Jump to content

a12345

Silver members
 • Posts

  1,081
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Reputation Activity

 1. Upvote
  a12345 got a reaction from sakaflias in Επαγγελματική στέγη -Ενοικίαση ως κατοικία?   
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................Αποφ-48669/2886/89. ( ΦΕΚ-437/Δ/16-6-89).
  Εγκ-68747/2687/77/16-10-89.
  Εγκ-77/89.
  [ ΙΣΧΥΕΙ απο 16.6.1989 ]
  Αλλαγή χρήσης κτιρίου ή μέρους αυτού ή διαστάσεων των
  χώρων κοινής χρήσης χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Εχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν-1577/85 "ΓΟΚ" (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.
  2. Τις διατάξεις του Ν-1558/88 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 αυτού.
  3. Την αρ.4621/864/6.6.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα κλπ." (Β' 376).
  Αποφασίζουμε:
  1. Επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού καθώς και οι διαστάσεις των χώρων του που προορίζονται για κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον η νέα χρήση ή η μεταβολή των διαστάσεων:
  α) Δεν αντίκειται στις γενικές ή ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις ή σε όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.
  β) Δεν αντίκειται στις διατάξεις κτιριοδομικού κανονισμού.
  γ) Δεν συνεπάγεται μεταβολή τιμής μονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία ανήκει και
  δ) Δεν δημιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων
  2. Η προηγούμενη παρ.1 δεν εφαρμόζεται εάν για την αλλαγή της χρήσεως απαιτείται η εκπόνηση νέας μελέτης ή η χορήγηση εγκρίσεως από αρμόδιους φορείς ή η εκτέλεση νέων εργασιών εκτός από τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ-52 του ΝΔ/17-7-23 ή της παρ.1 του άρθ-22 του Ν-1577/85 ΓΟΚ ή εάν δεν συνεπάγεται μεταβολή των φορτίων και γενικά των δυνάμεων που επενεργούν στο κτίριο.
  3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 16 Ιουνίου 1989.
  ΣΧΕΤ-ΝΟΜ Παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85 (Ν-1577/85).
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ΝΟΜΟΣ: 1577/85
  Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
  (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Άρθρο 5
  Χρήση κτιρίων
  1. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας εφόσον η
  μεταβολή αυτή θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι μεταβολές που δεν υπάγονται στην απαγόρευση αυτή.
  2. Η παράβαση της προηγούμενης παραγράφου συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές.
  3. Σε κάθε πράξη μεταβίβασης της κυριότητας κτιρίου ή διακεκριμένης και αυτοτελούς ιδιοκτησίας επισυνάπτεται υποχρεωτικά εκτός από το κυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 12 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33) και υπεύθυνη δήλωση του ν.δ. 105/1969, των δικαιοπρακτούντων για την τήρηση της παρ. 1 του παρόντος. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για τα κτίρια, των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Άρθρο 21
  Παρεκκλίσεις
  1. Για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους.
  2. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος για μεμονωμένα στοιχεία του κτιρίου, όπως οι καπναγωγοί, τα καμπαναριά, οι υδατόπυργοι, τα σιλό, καθώς και ως προς την κατασκευή περισσότερων του ενός υπογείων, που δεν υπολογίζονται στην επιφάνεια που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης.
  3. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου χωροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος του νομού κα αιτιολογημένη πρόταση του φορέα, στον οποίο υπάγεται από άποψη λειτουργίας το συγκεκριμένο κτίριο, ή από την
  πολεοδομική υπηρεσία για τα κτίρια, για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας.
  4. Επίσης για λειτουργούσες βιομηχανίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις απολύτως απαραίτητες προσθήκες σε κτίρια ή εγκαταστάσεις τους εφόσον με αυτές επιτυγχάνεται η αντιρρύπανση, και η προστασία του περιβάλλοντος.
  Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για τη λειτουργία της βιομηχανίας φορέα και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
  5. Διατάξεις που επιτρέπουν παρεκκλίσεις για την κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
  Άρθρο 22
  Οικοδομικές άδειες – Αυθαίρετες κατασκευές
  1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός οικισμού απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους. Η οικοδομική άδεια κτιρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτιρίου ή της εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4) και του άρθρου 4 του παρόντος δεν απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων, για μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εμφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, για επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, για μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων στεγών δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων και γενικά για μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων. Επίσης δεν απαιτείται άδεια για την εκτέλεση εργασιών στο φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης του κτιρίου για την άρση του κινδύνου σε κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί ετοιμόρροπες, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επικίνδυνες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται ύστερα από σχετική μελέτη που συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους τους οποίους ορίζει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
  2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων.
  3. Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ. 1 ή β) καθ΄ υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπόγεια στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του ν. 1337/1983 όπως ισχύουν.
  Σε περίπτωση αυθαίρετης κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατασκευής, η οποία όμως δεν παραβιάζει τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο του ελέγχου της από την πολεοδομική υπηρεσία, ειδοποιούνται εγγράφως οι υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985, να μεριμνήσουν ώστε να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να εκδοθεί ή αναθεωρηθεί τυχόν υφιστάμενη οικοδομική άδεια, μέσα σε δύο μήνες από τη λήψη της ειδοποίησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το πρόστιμο διατήρησης επιβάλλεται για το διάστημα από τότε που κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας άρχισε η ανέγερση κατασκευής έως την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας.
