγευμα τις βλέπει αμέσως. Λογικά μπλοκάρει το σύστημα όταν ειναι γεμάτο. Αν τις έχετε κρατημένες ξαναδοκιμάστε γιατί στα κέντρα του δήμου γίνεται χαμός..
 4. Πάντως και η απάντησή τους (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) τηλεφωνικά ήταν ότι δεν στέλνουμε επειδή θεωρείται σύμβαση με δημόσιο.
 5. Σύμβαση ανάθεσης έργου ερευνητή (με έναρξη) με τον ΕΛΚΕ εξαιρείται απο τις τριμηνιαίες καταστάσεις συμφωνητικών επειδή αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια? Οπότε είμαστε καλυμμένοι ως προς αυτό το σκέλος για την φορολόγησή του σαν μπλοκάκιας?
 6. 366,08€ γιατί? 6ημερο 4ωρο 24/40*586,08=351,65€ 5ημερο 4ωρο 20/40*586,08=293,04€
 7. Καλησπέρα, σε επιχείρηση πλυσίματος αυτοκινήτων θα γίνει πρόσληψη και κατέληξα να βάλω ΚΑΔ ΙΚΑ ΟΣΥΚ 5020 με ειδικότητα 914210 η οποία βγάζει σε ΚΠΚ 105 οπότε έχουμε υποχρεωτικά και ΒΑΡΕΑ ή ισχύει αυτό που λέει ο συνάδελφος HARYK ? Δεν είχα ξανά ειδικότητα με ΒΑΡΕΑ, φαντάζομαι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια επιπλέον ενέργεια απο τις συνηθισμένες για την πρόσληψη..
 8. https://www.lsr.gr/html/εργανη-ο-υπολογισμός-των-μηνιαίων-απο/ "Επισημαίνεται ότι το ΙΚΑ είναι αναρμόδιο να προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων. Είναι αρμόδιο βεβαίως να ελέγχει το πλαίσιο ασφάλισης ενός μισθωτού συνεπώς και του μερικώς απασχολούμενου, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει αρμοδιότητα να καθορίζει το ύψος των αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων , που εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στησφαίρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και του ΣΕΠΕ."
 9. + Ε9 γιατί πλέον είναι μερικής! (το αργότερο σε 8 ημέρες από τη μετατροπή)
 10. Μας λείψατε!! Έστω ένα τη βδομάδα, αν υπάρχει βέβαια χρόνος διαθέσιμος και από εσάς!
 11. δεν νομίζω ότι έχει προστιμο η εκπρόθεσμη αγρότη ειδικού, ΠΟΛ.1010/2018 6. Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος.Τέλος για την αποφυγή παρερμηνειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας, επισημαίνεται ότι οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή εντύπου Μ0 (άρθρο 36 παρ.8β, άρθρο 41 παραγρ. 12) Κατόπιν τούτου εφόσον οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, αλλά με την υποβολή της αίτησης (Μ0) εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, και ως εκ τούτου οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε (ανεξαρτήτως του εντύπου που χρησιμοποιείται προς το σκοπό αυτό) χωρίς την επιβολή προστίμου. Είναι αυτονόητο ότι για την απένταξη αυτή πρέπει ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ' αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη.
 12. Οι λιανικές πωλήσεις υποβάλλονται μέσω φόρμας ως εξής: α) Για τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, καθώς και φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, υποβάλλονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου στην επιλογή «Χωρίς ταμειακή».
 13. Τότε μπορείτε να δείτε και τις ενημερωμένες συχνές ερωτήσεις, νομίζω απαντούν πλήρως στο ερώτημα σας https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28314
 14. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39859 Ένα πολύ καλό άρθρο του κου Γραβιά
 15. Σε μία δική μου μπήκαν, νομίζω το αναφέρει και ηλεκτρονικά αν δεις την αίτηση. Αν θες παραπάνω πληροφορίες το ξαναβλέπω
 16. Ν 4501/2017 άρθρο 1, 3. Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. από τις συχνές ερωτήσεις που βγήκαν 18. Πώς θα υπολογιστεί το σύνολο των καταθέσεών μου; Το ποσό των τόκων προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν είναι δυνατό να αλλάξει. Βάσει του παραπάνω ποσού των τόκων εκτιμάται το ύψος των καταθέσεων, χρησιμοποιώντας το μέσο καταθετικό επιτόκιο του έτους 2016 όπως έχει υπολογιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 17. Για να μην ανοίγω άλλο θέμα, έχει ασχοληθεί κάποιος συνάδελφος ή αν γνωρίζει για εκκαθάριση ατομικής επιχείρησης (αφανούς εταιρείας) με απλογραφικά? Δυστυχώς έχω πολλά ερωτήματα.. για παράδειγμα, με τι παραστατικά θα γίνει η ρευστοποίηση του ενεργητικού και που θα κατατίθενται τα χρήματα απο την εκποίση της περιουσίας?
