Jump to content

angcha

simple Members
 • Posts

  85
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by angcha

 1. Όπως το θέτει ο νόμος, μπορεί, αρκεί να γίνει όπως το λες, δηλαδή να πληρώνεται τον επόμενο μήνα διπλό, φυσικά και με τις ανάλογες προσαυξήσεις. Δεν προκύπτει ότι απαγορεύεται η επανάληψη του φαινομένου. Θέλει προσοχή, όμως, να τηρούνται και οι λοιποί όροι, όπως τους έγραψε παραπάνω ο συνάδελφος dcc410 και ειδικά με το κομμάτι των νέων οφειλών -που προκύπτουν μετά τις 15/12/15.
 2. Στις χρονιές που ο προσδιορισμός του φόρου έγινε με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) και δεν υπήρξε ανάλωση κεφαλαίου, το αρνητικό ποσό εκείνης της χρονιάς δεν αφαιρείται από το διαθέσιμο ποσό που μεταφέρεται από έτος σε έτος.
 3. Για ατομικές επιχειρήσεις ΜΗ εμπορικές (παροχής υπηρεσιών), τι ισχύει; Εδώ και κάποιες ημέρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν πως βάσει νέας νομοθεσίας, υποχρεούνται και αυτές. Από τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις του businessportal.gr, προκύπτει πως για παροχή υπηρεσιών υποχρεούται σε εγγραφή μόνο οι εταιρίες και όχι οι ατομικές επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες:
 4. Επαναφέρω το θέμα μήπως υπάρχει κάποιο νεότερο για ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Έχει βγει κάποια νεότερη εγκύκλιος/απόφαση που να ρυθμίζει το εν λόγω θέμα ή πάμε ακόμη με την παρ.2 του άρ.1 του Ν.3419/05, δηλ. φυσικά πρόσωπα ΜΗ έμποροι είναι δυνητικά υπόχρεοι;
 5. Ακριβώς επειδή το θεωρώ κι εγώ παράλογο αυτό, διερωτώμαι αρχικά αν καλύπτομαι με τους υπάρχοντες ΚΑΔ. Αναρωτήθηκα περισσότερο γιατί ξέρω σίγουρα πως η έκδοση κοινοχρήστων έχει άλλο ΚΑΔ (68.32.11.03) και ίσως η επίμαχη υπηρεσία να "συγγενεύει". Μάλλον το ψάχνω παραπάνω απ' όσο πρέπει... υ.γ. Ευχαριστώ για την απάντηση!
 6. Πελάτης μου, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στο διαχειριστή και την εταιρία έκδοσης κοινοχρήστων, μου πρότεινε να μου φέρνει ο ίδιος προσωπικά την ανάλυση κοινοχρήστων της πολυκατοικίας του και να διενεργώ έλεγχο στον τρόπο επιμερισμού των δαπανών, στην οικονομική τακτοποίηση των λογαριασμών, στην ενημέρωση των πληρωμών κάθε ενοίκου και άλλα συναφή. Κοινώς, να ελέγχω αν η εταιρία διαχείρισης κοινοχρήστων συντάσσει και ενημερώνει σωστά τις καταστάσεις και να παρέχω συμβουλές βάσει λογιστικού & οικονομικού ελέγχου που θα διενεργώ. 2 ερωτήσεις: - Καλύπτομαι με τους κλασικούς ΚΑΔ του επαγγέλματός μας (69.20.2. & 69.20.3); Π.χ. μπορεί κάποιος από τους κάτωθι κωδικούς: "69.20.29.01 - Υπηρεσίες Λογιστικών Αποτιμήσεων, Απογραφών, Βεβαιώσεων κτλ" ή "69.20.21 - Υπηρεσίες Λογιστικής Επαλήθευσης" να υποτεθεί ότι περιλαμβάνει σε γενικό πλαίσιο την παραπάνω υπηρεσία που μου προτάθηκε; - Υπάρχει συγκεκριμένος ΚΑΔ για τέτοιες υπηρεσίες (ουσιαστικά ελεγκτικές); Μήπως ο "69.20.10 - Υπηρεσίες Οικονομικού Ελέγχου" θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί; Κάθε συμβουλή δεκτή.
