Jump to content

COSTAS

Silver members
 • Content Count

  727
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  35

Reputation Activity

 1. Upvote
 2. Upvote
  COSTAS reacted to ethos in ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016   
  εφαγα 15 λεπτα σκεπτομενος τι θα μπορουσε κανεις να απαντησει σε αυτη την ερωτηση
  κατεληξα οτι το μονο που μπορω να απαντησω εγω ειναι το εξης
  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34790
  σελιδα 153
 3. Upvote
  COSTAS got a reaction from doctor in ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ το ανάγνωσμα...   
  Θα πάρει ως δώρο εορτών Πάσχα τα 16/40 του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση.
 4. Upvote
  COSTAS got a reaction from MOURINHO in ΕΦΚΑ 50 αποχρώσεις   
  «Το φως νικάει πάντα το σκοτάδι»
  Νόμιζα ότι το λογοπαίγνιό σου είχε βαθύτερο νόημα. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν τυχαίο.
  Συνεπώς, στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος είναι μέτοχος κατά ποσοστό άνω του 3% σε Α.Ε. με επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, και μετέχει στην ανωτέρω ή σε άλλη Α.Ε, ως μέλος του Δ.Σ. και λαμβάνει και αμοιβή, καταβάλλει εισφορά επί της αμοιβής που λαμβάνει βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, ενώ καταβάλλει εισφορά επί των μερισμάτων που εισπράττει ως εταίρος βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016.
  Συνεπώς 38, μετά 39 και στο τέλος 36.
 5. Upvote
  COSTAS got a reaction from MOURINHO in ΕΦΚΑ 50 αποχρώσεις   
  1) Μέχρι 2 πελάτες και εφόσον υπάρχει σύμβαση πάει ΑΠΔ.
  2) Ακριβώς όπως το γράφεις. Πρώτα 38, μετά 39 και στο τέλος 36.
   
 6. Upvote
  COSTAS reacted to broster in Απόκτηση Φ.Ι.Χ. (αγροτικό) από ιδιώτη   
  Πολλές φορές στα γραφεία μας ακούμε από πελάτες μας , «Μου είπε ο τάδε, να πας στο λογιστή να σου κάνει αυτό , δεν είναι τίποτα , όλοι το κάνουν , είναι απλό, ξέρει ο λογιστής σου» . Μια τέτοια "απλή"περίπτωση θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τώρα και να αναδείξουμε και άλλες παραμέτρους.
  Απόκτηση Αγροτικού Φ.Ι.Χ. από ιδιώτη:
  Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται ο μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης για να βγάλει άδεια σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών είναι : 
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  ● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
  ● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος
  ● Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (μόνο για μεταχειρισμένο όχημα)
  ● Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για καινούργιο όχημα)
  ● Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας κλπ
  ● Έγκριση τύπου για τα καινούργια οχήματα
  ● Ξένη άδεια κυκλοφορίας και έντυπο κατάλογο εργοστασίου για μεταχειρισμένο όχημα που ταξινομείται για πρώτη φορά
  ● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) .
  Σε ότι μας αφορά είναι το 3ο κατά σειρά δικαιολογητικό και ίσως βασικότερο . Το Εκκαθαριστικό σημείωμα που να δείχνει ο φορολογούμενος έχει δηλώσει αγροτικό εισόδημα . 
  Μέχρι 31/12/2013 τα πράγματα ήταν σχετικά απλά όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι. Με το άρθρο 42 του Ν.2238/1194 υπήρχε ο τεκμαρτός προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος, όπου με απλά λόγια δηλώναμε τα τυχόν στρέμματα που είχε στη κατοχή του ο φορολογούμενος και με βάσει τους πίνακας που έβγαζε κάθε χρόνο το Υπουργείο υπολογίζαμε το αγροτικό εισόδημα και κάπου εκεί τελείωναν οι υποχρεώσεις και ήταν όλοι ικανοποιημένοι .