  4. Κάθε αλλαγή της χρήσης κτιρίου ή τμήματός του κατά παράβαση του άρθρου 5 είναι αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, μόνο ως προς την επιβολή του προστίμου. Αν για την αλλαγή της χρήσης έχουν εκτελεστεί δομικές κατασκευές, εκτός από την επιβολή προστίμου διατάσσεται και η κατεδάφισή τους.
  5. Όλες οι όψεις των οικοδομών πρέπει να αποπερατώνονται για λόγους αισθητικής της πόλης και ασφάλειας μέσα σε έξι (6) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών στο εσωτερικό των οικοδομών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εξαετίας επιβάλλεται πρόστιμο υπέρ του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η οικοδομή. Το πρόστιμο αυτό οφείλεται για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες των όψεων της οικοδομής και βεβαιώνεται για κάθε έτος βάσει της αξίας της οικοδομής κατά το έτος βεβαιώσεως.
  6. Υπόχρεοι για την καταβολή προστίμου είναι οι κύριοι ή συγκύριοι της οικοδομής κατά την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, οι οποίοι ευθύνονται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του ποσού. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με το σύστημα της οικοδόμησης «επί αντιπαροχή» κατασκευαστών και ευθύνεται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.
  7. Σε υπάρχουσες οικοδομές η προθεσμία της παρ. 5 αρχίζει από την ισχύ του νόμου αυτού.
  8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης της εκτίμησης της αξίας της οικοδομής, το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης για κάθε χρόνο, η είσπραξή του, η απόδοσή του στον οικείο δήμο ή κοινότητα, η ρύθμιση των περιπτώσεων για τις οποίες έχει επιβληθεί διακοπή εργασιών ή τηρητέα διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
  9. Με απόφαση του οικείου νομάρχη και προκειμένου για το νόμο Αττικής των νομαρχών προϊσταμένων διαμερισμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου συμβουλίου χωροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος του νομού και γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι συγκεκριμένες οικοδομές των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνεται κατά τις παραγράφους 5 και 7.
  ..............................................................................................................................................................................................................
 2. Upvote
 3. Upvote
  a12345 got a reaction from GTA in συναδελφοι μια βοηθεια (εναρξη φροντιστηριο)   
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

  @ Η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  @ Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

  Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.
  @ Άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις εφόσον οριστεί Διευθυντής Σπουδών που έχει τα οριζόμενα από το νόμο προσόντα.
  3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του αν. 2545/1940», δηλ.:
  (α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία
  (β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση
  (γ) Δεν έχω άλλο φροντιστήριο (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης) ή δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών).
  (δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του ____ Γραφείου της ____ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης _____ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ’ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού.
  (ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.
  (στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
  4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα). [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]
  5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια
  6. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]
  7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
  8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 € σε μορφή έντυπου παραβόλου ή διπλοτύπου είσπραξης.
  9. Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 € από Δημόσιο Ταμείο.
  @ Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

  Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


  Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.


  Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

  Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’

  Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108- 0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
  Καθημερινά 12.00 – 14.30

  Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


  Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)

  Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι τηλ. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508
  Καθημερινά 9.00 – 14.00
 4. Upvote
  a12345 got a reaction from doctor in ο μπουφετζης σε cafe θεωρειται υπαλληλος ή εργατης;   
  Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ
  Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Αριθ. Απόφασης: 40
  Ετος: 2006
  --------------------------------------------------------------------------------
  Περίληψη
  Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ξενοδοχοϋπάλληλοι -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας. Χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων. Προϊόν πνευματικής ενέργειας. Εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό που του δίνει η ατομική σύμβαση εργασία: ή από τον τρόπο αμοιβής του. Αν η εργασία συνίσταται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων, θεωρείται εργασία εργάτη, ενώ όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής ενέργειας και απαιτεί εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση, ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλία και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της, θεωρείται εργασία υπαλλήλου.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Κείμενο Απόφασης
  (Απόσπασμα) .... Κατά τη διάταξη του άρθρου 11 εδ άφ. α' του Ν. 2112/1920 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων», στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3198/ 1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 435/1976, ιδιωτικός υπάλληλος και κατά την έννοια του νόμου αυτού, θεωρείται αυτός που συγκεντρώνει τα γνωρίσματα του άρθρου 10 του Ν. 1234/1918 (μετέπειτα άρθρο 10 του Κωδικοποιημένου Ν. 3514/1928), κατά την οποία (διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3514/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2655/1953) «ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται παν πρόσωπον κατά κύριον επάγγελμα ασχολούμενον επ' αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, είς υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μη σωματική. Δεν θεωρούνται ιδιωτικαί υπάλληλοι οι υπηρέται πάσης κατηγορίας , καθώς και παν εν γένει πρόσωπον το οποίο χρησιμοποιείται εν τη παραγωγή αμέσως ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός ή γεωργικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει υπηρεσίαςδ». Κατά την έννοια των άνω διατάξεων, η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου, εξαρτάται από το Είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από το χαρακτηρισμό που του δίνει η ατομική σύμβαση εργασίας ή από τον τρόπο της αμοιβής του. Έτσι, αν η εργασία συνίσταται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων, θεωρείται εργασία εργάτη, ενώ όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής ενέργειας και συνεπώς απαιτεί εξειδιασμένη εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση, ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της , θεωρείται εργασία υπαλλήλου (βλ. ΑΠ 1338/2002 Δνη 44, 451, ΑΠ 12/2001 ΔΕΝ 58,79, ΑΠ 1185/1999 Δνη 41,713, ΑΠ 1033/1999 ΔΕΝ 56,496, ΑΠ 1474/1997 ΕΕργΔ 58,37).