 7. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η λέξη "μπορούν" δεν προσδιορίζει το θέμα της επιλογής, όσο της άδειας που δίνεται να περαστούν οι εισφορές 6ου διμήνου ως εκπιπτόμενα έξοδα, παρότι πληρώνονται εντός του 2015. Παρότι δηλαδή δεν θα ήσουν σε θέση να το κάνεις, γιατί ο Ν.4172 δεν επιτρέπει έκπτωση μη καταβληθεισών εισφορών, πλέον μπορείς να το κάνεις. Δεν έχει δηλαδή την έννοια του "μπορείς" να κάνεις αυτό ή εκείνοαλλά του "μπορείς=σου επιτρέπω να κάνεις αυτό"Άλλωστε στη σχετική απόφαση, ξεκαθαρίστηκε ρητά ότι οι μόνες εισφορές που εκπίπτουν στο έτος πληρωμής από 2012 και έπειτα είναι οι ρυθμισμένες: Επίσης, στην αντίστοιχη απόφαση για τους δικηγόρους, δίνεται και το πνεύμα του νόμου: Έχω την αίσθηση ότι εφόσον, πλέον, σου επιτρέπει και βάσει απόφασης να εκπέσεις δαπάνη της χρήσης (Χ) ακόμη και αν πληρώθηκε στην επόμενη χρήση (Χ+1) και εντός της νόμιμης προθεσμίας, τότε είναι ξεκάθαρο ότι η δαπάνη θα πάει στην ανάλογη (Χ) χρήση και ότι δεν θα εκπέσει στην επόμενη (Χ+1).
 8. Σωστά. Πλέον, η διαφορά τεκμηρίων πάει με τη μισθωτή κλίμακα ΜΟΝΟ αν υπάρχουν μισθωτές αποδοχές ή αυτές είναι οι μεγαλύτερες από τις λοιπές πηγές εισοδημάτων. Πάντως, μιας και αναφέρεσαι σε φαντάρο, δες αυτό που σου πρότεινε ο συνάδελφος SOTHRIS στην προηγούμενη σελίδα, περί αμφισβήτησης τεκμηρίων (Ν.4172/13, παρ.31, παρ. 2):
 9. Από που προκύπτει το 10%; Πάει με την κλίμακα της παρ.1 του άρ.15, δηλ.: α) ≤ 25.000 -> 22% β) 25.000,01 έως και 42.0000 -> 32% γ) > 42.000 -> 42% και έχει και τη μείωση των 2.100 με την προσκόμιση αποδείξεων (10%).
 10. Στο έγγραφο (Αρ. πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015) για τις ασφαλιστικές εισφορές των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα, αναφορά σε έκπτωση εισφορών προηγούμενων χρήσεων (2012 και μετά) γίνεται στην παρ.3 και μόνο για τις ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίες και εκπίπτουν στο έτος που καταβάλλονται. Αν δεν πρόκειται για ρυθμισμένες δόσεις, τότε εκπίπτουν στο έτος που αναφέρονται, δηλαδή η εισφορά του 2013 (που πληρώθηκε εντός του 2014 και εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζει το Ταμείο), έπρεπε να εκπέσει στη χρήση 2013. Επομένως, πληρωμένη εντός του 2014 δόση που αφορά το έτος 2013 δεν εκπίπτει για το 2014, το αναφέρει στο έγγραφο που αφορούσε τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων (παρ. 4). http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20208
 11. Αρθρο 34 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής §1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται: α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 12. Λογιστικά, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, η εισφορά 6ου διμήνου ΟΑΕΕ πρέπει να καταλογίζεται στο έτος που αναφέρεται, άσχετα από το πότε πληρώθηκε. Εγώ, προσωπικά, το καταχωρώ πάντα με την τελευταία μέρα κάθε 2μηνου, στην προκείμενη περίπτωση 31/12/14, αφού τότε ουσιαστικά καθίσταται δεδουλευμένο. Η πληρωμή της εισφοράς, με βάση το Ν.4172/13, θα καθορίσει το πότε και αν θα εκπέσει φορολογικά η δαπάνη. Με τη σημερινή απόφαση, αλλά και αυτή για τους δικηγόρους, ουσιαστικά ρυθμίζεται και το κομμάτι αυτό.