  Από 01/01/2014 και την εφαρμογή του νέου ΚΦΕ Ν.4172 και τα άρθρα 21 και 49 το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτό σημαίνει πάλι με απλά λόγια ότι βάζουμε τι έξοδα είχαμε και τι έσοδα , σαν να είχαμε ένα κανονικό κατάστημα . Υποχρεωτική είναι και η συμπλήρωση του έντυπου Ε3 για όσους δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε πρόκειται για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού ή ειδικού καθεστώτος είτε για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπως μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους κτλ που διαθέτουν αγροτικό εισόδημα .Το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις και πρέπει να γίνεται από όλους ανεξάρτητα από τη δήλωση ή μη αυτής της δραστηριότητας στο μητρώο της εφορίας. Οι αγρότες που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς δήλωναν ως ΚΑΔ τον οκταψήφιο κωδικό 99999998
  Από 01/01/2015Σημαντική αλλαγή σε σχέση με το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2014, είναι ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό ούτε στο εδικό καθεστώς ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα ένας ιδιωτικός υπάλληλος που διαθέτει και κάποιες δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 θα επιλέξουν το κωδικό 598 με την ένδειξη «Μη ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ». Παύουν να ισχύουν οι κωδικοί 705 και 761 με αριθμό ΚΑΔ τον οκταψήφιο κωδικό 99999998 (αφανές καθεστώς αγροτών ).
  Από 01/01/2016 οι αλλαγές είναι σημαντικές . Στο φορολογικό κομμάτι έχουμε ουσιαστικά τη κατάργηση της ειδικής κατηγορίας αγροτών που τους είχαμε ονομάσει «αφανείς» και την υποχρεωτική εγγραφή είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρέωση για την ένταξη στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.2853/200 όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί με τις αλλαγές . Η σχετική εγκύκλιος είναι η Πολ.1201/2016 :
  "Επισημαίνεται ότι οι αγρότες που διενεργούν τις ανωτέρω πράξεις (πωλήσεις σε μη υποκειμένους και αγρότες του ειδικού καθεστώτος) και υποχρεούνται στην έκδοση του ειδικού αυτού στοιχείου, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο 41, παραγρ. 12, τελευταίο εδάφιο) . Συνεπώς το ειδικό καθεστώς αγροτών διευρύνεται και περιλαμβάνει, πέραν των χονδρικών πωλήσεων, οποιαδήποτε παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος προς οποιοδήποτε πρόσωπο."
  Τα παραπάνω εκτός από τις τυχόν λοιπές δηλωτικές υποχρεώσεις (ΟΣΔΕ κλπ) οδηγεί σε μια αλυσίδα γεγονότων .
  1) Πληρωμή ΕΦΚΑ (νέα ασφάλεια μετά την κατάργηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων) με καταβολή ελάχιστου ποσού που είναι 86,98 ευρώ το μήνα για το 2017. Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017 αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συνεπώς, για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017 λαμβάνεται το εισόδημα που αποκτήθηκε από τον ασφαλισμένο κατά το έτος 2016. Έως ότου καταστεί ευχερής η έγκαιρη χρήση των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, η βάση υπολογισμού των πάση φύσεως ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.
  2) Σε περίπτωση συνταξιούχου το κίνδυνο πέρα από το Νο1 και την μείωση της σύνταξης κατά 60%. Το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 αναφέρει στη 1η παράγραφο ότι : 
  «Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου». 
  Βέβαια στη παράγραφο 6 ξεκαθαρίζει το τοπίο και εξειδικεύει αυτούς που αν έχουν και αγροτική δραστηριότητα θα χάσουν το 60% της σύνταξης τους : 
  «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
  Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δια-τηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος.» .
  3) Φορολόγηση σαν αγρότης για το εισόδημα που προκύπτει και για τα τυχόν τεκμήρια που δεν καλύπτονται .
  Σημειώνω εδώ ότι σε περίπτωση τροποποιητικής-συμπληρωματικής δήλωσης θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά για να δηλωθεί το εισόδημα , είτε δηλαδή Αποδείξεις είσπραξης , είτε δαπάνες είτε οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει ότι όντως υπάρχει αγροτική εκμετάλλευση και όχι «βάλε ένα ποσό να τελειώνουμε»γιατί διαφορετικά η δήλωση είναι εικονική με ότι αυτό συνεπάγεται ακόμη και με ποινικές προεκτάσεις και βέβαια υπάρχει και το ανάλογο πρόστιμο που μπορεί να είναι είτε 100 ευρώ αν ληφθεί σαν δήλωση πληροφοριακού στοιχείου είτε ακόμη και 250 ευρώ γιατί θα υπάρχει δήλωση Ε3 και μπορεί να θεωρηθεί σαν επαγγελματίας , εννοείτε ότι θα υπάρχει και η ανάλογη φορολογική επιβάρυνση .