  Περαιτέρω, το άρθρο 1 του Ν. 1828/1942, όριζε ότι «το είς ξενοδοχεία ύπνου εργαζόμενον προσωπικόν διακρίνεται: α) είς προσωπικόν διευθύνσεως γραφείων και διαχειρίσεως, β) είς κυρίως ξενοδοχειαόν προσωπικόν και γ) είς τεχνικόν και βοηθητικόν τοιούτον. Το προσωπικόν της διευθύνσεως γραφείων και διαχειρίσεως περιλαμβάνει τους διευθυντάς, υποδιευθυντάς, γραμματείς, και λογιστάς, αλληλογράφους, ταμίας, διερμηνείς, τηλεφωνητάς, οικονόμους και διεχειριστάς. Είς το κυρίως ξενοδοχειακόν προσωπικόν υπάγονται οι αρχιθυρωροί, αρχιθαλαμηπόλοι, θυρωροί, νυκτοθυρωροί, επόπτριαι, θαλαμηπόλοι και βοηθοί αυτών, οι σαλονιέρηδες, οι ιματιοφύλακες, οι γκρουμ, οι εξωτερικοί υπάλληλοι (κουριέρηδες), οι επόπται ταχυδρομείου, φροντισταί, αποθηκάριοι, αρχιτραπεζιέρηδες, τραπεζιέρηδες, μπάρμαν, μπουφετζηδες, μάγειροι και ζαχαροπλάσται.... Το προσωπικόν της α' κατηγορίας χαρακτηρίζεται ως προς την σχέσιν εργασίας υπαλληλικόν προσωπικόν και υπάγεται δια την καταγγελίαν της συμβάσεως εργασίας είς τας διατάξεις του Ν .2112, ως ετροποποιήθη μεταγενέστερα» και είς πάσας τας συναφείς περί υπαλλήλων διατάξεις . Εκ του προσωπικού της β' κατηγορίας , χαρακτηρίζονται ομοίως ως υπάλληλοι πάντες οι εργαζόμενοι είς ξενοδοχεία πολυτελείας και τουριστικά τοιαύτα, εξαιρουμένων των θυρωρών, βοηθών νυκτοθυρωρών, βοηθών θαλαμηπόλων, βοηθών μπουφετζήδων και τραπεζιέρηδων, των γκρουμ και βοηθών εν γένει, των μη συμπληρωσάντων ακόμη τριετή εν ξενοδοχείων υπηρεσίαν... Ομοίως χαρακτηρίζονται ως υπάλληλοι πάντες οι πτυχιούχοι της σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, οι εργαζόμενοι είς ξενοδοχεία ύπνου και αλλαχού». Τέλος , το άρθρο 29 του Ν.Δ. 3430/1955 όρισε ότι: «Οι από 1 Ιανουαρίου 1952 και εφεξής το πρώτον εργαζόμενοι είς ξενοδοχεία, θεωρούνται υπάλληλοι ως προς την σχέσιν εργασίας, μόνον εφόσον κέκτηνται πτυχίον τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν ξενοδοχείω».
  Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και με εκείνες των άρθρων 3 και 4 του Ν.Δ. 3594/13/13 Οκτωβρίου 1956 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων νομοθεσίας», με τις οποίες κατέστη υποχρεωτική η μετεκπαίδευση στην άνω σχολή των εργαζομένων στα επαγγελματικά τμήματα των ξενοδοχείων πολυτελείας, α', β' και γ' τάξεως και στα επαγγελματικά τμήματα των λοιπών επιχειρήσεων που ανήκουν στα τουριστικά επαγγέλματα -με την Υ.Α. 10039/Η της 25.5.1937, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Α.Ν. 567/1937, ως τουριστικές επιχειρήσεις καθορίστηκαν τα ξενοδοχεία ύπνου, τα εστιατόρια γενικά, τα ζαχαροπλαστεία και γαλακτοπωλεία, τα καφενεία, τα κέντρα διασκέδασης τα τουριστικά γραφεία και γραφεία ταξειδίων- και το άρθρο 5 του Ν. 4032/ 1960 «περί Τουριστικής Σχολής», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν. 1077/1980, που ορίζει ότι «οι πτυχιούχοι της ανωτέρας και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της σχολής, θεωρούνται είς τας μετά των εργοδοτών εργασιακάς της ειδικότητος των σχέσεις υπάλληλοι. Ωσαύτως θεωρούνται υπάλληλοι πάντες οι μέχρι τούδε πτυχιούχοι των τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως το Ν. 567/1937 της αυτής Σχολής», σαφώς προκύπτει, ότι, οι άνω εργαζόμενοι της κατηγορίας β' σε ξενοδοχεία -στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αρχιτραπεζιέρηδες (μαιτρ, υπομαίτρ) τραπεζιέρηδες (σερβιτόροι), μπάρμαν, μπουφετζήδες κ.λπ.- που από 1.1.1952 και εφεξής, για πρώτη φορά απασχολούνται σε ξενοδοχεία, ακόμη και πολυτελείας και τουριστικά, θεωρούνται υπάλληλοι κατά το τυπικό κριτήριο, δηλαδή χωρίς διερεύνηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της εργασίας τους, μόνο εφόσον έχουν πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής και διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε ξενοδοχείο (βλ. ΑΠ 1014/2000 ΔΕΝ 2001,17 ή ΕΕργΔ 2002,88, πρβλ. ΕφΠατρ 721/1983 ΝοΒ 32,694, ΕφΑΘ434/1976 ΝοΒ 24,645).
