Jump to content

DIMITRIOS_FIN

simple Members
 • Content Count

  88
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

DIMITRIOS_FIN last won the day on November 9 2018

DIMITRIOS_FIN had the most liked content!

About DIMITRIOS_FIN

 • Rank
  *

Recent Profile Visitors

1,821 profile views
 1. Καλημέρα, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου. Συνεχίζουμε όπως ξέραμε.
 2. Στον δικό τους φορέα που είναι ο ΕΔΟΕΑΠ θα μπορούν να ασφαλίζονται δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι στον Τύπο και τα ΜΜΕ για υγειονομική περίθαλψη χωρίς να είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση διπλής ασφάλισης να καταβάλλουν εισφορές και στον ΕΟΠΠΥ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ, σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει». Κατά συνέπεια, ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι πλέον υπάγονται για τους κλάδους ασθενείας στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και παράλληλα έχουν υποχρέωση υπαγωγής σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ασθένειας δύνανται να επιλέξουν φορέα ασφάλισης ασθενείας (σε είδος και χρήμα) μετά από αίτησή τους, ώστε, να λάβουν την σχετική εξαίρεση ασφάλισης από τον μη επιλεγόμενο φορέα, προσκομίζοντας βεβαίωση περί ασφαλιστικής κάλυψης του άλλου φορέα, κατά τα γνωστά. Ακόμη ,η εγκύκλιος προβλέπει πως θα καταχωρούνται μέσω ΑΠΔ οι εργαζόμενοι –μισθωτοί στον Τύπο και τα ΜΜΕ ( πχ τεχνικοί) που υπάγονται, από 1/12/2017, στους κλάδους ασφάλισης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με τις διατάξεις του άρθρου 20, του ν.4498/2017. Για παράδειγμα μισθωτός, απασχολούμενος σε τηλεοπτικό σταθμό, ως συντάκτης, μη μέλος της αντίστοιχης ένωσης συντακτών, υπαγόμενος στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (Α' Διεύθυνση Τομέας τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) που από 1/1/2017 ασφαλίζεται μέσω Α.Π.Δ. στον Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκ.19/2017) ως εξής: Κ.Α.Δ.: 0750 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 000500 Κ.Π.Κ.: 090 Μετά την 1/12/2017 και την υπαγωγή στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πρέπει να χρησιμοποιείται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : 54, οπότε, ο Κ.Π.Κ.: 090 μετατρέπεται σε Κ.Π.Κ.: 5009 (εξαιρούμενων των κλάδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). Επιπλέον https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25891 Αυτά........ (ελπίζω κάποιος από το χώρο μας βοηθήσει παραπάνω)
 3. με ΚΑΔ 5530 275050 Μουσικοί πνευστών οργάνων (παλαιοί) με ΚΠΚ 446 275040 Μουσικοί πνευστών οργάνων (νέοι) με ΚΠΚ 480 348220 Μουσικοί Τραγουδιστές Νύκτας με ΚΠΚ 105 348230 Μουσικοί Τραγουδιστές Μέρας με ΚΠΚ 101 Αυτά μπόρεσα να σας βρώ αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος συνάδελφος στο χώρο.. Καλό σας βράδυ
 4. Συμφωνώ με τον salonikios55. Κι εγώ έχω της Union με άψογη καθημερινή εξυπηρέτηση μέχρι 9μμ και Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Θεωρώ επειδή προέρχονται από το χώρο μας ότι μας καταλαβαίνουν καλύτερα. Καλές γιορτές....
 5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στην περίπτωση που εργαζόμενος έχει προσληφθεί στην έδρα της επιχείρησης και μετακινείται προσωρινά για παροχή εργασίας σε διαφορετικό τόπο, η συμπληρωματική ή τροποποιητική κατάσταση ωραρίου θα υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση δηλαδή στο πεδίο Υπηρεσία ΣΕΠΕ θα επιλέγεται η αντίστοιχη κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία. Τονίζεται ότι νέα κατάσταση θα υποβληθεί μόνο σε περίπτωση που υπάρξει τροποποίηση ωραρίου ή εφόσον ο εργαζόμενος συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα βαρδιών, καθώς στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εξακολουθήσει να απασχολείται με το ήδη δηλωθέν ωράριο, η επιχείρηση απλά θα πρέπει να αποστείλει στον νέο τόπο εργασίας φωτοαντίγραφο του ήδη υποβληθέντος πίνακα προσωπικού που αφορά στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. πηγή https://ergatika.gr/2013/06/pinakas_prosvpikoy_syxnes_ervthseis_hlektronikh_ypovolh/
