Jump to content

ΑΚΗΣ

Gold Members
 • Posts

  1,169
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ΑΚΗΣ

 1. Χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και καλό κουράγιο
 2. Πως γίνεται αυτό ? Αφού πλέον ο πίνακας στις προσλήψεις δημιουργείται με την υποβολή της πρόσληψης
 3. Διαφωνώ. Με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 και την εγκύκλιο του ΙΚΑ 43/2013 για ορισμένες υπηρεσίες και εταιρείες προσλαμβάνουν εργαζόμενους με εργόσημο. http://optimumanalysis.wordpress.com/2014/03/20/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%85-41442013/#_ftn1
 4. Επειδή είμαι κι εγώ καινούριος σε φαρμακείο και το έψαξα πρόσφατα : ΤΕΑΙΤ – ΤΑΠΙΤ (ΤΕΑΥΦΕ) Τηλ. 210 5289540 Οι υπάλληλλοι ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ είχαν επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΑΥΦΕ. Από 1/10/2008 το ΤΕΑΥΦΕ έσπασε σε ΤΕΑΙΤ (σύνταξη) και ΤΑΠΙΤ (πρόνοια – εφάπαξ). Οι καταβολές γίνονταν στην τράπεζα με δύο ξεχωριστά μισθολόγια και δύο ξεχωριστά γραμμάτια είσπραξης και σε ξεχωριστούς λογαριασμούς (ΤΕΑΙΤ 545005-50 και ΤΕΑΥΦΕ-ΤΑΠΙΤ 546699-75). Επιπλέον για το ΤΕΑΙΤ συμπληρώνεται και η κωδικοποίηση καταβολών. Τώρα, από 1/12/2013, το ΤΕΑΙΤ καταβάλλεται όπως και πριν ενώ και το ΤΑΠΙΤ καταβάλλεται επίσης με το πρηγούμενο καθεστώς (εκτός ΑΠΔ) διότι είναι ΝΠΙΔ και όχι ΝΠΔΔ. ΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ : ΚΑΔ ΙΚΑ ΟΣΥΚ 5231 ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΔ 322820 Κ.Π.Κ. 103 : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 13,50% + ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 24,46 % ΣΥΝΟΛΟ 37,96% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ : 2 Γραμμάτια και 2 καταστάσεις στην Τράπεζα Μία κατάσταση για ΤΕΑΙΤ με απόδοση εισφορών (3% + 3% για νέους ασφαλισμένους ή 4% + 4% για παλαιούς ασφαλισμένους) στην Εθνική στον λογαριασμό 040/545005-5 και μία κατάσταση για ΤΑΠΙΤ με απόδοση εισφορών ασφαλισμένου (4% για νέους ασφαλισμένους ή 2% για παλαιούς ασφαλισμένους) στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό 040/546699-75
 5. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Μετά απο νέο τηλέφωνο συμφώνησαν κι αυτοί.
 6. Σου λέω τι μου είπε στο τηλέφωνο το ΤΕΑΥΦΕ. Πάντως τελικά η πρόσληψη του υπαλλήλου θα γίνει ως βοηθός, οπότε πάει το ΤΣΑΥ.
 7. Στο ΤΕΥΑΦΕ που πήρα τηλέφωνο μου είπαν ότι πρέπει να πληρώνει κι εκεί. Με έχουν μπερδέψει εντελώς.
 8. Θα ασχοληθώ πρώτη φορά με εργατικά φαρμακείου. Αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να βοηθήσει θα ήμουν υποχρεωμένος. Η πρόσληψη αφορά όχι βοηθό φαρμακοποιού αλλά φαρμακοποιό. Απ' ότι κατάλαβα στο ΙΚΑ ο Κ.Π.Κ. θα είναι ο 129 με συνολικές εισφορές 17,51%. Με ΤΕΑΥΦΕ και ΤΣΑΥ δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να ασφαλιστεί στο ΤΕΑΥΦΕ με ποσοστά 3% εργαζόμενος και 3% εργοδότης (ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ) και ΤΑΠΙΤ 4% εργαζόμενος. Εδώ υπάρχουν δύο ξεχωριστά μισθολόγια ?? Οι πληρωμές γίνονται στην ΕΘΝΙΚΗ ?? Στο ΤΣΑΥ θα ασφαλιστεί με α. ΤΣΑΥ σύνταξης 4% εργαζόμενος και 13,33% εργοδότης. β. Στέγη υγειονομικών 2% μόνο εργαζόμενος. γ. ΤΣΑΥ ασθένειας 2,55% εργαζόμενος και 5,10% εργοδότης. δ. Κλάδος πρόνοιας 4% μόνο εργαζόμενος σωστά ? Οι πληρωμές στην EUROBANK ??
