Jump to content

PAKI

simple Members
 • Posts

  24
 • Joined

 • Last visited

About PAKI

 • Birthday 07/12/1959

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Recent Profile Visitors

1,910 profile views

PAKI's Achievements

 1. ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΥΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΠΑΝΩ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΌΣΗΜΟ.. ΠΑΤΑ ΕΚΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ facilities
 2. Ένα QUIZ!!! Αγρότισσα με κλικαρισμένο τον κωδ 037 και εισοδήματα: Σύνταξη ΟΓΑ…=5.126,88 Αγροτικό………=1.384,16 Ενοίκια αγρων=2.380,08 Σύνολο……….…=8.891,12…………..(αναλογία=αγροτικου/συνολικου=15%) Δίνει εκκαθάριση για πληρωμή: α) 357,02+85,68χαρτ=442,70 ή β) 609,90+304,52προκ+85,68χαρτ=1.010,10 Δικαιούται δηλαδή αφορολόγητο ή όχι για το αγροτικό εισόδημα, με δεδομένο ότι από 1/1/2017 η σύνταξη του ΟΓΑ και τα ενοίκια δεν προσμετρούνται!! . Ποια εκκαθάριση είναι σωστή;;;
 3. ΚΤΕΛ και μετοχοι -μεριοδιούχοι. 5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν.2963/2001 που διέπουν τις ΚΤΕΛ ΑΕ, ως ειδικότερες, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής του ν.4172/2013, προκύπτει ότι με την καταβολή του φόρου εισοδήματος από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους - μεριδιούχους τους, δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα εισοδήματα αυτά, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται στο όνομα του δικαιούχου με τις γενικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, οι μέτοχοι στην ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1) πρέπει να δηλώσουν στον Πίνακα Δ1 και ειδικότερα στους κωδικούς 291 - 292, το ποσό των μερισμάτων που εισέπραξαν μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη τόσο του παρακρατηθέντος φόρου επί των μερισμάτων αυτών, όσο και του αναλογούντος φόρου του νομικού προσώπου (ΚΤΕΛ ΑΕ) και στους κωδικούς 293 - 294, το συνολικό ποσό των φόρων που αναλογεί στο πιο πάνω μερίσματα, ήτοι το φόρο εισοδήματος που κατέβαλε η ανώνυμη εταιρεία και ο οποίος αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα, καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες για τη φορολογία των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ φορολογικές αρχές μετά την ηλεκτρονική υποβολή των μετόχων - μεριδιούχων θα προβούν σε χειρόγραφη εκκαθάριση αυτής. στην παραπάνω ΠΟΛ περιγραφεται ο τρόπος δήλωσης για μετόχους σε ΚΤΕΛ που εχουν ενταγμενα λεοφορεϊα. αν το λεωφορεϊο που ειναι ενταγμενο σε κτελ ειναι ΝΠ ΟΕ κλπ, πως θα δηλώνονται τα μερίσματα από τα φπ που ειναι μέλη στην ΟΕ που τηρεί απλογαφικά βιλία, στον κωδ. 431/431 ή στον κωδικό 291/292; πως γινεται εφαρμογή της παραπανω εγκυκλίου;; ΔΕΑΦΒ 1166032 ΕΞ 2015/21.12.2015 Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ (Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ)https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22540/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%CE%92%201166032/21.12.2015
 4. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΕΛΙΔΑ 4659 Ποσά ειδικής εισφοράς κάτω των 50 Ευρώ το πρώτο τρί− μηνο εφαρμογής και εν συνεχεία το ημερολογιακό εξάμηνο δεν καταβάλλονται.
 5. Η ΔΗΛΩΣΗ Δ ΤΡΙΜ/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ , ΤΟ ΤΑΧΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟ 1/1/2016-1/1/2016 ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 ΕΥΡΩ.
 6. ΔΙΟΡΘΩΣΗ 4.2. Η συμπλήρωση του Ε3 Η συμπλήρωση του Ε3 όπως και για τον υπόλοιπο κόσμο αλλά με τις παρακάτω ιδιομορφίες: Στον κωδικό 908 όλες οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που εισπράχθηκαν με έτος 2014 και αφορούν το 2014. Προσοχή επειδή όμως παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποσά που φορούν το 2014 εισπράττονται μέσα στο 2015. Στη περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση να προστεθούν και τα δυο ποσά. Ακόμη περισσότερο αν εισπραχθούν ποσά που αφορούν το 2014 μετά τις 4/9/2014 ..... 04/09/2015 που υποβλήθηκαν οι δηλώσεις, συντρέχει υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. (αυτοτέλεια χρήσεων). Βλ. http://www.taxheaven...s/view/id/24417 Από την ειδησεογραφία προκύπτει ότι θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις. Επίσης αν το ποσό της επιδότησης ήταν μεγαλύτερο των 12.000,00, το υπερβάλλον ποσό αναγράφονταν και στο κωδικό 644 για να φορολογηθεί με τα έσοδα από πωλήσεις των προϊόντων του αγρότη. (πχ για επιδότηση πχ 15.000,000 στον 908=12.000,00 και 644=3.000,00
 7. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/20617 Διευκρινίσεις για τις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ που πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικά μέσα πληρωμής [02.10.2014] Η Γ.Γ.Δ.Ε. εξέδωσε την ερμηνευτική της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του νέου ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση ή μη των δαπανών, αγορών, υπηρεσιών κλπ, αξίας άνω των 500 ευρώ. Αναλυτικά η ερμηνευτική αναφέρει τα εξής: Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄), σχετικά με την έκπτωση ή μη κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 2. Ειδικότερα, με την περίπτωση β΄ του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. Η μη εξόφληση των ως άνω δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου νόμου, εφόσον δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι. 3. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της περίπτωσης αυτής (εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής) δεν απαιτείται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών : α. Mισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές διευθυντών ή μελών του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, έκτακτες αμοιβές προσωπικού, αμοιβές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους πέραν των συμβατικών ή νομίμων, πάγια μηνιαία αποζημίωση η οποία συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού, που χορηγούνται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, καθόσον οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν στη λήψη υπηρεσιών αλλά στην παροχή μισθωτής εργασίας. β. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 ν.4172/2013). γ. Τόκους και συναφή έξοδα, καθόσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας. Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ. 4. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται: - Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), - Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή, - Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων, - Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης, - Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων. 5. Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. 6. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με «ανταλλαγή». 7. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με τραπεζικό μέσο πληρωμής αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται, μερικά ή ολικά και οι συναλλαγές αξίας άνω των €500, στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. Δηλαδή, ο αντιπρόσωπος – εντολοδόχος πρέπει να πληρωθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής και να αποδώσει το προϊόν της πώλησης (ποσό) στον εντολέα του, εφόσον προκύπτει αξία άνω των €500 ανά εκκαθάριση μετά την αφαίρεση από αυτόν της προμήθειας που δικαιούται, με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 8. Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του ΚΦΑΣ και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 9. Σε περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων με τη μέθοδο της αντικαταβολής-υπηρεσίες courier, όπου η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (μεταφορέας - «εισπράκτορας για λογαριασμό τρίτων») αναλαμβάνει τη μεταφορά αντικειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων, κ.λπ. με ταυτόχρονη εξόφληση, κατά την παράδοσή τους, της αξίας της αγοράς αυτών από τους λήπτες των αγαθών χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και στη συνέχεια καταθέτει στον εντολέα του τα εισπραττόμενα ποσά όχι κατά όνομα πελάτη, πράγμα πρακτικά αδύνατο λόγω του αριθμού των εξυπηρετούμενων πελατών, αλλά στο σύνολό τους, προκειμένου οι συναλλασσόμενοι πελάτες κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης να εκπέσουν τα ποσά των δαπανών αυτών και δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται ονομαστικά κατά δαπανηθέν ποσό, η εταιρεία ταχυμεταφορών εκδίδει, κατά το χρόνο είσπραξης των μετρητών ή παραλαβής των αξιόγραφων, το προβλεπόμενο από τον ΚΦΑΣ στοιχείο είσπραξης, στο σώμα του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του πελάτη (ΑΦΜ, επωνυμία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με την υποχρέωση να καταθέσει συνολικά τα ποσά εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του παραστατικού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Στο τέλος του έτους η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει εκκαθάριση με τα δαπανηθέντα ποσά ανά πελάτη, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, αναγράφοντας και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που έγινε η κατάθεση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εμπορικών αντιπροσώπων ή εισπρακτόρων, κ.λπ. 10. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά. 11. Στις υπόψη διατάξεις εμπίπτουν και οι περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών που αφορούν στην αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 5 άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 12. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά.
 8. ΚΑΤΑΘΕΤΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΓ/2014 . 1) ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΙΡΙΟΥ ?????? 2) ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 20.000 ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 30.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ , ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΕΙ. ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ 2 ΕΤΩΝ 'Η ΕΤΗΣΙΩΣ??
 9. ΠΑΡΕΛΑΒΑ ΣΗΜΕΡΑ ( 13/2/2012 ΣΗΜΑΔΙΑΚΗ ΜΕΡΑ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 ) , ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ DATA ΓΙΑ ΤΟ MERIDIAN ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ) ΚΑΤΑ 10,5 % . ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΘΕΡΜΑ ΕΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ DATA ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ , ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΕΙ EMAIL ΣΤΟ [email protected] ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΚ' ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
 10. Απαλλάσσεται από τη σύνταξη απογραφής ο κατά κύριο επάγγελμα εκμεταλλευτής περιπτέρου ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ , ή ΠΟΣΟ ΤΖΙΡΟ ΕΧΕΙ ????
 11. 8 Φεβρουαρίου 2011 Απαλλάσσεται από τη σύνταξη απογραφής ο κατά κύριο επάγγελμα εκμεταλλευτής περιπτέρου Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1198/27-12-2010 που πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα ακόλουθα: - Απαλλάσσεται από τη σύνταξη απογραφής κατά την 31/12/2010 και εφεξής ο κατά κύριο επάγγελμα (ακαθάριστα έσοδα άνω του 50%): α) εκμεταλλευτής περιπτέρου, β) πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές. - Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο επιτηδευματίας του Μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) - πωλητής πετρελαίου θέρμανσης κατά την 31/12/2010 και εφεξής συντάσσει απογραφή για τη βενζίνη, πετρέλαιο, λιπαντικά και τσιγάρα εφόσον τα συνολικά έσοδα από την πώληση όλων των ειδών που εμπορεύεται υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000). Για τα λοιπά εμπορευόμενα είδη (πλην βενζίνης, πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων) η υποχρέωση σύνταξης απογραφής κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα.
 12. ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 6,67% ΚΩΔ 43 Α.Π.Δ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
 13. Π.Ε.Α.Π. 787/2007 ΙΚΑ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 30/3/2007 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 26/9/2005 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ 30.00 ΕΥΡΩ. ΠΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΟΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΝ ΒΕΒΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ. ( ΕΩΣ 11/2006 ) ΠΙΑΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ.
×
×
 • Create New...