Jump to content

parmenion

simple Members
 • Posts

  379
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Everything posted by parmenion

 1. Συνάδελφε, Σύμφωνα με τον ΚΦΕ δεν γίνεται κάποιος να είναι ταυτόχρονα και μισθωτός και "μπλοκάκια". Ν. 4172/2013, άρθρο 12, παρ 2(στ): " βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης. " Καλό βράδυ
 2. Αγαπητέ 125883623, Είδα την απάντηση της συναδέρφου. Η διατύπωση της ερώτησης, όμως, ήταν λάθος. Το ταμείο αυτό, γνωρίζω, ότι δίνει μέρισμα. Θεωρείται αυτό "επικουρική σύνταξη" για να συμπεριληφθεί στην αίτηση;! Ευχαριστώ
 3. Καλησπέρα, Το συγκεκριμένο Ταμείο δίνει και μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές. Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση;!!! Ευχαριστώ
 4. Να κόψουν το λαιμό τους να βγάλουν σαφείς και επίσημες οδηγίες. Όλοι κινούμαστε στα τυφλά. Και εκτιθέμεθα εμείς ως άτομα και κλάδος (αφού έρχονται σε εμάς το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων για την αίτηση). Το κείμενο του πίνακα Β, ο κάθε ένας βάζει διαφορετικό - και πολύ λογικά. Οι Α.Μ. που δίνει το σύστημα, σπανίως είναι οι ίδιοι με τα μηνιαία σημειώματα και κάνουμε εμείς τους "Inspector Jacques Clouseau". Σε περίπτωση, δε, λάθους....το ανάθεμα θα πέσει σε εμάς. Οι νομικοί να κάνουν και τις αιτήσεις και όχι μόνο υποδείξεις. Καλό κουράγιο και καλό ΣΚ σε όλους σας
 5. Καλημέρα, Για παύση εργασιών. Ο προβληματισμός είναι αν κατά την διακοπή επιβληθεί πρόστιμο λόγω μη αγοράς POS ή όχι - αν γίνει εμπρόθεσμη διακοπή. Λαμβάνοντας υπόψη, δε, το γεγονός την μηδενικής διενέργεια συναλλαγών. Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
 6. Συνάδερφοι καλησπέρα, Έχω την εξής περίπτωση: Επαγγελματίας υπόχρεος σε POS. Επί της ουσίας έχει σταματήσει τη δραστηριότητα από τον Μάρτιο του 2017. Δεν υπάρχουν ούτε έσοδα ούτε έξοδα. Δεν αγόρασε ποτέ POS. Επιθυμεί τώρα να προβεί σε διακοπή. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο χρόνος διακοπής θα είναι με σημερινή ημερομηνία ή με ημερομηνία πριν την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/2017. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
 7. Καλησπέρα, Δεν μου έχει τύχει κάτι αντίστοιχο, αλλά στηριζόμενος στο Π.Δ. της 28.7.1931/1931, άρθρο 15ε (ότι έχει απομείνει) και στο γεγονός ότι μιλάμε για πράξεις υπαγόμενες στο ΦΠΑ , έχω τη γνώμη ότι δεν οφείλεται χαρτόσημο. https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/426 Ίσως, για ερώτηση στο Υπουργείο να βοηθούσε. Καλό απόγευμα.