 6. Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας καθώς και στην πρακτική άσκηση κύριος σκοπός των συμβαλλόμενων είναι η εκπαίδευση, η εκμάθηση ορισμένης επαγγελματικής ειδικότητας, η απόκτηση των κατάλληλων εμπειρικών γνώσεων, η τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση του εκπαιδευόμενου σε πρακτικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών του, που συνήθως αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του μαθητή – σπουδαστή – φοιτητή, και όχι η παροχή εργασίας έναντι αμοιβής. Οι παραπάνω περιπτώσεις δεν αποτελούν εξαρτημένη εργασία και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση για υποβολή πίνακα προσωπικού. Ο μαθητευόμενος ή ο πρακτικά ασκούμενος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απασχολείται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης, αλλά μόνο για την δική του τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση. Εξαίρεση σχετικά με την υποβολή πίνακα προσωπικού, αποτελεί η πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών των σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς, βάσει της αριθ. 16802/667/2010 Κ.Υ.Α καθορίζεται ρητά η υποχρέωση των εργοδοτών να εγγράφουν τους ασκούμενους μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές στον πίνακα προσωπικού τους. Η Υπουργ. Απόφαση 29502/85/8-9-14 προβλέπει την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 που αφορούν την αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση, πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση, και σύμβασης μαθητείας αντίστοιχα. Τα ανωτέρω έντυπα δεν ταυτίζονται με τον πίνακα προσωπικού ενώ δεν προβλέπονται κυρώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αυτών, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης.
 7. ΠΟΛ.1247/4.12.1990 Έκδοση τιμολογίου για χρέωση ΦΠΑ ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος για πίστωση ΦΠΑ (Έκδοση τιμολογίου για χρέωση ΦΠΑ ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος για πίστωση ΦΠΑ) Κατηγορία: Φ.Π.Α. ΕΔΥΟ : 1088671/5615/0014/ΠΟΛ.1247/4.12.1990 Θέμα : Έκδοση τιμολογίου για χρέωση ΦΠΑ ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος για πίστωση ΦΠΑ. Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του ΚΦΣ δεν απαγορεύεται να εκδοθεί συμπληρωματικό τιμολόγιο για τη χρέωση του φόρου προστιθέμενης αξίας ή πιστωτικό σημείωμα για πίστωση του ίδιου φόρου, όταν για οποιοδήποτε λόγο υπολογίστηκε λανθασμένα το ποσό του φόρου που αναλογούσε στα πωληθέντα αγαθά, εφόσον αυτό εκδοθεί εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, στην οποία το αρχικό τιμολόγιο πώλησης των αγαθών. Ειδικά όμως για το ΦΠΑ : α) συμπληρωματικό τιμολόγιο που εκδίδεται για χρέωση ΦΠΑ εκτός της διαχειριστικής περιόδου, στην οποία εκδόθηκε το αρχικό τιμολόγιο πώλησης των αγαθών, δεν έχει θέση τιμολογίου αλλά χρεωστικού σημειώματος. β) πιστωτικό σημείωμα στο οποίο αναφέρεται μόνο ποσό ΦΠΑ εκδίδεται όπου αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του ΦΠΑ, όπως στις Υπουργικές Αποφάσεις Π.1591/1546/4.3.1987, Π.1701/1600/10.3.1987, Π.2490/2156/10.4.1987, Π.2190/894/22.3.1988 και μόνο εντός των οριζομένων προθεσμιών. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η έκδοση τέτοιου πιστωτικού σημειώματος σε καμία άλλη περίπτωση. Άλλωστε, σε αντίθετη περίπτωση, θα παρείχετο ευχέρεια για ευρεία καταστρατήγηση των διατάξεων του ΦΠΑ, λόγω αδυναμίας ελέγχου και διασταύρωσης του ΦΠΑ, που υποχρεούται να αποδώσει στο δημόσιο ο υποκείμενος στο φόρο για το οποίο εκδίδεται το πιστωτικό σημείωμα.
