Jump to content

a.sakellariadis

simple Members
 • Content Count

  59
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Reputation Activity

 1. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from spirosvii in ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
  Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 
  Άρθρο 5
  Προθεσμίες
  5.2 Το ενιαίο έντυπο Ε3 υποβάλλεται το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, και οι εργοδότες που ιδρύουν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
 2. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from koskir1 in ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΔΩΡΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ & 6ΜΗΝΗ   
  Σύμφωνα με το 14317/535/12-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας επιεδή κατα το εξάμηνο χορηγείται και επίδομα αδείας απο τον ΟΑΕΔ ο εργοδότης μπορεί να αφαιρέσει το καταβληθέν ποσόν επιδόματος .
   
 3. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from spirosvii in ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ   
  Με το άρθρο 41 του 4488/17 και με το εγγρ.31767/10-εγκ.32089/14 του Υπουργείου εργασίας οι εργαζόμενοι που απασχολούνται εκτός έδρας ή παραρτήματος της επιχείρησεις ο εργοδότης υποχρεούται να τους εφοδιάζη με αντίγραφο ή απόσπασμα της καταστάσεως προσωπικού.
 4. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from GEORGE1 in ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   
  ΠΟΛ 1003/2014
  Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

   

  Παράγραφος 1 13.1.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, κατά περίπτωση), ανάλογα με το αντικείμενο της πώλησης [περιπτώσεις (α) έως (δ)].

   

  13.1.2 Για την περίπτωση πώλησης αγαθών (περίπτωση α), το παραστατικό εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής.

  13.1.3 Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών.

   13.1.3 Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων αγαθών στον ιδιώτη – αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης.


 5. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from grigorislembessis in Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου και υποχρεώσεις Εργοδότη στη λήξη της   
  Έντυπο Ε7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την λήξη της σύμβασης ή του έργου. Tο έντυπο δεν υποβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου.

  Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα  https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18483
  © Taxheaven
 6. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from spirosvii in Αλλαγη μισθου λογω συμπληρωσης 25ου ετους ηλικιας   
  Αρ.πρωτ.: 13146/37/6.4.2015
  5. E4: TPOΠOΠOIHTIKOΣ AΠOΔOXΩN Πίνακας Προσωπικού Aφορά τις περιπτώσεις μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων σε πάγια βάση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν εργαζόμενος αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο και όχι σε περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας ή αδικαιολόγητης απουσίας. Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών, λοιπόν, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (τροποποιητικός αποδοχών, βλ. σχετικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του E4) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή. 
 7. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from xristosF in Αλλαγη μισθου λογω συμπληρωσης 25ου ετους ηλικιας   
  Αρ.πρωτ.: 13146/37/6.4.2015
  5. E4: TPOΠOΠOIHTIKOΣ AΠOΔOXΩN Πίνακας Προσωπικού Aφορά τις περιπτώσεις μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων σε πάγια βάση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν εργαζόμενος αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο και όχι σε περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας ή αδικαιολόγητης απουσίας. Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών, λοιπόν, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (τροποποιητικός αποδοχών, βλ. σχετικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του E4) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή. 
 8. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from DimitrisD in Μισθοί διαχειριστών Ε.Π.Ε η επιχειρηματική αμοιβή;   
  ΠΟΛ.1113/2.6.2015
   
  ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση.
   
 9. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from G.E.S. in ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ   
  Κατά τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, είθισται ο εργοδότης να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την έγκριση της άδειας άνευ αποδοχών των υπαλλήλων του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2690/99, και αυτό για να διευκολυνθεί ο ουσιαστικός έλεγχος των ελεγκτικών οργάνων του Ιδρύματος. Η ενημέρωση αυτή δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αντικειμενικό σκοπό έχει τον αποτελεσματικότερο, συνεπή, ακριβή και αδιάβλητο έλεγχο των εργοδοτών με τη σωστή εξακρίβωση των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση και των εισφορών που πρέπει να καταβληθούν. Εξάλλου, ο επί του ελέγχου υπάλληλος έχει τη δυνατότητα ή να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ή να διαπιστώνει την κανονική ασφάλιση των απασχολουμένων από τον εργοδότη μισθωτών, με βάση τις εγγραφές που υπάρχουν, αλλά και από τα λοιπά έγγραφα που τηρεί ο εργοδότης (άρθρο 26 του Κ.Α. του ΙΚΑ) (ΑΥΕ 55575/1479/1965). Εγγρ. Α20/251/29/13-4-2010 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 10. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from spirosvii in Καταγγελια συμβ. ορισμενου χρονου   
  άρθρο 40 του Νόμου 3986/2011 & Απόφαση Μον.Πρωτ.Θεσ/νίκης 4082/2014
 11. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from spirosvii in Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με όρο (με όρο) για πρόωρη καταγγελία της   
  σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση του Μον.Πρωτ. Θες/νίκης 4082/2014 η οποία αναφέρει : της από 02-05-2012 σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που συνήφθη  μεταξύ των διαδίκων, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται αυτολεξεί στην αγωγή, προβλέπεται ότι « ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ελεύθερα και πριν την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειας, τηρώντας τις διατάξεις για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου». Συνεπώς με τον όρο αυτό ο οποίος αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος και συνήφθη μεταξύ των διάδικων στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων ( άρθρο 361 Α.Κ ), η εναγόμενη επεφύλαξε ρητά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του ενάγοντος, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, τηρώντας τις διατάξεις που διέπουν την καταγγελία της συμβάσεως αορίστου χρόνου .
  Άρθρο 361.- Ενοχή από σύμβαση. Για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.
  Συνεπώς είναι έγκυρη η καταγγελία συμβάσεως ορισμένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο, αλλά εγγράφως, όταν υπάρχει ρήτρα περί δικαιώματος του εργοδότου να καταγγείλει ελεύθερα την σύμβαση και πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου, τηρώντας τις διατάξεις περί καταγγελίας της συμβάσεως αορίστου χρόνου.
 12. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from gapdk in Κατάργηση Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων από πότε?   
  N.4316/2014 άρθρο 90
 13. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from vassw in ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   
  1) Υπογραφεί τροποιητικής σύμβασης ορισμένου χρόνου με νέο διάστημα
  Δεν υπάρχει υποχρέωση  γνωστοποίησης στο  Σ.Ε.Π.Ε η Ο.Α.Ε.Δ
   
  2) σε περίπτωση αλλαγής ωραρίου ,ημερών ή αποδοχών υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου ή τροποιητικό αποδοχών
   
  3) στο τέλος του νέου διαστήματος θα υποβάλλετε στο Π.Σ  Εργάνη το ηλεκτρονικό έντυπο Ε7 για την λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου
 14. Upvote
 15. Upvote
  a.sakellariadis got a reaction from FOROTEXNIKOS* in Δαπάνη για αγορά ποσοστού επιχείρησης και κάλυψη της με δωρεά ή με δάνειο   
  μια ιδέα που μου ήρθε τώρα είναι η εξής: αγορά από τον πατέρα τα μερίδια και μετά σύμφωνα με το άρθρο 29 του  Ν.2961/2001 μεταβίβαση με γονική παροχή στον υιό.
×
×
 • Create New...