  Ο ενάγων όπως συνομολογείται, προσλήφθηκε από την εναγομένη τον Μάιο του έτους 1981 για να εργαστεί στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούσε στ η Κέρκυρα, που είναι τουριστική
  και λειτουργεί εποχιακά (Μάιο μέχρι Οκτώβριο κάθε έτους) και από τότε, εργάστηκε εκεί συνεχώς μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 1998, οπότε η εναγομένη διέκοψε τη λειτουργία της , απασχολήθηκε δε σε αυτή με την ιδιότητα του σερβιτόρου μέχρι το έτος 1991, με την ιδιότητα του μαιτρ στη συνέχεια μέχρι το έτος 1993 και από τότε μέχρι και την απόλυση του, το έτος 1998, με την ιδιότητα του υπομαίτρ, χωρίς, όπως συνομολογεί (άρθρ. 261 ΚΠολΔ) να έχει πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής. Με βάση το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης της εναγομένης που ανήκε σε Ιταλούς επιχειρηματίες και φιλοξενούσε ως πελάτες της αποκλειστικά Ιταλούς τουρίστες στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, που διατρέφονταν στο εστιατόριο που διατηρούσε σ' αυτό, την όλη οργάνωση και λειτουργία αυτού (εστιατορίου) είχε ο Ιταλός υπεύθυνος τροφοδοσίας και ο μαιτρ, οι οποίοι ελάμβαναν όλες τις αποφάσεις και κατάρτιζαν τον προγραμματισμό της καθημερινής λειτουργίας του ως προς τις προμήθειες, την κατάρτιση των μενού, τον τρόπο παρασκευής και σερβιρίσματος των φαγητών στους πελάτες (που ήταν άλλωστε συγκεκριμένο και περιλάμβανε το μεσημέρι κρύο μπουφέ και το βράδυ, επί πλέον και ζεστό φαγητό, ίδιο για όλους) και έδιναν εντολές στον ενάγοντα, που ενεργούσε στη συνέχεια σύμφωνα με αυτές και μεριμνούσε για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, ο ενάγων με την προαναφερόμενη ιδιότητα, επέβλεπε τις εργασίες των σερβιτόρων στο στρώσιμο της τραπεζαρίας και επέβλεπε τον «μπουφέ» ως προς την τοποθέτηση και επάρκεια των φαγητών που προσφέρονταν σ' αυτόν και την συμπλήρωση της ποσότητας ή αναπλήρωση όσων εις ών είχαν αναλωθεί, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που είχε λάβει από τους άνω προϊσταμένους του (διευθυντή τροφοδοσίας και μαιτρ) και σε ελάχιστες περιπτώσεις που απουσίαζε ο μαιτρ (είτε γιατί είχε ρεπό, είτε για άλλο λόγο) τον αντικαθιστούσε και έδινε εντολές, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε, στους σερβιτόρους του εστιατορίου, χωρίς κατά την εκτέλεση της εργασίας του, να αναπτύσσει κάποια πρωτοβουλία, την οποία και δεν απαιτούσε αυτή λόγω της φύσεως του αντικειμένου της και να έχει αντίστοιχα ευθύνη στον τομέα που αφορούσε. Τα παραπάνω, προκύπτουν όχι μόνο από την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας -κατά τη συζήτηση προηγούμενων αγωγών του ενάγοντος κατά της εναγομένης που απορρίφθηκαν ως αόριστες- των μαρτύρων της τελευταίας Σ. Φ., υπεύθυνου προσωπικού και Ρ.Τ., υπεύθυνου τροφοδοσίας και προϊστάμενου του ενάγοντος και την άνω ένορκη βεβαίωση του διαχειριστή αυτής Ρ.Ο. αλλά ενισχύονται και από την κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντας Π.Μ., ο οποίος εργάζονταν ως σερβιτόρος στο εστιατόριο του εν λόγω ξενοδοχείου και ναι μεν κατέθεσε μεταξύ άλλων, ότι ο ενάγων «τους έδινε εντολές τι θα κάνουν στην τραπεζαρία» και ότι «ήταν ουσιαστικό το έργο που προσέφερε ο Α., ήταν πρωτοβουλίες όλα όσα έκανε και ό,τι εντολές έδινε σ' εμάς», χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, κατέθεσε όμως επίσης , ότι «ο Α. έπαιρνε εντολές από το μαιτρ, όταν έλειπε τον αντικαθιστούσε ο Α. και έδινε αυτός τις εντολές... πάνω από το μαιτρ είναι ο διευθυντής τροφοδοσίας και κάτω από αυτόν ο μαιτρ και ακολουθούσε ο υπομαίτρ ... Δεν γνωρίζω αν δούλευε (ο ενάγων) μόνο με τις εντολές του Ιταλού μαίτρ ή έβγαζε και από το μυαλό του ... παρακολουθούσαν και οι δύο το σερβίρισμα ... την οργάνωση του φαγητού έκανε ο διευθυντής τροφοδοσίας σε συνεργασία με τη διεύθυνση, άφηνε συγκεκριμένες οδηγίες ο διευθυντής τροφοδοσίας...».
