Jump to content

noslave

simple Members
 • Posts

  299
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by noslave

 1. Να την κάνω ΙΚΕ με κάποιον άλλο μέλος /διαχειριστή με 5% είναι μια λύση.Αλλά και μονοπρόσωπη να γίνει, ο ΤΕΒΕΣ τι θα κάνει μετά?Δεν θα αναγκαστεί να τον απογράψει?Η ασφάλιση του διαχειριστή θεωρείται ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα άραγε?Και αν δεν τον απογράψει τί θα γίνει? Αλλά όσον αφορά την ατομική δεν βλέπετε κάποια λύση ε?
 2. Καλησπέρα, Ουκρανός με άδεια εξαρτημένης εργασίας θέλει να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης. Στη ΔΟΥ μου ζήτησαν το διαβατήριο και την άδεια εργασίας καθώς θα τα στείλουν στο αλλοδαπών για εξακρίβωση και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα θα προχωρήσουν κανονικά τη διαδικασία.Το (κωλό)ΕΦΚΑ όμως κλασικά μου δημιουργεί πρόβλημα ζητώντας να αλλάξει η άδεια σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ,παρόλο που τους είπα ότι εφόσον μας κάνει έναρξη η ΔΟΥ και σας την προσκομίσω,τότε έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Ο Ν.4251/14 στο άρθρο 138 παρ. 1 αναφέρει: 1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του. Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών: α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα. Επίσης στην παρ.4 του ιδίου άρθρου λέι: . α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/ 2002 (Α' 102), αντικαθίστανται από άδειες διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων. β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται εφόσον: βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος, ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης. γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται επίσης η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Και τέλος στην παρ.7 αναφέρει: 7. Άδειες διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία (3) έτη κάθε φορά, εφόσον: α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα. Ποιά είναι η γνώμη σας για τα παραπάνω? Επίσης μια σκέψη είναι να τον πάω σε ΙΚΕ (μιας και γίνεται και ηλεκτρονικά) αλλά θέλω να εξαντλήσω πρώτα όλα τα περιθώρια της ατομικής. Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
 3. Καλημέρα, Η ανάλυση του συνάδερφου ponzi είναι κατά τη γνώμη μου πλήρης αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βάση υπολογισμού και όχι ως απόλυτο κριτήριο για την εξέυρεση μιας σωστής και δίκαιας χρέωσης.Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόσρφωση της τελικής χρέωσης όπως: 1) Τι υπηρεσίες προσφέρεις στον πελάτη Για παράδειγμα "πετάς" τα τιμολόγια στο πρόγραμμα και βγάζεις μια ταυτότητα οφειλής ή παρέχεις και κάποιου είδους consulting πχ στέλνοντας του οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης του με mail ανά τακτά χρονικά διαστήματα,του παρουσιάζεις προτάσεις για τη νομική μορφή της εταιρείας του ανάλογα την κατάσταση κοκ. 2) Τι θέλει ο πελάτης από εσένα Υπάρχει ο πελάτης που βλέπει τον λογιστή ως αναγκαίο κακό αλλά και ο πελάτης που βλέπει το λογιστή ώς συνεργάτη ζωτικής σημασίας για την λειτουργία και την εξέλιξη της επιχείρησης του 3) Έχεις μικρό η μεγάλο πελατολόγιο Για παράδειγμα κάποιος που μόλις ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του είναι πιθανό να τιμολογήσει αρκετά χαμηλότερα,αφού όπως είναι λογικό χρειάζεται μαγιά για τα βασικά έξοδα του,αλλά και επιχειρήσεις ώστε να ασχολείται και να παίρνει εμπειρία.Αντιθέτως ένας λογιστής με μεγάλη πελατεία έχει τη δυνατότητα να "επιλέγει" τον πελάτη και για οικονομικούς λόγους (ας πούμε 20 ευρώ επιπλέον σε κάθε πελάτη * 100 πελάτες είναι 2 χιλιάρικα το μήνα έξτρα) αλλά και για λόγους δομής του γραφείου , πχ 30 "κακοί" πελάτες σου τρώνε χρόνο για ρυθμίσεις,για να τρέχεις στα ΙΚΑ και στις ΔΟΥ να βρίσκεις λύσεις,να βγάζεις ΦΠΑ και μετά να κάνεις τροποποιητικές αφού ξεχνάνε τα τιμολόγια και φυσικά να κυνηγάς την αμοιβή σου περιμένοντας να πληρώσεις το προσωπικό σου. 4) Η φήμη του λογιστή Καλώς η κακώς το ίδιο ισχύει σε όλους τους κλάδους (γιατροί,δικηγόροι,μηχανικοί κτλ). Αν έχεις καλή φήμη οι πελάτες ψάχνουν εσένα και όχι εσύ αυτούς, οπότε αυξάνεται η ζήτηση...και καθορίζεται η τιμή.Εδώ όμως θέλει προσοχή καθώς το είδος της φήμης που έχεις καθορίζει την ποιότητα των πελατών που σε αναζητούν.Πχ η φήμη ότι ο τάδε λογιστής "γλυτώνει φόρους" ή "ξέρει κόσμο" θα προσελκύσει συγκεκριμένο είδος επιχειρήσεων που ενδεχομένως δεν θα ήθελες. Απο εκεί και πέρα ο καθενας έχει προσωπικά κριτήρια για τη διαμόρφωση της τιμής αλλά -το σημαντικότερο για εμένα-και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας.