 13. Υπάρχει κάποιος που να εγκρίθηκε, να έκοψε τιμολόγιο & να περιμένει καταβολή 1ης δόσης; Σε πελάτη μου που έχει κόψει από 25/07 τιμολόγιο επιδοτήσεων, ακόμα να του καταβάλουν την 1η δόση...
 14. Βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, όχι. Πώς θα κάνεις εγγραφή απόσβεσης για διάστημα μεταγενέστερο της ημερομηνίας; Η εφάπαξ απόσβεση καθίσταται δεδουλευμένη στις 31/12, όταν και λήγει η διαχειριστική χρήση. Στις 20/7, έχεις τις 2 δυνατότητες που σου ανέφερα παραπάνω: α) είτε θα διενεργείς μηνιαίες αποσβέσεις με αναλογία που να αποσβένουν το πάγιο εντός της χρήσης (σ.σ. πλέον η απόσβεση ενός παγίου ξεκινά από τον επόμενο μήνα εκείνου εντός του οποίου τίθεται σε χρήση) και θα τις παρουσιάσεις για έλεγχο, β) είτε θα έχεις κάνει αυτούς τους υπολογισμούς εξωλογιστικά και θα παρουσιάσεις τον πίνακα, μαζί με τα εξοφλημένα τιμολόγια και την αντίστοιχη παράγραφο του νόμου.
 15. Αν κάνεις εγγραφές, είσαι κομπλέ. Αν δεν κάνεις -που είναι και δικαίωμά σου σε τελική ανάλυση, κάνε ένα εξωλογιστικό πινακάκι με τις τρέχουσες αποσβέσεις και μαζί με τα εξοφλημένα τιμολόγια, δείξ' τους τα προκειμένου να τα δεχτούν.
 16. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθότι σχετικά νέος στο χώρο, θα ήθελα τα φώτα σας για κάποια θέματα που αφορούν ανάλωση κεφαλαίου που αγγίζουν οικονομικά έτη στα οποία ήμουν ακόμη φοιτητής και από τα οποία στο μεσοδιάστημα μέχρι τώρα, έχουν επέλθει άπειρες αλλαγές. Θέλω να πάω πίσω έως οικονομικό 2008 και δυσκολεύομαι να καταλάβω ποια τεκμήρια ίσχυαν για σπίτια και ΙΧ. α) Μέχρι ποιο οικονομικό έτος ίσχυε η απαλλαγή από τεκμήριο 1ης κατοικίας έως 200 τ.μ.; β) ΙΧ μέχρι 14 φορολογήσιμους ίππους είχε απαλλαγή τεκμηρίου χρήσης έως το οικονομικό 2010 ή ισχύουν μόνο οι πίνακες απομείωσης (15%, 25%) λόγω παλαιότητας; γ) για οικονομικά 2009 και 2010 (χρήσεις 2008 και 2009), βάσει Ν. 3763/09, υπήρχε ολική απαλλαγή τεκμηρίου χρήσης του ΙΧ; δ) αν ένας φορολογούμενος χώρισε π.χ. το 2010, για την ανάλωση, όταν θα πάει πίσω θα υπολογίσει μόνο τα δικά του εισοδήματα και αντίστοιχα μόνο τα δικά του τεκμαρτά, σωστά; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
 17. Επικοινωνία με Ταμείο να ξαναστείλουν το αρχείο. Ενημερώνεται αυτόματα η καρτέλα του φορολογούμενου.