  Αποδείχθηκε από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, ότι το είδος της εργασίας που προσέφερε ο ενάγων συνίστατο κατά κύριο λόγο στην καταβολή σωματικής ενέργειας, αφού, ούτε εξειδιασμένη εμπειρία απαιτούνταν γι' αυτή, ούτε είχε περιθώρια ανάπτυξης οποιασδήποτε πρωτοβουλίας ή ανάληψη ευθύνης στην εκτέλεση της , αλλά ενεργούσε σύμφωνα με συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες υπό την εποπτεία των προϊσταμένων του και συνεπώς είχε την ιδιότητα του εργάτη και όχι του υπαλλήλου, τέτοια δε ιδιότητα δεν μπορεί να του προσδώσει το γεγονός ότι αναπλήρωνε τον μαιτρ του εστιατορίου τις ελάχιστες φορές που αυτός απουσίαζε. Συνεπώς , σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στίς πρώτες σκέψεις ο ενάγων που δεν διέθετε πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής ή μετεκπαίδευσης τέτοιας σχολής δεν είχε ιδιότητα υπαλλήλου κατά το τυπικό κριτήριο (σύμφωνα με το Ν.Δ. 1180/1942 όπως τροποπ. με το Ν.Δ. 1828/1942) επεις ή ανήκε στο προσωπικό της β' κατηγορίας και το ξενοδοχείο εκμετάλλευσης της εναγομένης ήταν τουριστικό, όπως αβάσιμα υποστηρίζει με την αγωγή, ενόψει της διαφορετικής ρύθμισης του άρθρου 29 Ν.Δ. 3430/ 1955, που ίσχυε κατά την πρόσληψη του, (η Δ.Α. 20/1997 που αναφέρει, αφορά την κατάταξη σε κατηγορίες του προσωπικού των ξενοδοχείων σε σχέση με τα μισθολογικά κλιμάκια που αφορούν αυτές και όχι τον χαρακτηρισμό αυτών ως υπαλλήλων), αλλά ούτε και κατά το ουσιαστικό κριτήριο, λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας που παρείχε στην εναγομένη. Έτσι, η εκκαλούμενη απόφαση που έκρινε όμοια, ότι δηλαδή ο ενάγων είχε την ιδιότητα του εργάτη και συνεπώς δικαιούνταν αποζημίωση εργατοτεχνίτη λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του από την εναγομένη, και όχι υπαλλήλου και, κατά παραδοχή εν μέρει της αγωγής ως και κατ' ουσίαν βάσιμης, επεδίκασε σ' αυτόν το ποσό των 885,63 ευρώ (αντίστοιχα 301.778 δραχ.), ως διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης εργατοτεχνίτη που του κατέβαλε η τελευταία, από 1.051.042 δραχ. και εκείνης που έπρεπε να λάβει (με βάση τις πράγματι καταβαλλόμενες κατά την περίοδο της απόλυσής του αποδοχές) από 1.352.820 δραχ. - ως προς τον ορθό υπολογισμό του οποίου δεν προσβάλλεται με ειδικό λόγο έφεσης -, σωστά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Πρόεδρος: Δ. Ευθυμιάδης
 5. Upvote
  a12345 got a reaction from Hlia in ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  Scan0012.pdf
 6. Upvote
  a12345 got a reaction from prokroustis in αδράνεια εταιρείας-εισφορές εταίρων σε οαεε   
  Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
  Τόπος: ΑΘΗΝΑ
  Αριθ. Απόφασης: 632
  Ετος: 1996
  --------------------------------------------------------------------------------
  Περίληψη
  Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Ελλειψη αιτιολογίας -. Αναιρείται λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, γιατί δεν προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα ασκούσε πράγματι το επίδικο χρονικό διάστημα το επάγγελμα που την υποχρέωνε στην καταβολή των σχετικών εισφορών.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Κείμενο Απόφασης
  Επειδή κατά το άρθρο 2 του νόμου 6364/1934 "περί Ιδρύσεως Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος", όπως
  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 1027/1980, εις το Ταμείον ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι άνω των 18 ετών, επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη. Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠοινΔ, λόγο αναιρέσεως της καταδικαστικής απόφασης συνιστά και η έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που επιβάλλεται από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ. Τέτοια έλλειψη υπάρχει όταν δεν αναφέρονται στην απόφαση τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία από τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδείχθηκαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόστηκαν. Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 7096/1995 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης η αναιρεσείουσα κηρύχθηκε ένοχος του πλημμελήματος της μη καταβολής προς το ΤΕΒΕ οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών ποσού 108.000 δραχμών του από 1.1.1990 μέχρι 31.12.1990 χρονικού διαστήματος με την εξής αιτιολογία: Η κατηγορουμένη στην Θεσσαλονίκη την 14.1.1992 ασκούσε το επάγγελμα του εργολάβου οικοδομών με κατάστημα στην οδό Εγνατίας αριθμ. 90 και δεν κατέβαλε στο ΤΕΒΕ τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές του από 1.1.1990 μέχρι 31.12.1990 χρονικού διαστήματος. Η αιτιολογία όμως αυτή δεν είναι πλήρης, ειδική και εμπεριστατωμένη αφού δεν υπάρχει παραδοχή του δικαστηρίου περί του ότι κατά το πιο πάνω κρίσιμο χρονικό διάστημα (από 1.1.1990 έως 31.12.1990) η αναιρεσείουσα ασκούσε το επάγγελμα που προαναφέρθηκε, από την άσκηση του οποίου και με τη συνδρομή και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων θα ανέκυπτε υποχρέωση της τελευταίας (η οποία με την αιτιολογία της αρνήθηκε αιτιολογημένα την υπαγωγή της εις την ασφάλιση του ΤΕΒΕ) προς καταβολήν ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πάρα πάνω Ταμείου. Επομένως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠοινΔ πρώτος λόγος της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως. Μετά από αυτά πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση που προσβάλλεται και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 510 ΚΠΔ).