 8. Καλησπέρα, Έχω την αίσθηση ότι θα σε βοηθήσει η ΠΟΛ 1172/2017. Διατηρώ επιφυλάξεις αν θα μπορέσει να πάρει το σύνολο των χρημάτων που έχει καταβάλλει. Δες το σχετικό link https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27433 Καλή συνέχεια
 9. Καλημέρα, Οι δηλώσεις δεν τροποποιούνται, καθώς η επιστρεφόμενη επιδότηση εμφανίζεται εν είδη προστίμου μέσω Δ.Ο.Υ. Στα μεν απλογραφικά δεν καταχωρείται (απλά το πληρώνεις), στα δε διπλογραφικά - παραθέτω ένα σχετικό link για τον χειρισμό τους (καλό άρθρο, αλλά υπέρ του δέοντος αναλυτικό). https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=201891 Νομίζω, το θέμα το εξαντλήσαμε εν πολλοίς και περαιτέρω ανάλυση θα κουράσει και εμάς και τους συναδέλφους/αναγνώστες του θέματος. Καλές διακοπές
 10. Καθώς σίγουρα και οι 2 έχουμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα (όπως δηλώσεις ΦΠΑ (χιούμορ)!!!!) θα το θέσω με πρακτικό παράδειγμα και κρίνε. Έστω είσπραξη επιδότησης το 2018 1000 για δαπάνες επιλέξιμες α) έτους 2016 300 και έτους 2017 β) 700. Στις δηλώσεις εισοδήματος δεν αναμορφώνεις αυτές τις δαπάνες στα αντίστοιχα έτη. Έχεις διαφορά στο αποτέλεσμα;! Λιγότερα κέρδη στα έτη 2016 και 2017 και υπερβάλλοντα έσοδα το 2018;! Και με τις αποσβέσεις παγίων, τί κάνουμε;!! Σε σεμινάριο, τότε, μας είχαν επιστήσει την προσοχή στο εξής: Σαν βασική αρχή προσμετρούνται στα έσοδα αλλά να ελέγχουμε πάντα βάσει ποιού Αναπτυξιακού Νόμου, τις διατάξεις "τρέχει" το κάθε πρόγραμμα Καλές Διακοπές με όλους
 11. Καλημέρα συνάδερφοι, Τί θεωρώ, εγώ, σωστό η λάθος δεν έχει καμία απολύτως αξία. Μετέφερα, απλά, τί αναφέρει το επίσημο Υπουργείο (μέσω του αρχείου ερωτήσεων-απαντήσεων), για το συγκεκριμένο θέμα στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Από κει και πέρα, ο χειρισμός της επιδότησης επαφίεται στην κρίση του καθενός και πράττει κατά το δοκούν. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
 12. Από τις ¨Συχνές ερωτήσεις-Απαντήσεις " του οδηγού του συγκεκριμένου προγράμματος: 78. Με ποιο τρόπο φορολογείται η ενίσχυση που θα πάρει ένας Δικαιούχος; Απάντηση: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ2015/02/06/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΩΨΗ-Β5Ξ), οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε. Σε αντίστοιχη περίπτωση πελάτη μου, έκανα αναμόρφωση επιλέξιμων δαπανών (στο ίδιο πρόγραμμα). Καλό βράδυ
 13. Καλησπέρα, Δες 68.32.00.00 " Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης " και 68,20,00.00. " Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων " Καλή συνέχεια
 14. Γνώμη μου είναι να μην μπεις στην διαδικασία να καταχωρήσεις το παράβολο στα βιβλία σου. Καταρχάς, τέτοια έξοδα (πχ παράβολα) και δη στο όνομα τρίτου, δεν τα περνάμε. Δεν είναι δικιά μας δαπάνη, της δραστηριότητας μας. Ακόμα, θέλεις να χρεωθείς επιπλέον ΦΠΑ για ένα έξοδο που δεν έχει ΦΠΑ. Δεν το βρίσκω σώφρων. Γνώμη μου είναι να κόψεις ΑΣΛ ή ΤΠΥ, ανάλογα, μόνο το ύψος της αμοιβής σου και για έξοδα τέτοιου είδους να κόψεις μία απόδειξη είσπραξης με τα ποσά που αναλογούν, σε αυτά (έξοδα). Καλό τριήμερο.
 15. Αληθώς ο Κύριος, Αν έχεις χρόνο και διάθεση, θα σου πρότεινα να στείλεις mail στο [email protected] . Είναι το mail επικοινωνίας της ΕΓΔΙΧ. Απαντάνε και άμεσα, Εξέθεσε τους τα δεδομένα της περίπτωσης του πελάτη σου και ρώτα τους αν μπορούν να τον χαρακτηρίσουν ως ελ. επαγγελματίας ή μη. Σε σεμινάριο, ελέγχει επίσης, ότι υπάρχει ασάφεια με τους ελ. επαγγελματίας και πότε έχουν πτωχευτική ιδιότητα. Πρόσεξε το και αυτό. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, καθώς όπως και εσύ, επέλεξα να μην αναλάβω τέτοιες υποθέσεις. Καλό μεσημέρι
 16. Καλησπέρα και χρονιά πολλά, Ούτε στην περίπτωση μου είναι σωστά. Έχει διαφορά 80 ευρώ και άλλον αριθμό τιμολογίων. Δεν ασχολήθηκα περαιτέρω, λόγω την μικρής απόκλισης.