 8. καλή εβδομάδα, πριν από λίγο μου ανέφεραν ότι θα βγει δελτίο τύπου για το τι μέλει γενέσθαι. Σήμερα λογικά δε θα φτιαχτεί το σύστημα. Ίδωμεν.
 9. Δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει τι με συμφέρει.....(το λέω όσο ποιο ευγενικά μπορώ). Καλή συνέχεια.
 10. Διάρκεια διδακτικής ώρας Η διάρκεια της διδακτικής ώρας στα ΦΜΕ είναι 45 λεπτά, σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αριθμό πρωτοκόλλου 41919/909/ 4/11/ 2016. Υπολογισμός ενσήμων αν οι καθηγητές εργάζονται με πλήρες ωράριο Το άρθρο 2 του ίδιου νόμου (4415/2016) καθορίζει το εβδομαδιαίο πλήρες ωράριο των καθηγητών στα ΦΜΕ στις 21 ώρες. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου αριθμού ωρών σε έναν εργοδότη οι καθηγητές λαμβάνουν 25 ένσημα το μήνα, ανεξαρτήτως του πώς είναι κατανεμημένες οι ώρες μέσα στην εβδομάδα. Υπολογισμός ενσήμων αν οι καθηγητές δεν εργάζονται με πλήρες ωράριο Αν οι εκπαιδευτικοί στα ΦΜΕ εργάζονται για λιγότερες από 21 ώρες εβδομαδιαίως, τότε σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951 (άρθρο 25, παρ. 5-9, σελ. 27-28) και τον κανονισμό ασφάλισης του ΙΚΑ α) τους αναγνωρίζονται τόσα ένσημα όσες πραγματικά εργάζεται, αν αμείβονται με τεκμαρτό ημερομίσθιο ίσο ή μεγαλύτερο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (11,06 ευρώ) β) τους αναγνωρίζονται τόσα ένσημα όσα προκύπτουν από τη διαίρεση του μηνιαίου μισθού δια το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης. Υπερωριακή εργασία Σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αριθμό πρωτοκόλλου 41919/909/ 4/11/ 2016, αν οι εκπαιδευτικοί εργάζονται για περισσότερες από 21 ώρες σε έναν εργοδότη, τότε αυτή η εργασία θεωρείται υπερωριακή. Η καταχώρηση της υπερωρίας καταγράφεται πριν την πραγματοποίηση της από την εργοδοσία σε ειδικό βιβλίο υπερωριών και οι εργαζόμενοι δικαιούνται για κάθε ώρα υπερωρίας προσαύξηση 40% επί του ωρομισθίου τους.
 11. Ποια είναι τα είδη αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα; ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κωδικός Συντ/τής παρ/σης φόρου (%) Είδος Εισοδημάτων 1. 15 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία(εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ) 2. 0 Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία(Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα) 3. 15 Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις (πχ. τόκοι δανεισμού, τόκοι από δικαστικές αποφάσεις, τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το λογαριασμό νεότητας του ΟΤΕ Α.Ε.) 4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα 5. 0 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου(Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα) (πχ. ναυτιλιακά μερίσματα) 6. 0 Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου(πχ. τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου) 7. Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια 8. 15 Μερίσματα (προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής λόγω συμμετοχής στο Δ.Σ.
 12. Συμφωνώ με την anapantexh . Αν έχεις παρακράτηση (άσχετα αν είναι κάτω από 300 ευρώ) κωδικός 1, αλλιώς κωδικός 10.
 13. Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις και το χρόνο που διαθέσατε.
×