  --------------------------------------------------------------------------------
  Πρόεδρος: Κ. Δαφέρμος
  Εισηγητές: Ι. Μυγιάκης/Σ. Γυπαράκης
 7. Upvote
  a12345 got a reaction from DimitrisD in ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ   
  Άρθρο 24 Ν.2941/2001(ΦΕΚ Α'201,12/9/2001)
  Άρθρο 24
  Πωλήσεις κάτω του κόστους
  «1. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς, όταν αυτή θέτει υπό διακινδύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά τρόπο ουσιώδη τις αρχές του ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών.»
  «α. Ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμή μονάδας του προϊόντος, που αναγράφεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που αναφέρονται στο τιμολόγιο ή αποδεικνύονται με πιστωτικά σημειώματα, ανεξάρτητα αν οι εκπτώσεις είναι βασικές ή εξαρτώνται από τον κύκλο εργασιών ή αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνυπολογιζομένων στο κόστος του Φ.Π.Α. και των λοιπών δασμών και φόρων, που τυχόν επιβάλλονται, καθώς και των μεταφορικών, εφόσον δεν εμπεριέχονται στην τιμολογιακή τιμή.»
  β. Σε περίπτωση πώλησης "πακέτου" (συνδυασμού) προϊόντων σε ενιαία τιμή, εφόσον αυτά δεν τιμολογήθηκαν από τον προμηθευτή με ειδική τιμή "πακέτου", ως κόστος αγοράς θεωρείται το άθροισμα του κόστους των επί μέρους προϊόντων.
  γ. Εφόσον ένα προϊόν αγοράζεται από μια επιχείρηση από διαφορετικούς προμηθευτές σε διαφορετικές τιμές την ίδια χρονική περίοδο, ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμολογιακή τιμή αγοράς από κάθε προμηθευτή και για τις ποσότητες μόνο που αναγράφονται στο τιμολόγιό του.
  δ. Εκπτώσεις επί του τιμολογίου που παρέχονται στον λιανοπωλητή και αφορούν συνολικά περισσότερα προϊόντα, επιμερίζονται αναλογικά κατ' αξία σε όλα τα προϊόντα του τιμολογίου. ε. Εκπτώσεις οποιασδήποτε μορφής που παρέχονται στον καταναλωτή επί του συνόλου του λογαριασμού επιμερίζονται αναλογικά σε όλα τα προϊόντα του λογαριασμού.
  2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, επιτρέπονται οι εξής περιπτώσεις πωλήσεων κάτω του κόστους αγοράς:
  α. Πωλήσεις αναλώσιμων προϊόντων σε περίοδο κοντά στην ημερομηνία λήξης.
  β. Πωλήσεις ολόκληρων αποθεμάτων σε νέο κόστος αγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται, όταν ο τιμοκατάλογος του προμηθευτή μεταβάλλεται προς τα κάτω, ανεξάρτητα από την τιμή που αγοράστηκε κάθε προϊόν.
  γ. Πωλήσεις με εκπτωτικά κουπόνια επί της συσκευασίας του προϊόντος ή χωριστά από αυτό, τα οποία μειώνουν την τελική τιμή του προϊόντος κάτω από το κόστος αγοράς, εφόσον πιστώνονται από τον προμηθευτή. Η πίστωση των κουπονιών από τον προμηθευτή πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε άλλο έγγραφό του.
  δ. Η πώληση εμπορευμάτων κάτω του κόστους αγοράς σε περίπτωση διάλυσης επιχείρησης ή ορισμένου κλάδου αυτής.
  3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις πωλήσεις εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις), καθώς και τις ειδικές προσφορές, όπου αυτές επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.
  4. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατίθεται στις Διευθύνσεις Τιμών Τροφίμων και Ποτών και Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού επιβάλλεται στον παραβάτη, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρόστιμο, το ποσό του οποίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο από ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται μπορεί να φθάνει σε ποσοστό 3% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων. Για να επιβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η ποσότητα και η αξία των πωληθέντων κάτω του κόστους εμπορευμάτων, το μέγεθος της επιχείρησης σε πανελλήνια κλίμακα και ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτήν. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
  5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2002
 8. Upvote
  a12345 got a reaction from giannis7 in απολυση και επαναπροσληψη απο καινουριο εργοδοτη   
  Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1553 Ετος: 2002 Περίληψη
  Μεταβίβαση επιχείρησης -. Μεταβίβαση επιχειρήσεως. Πότε διατηρείται η ταυτότητα της επιχείρησης.