 9. Σωστό κι αυτό. Όταν ανοίγεις καινούριο λογαριασμό τσεκάρισε στο κουτάκι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ το δεύτεο για να τους ανοίξει όλους. Δεν χρειάζεται να ανοίγεις λογαριασμούς. Υπάρχουν στην εφαρμογή ήδη.
 10. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον ίδιο λογαριασμό. Εκεί είναι το λάθος σου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα έπρεπε να έχεις δύο λογαριασμούς. Έναν με κωδικό 280 και έναν με κωδικό 276. Τους ξεχωρίζεις δίνοντας άλλη ονομασία στον καθένα. Π.χ. 73.00.0019 ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 23% (Ελεύθ.επαγγ.) - 73.00.0029 ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 23% (Παρ.υπηρ)
 11. Κατ' αρχήν ευχαριστώ. Αν χρησιμοποιήσουν ΦΤΜ δεν χρειάζεται να γράφουν ονόματα κλπ.
 12. Το διάβασα το παραπάνω. Σε ποια περίπτωση την εντάσεις ?
 13. Επειδή πλέον είμαι στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού και δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω, οι σχολές χορού εξαιρούνται ή όχι ?????
 14. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ κι απο μένα με υγεία και ευτυχία
 15. Ισχύει. Ψάξτε μέσα στο forum, υπάρχει δημοσίευση
 16. Κι εμένα μου ζήτησαν αρχικά δελτίο μεταβολής αλλά απο τα τρία πήραν το πιο μακρύ
 17. Γνωμ. 312/2711/2001 Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Α.Ε. Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Α.Ε. Νο 2711/Γνωμ. 312/29.9.2001 Η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής επί του πιο πάνω θέματος έχει ως εξής: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 4, εδάφια α' και β' του Κ.Ν.2190/1920 "Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας." Επίσης, στην παρ. 5, εδάφιο τρίτο του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται ότι "Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο." 2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε Παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο, είτε το προκύψαν πέραν αυτού πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω Υπόδειγμα Τελικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης. 3. Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Α.Ε............. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 40 Κεφάλαιο ΧΧΧΧΧΧ 38.00 Ταμείο ΧΧΧΧΧΧ 53 Πιστωτές 38.03 Καταθέσεις όψεως ΧΧΧΧΧΧ 53.95 Μέτοχοι λογ/σμός ------ πλεονάσματος ή ελλείμματος της εκκαθάρισης της εταιρείας ΧΧΧΧΧΧ ------ Σύνολο Ενεργητικού ΧΧΧΧΧΧ Σύνολο Παθητικού ΧΧΧΧΧΧ ====== ====== Οι εκκαθαριστές Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός εμφανίζει στο Ενεργητικό ή στο Παθητικό του άλλα στοιχεία πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω υπόδειγμα, σημαίνει ότι δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση και συνεπώς ο ισολογισμός αυτός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης.
 18. Μου ζήτησαν απο το ΙΚΑ να υποβάλλω δελτίο μεταβολής ασφάλισης. Προκύπτει αυτό απο την εγκύκλιο ή θα πρέπει μόνοι τους να κάνουν τις διορθώσεις ?
×
×
 • Create New...