 4. Καλημέρα, εγώ σε αντίστοιχη περίπτωση έχω ΚΑΔ εργαζομένου 5273 με ειδικότητα 532030 (ΚΠΚ 101) και ειδική περίπτωαη ασφάλισης 10 για το επικουρικό ΚΑΔ εργαζόμενου 0013 με ειδικότητα 000106 και ΚΠΚ 024.
 5. Δεν σε επηρρεάζει το να ανοίγει το σύστημα (2018) αφού το πιστοποιητικό εκδίδεται για τα έτη 2013-2017 όπου είναι ήδη ανοιχτό. όπως ανέφερε και ο PROAKIS παραπάνω,κάνε τις μεταβολές,πλήρωσε την όποια διαφορά -αν προκύπτει- και πάτα έκδοση πιστοποιητικού.Θα σε ρωτήσει το σύστημα ότι το πιστοποιητικό ήδη υπάρχει αλλά θα πατήσεις ΟΚ και θα συνεχίσεις κανονικά στην επανέκδοση του με τα διορθωμένα στοιχεία.
 6. Καλημέρα, εγώ θα τον ασφαλίσω με μερική 3 φορές/εβδομάδα και απ'ότι του είπε ο εργατολόγος θα χάνει το 60% της σύνταξης για τις αντίστοιχες ημέρες. Απλά μου φαίνεται παράλογο να καταβάλει εισφορές και για τον κλάδο σύνταξης,εφόσον είναι συνταξιούχος.
 7. Καλησπέρα σας, Επισιτιστικό θα προσλάβει συνταξιούχο ως λατζέρη και αναρωτιέμαι αν θα τον αντιμετωπίσω ασφαλιστικά με το πακέτο κάλυψης της ειδικότητας ή αν θα πρέπει να επιλέξω κάποια ειδική περίπτωση ασφάλισης. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για μια απάντηση (πχ αν έχει επικουρική ή από ποιό φορέα συνταξιοδοτείται) ,παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να ρωτήσω επ'ακριβώς και να επανέλθω. Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας,
 8. Καλημέρα, Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου.και με την επιθεώρηση εργασίας που μίλησα μου είπε περίπου τα ίδια
 9. Καλησπέρα σας, Πελάτης μου αγόρασε μονοπρόσωπη εταιρεία η οποία έχει στο δυναμικό της έναν υπάλληλο με εικονική πρόσληψη από 18/05/2016.Φυσικά και ο υπάλληλος δεν εμφανίζεται ποτέ στα γραφεία της εταιρείας και ο εργοδότης θέλει να τον απολύσει χωρίς να δώσει αποζημίωση απόλυσης. Αν θυμάμαι καλά ,όταν ο εργαζόμενος δεν εμφανιζόταν στην επιχείρηση αδικαιολόγητα,τότε μπορούσες να του επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή την ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ,και γινόταν η αποχώρηση κανονικά. Σήμερα δεν ξέρω τι ισχύει και θα παρακαλούσα να μου παραθέσετε κάποιον νόμο που να περιγράφει την ανωτέρω κατάσταση. ΥΓ. Η εταιρεία πέρασε στα χέρια μας τον Ιούνιο και έως σήμερα 01/08 ο εργαζόμενος δεν έχει παρουσιαστεί.Παρόλα αυτά καταθέσαμε ΑΠΔ και μισθοδοσία για Ιούνιο κα Ιούλιο όπου συμπεριλαμβάνεται ο εργαζόμενος κανονικά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Έκανα απογραφή στο ΙΚΑ εργοδότη με ειδικότητα Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων (μοδίστρα κοινώς). Η βεβαίωση απόδοσης Α.Μ του ΙΚΑ αναφέρει ως κύρια δραστηριότητα τον 52741101 αλλά στον ΟΣΥΚ δεν μπορώ να βρώ τον αντίστοιχο 4ψήφιο για την ΑΠΔ.Όλο βιοτεχνίες βρίσκω ή εμπορία.. Κάποια άποψη?
 11. αυτό το να ακυρώνω τα χτεσινά ραντεβού,να τα μεταφέρω για σήμερα και να τα ξαναακυρώνω....δεν το αντέχω!
 12. Εγώ θα ρωτήσω εδώ και ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω (μπινελικώσει στην προκειμένη..) Έσοδο από εργολαβικό (μισθωτός έδωσε οικόπεδο αντιπαροχή και πήρε 1 διαμέρισμα + 30.000 ευρώ) σε ποιόν κωδικό του ε1 δηλώνεται? ΥΓ. Σε ποιό νήμα υπάρχει θέμα για ερωτήσεις δηλώσεων...?Δεν κάνω καλή αναζήτηση?!!?
