Jump to content

anelixis

simple Members
 • Posts

  22
 • Joined

 • Last visited

About anelixis

Recent Profile Visitors

1,961 profile views

anelixis's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

 1. πραγματικά δεν έχουν ενημερώσει σωστά την καρτέλα ( δεν έχουν πιστώσει τις εισφορές ΔΧ αναστολών ΚΩΔ 116) αλλά ενημερότητα βγάζει γιατί σήμερα πήρα ας ελπίσουμε θα το διορθώσουν ...
 2. Καλησπέρα σύμφωνα με αυτά που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα θα δημοσιευτεί ΚΥΑ που θα ορίζει το πως και το τι & μετά μια εγκύκλιος του ΕΦΚΑ θα ορίζει πως θα στείλουμε ΑΠΔ . Πρέπει δλδ να βγάλουμε τα αναλογούντα ποσά ΕΡΓΟΔΌΤΗ, να τα καταβάλουμε και μετά , μόλις προσαρμοστούν τα συστήματά μας σύμφωνα με αυτά που θα αποφασίσουν , θα τα τρέξουμε ξανά (εκτίμηση μου καλό Γενάρη), για διορθώσεις & ΑΠΔ (Διπλή δουλειά) Εγώ έκανα ένα απλό αρχείο υπολογισμού , εάν βοηθάει κάποιον , για αναστολές & συνεργασία κ.λ.π δεν έχει κωδικό κλειδώματος Συμπληρώνουμε μόνο τα μπλε κελιά Τα αποτελέσματα στα γκρι κελιά -ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΟΥ & αποδοχές δώρου επίσης και εδώ παρέχει καλή βοήθεια : https://www.ergasiaka-gr.net/2020/10/online-upologismos-dorou-xristougennon-me-anastoli-sumbasis-kai-syn-ergasia/ ΔΧ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ -ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.xlsx
 3. Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 Μεταφορά εργαζομένου και πίνακας προσωπικού Μεταφορά εργαζομένου και πίνακας προσωπικού ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 1. Δανεισμός εργαζομένου sε περίπτωση γνήσιου δανεισμού, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος, παραχωρείται προσωρινά σε τρίτη επιχείρηση (όπως π.χ. συμβαίνει μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο), τότε η επιχείρηση που δανείζεται τον εργαζόμενο υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου - (E4 Συμπληρωματικός ωραρίου) για τον εν λόγω εργαζόμενο, με την παρατήρηση ότι αφορά σε υπό δανεισμό μισθωτό, ενώ θα αναγράφονται και τα στοιχεία της δανείζουσας επιχείρησης. Εφόσον ο εργοδότης που δανείζεται δεν έχει απογραφεί, καταθέτει τα πρόγραμμα εργασίας και τυχόν άλλα έντυπα, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ. 2. Αποχώρηση εργαζόμενου και νέα σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση (έστω και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων) ακολουθείται η προβλεπόμενη υποβολή πίνακα. Στην περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά και αφού η επιχείρηση δεν διαθέτει Ετήσιο πίνακα προσωπικού, προτείνεται η υποβολή Ε4 Αρχικού Πίνακα Προσωπικού, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας. Ως γνωστόν οι τροποποιήσεις του προγράμματος εργασίας, συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ετήσιο ή Αρχικό πίνακα προσωπικού. Ακόμα δε και στην περίπτωση που η καινούργια επιχείρηση αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από την προγενέστερη σύμβασή του (από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης), το σχετικό γεγονός αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων ενώ στο πεδίο της ημερομηνίας πρόσληψης του πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης. γ. Μεταφορά εργαζομένου σε υποκατάστημα Σε περίπτωση δημιουργίας νέου παραρτήματος και μεταφοράς εργαζομένων από την έδρα ή από άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, η οποία όμως δε συνοδεύεται απαραίτητα και από αλλαγή ωραρίου ή αποδοχών, η νομοθεσία δεν προβλέπει υποβολή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού. Πίνακας υποβάλλεται μόνο όταν μεταβάλλονται οι αποδοχές