  Κείμενο Απόφασης
  Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 226 §4 εδ. 3 και 4 του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη κατ' άρθρο 575 εδ. β' ίδιου Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως η αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για την μετ' αναβολή δικάσιμο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιμο αυτή και, επομένως, δεν χρειάζεται νέα κλήτευσή τους. Προϋπόθεση όμως της εγκυρότητας της κλήτευσης συνεπεία της αναβολής της υπόθεσης και της εγγραφής της στο πινάκιο είναι ότι ο απολειπόμενος κατά τη μετ' αναβολή δικάσιμο διάδικος, είτε είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση, είτε είχε νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθεί να παραστεί στη δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση, είτε είχε παραστεί νομίμως κατ' αυτή και, επομένως, με την παράστασή του αυτή και τη μη εναντίωσή του καλύφθηκε η τυχόν ακυρότητα της κλητεύσεώς του για την ως άνω αρχική δικάσιμο. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το (...) πρακτικό συνεδριάσεως του δικαστηρίου τούτου, κατά την αρχική δικάσιμο της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως (19-3-2002) παρέστησαν νομίμως αμφότερα τα διάδικα μέρη, κατ' αυτήν δε η συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναβλήθηκε για την παρούσα δικάσιμο (17-9-2002) παρουσία τούτων και ο αρμόδιος γραμματέας μετέφερε την υπόθεση στη σειρά εκείνη που θα συνεζητούντο στην τελευταία δικάσιμο με την εγγραφή της στο πινάκιο. Η ενέργεια αυτή ισχύει ως κλήτευση του αναιρεσίβλητου συνεταιρισμού (...) και συνεπώς δεν απαιτείτο νέα (ιδιαίτερη) κλήτευσή του για την παρούσα δικάσιμο, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Συνεπώς, καίτοι κατ' αυτήν δεν παρέστη εκείνος, η συζήτηση πρέπει να χωρήσει σαν να ήταν και αυτός παρών (ΚΠολΔ 576 §2).
  Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 69, 574 και 576 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η αίτηση αναιρέσεως απευθύνεται κατά του νικητή αντιδίκου του αναιρεσείοντος, όχι δε και κατά του ομοδίκου του τελευταίου, ως προς τον οποίο είναι απαράδεκτη για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, εφόσον η απόφαση δεν περιέλαβε διάταξη υπέρ αυτού που βλάπτει τον αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 15-16/1996). (...).
  Επειδή, μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατά την έννοια των άρθρων 1, 2, 3 του π.δ. 572/1988 και των άρθρων 6 §1 του ν. 2112/1920, 9 §1 του β.δ. της 16.7. 1920, του προϊσχύσαντος άρθρου 6 §2 του ν. 3239/1955 και 8 του π.δ. της 8.12.1928, είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας από τρίτον, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, εφόσον δηλαδή συνεχίζεται η ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Ο τρόπος της μεταβιβάσεως δεν ενδιαφέρει. Αρκεί το πραγματικό γεγονός ότι ο παλαιός εργοδότης<a href="http://www.dsanet.gr:8380/Webtop/ws/alis10i/www/case/Record?rpp=50&upp=0&sid=ABB066B7FC60D16119E0DC37E69AD41B&m=20&w=NATIVE%28%27TEXT+ph+words+%27%27%C4%C9%C1%C4%CF%D7%CF%D3+%C5%D1%C3%CF%C4%CF%D4%C7%D3%27%27%27%29&r=1&set=14&order=native%28%27CO#BWHR2"> χάνει την ιδιότητα του φορέα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και ο διάδοχός του αποκτά την ιδιότητα αυτή, έστω και προσωρινά. Για να υπάρχει μεταβίβαση επιχειρήσεως ή εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτών (άρθρο 2 π.δ.
  572/1988) πρέπει να μεταβιβάζονται τόσα επιμέρους στοιχεία της επιχειρήσεως και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα και υπό το νέο φορέα (εργοδότη) ικανά να πραγματοποιήσουν τον επιδιωκόμενο κερδοσκοπικό, οικονομικό ή τεχνικό σκοπό. Θα πρέπει δηλαδή, η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση ή εκμετάλλευση να διατηρεί την ταυτότητά της και υπό το νέο φορέα της. Η μεταβολή αφορά το πρόσωπο του φορέα της μονάδας και όχι την ίδια. Διατήρηση της ταυτότητάς της σημαίνει ότι διατηρούνται αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας και συνεπώς δικαιολογείται ο νέος φορέας της να αναλάβει τις εργασιακές σχέσεις που συνδέονται με αυτές. Η ταυτότητα της επιχειρήσεως δεν μεταβάλλεται από το γεγονός ότι ο διάδοχος προσέθεσε στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία και νέα (νέα μηχανήματα, εγκαταστάσεις, προσέλαβε και νέο προσωπικό, τροποποίησε μερικώς το σκοπό, π.χ. επέκταση εργασιών, παραγωγή και νέων προϊόντων κλπ). Η επί μακρόν διακοπή λειτουργίας της επιχειρήσεως είναι δυνατόν να μεταβάλει την ταυτότητα της επιχείρησης, διότι στην περίπτωση αυτή η οργάνωση, η πελατεία, η φήμη, εξαφανίζονται. Ωστόσο εκτός από τη διακοπή πρέπει να συνεκτιμώνται και άλλα στοιχεία προς διαπίστωση αν υπάρχει μεταβίβαση επιχειρήσεως. Προσωρινή διακοπή δεν μεταβάλλει κατά κανόνα την ταυτότητα της επιχειρήσεως. Η κρίση για τη διατήρηση ή μη της ταυτότητας της οικονομικής μονάδας και, επομένως, για το αν συντρέχει μεταβίβαση επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους, εξαρτάται από τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής εκτίμησης, κρίσιμα είναι τα εξής στοιχεία: 1) Η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα κλπ), 2) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών και η αξία τους, 3) η απασχόληση ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από το νέο επιχειρηματία, 4) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, 5) ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση και 6) η διάρκεια της ενδεχόμενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών. Περαιτέρω, από το άρθρο 3 §1 του ανωτέρω π.δ., το οποίο ορίζει ότι "τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας που υφίσταται κατά την ημερομηνία της για οποιοδήποτε λόγο μεταβίβασης, βαρύνουν εξαιτίας της μεταβίβασης αυτής το διάδοχο. Ο μεταβιβάζων, παράλληλα προς το διάδοχο παραμένει και μετά τη μεταβίβαση υπεύθυνος σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος" προκύπτει: 1) ότι αν μεταβιβάζεται τμήμα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, η μεταβίβαση αφορά μόνο τους εργαζομένους εκείνους που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο τμήμα και 2) ότι χρονικό σημείο μεταβίβασης της επιχείρησης είναι εκείνο στο οποίο ο νέος επιχειρηματίας υπεισέρχεται στη θέση του παλαιού εργοδότη και είναι σε θέση να ασκήσει τη διευθυντική του εξουσία στην επιχείρηση γενικά, και το διευθυντικό του δικαίωμα στους μισθωτούς, ειδικότερα.