  «Τυχεροί» είναι όσοι έχουν ήδη αποκτήσει Αγροτικό και πλέον ΔΕΝ θα μπουν στο ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ. Εκτός και αν κάποια στιγμή ξεκινήσουν οι έλεγχοι από το Υπουργείο Μεταφορών και τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τους κατόχους Αγροτικού , όπου και εκεί θα υπάρχουν οι ανάλογες επιπτώσεις ..
  Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μια ΑΝΕΥΘΥΝΗ προτροπή από τον οποιοδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις που θα κοστίσουν και σε χρήμα και σε χρόνο και σε διαδικασίες .
  Δεν είναι λοιπόν κάτι απλό ειδικά με τις συνεχείς αλλαγές και θα πρέπει να λαμβάνονται πολλές παράμετροι υπόψη .
 7. Upvote
  COSTAS reacted to giakum in Απόκτηση άδειας Λογιστή- Φοροτεχνικού, Διαδικασίες & Δικαιολογητικά   
  Για να μην ανοίγω άσκοπα άλλο θέμα.
  Αυτό στη σελίδα του ΟΕΕ δείχνει ότι αν διώξουμε τους τωρινούς άχρηστους θα έρθουν οι δικοί του για τέτοιο νοικοκυριό ?
  Λυπούμαστε για την αναστάτωση που σας προκαλούμε. Λόγω αυξημένου φόρτου δεν μπορείτε να εισέλθετε άμεσα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να περιμένετε :
  1Ώρα28Λεπτά33Δευτερόλεπτα ΠΡΟΣΟΧΗ 
  Θα πρέπει να συνδεθείτε την ώρα που σας ορίζει το σύστημα διαφορετικά θα πρέπει εκ νέου να πάρετε σειρά προτεραιότητας.
 8. Upvote
  COSTAS got a reaction from doctor in Παράδειγμα υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 01-01-2017 & έπειτα   
  Το επικουρικό και το εφάπαξ θα αναρτηθούν αργότερα, θα υπολογιστούν - ασφαλώς - αναδρομικά και - το κυριότερο - πιθανότατα θα έχουν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τον ... Μάρτιο.
 9. Upvote
  COSTAS got a reaction from G.E.S. in Οικοδομος θελει να κανει ατομικη επιχειρηση,πως μπορει να παρει απαλλαγη απο το ΟΑΕΕ   
  Συνεχίζοντας την σκέψη που εξέφρασα παραπάνω - και που πολύ σωστά ο Σωτήρης την χαρακτήρισε ως υπόθεση - δεν νομίζω πως γι΄αυτήν την ομάδα των επαγγελματιών θα γίνει κάτι αυτόματα.
  Ο λόγος είναι πως για την έναρξή τους δεν περνούσαν από τον ΟΑΕΕ για να πάρουν απαλλαγή ώστε να καταχωρηθούν σαν εξαιρούμενοι στο μητρώο του ΟΑΕΕ.
  Από το ΙΚΑ επίσης έπαιρναν ένα απλό έγγραφο για την έναρξη χωρίς να μπαίνει κάποια ειδική ένδειξη στην καρτέλα τους.
  Δηλαδή νομίζω πως το "σύστημα" δεν γνωρίζει ούτε ποιοι είναι ούτε πόσοι είναι. 
  Όταν θα έρθει η ώρα να ασχοληθεί η διοίκηση με αυτούς θα βγει κάποια εγκύκλιο που θα λέει ... ελάτε να γνωριστούμε ξανά όσοι από εσάς δεν κάνετε διακοπή με ημερομηνία 31/12/2016.
 10. Upvote
  COSTAS got a reaction from NIKANOR in Το γέλιο χρειάζεται στην ζωή μας Νο 6. Γελάστε γιατί χανόμαστε........   
  Για Δανό δεν είμαι σίγουρος, για Δανή όμως κάτι θα κάνω.
   
   
 11. Upvote
  COSTAS got a reaction from SOTHRIS in Οικοδομος θελει να κανει ατομικη επιχειρηση,πως μπορει να παρει απαλλαγη απο το ΟΑΕΕ   
  Οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) με συγκεκριμένη νομοθεσία που έδωσε τέλος στην διεκδίκηση για την ασφάλισή τους μεταξύ των ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).