 18. Αν δεν προκύπτουν από νόμο, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος Auditor, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τροποποιητικές στο έτος που ανάγονται. Σε περίπτωση που τα αναδρομικά ανάγονται σε 2 ή και περισσότερα έτη, πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχος αριθμός δηλώσεων. Καλό θα ήταν επίσης να πάτε στο τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ και να κάνετε αίτηση, προκειμένου να εκτυπωθούν αναλυτικές καταστάσεις, όπου θα φαίνεται ακριβώς το ποσό κάθε έτους. Προσοχή, γιατί εκτός από πιθανή αύξηση του κύριου φόρου & της εισφοράς αλληλεγγύης, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και επιβάρυνση λόγω ανεπάρκειας αποδείξεων.
 19. Μου έτυχε περίπτωση με αναδρομικά. Συμπληρωματική στο έτος που ανάγονται, χειρόγραφα ΔΟΥ. Συμβουλή από Υπ.Οικ. & ΔΟΥ, κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας, να μην χρησιμοποιείται ο κωδικός 343 του πίν. 4Α ελαφρά τη καρδία, γιατί στέλνει τη δήλωση προς έλεγχο & πιθανώς ανοίγει ένα φαύλο κύκλο επισκέψεων του φορολογούμενου στη ΔΟΥ.
 20. Άλλο ένα απίστευτο μπέρδεμα αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος! :blink: Για να μην αναφέρουμε ότι στο φόρο κλιμακίου των ακινήτων αναγράφει 12.000€ (!) αντί για 1.200€.
 21. Επαναφέρω το θέμα για να διευκρινίσει όποιος γνωρίζει τι ισχύει από 01/01/14, δεδομένου ότι πλέον εφαρμόζεται ο νέος ΚΦΕ. Μεταπτυχιακός φοιτητής υπέγραψε με Πανεπιστήμιο εντός του 2014 (Ιανουάριος) ετήσια σύμβαση με ετήσιο εισόδημα 6.000€, καταβαλλόμενο περιοδικά (μηνιαίως) - 500€. Ερωτήσεις: α) υποχρεούται να κάνει έναρξη επαγγέλματος; Με βάση τη Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013, δεν υφίστατο τέτοια υποχρέωση, διότι θεωρούταν εισόδημα Ζ3 πηγής στον 2238. Πλέον συνεχίζει να ισχύει η εν λόγω απόφαση ή καταργήθηκε μετά την αντικατάσταση του 2238 από τον 4172 και την κατάργηση της έννοιας του ελευθ. επαγγελματία (άρ.48); β) εφόσον δεν είναι ούτε και τώρα υπόχρεος, η αμοιβή θα καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο με το προϊσχύον καθεστώς, δηλ. με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης), υποκείμενη σε παρακράτηση 20% και χαρτόσημο 3,6%; γ) η φορολόγηση θα γίνει του χρόνου με βάση κλίμακα μισθωτών, λόγω ύπαρξης έγγραφης σύμβασης με < 3 πρόσωπα; δ) βάσει της Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013, καλύπτεται ακόμη και η περίπτωση του ανέργου που συμμετέχει σε ερευνητική προγράμματα (...Σύμφωνα με τα παραπάνω τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ....). Σε περίπτωση που i) δεν ισχύει πλέον η παραπάνω απόφαση και ii) παύσει η ιδιότητα του (μεταπτυχιακού) φοιτητή εντός της διάρκειας της σύμβασης (π.χ. Ιούνιος - λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών), τι ενέργειες πρέπει να γίνουν; Έναρξη επαγγέλματος, έκδοση στοιχείων, εγγραφή σε ταμείο, τροποποίηση σύμβασης, απαλλαγή από ΦΠΑ βάσει αρ.3, παρ.1, γ' εδάφ. κτλ; Όποιος γνωρίζει, θα εκτιμούσα μια γνώμη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 22. Επαναφέρω το θέμα. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, με κανονική εγκατάσταση σε επαγγελματική στέγη, χωρίς, όμως, κανέναν εργαζόμενο πλην του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εφαρμόζονται ομοίως οι διατάξεις περί τεχνικού ασφαλείας; Ή αυτές αφορούν περιπτώσεις όπου απασχολείται έστω 1 εργαζόμενος, επιπλέον του ιδιοκτήτη; Ευχαριστώ.
×
×
 • Create New...