 18. Τα 80 ένσημα ανά έτος δεν τα μετράς ημερολογιακά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χρειάζεται και 80 ένσημα από 2/6/17 και μετά μέχρι να τα συμπληρώσει.
 19. Και αφού έτσι το ερμήνευσαν τελικά γιατί προφορικά στις ΔΟΥ οι οδηγίες ηταν να μην κάνουν μπλοκάκια όσους είχαν λιανική και ΚΥΡΙΩΣ γιατί φέτος δεν προχωρούσε το Ε3 με λιανική σε μπλοκάκι? Τι επάγγελμα κάνουμε και πως να δίνουμε σοβαρές απαντήσεις με τέτοιες αποφάσεις της διοίκησης?? (ρητορικά όλα τα ερωτήματα..)
 20. Τελικά ο ΟΑΕΔ ξαναπήρε πίσω ότι είχε στείλει στις ΜΥΦ για το 2016....... κι εμείς μείναμε με το...... τριγωνάκι στο χέρι!!!! Όποιος πει ότι εφόσον δεν κόπηκαν τιμολόγια δεν έπρεπε να συμφωνήσουμε κι εμείς θα έχει δίκιο (σύμφωνα με το νόμο).. Τώρα απλά ελπίζω να μην έχουμε θέματα όταν έρθει η ώρα της διακοπής
 21. με τον ΕΦΚΑ τώρα πως το αντιμετωπίζεται, το περνάτε σε κάθε γραμμάτιο ή στο τέλος του έτους θα κάνουμε μία σούμα? Σε κάποιους που πληρώνουν το ελάχιστο ΕΦΚΑ οι κρατήσεις από τα γραμμάτια συνολικά κάθε μήνα είναι πολλαπλάσιες..
 22. Η προμήθεια από την πώληση εφημερίδων και περιοδικών πάει στον 349, οπότε ναι το λαμβάνεις υπόψιν.
 23. Είχα πελάτη με έγκριση και πληρωμή Ά τρίμηνο του 2016 και ο ΟΑΕΔ αποφάσισε να το στείλει πριν μία βδομάδα (στο ΄Δ τριμ του 2016, λογικά ετήσια?)... ευτυχώς το είδα και το διόρθωσα γιατί είναι και έσοδο είχα κι εγώ την εντύπωση ότι εφόσον δεν κόπηκε τιμολόγιο δεν θα περαστεί.. ξαναγχώθηκα και με τους υπόλοιπους μήπως μου διέφυγε κάτι
 24. Πάντως απο συχνές ερωτήσεις: 16. Επιτηδευματίες που πληρώνουν δικηγόρους και έχει γίνει παρακράτηση του φόρου από τον δικηγορικό σύλλογο - προείσπραξη, πώς θα στείλουν το αρχείο βεβαιώσεων; Σε περίπτωση επιτηδευματία ο οποίος έχει καταβάλει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή σε δικηγόρο και η παρακράτηση του φόρου έχει διενεργηθεί από το δικηγορικό σύλλογο, καταχωρεί την αμοιβή στον κωδικό 13. Εφόσον η αμοιβή του δικηγόρου είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης προβλεπόμενης και συνεπώς έχει γίνει παρακράτηση φόρου από τον επιτηδευματία, η επιπλέον αμοιβή, πέραν της ελάχιστης, θα καταχωρηθεί στον κωδικό 1. Ίσως αυτά που πάνε στον 13 δεν φανούν στην δήλωση γιατί αλλιώς θα υπάρχει το πρόβλημα που είπες..
 25. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου SOTHRIS, θα επισημάνω τα κόστη και τους κινδύνους και των δύο λύσεων και θα πάρουν την απόφαση οι ίδιοι
×
×
 • Create New...