  Πρόεδρος: Null Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαμήτσος Εισηγητές: Δ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ Μέλη: Null
 9. Upvote
  a12345 got a reaction from doctor in Σύλλογος Λογιστών Θήρας: Καταγγελία για μη απάντηση επιστολής και απάντηση στον Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. για το άρθρο 30 του ν. 3996/2011   
  http://www.opengov.gr/sec_cvs/html/xalaris.html
  τοιχεία Υποψηφίου: Όνομα: ΜΙΧΑΗΛ Επώνυμο: ΧΑΛΑΡΗΣ Όνομα Πατρός: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ημ/νια Γέννησης: 12/01/1970 ....................................................................................................................................
  Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2009: Γραμματεία της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του Δήμου Υμηττού για τις βουλευτικές εκλογές 2009 2008: Μέλος Ν.Ο.Ε.Σ. Β1 2007: Συνιδρυτής της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Του Δήμου Υμηττού Για Την Αναγέννηση Ενός Ριζοσπαστικού ΠΑΣΟΚ με σκοπό την υποστήριξη του Γ.Α. Παπανδρέου 2007: Γραμματεία της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του Δήμου Υμηττού για τις βουλευτικές εκλογές 2007 2005 - : Μέλος της επιτροπής Πολιτικής Καταναλωτή του Τομέα Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ 2003 – 2005: Εκλεγμένο Μέλος της Τ.Ε. Τεχνικών Επιστημόνων – Υπεύθυνος Συνδικαλιστικού 2001 – 2003: Εκλεγμένο Μέλος της Τ.Ε. Τεχνικών Επιστημόνων- Υπεύθυνος για θέματα παιδείας και αθλητισμού 1996 -1998: Μέλος του Γραφείου Νέων Επιστημόνων της Ν. ΠΑΣΟΚ 1995 -1998: Εκλεγμένο Μέλος του Γραφείου Πόλης Αθήνας (Νομαρχιακή Επιτροπή ΑΕΙ) της Ν. ΠΑΣΟΚ 1992 -1993: Γραμματέας της Σ.Ε. της Ο.Χ.Δ. Φυσικομαθηματικής Αθήνας 1991-1992: Εκλεγμένο Μέλος της Σ.Ε. της Ο.Χ.Δ. Φυσικομαθηματικής Αθήνας 1989 : Εγγράφεται μέλος του ΠΑΣΟΚ - Σπουδάζουσα ΑΕΙ Αθήνας.
  Έχει συμμετάσχει ως σύνεδρος στο 1ο & 2ο συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και στο 4ο, 5ο, 6ο, 8ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
  .................................................................................................................................................................................................... ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ << ΑΡΧΗΓΟΣ >> ΤΟΥ ΣΕΠΕ ........
 10. Upvote
  a12345 got a reaction from SOTHRIS in ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   
  Π................................. Ο . Ε . Κ............. αριθμός .................. Α...... ΤΑΧΥΚΩΔ : ................ Κ............. Α . Φ . Μ . : .... Δ.O.Y. ... ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ι . Κ . Α . : .............................. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι . Κ . Α . : ....... ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 ........................................................... ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ( ΜΕ ΠΡΟΜΥΝΗΣΗ ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ........... του .... και της ........ , ΚΑΤΟΙΚΟ ..... οδός .... αριθμός ...ΤΑΧΥΚΩΔ : ... , ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ Ι . Κ . Α . : ............... , ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : .......................... , Α . Φ . Μ . : ..... , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : .......................... , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : .......................................................................... ( 4... ) , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ : ............................. . Ο ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ....... του ..... , ΚΑΤΟΙΚΟΣ .... αριθμός ... ..... , ΤΑΧΥΚΩΔ : ..... ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ..................................... Ο . Ε . ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3863 / 2010 , ΤΗΝ ............... 20... , ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΥΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ . ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ..................... 2.... , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν . 2112 / 1920 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν . 3198 / 1955 , ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΥΣΗΣ , ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ , ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΥΣΗΣ , ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ............. οδός .............. αριθμός ............... , ΤΑΧΥΚΩΔ : .... , ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΓΝΩΣΗ .
  Α..... , ...................... 20.. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ................................. ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ - ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ( ΜΕ ΠΡΟΜΥΝΗΣΗ ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΥ Α... , .............. 20... Η ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΣΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ Κ.................. του ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΩΣΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ , ΣΤΗΝ ...... του ....., ΚΑΤΟΙΚΟ .......... οδός .... αριθμός ... , ΤΑΧΥΚΩΔ :.. ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ . Α... , .... 2.... ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ........... του ..............
×
×
 • Create New...