 13. Από την τελευταία ενημερώση που έχω ισχύει το εξής: 1)Τα αναδρομικά από τις παράνομες κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές του κωδ 303.Εφόσον επιθυμεί ο φορολογούμενος να φορολογηθούν στα έτη που ανάγονται, στέλνει τη δήλωση με επιφύλαξη και προσκομίζει τις συμπληρωματικές για τα προηγούμενα έτη. 2)Τα αναδρομικά που απεικονείζονται στη βεβαίωση αποδοχών με περιγραφή "...που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται" θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά στα αντίστοιχα έτη.Όσον αφορά το 2016 θα ανοίξει το σύστημα σε λίγο καιρό ώστε να γίνει ηλεκτρονικά,ενώ για παλαιότερα έτη υποχρεωτικά στη ΔΟΥ.
 14. καλησπέρα, προσπαθώ να βάλω αναδρομικά συντάξεων (αυτά από τις παράνομες κρατήσεις) στον κωδ 343 του Ε1 (που αλλού?) και βγάζει εδώ και 10 μέρες error. Κάνω δηλαδή κανονικά την εισαγωγή και κατά τη μεταφορά στη δήλωση ή της εισαγωγή νέας γραμμής (για το φόρο που αναλογεί/παρακρατήθηκε) με πετάει έξω. Εσείς σε ποιό κωδικό τα βάζετε?Ο φορολογούμενος θέλει σώνει και καλά να τα βάλουμε φέτος και όχι συμπληρωματικές.
 15. κάτσε γιατί έχω μπερδευτεί..! Κάνω δήλωση σε ΟΕ με το παλιό Ε3 (αναγκαστικά) και μου φέρνει όλα τα ποσά στο Ν. Εκεί διαπιστώνω ότι για τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής φέρνει λάθος το φόρο της εταιρείας για την αφαίρεση. Επίσης αν πατήσεις υποβολή βγάζει το μήνυμα " Πρέπει το σύνολο της στήλης (α) του πίνακα 1 να είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα των πεδίων [016]+[100]-[039]". Ποιά είναι η στήλη Α του πιν 1? Λές να κολλάει γιατί δεν είναι ανοιχτό το σύστημα?
 16. Και φυσικά να υπάρχει στο αρχείο σας η τροποποιημένη σύμβαση υπογεγραμμένη από τον εργαζόμενο.
 17. 4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει. Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28504 Όσον αφορά την φορολογία..εξαρτάται: 1) Αν η αμοιβή διαχείρησης έχει τη μορφή προμερίσματος,τότε δεν εκπίπτει και φορολογείται με 15% (σε διπλογραφικά). πχ λογιστής παίρνει αμοιβή για την παρακολούθηση πελατών του λογιστικού γραφείου 2)Αν η αμοιβή διαχείρησης αφορά την εξυπηρέτηση της εταιρείας τότε εκπίπτει και φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών πχ λογιστής παίρνει αμοιβή για την παρακολούθηση των βιβλίων της ίδιας της εταιρείας
 18. Αναφέρομαι σε ελ.επαγγελματία που κάποιους μήνες το χρόνο μπαίνει άρθρο 39 με πολύ υψηλές αποδοχές.
 19. Γιατί να πάει στον ΕΦΚΑ? Δεν αρκεί η συμπλήρωση ΙΒΑΝ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες?
 20. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, 1)Ας υποθέσουμε ότι μπλοκάκιας έχει ετήσια σύμβαση με εργοδότη 80.000 ευρώ και καταβάλλονται εισφορές μέσω ΑΠΔ με κρατήσεις στο ανώτερο πλαφόν.Σε περίπτωση που βρεί και δεύτερο εργοδότη και δηλωθεί η σύμβαση,θα υπολογιστούν εκ νέου ασφαλιστικές εισφορές? 2)Ας πούμε τώρα ότι με τον πρώτο εργοδότη η ετήσια σύμβαση είναι 65.000 ευρώ ενώ με τον δεύτερο 20.000 ευρώ.Ποιός είναι ο τεχνικός τρόπος αποφυγής ασφαλιστικών εισφορών άνω του πλαφόν? Έχω την αίσθηση ότι στον εργαζόμενο θα επιστραφεί το "παραπάνω" από τις εισφορές που του παρακρατήθηκαν ενώ οι εργοδότες θα πληρώνουν κανονικά το ποσοστό τους,αλλά θα ήθελα μια επιβεβαίωση!
 21. Γενικά ποιά είναι η λογική..-ανεξάρτητα από καθηγητές- 8,03 * ημέρες ασφάλισης ή 8,03* ημερομίσθια? Σε αυτό το ερώτημα έγκυται η διαφωνία μου με την εταιρεία.
×
×
 • Create New...