Jump to content

stelios13

simple Members
 • Content Count

  146
 • Joined

 • Last visited

About stelios13

 • Rank
  *

Recent Profile Visitors

2,056 profile views
 1. Καλησπέρα. Επειδή μπερδέυτηκα λίγο...... Επιχείρηση πλητόμμενη είτε εξαρχής είτε λόγω διακοπής αναστολής της λειτουργίας απο δημόσια αρχή εντός του Μαϊου : θα πρέπει από 01/06 έως 07/06 να υποβάλλει στο εργανης δήλωση αναστολής σύμβασης εργασίας για παράταση ή οριστική διακοπή. Σωστα?
 2. business support aade.... στην αίτηση που έχουμε ήδη υποβάλλει .... στο πεδίο Απριλίου....
 3. Καλημέρα. ΦΕΚ : 1135/Β/2.4.2020 Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα. Επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία με το taxisnet μας επιβεβαίωσαν οτι η προθεσμία ήταν μέχρι τις 10/05....
 4. Συνάδελφοι καλημέρα. Επειδή είχα καταλάβει οτι η δήλωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ είναι μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα, και στις αιτήσεις για τον Απρίλιο δεν έχει συμπληρωθεί για κάνεναν πελάτη το σχετικό ποσό, επείδή η ημερομηνία έχει παρέλθει γνωρίζει κάποιος τι ενέργεις μπορούν να γίνουν για συμπληρωθούν έστω κι εκπρόθεσμα?
 5. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Γνωρίζει κάποιος για την παραπάνω περίπτωση πως δηλώνεται η χρηματοδοτική μίσθωση για επαγγελματικά Leasing κινητών και ακινήτων,πιο συγκεκριμένα οχημάτων στην υπεύθυνη δήλωση εργοδότη? Στην διεύθυνση τι βάζουμε? Ευχαριστώ εκ των προτέρων και Καλή Ανάσταση σε όλους.
 6. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16982 ΠΟΛ.1193/5.8.2013 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους (Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1193/2013 ΘΕΜΑ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους. Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με την Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιο μας, με την οποία έχει γίνει αποδεκτή η αριθ. ΝΣΚ 950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., διευκρινίσθηκε ότι με βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 η έγκριση του ισολογισμού γίνεται μία φορά κατ' έτος από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και η οποία αποφασίζει την διανομή από τα καθαρά κέρδη μερίσματος ή το σχηματισμό αποθεματικών (τακτικών, εκτάκτων, κλπ.). Μετά την έγκριση του ισολογισμού, στοιχείο του οποίου αποτελεί και ο πίνακας διάθεσης κερδών και ο τρόπος διάθεσης αυτών, από την τακτική γενική συνέλευση, ο ισολογισμός αυτός καθίσταται οριστικός, αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο από έκτακτη γενική συνέλευση.Συνεπώς, μόνο η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση του ισολογισμού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για τη διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.2. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει για διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Αντίθετα, η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για τροποποίηση απόφασης τακτικής γενικής συνελεύσεως, η οποία αποφάσισε τη διανομή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω διαθέσεως ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων (αριθ. 356/1976 (ΝΣΚ 356/1976) γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ., αριθ. 7/1993 ατομική γνωμοδότηση του γραφείου νομικού συμβούλου του Υπουργείου Εμπορίου).
 7. ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Αλλα δε νομίζω οτι έχει σημασία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΚΑ.pdf
 8. Και για κλείσει οριστικά το θέμα σχετικά με την πρόωρη εξόφληση του ΙΚΑ του Δώρου Πάσχα ή των Χριστουγέννων απλά αναφέρω οτι εκδόθηκε κανονικά Ασφαλιστική χωρίς καμία ενέργεια προς το ΙΚΑ.
 9. Βάσει της παραπάνω ΠΟΛ πιστεύω κι εγώ οτι η ζημιά μεταφέρεται για να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 10. Καλησπέρα. Θα πρέπει στις νέες συμβάσεις στις παρατηρήσεις να αναγράφεις οτι οι παρούσες αποτελούν συνέχεια των αρχικών συμβάσεων που υπογράφηκαν με την ΟΕ και πως υπάρχει διάδοχη κατάσταση λόγω λύσης της ΟΕ με ταυτόχρονη έναρξη της ατομικής. Επειδή μπορεί οι συμβάσεις να είναι πλήρους απασχόλησης κι επομένως δεν στέλνεται έντυπο Ε9 ώστε να τις επισυνάψεις, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει το παραπάνω να αναγράφεται και στις παρατηρήσεις του Ε3 κι επομένως στις παρατηρήσεις του συμπληρωματικού πίνακα πρόσληψης Ε3.Ε4 αναφέροντας και τις ημερομηνίες πρόσληψης στην ΟΕ. Τέλος θα πρέπει να αναφέρεται και στις παρατηρήσεις των εντύπων Ε6 της ΟΕ ώστε να είναι ξεκάθαρος ο λόγος μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης. Η προϋπηρεσία αφορά τις άδειες και την απόζημίωση απόλυσης κι όχι τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων.
 11. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24009 ΠΟΛ 1088/2016 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4172/2013: 1. Μεταφορά ζημιών στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας του μεταγενέστερου έτους. Ειδικότερα: Πεδίο εφαρμογής - Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του άρθρου αυτού περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. Ειδικά για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση και αποκτούν εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, των οποίων τα κέρδη θεωρούνται προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4172/2013, καθόσον αν και τα έσοδά τους αυτά χαρακτηρίζονται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επί των εισοδημάτων αυτών διενεργείται παρακράτηση με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης. Περαιτέρω και δεδομένου ότι από τον νόμο δεν τίθεται κανένας περιορισμός σχετικά με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, συνάγεται ότι δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας στην επόμενη πενταετία έχουν τα αναφερόμενα πιο πάνω πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ο συμψηφισμός των ζημιών γίνεται μόνο με μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με άλλα εισοδήματα του φυσικού προσώπου, όπως μισθούς και συντάξεις, ενοίκια ακινήτων, κ.λπ. του ίδιου φορολογικού έτους. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται για φορολογικές ζημίες που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά.
 12. Καλησπέρα. Έχω την εντύπωση οτι η ζημιά δεν μεταφέρεται τις επόμενες χρονιές όταν για την χρήση που προέκυψε υπάρχει φόρος από τεκμήρια διαβίωσης ανεξάρτητα από τα της συζύγου.
 13. Προσοχή λοιπόν στο παραπάνω. Δες τι έχεις δηλώσει προηγούμενα βάσει πίνακα πρόσληψης και σύμβασης σχετικά με τις μηνιαίες αποδοχές.
 14. σωστό το παραπάνω για την σύμβαση. Εάν όμως είναι μισθωτός κι οι μηνιαίες αποδοχές αλλάζουν θα πρέπει στον συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου να αναφέρεις τις νέες αποδοχές κι από πότε ισχύει η τροποποίηση των αποδοχών.
×
×
 • Create New...