  Σήμερα ο οργανισμός ασφάλισης είναι πλέον μόνο ένας συνεπώς δεν τίθεται θέμα διεκδίκησης.
  Επίσης δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάποια εξαίρεση ή πρόνοια για την ασφάλισή τους.
  Κατά την γνώμη μου αυτό σημαίνει ή παπάς - παπάς ή ζευγάς - ζευγάς.
  Δηλαδή εάν δεν διατηρήσουν ενεργό το τιμολόγιό τους θα ασφαλίζονται σαν μισθωτοί από τον ιδιοκτήτη του έργου σύμφωνα με το άρθρο 38.
  Αν όμως επιλέξουν να διατηρήσουν ενεργό το τιμολόγιό τους τότε θα υποστούν την βάσανο του άρθρου 39 (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) με το γνωστό ελάχιστο όριο εισφορών. Συμπληρωματικά θα τυγχάνουν - εκ των πραγμάτων - της πρόνοιας της μερικής απασχόλησης εδάφιο 3, παρ. 3, άρθρο 39 σε τυχόν περιπτώσεις που για διάφορους λόγους ασφαλιστούν και ως μισθωτοί με συγκεκριμένους κωδικούς ειδικότητας.
 12. Upvote
  COSTAS got a reaction from MARKA in Οικοδομος θελει να κανει ατομικη επιχειρηση,πως μπορει να παρει απαλλαγη απο το ΟΑΕΕ   
  Οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) με συγκεκριμένη νομοθεσία που έδωσε τέλος στην διεκδίκηση για την ασφάλισή τους μεταξύ των ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).
  Σήμερα ο οργανισμός ασφάλισης είναι πλέον μόνο ένας συνεπώς δεν τίθεται θέμα διεκδίκησης.
  Επίσης δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάποια εξαίρεση ή πρόνοια για την ασφάλισή τους.
  Κατά την γνώμη μου αυτό σημαίνει ή παπάς - παπάς ή ζευγάς - ζευγάς.
  Δηλαδή εάν δεν διατηρήσουν ενεργό το τιμολόγιό τους θα ασφαλίζονται σαν μισθωτοί από τον ιδιοκτήτη του έργου σύμφωνα με το άρθρο 38.
  Αν όμως επιλέξουν να διατηρήσουν ενεργό το τιμολόγιό τους τότε θα υποστούν την βάσανο του άρθρου 39 (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) με το γνωστό ελάχιστο όριο εισφορών. Συμπληρωματικά θα τυγχάνουν - εκ των πραγμάτων - της πρόνοιας της μερικής απασχόλησης εδάφιο 3, παρ. 3, άρθρο 39 σε τυχόν περιπτώσεις που για διάφορους λόγους ασφαλιστούν και ως μισθωτοί με συγκεκριμένους κωδικούς ειδικότητας.
 13. Upvote
  COSTAS got a reaction from SOTHRIS in ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ?   
  Δεν νομίζω ότι η διοίκηση θα καθορίσει πιο απαιτητικό ορισμό για την έννοια της αποθήκης απ΄αυτήν που υπήρχε στον καταργημένο ΚΒΣ:
  9.0. Έννοια υποκαταστήματος. Υποκατάστημα θεωρείται η εκτός της έδρας (κεντρικού) επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου), στην οποία διενεργείται οποιαδήποτε συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα (παράγρ.1).
  9.0.1. Συναλλακτική δραστηριότητα θεωρείται κάθε δοσοληψία, την οποία ενεργεί το υποκατάστημα με κάθε τρίτο, όπως η αγορά ή η πώληση αγαθών, η καταβολή ή η είσπραξη χρημάτων, η έκδοση ή η αποδοχή συναλλαγματικών. Δεν θεωρείται συναλλακτική δραστηριότητα η απλή παραλαβή ή παράδοση αγαθών από επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία (π.χ. αποθηκευτικός χώρος).
  9.0.2. Παραγωγική δραστηριότητα θεωρείται όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του Κώδικα, δηλαδή ή η κατεργασία, ή ο εξευγενισμός, ή η συναρμολόγηση, ή η διασκευή - συσκευασία κ.λπ. αγαθών, ίδιων ή τρίτων.
  9.0.3. Έννοια αποθήκης. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, αποθήκη θεωρείται κάθε ανεξάρτητη επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία δεν εκδηλούται καμιά συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται πιο πάνω, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φύλαξη - αποθήκευση των αγαθών.
