Jump to content

ΤΑΣΟΣ

simple Members
 • Posts

  226
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ΤΑΣΟΣ

 1. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13871 Στέλνουν διάφορα σάιτ για δημιουργία και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων από 50-100 ευρώ(υπάρχει και ένα στην αρχική σελίδα του Taxheaven) . έχει δοκιμάσει κανένας τέτοιο σάιτ. Μην εκτεθούμε. Γνωστή εφημερίδα μου ζήτησε 660€.
 2. Εμένα γιατί δεν με βγάζει στην πρώτη αδιάβαστη δημοσίευση? Ευχαριστώ
 3. Άσε που όταν καταχωρούσα στο λογιστικό πρόγραμμα έβαζα το ΑΦΜ και περνούσε τα στοιχεία αυτόματα.
 4. Από την στιγμή που με το νόμο 3427/2005 παύουν να έχουν τις απαλλαγές των φόρων του Ν 29/1975 άρθρο 25 παράγραφος 3, για μένα δεν έχουν υποχρέωση. Άμα έχεις κάποιο νέο για τις πρώην εμποροβιομηχανικές?
 5. Ζητάω συγνώμη δικό μου το λάθος, λόγο κεκτημένης ταχύτητας πόσταρα σε λάθος θέμα. Αφορά την δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΕΦΟΡΙΑ). Μου έφερε αυτά τα έντυπα που λαμβάναμε ταχυδρομικά και πέρσι και μετά απλώς ενεργοποιούσαμε τον λογαριασμό.
 6. Εμένα πάντως σήμερα μου ήρθε συνταξιούχος του ΙΚΑ ο οποίος παρέλαβε κωδικούς και του έκανα πιστοποίηση για την εφορία.
 7. Συμπληρώνεις το έντυπο Φ-01.19 και το υποβάλλεις χειρόγραφα μέχρι 15 ή 20 του επόμενου μήνα. Προχτές το έκανα στη Φαε Πειραιά και όλα οκ.
 8. Σχετικά με την υποβολή του Ε3 εκεί που λέει ΑΦΜ εκπροσώπου πατάμε έλεγχος και κανονικά πρέπει να βγάζει τα στοιχεία του. Σε περίπτωση που δεν τα βγάζει μάλλον δεν είναι απογεγραμμένος στο μητρώο του ΙΚΑ!!!!!!!!!!! Εάν έχει τύχει σε κάποιον, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ευχαριστώ
 9. Είχα μιλήσει με τις εκδόσεις Σάκκουλα και μου είχανε πει μέσα στον Απρίλιο ότι μάλλον θα κυκλοφορήσει!
 10. Προχτές κατέθεσα στη φαε Πειραιά τρίμηνο κανονικά. Μόνο αντίγραφο του εντύπου κρατήσανε!
 11. Εγώ που μίλησα με το τμήμα των συνδρομών μου είπανε ότι τα 29,5€ αφορούν το 2012 και τα 15 € που θα σταλούν μαζί με την ΥΔ θα είναι το ποσό που θα πληρώνουμε από δω και πέρα
 12. λογικά η εγκύκλιος χρειάζεται από τις εταιρείες για την αποστολή του Ε7. για τις βεβαιώσεις αμα έχουνε βάλει την στήλη με την εισφορά πιστεύω ότι μπορούμε να τις μοιράσουμε. πάω να κάνω update!
 13. Άρθρο 2 Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης, β) Ε4. Πίνακας προσωπικού, γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ε) Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας η) Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Άρθρο 4 Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής α) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 της παρούσας, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες, με εξαίρεση το υποστοιχείο α΄ του άρθ. 2 για τις περιπτώσεις της παραγράφου α) του άρθρου 8 του παρόντος. β) Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και το Ε4 (πίνακας προσωπικού) που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Άρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις α) Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, πλην των εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ - ΕΤΑΜ λόγω μη απόδοσης σε αυτούς ΑΦΜ. Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων του άρθρου 2 του παρόντος, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν την χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΙΚΑ -ΕΤΑΜ που απαιτείται και ο οποίος δεν μπορεί να είναι αργότερα από την 31/8/2013.
 14. Άρθρο 43 Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) 1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχει­ρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλι­ση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:, Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισα­γόμενου συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015. Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολλαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολλάρια Η.Π.Α.. Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυ­νάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.
 15. το έχω καταλάβει! Πάντως τώρα κάνω αναβάθμιση και επανέρχομαι!
 16. Έχει προσπαθήσει να στείλει κανείς ΑΠΔ με το πρόγραμμα μισθοδοσίας της Epsilon? Εμένα πάντως δεν φεύγει!
 17. Άμεσα συνάγεται ότι την επιπλέον αποζημίωση της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του νόμου του Ν.4093/2012, την δικαιούνται μόνο εργαζόμενοι οι οποίοι στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, συμπλήρωσαν στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και άνω και ότι η υπηρεσία που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη μετά την 12-11-2012 δε θα συνεχίσει να προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσής τους. Δηλαδή η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα παγιωθεί στον αριθμό των μισθών στον οποίο έχει ανέλθει την 12-11-2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 17 ετών, μετά από αυτή την ημερομηνία, καθώς ο μεταγενέστερος χρόνος υπηρεσίας τους δε θα λαμβάνεται πλέον υπόψη. Οπότε ότι υπηρεσία έχει κατοχυρώσει ο εργαζόμενος (στον ίδιο εργοδότη) μέχρι 12/11/2012.... μετά χάνεται!!!!!!! Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε!!!!!
 18. Μετά από συνομιλία που είχα με το υπουργείο μου είπαν ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ισχύει το παλιό καθεστώς. Επίσης η εγκύκλιος 25542/ 811/ 21.11.2012 είναι λάθος και σε ισχύ είναι η 26352/839/28.11.2012.
 19. Έκανα αναβάθμιση στο πρόγραμμα μισθοδοσίας και συνεχίζει να υπολογίζει την αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης με το παλιό σύστημα, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το πλαφόν των 2.000 € για μετά το 16ο έτος. Γνωρίζει κανείς κάτι, γιατί βάση της εγκυκλίου 25542/ 811/ 21.11.2012 ............ ΙΙ. Υπολογισμός της επιπλέον αποζημίωσης ιδιωτικών υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος. Ο νομοθέτης διατυπώνει ρητή εξαίρεση από το σύστημα υπολογισμού της ανωτέρω αποζημίωσης ως προς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, κατά τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως ισχύει, Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό αυτής της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Επειδή οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3 στα σημεία i) και ii) της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, λειτουργούν σωρευτικά, συνάγεται ότι η εξαίρεση του υπολογισμού αποζημίωσης ιδιωτικών υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος αναφέρεται τόσο και στο ποσό των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη, όσο στο διανυθέντα χρόνο. Συνεχίζει να ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (98 Α΄) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συγκεντρωτικός πίνακας αποζημίωσης απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων διαμορφώνεται ως εξής: Ευχαριστώ
×
×
 • Create New...