 17. Έχω και καλύτερο!!!!!!!!! Αποκλίσεις Έσοδα που δηλώθηκαν ΑΦΜ Αξία προ ΦΠΑ ΦΠΑ Αρ. Τιμολ. Αξία προ ΦΠΑ (Αντ.) ΦΠΑ (Αντ.) Αρ. Τιμολ. (Αντ.) 997478553 24.488,22 € 0,00 € 17 -649,78 € 0,00 € 1 Καλό Πάσχα σε όλους
 18. Καλημέρα συνάδελφοι, Έχω κάνει διόρθωση στα έσοδα στις 31/3 και ακόμα είναι σε "επεξεργασία" στο ιστορικό, Αν σας έχει τύχει πώς το αντιμετωπίσατε;!! Επίσης ο ΕΟΠΥΥ στέλνει φέτος ΜΥΦ. Γιατί, ακόμα, σε γιατρό με αμοιβές από ΕΟΠΥΥ δεν εμφανίζει δήλωση αντισυμβαλλόμενου. Σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Καλό Πάσχα
 19. Θα μου επιτρέψετε να βάλω ακόμα μία παράμετρο στο θέμα. Δεν είναι λογιστικής φύσεως, αλλά επειδή η επικρατούσα άποψη, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, είναι ότι "ο λογιστής τα ξέρει όλα και ΦΤΑΙΕΙ και για όλα", αν αλλάξει μορφή επιχείρησης θα πρέπει να βγάλει νέες άδειες για τις εγκαταστάσεις του από της αρμόδιες υπηρεσίες (υγειονομικό, πυροσβεστική κλπ). Μπορείς;!!!!!! Για να μην σου ζητάνε ευθύνες, σε περίπτωση στραβής, τόνισε τους και αυτό!!!
 20. Δες την τελευταία ενότητα του άρθρου μήπως και σε βοηθήσει!! https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18777
 21. Σε αντίστοιχη περίπτωση , πριν 3 χρόνια, προσέθεσαν ΚΑΔ χοντρικού εμπορίου υλικών. Αλλά για να μην θεωρηθεί εμπορίας, υπέβαλλαν ΥΔ ότι δεν υπάρχει αποθήκη και δεν υπάρχει εμπορικός σκοπός (μεταπώληση) στην συναλλαγές (κάπως έτσι είχε γραφεί) Όλα τα τιμολόγια , εκδιδόμενα στο όνομα του επαγγελματία ΟΜΩΣ να έχουν τόπο προορισμού το "έργο"!! Τιμολόγιο η ΑΛΣ με διάκριση υλικών και αμοιβή μηχανικού. Αυτό στην θεωρία. Στην πράξη , δύσκολα εφαρμόσιμα!!! Οπότε , κατά την γνώμη σου και μιλώντας εκ πείρας , να το χειριστείς ως σαν να πρόκειται για κανονική εμπορία υλικών. Αποθήκη, φορολογικό μηχανισμό και λοιπές υποχρεώσεις. Επαναλαμβάνω, προσωπική η άποψη του τρόπου χειρισμού. Καλό μεσημέρι
 22. Τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει είναι πως το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί από την ημερομηνία ψήφισης τον νόμου και ότι αναδρομικά από την αρχή του έτους. Αν σας εμφανίζει ακόμα 1000, μήπως δεν είναι καταγεγραμμένη η εταιρία σας στο μητρών των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Γιατί στην δική μας περίπτωση το τέλος μειώθηκε στο 830 ευρώ περίπου [(1000/12)*10]. Ρίξτε μια ματιά και στο παρακάτω link: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35848 Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
 23. Η υπεύθυνη τις εταιρίας που είναι να στείλω την δήλωση μου ανέφερε ότι το υπουργείο τους είπε πως "το θέμα θα τακτοποιηθεί και να περιμένουν". Οπότε...υπομονή!!! Καλή συνέχεια!!!
 24. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Θα παρακαλούσα για την βοήθεια σας και τις γνώσεις σας. Τώρα με τα ΕΛΠ - σε απλογραφικά βιβλία- πώς καταχωρούμε/εμφανίζουμε την είσοδο νέων μελών, μέσω της αγοράς συνεταιριστικής μερίδας;!! Ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τον χρόνο και τις απαντήσεις σας. Και πάλι καλή χρονιά με υγεία!!!
×
×
 • Create New...