  Από την επαγγελματική εγκατάσταση αυτή ενεργούνται, στη συνέχεια, μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών. Μόνη η έκδοση των σχετικών δελτίων αποστολής από την αποθήκη, για παραδόσεις αγαθών που γίνονται από αυτή, ή η αποστολή αγαθών σε πελάτη της επιχείρησης με βάση τιμολόγιο - δελτίο αποστολής της έδρας ή του υποκαταστήματος, σε εκτέλεση συμβάσεων ή συμφωνιών που έγιναν στην έδρα ή στο υποκατάστημα, δεν προσδίδει στην αποθήκη την έννοια του υποκαταστήματος.
  Σημειώνεται ότι για τις αποθήκες οι επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ούτε ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης, όταν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
  9.1. Με βάση τα προαναφερόμενα, ως υποκαταστήματα θεωρούνται και:
  - Το εργοστάσιο ή το εργαστήριο, το οποίο ασχολείται με την επεξεργασία, κατεργασία ή συσκευασία
  αγαθών ιδίων ή τρίτων.
  - Το εργοτάξιο της επιχείρησης.
  - Το κατάστημα της επιχείρησης, που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο (π.χ. πολυκατοικία) με το κεντρικό κατάστημα (π.χ. το κεντρικό κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και το άλλο κατάστημα βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού), με την προϋπόθεση, ότι η μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται με την κοινόχρηστη σκάλα ή τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα του εν λόγω κτιρίου.
  Σε περίπτωση όμως που υπάρχει εσωτερική επικοινωνία των χώρων αυτών παύει να υφίσταται η έννοια του υποκαταστήματος.
  - Το πρατήριο διάθεσης (πώλησης) αγαθών, που παράγονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο.
  - Το μεταλλείο, ορυχείο ή λατομείο επιχείρησης.
  - Το μόνιμο ή κινητό συνεργείο αγοράς (συγκέντρωσης) και επεξεργασίας γεωργικών, κτηνοτροφικών,
  αλιευτικών κ.λπ. προϊόντων.
  - Ο σταθμός αναπαραγωγής κτηνών (ιπποφορβείο) επιχείρησης.
  - Οι καντίνες, που βρίσκονται, εντός πλοίων, αεροδρομίων, δημοσίων υπηρεσιών ή άλλων χώρων, εφόσον
  εξαρτώνται από κάποιο κεντρικό κατάστημα.
  Δεν θεωρείται ίδρυση νέου υποκαταστήματος η μεταφοράς υπάρχοντος υποκαταστήματος από μία διεύθυνση σε άλλη ή από έναν τόπο σε άλλο, λόγω λήξης της μίσθωσης ή εξεύρεσης άλλου επαγγελματικού χώρου, με την προϋπόθεση, ότι το υποκατάστημα στη νέα διεύθυνση ή στο νέο τόπο εγκατάστασης αναπτύσσει τις ίδιες δραστηριότητες, που είχε και πριν από τη μεταφορά. Στην έννοια του νέου τόπου εγκατάστασης περιλαμβάνεται η αλλαγή του τόπου εντός της ίδιας πόλης ή οικισμού.
 14. Upvote
 15. Upvote
 16. Upvote
 17. Upvote
 18. Upvote
 19. Upvote
 20. Upvote
 21. Upvote
 22. Upvote
 23. Upvote
 24. Upvote
 25. Upvote
  COSTAS reacted to SOTHRIS in Ελληνική επιχείρηση αγοράζει καύσιμα από τη Βουλγαρία και λαμβάνει τιμολόγιο με ΦΠΑ.   
  Ποιά ακριβώς είναι η συναλλαγή ? Βάζετε καύσιμα , στην Βουλγαρία , σε αυτοκίνητα της επιχειρήσεως σας  ?
  Αν ναι , τότε ορθώς ο Βούλγαρος πωλητής εκδίδει τιμολόγιο με ΦΠΑ , η συναλλαγή αυτή δεν είναι ενδοκοινοτική , ο ΦΠΑ αυτός δε μπορεί να εκπέσει στην Ελλάδα , εφόσον είναι ΦΠΑ σε τιμολόγιο αλλοδαπής , αλλά μπορείτε να τον ζητήσετε πίσω με βάση τα όσα προβλέπονται από το ν 2859/2000.
×
×
 • Create New...