του εργαζόμενου ή το ωράριο εργασίας του. Σ’ αυτήν την περίπτωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δίνεται, στους εργοδότες η δυνατότητα να εκτυπώνουν αποσπάσματα των εντύπων Ε4 Πινάκων Προσωπικού εισάγοντας στις επιλογές εκτύπωσης τον ΑΦΜ του εργαζόμενου. Η επιλογή αυτή διευκολύνει τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προμηθεύουν το νέο παράρτημα τους με αποσπάσματα του Πίνακα Προσωπικού, τον οποίο οφείλουν να τηρούν στον τόπο εργασίας και να επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Υποδεικνύεται όμως η υποβολή Ε4 Αρχικού Πίνακα Προσωπικού, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας και του Νόμιμου Εκπροσώπου για αυτό το νέο παράρτημα, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων «Μεταφορά εργαζομένων από το υποκατάστημα …...». Οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται π.χ. στον Ετήσιο πίνακας ΠΠ……., στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ΑΠ …… κλπ» Σε περίπτωση δημιουργίας νέου παραρτήματος και μεταφοράς εργαζομένων από την έδρα ή από άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, η οποία συνοδεύεται και από αλλαγή ωραρίου, υποβάλλεται από το υποκατάστημα στο οποίο μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι «Ε4 Αρχικός πίνακας» με το νέο πρόγραμμα ωρών εργασίας των μεταφερθέντων εργαζομένων, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων «Μεταφορά εργαζομένων από το υποκατάστημα …... Οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται π.χ. στον Ετήσιο πίνακας ΠΠ……. , στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ΑΠ …… κλπ και αφορά και αλλαγή ωραρίου» Γενικότερα όταν έχουμε μεταφορά εργαζομένων από ένα παράρτημα μια επιχείρησης στο άλλο, όπως αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υποβληθεί Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3). Μανώλης Αμαργιωτάκης Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων ελπίζω να βοηθάει αυτό το άρθρο / εάν δεν έχει σταλεί Ετήσιος είναι πιο εύκολο εγώ σε παρόμοια περίπτωση έστειλα μόνο Ε4 συμπληρωματικό με τις σχετικές παρατηρήσεις και οι εργαζόμενοι πέρασαν στο κεντρικό από το Υποκατάστημα , όμως δεν είχε αλλάξει ο τόπος εργασίας (είχε γίνει απλά μεταφορά έδρας ) *στην περίπτωση όμως που αλλάζει ο τόπος εργασίας , εγώ θα έκανα εκτός από τον Ε4 & τροποποίηση ως προς τον τόπο εργασίας για όλες τις συμβάσεις & ειδικά οι συμβάσεις μερικής πρέπει να υποβληθούν μέσα στα πλαίσια των 8 ήμερων
 4. καλησπέρα Θα εκδώσουμε ένα τίτλο κτήσης 07/03 ποσού 2000€ (καθαρή αξία 1528€ )σε μια καθηγήτρια , που παρέδωσε μαθήματα σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 στην επιχείρηση .Υπάρχει γραπτή σύμβαση για τα μαθήματα , από 10/02 έως 06/03/2020 , για 40 διδακτικές ώρες / Δευτέρα - Τετάρτη, εκτός 28/2 & 2/3, ( 10 πραγματικές ήμερες *4 διδακτικές ώρες /ήμερα δλδ Επειδή οι 10 πραγματικές ήμερες απασχόλησης με μπερδεύουν σχετικά με την υποβολή της ΑΠΔ, επειδή πέφτουν σε 2 μισθοδοτικές περιόδους ,2ος & 3ος , θα υποβάλω την ΑΠΔ με την ΑΠΔ του Μαρτίου 2020, τον Απρίλιο??? θα μπορώ να βάλω περίοδο απασχόλησης 10/2-6/3/2020, θα το πάρει ??? ξέρει κάποιος ??? ευχαριστώ εκ των πρότερων..
 5. η δική μου η γνώμη είναι ότι μέχρι στιγμής πίνακα προσωπικού κάνουν μόνο τα ξενοδοχεία , αφού δεν έχει βγει Υ.Α http://prev.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=759:a-a&catid=20&Itemid=132&lang=el όμως προσοχή το ημερομίσθιο βάσης υπολογισμού έχει αλλάξει από 01,02,2019 : 29,04*80%= 23,232*25 = 580,80€ η αμοιβή του φοιτητή
 6. Καλημέρα Εφόσον είναι αύξηση , μην σκάμε κιόλας εγώ το έχω κάνει αρκετές φορές με ημερομηνία τροποποίησης 15 ήμερες πριν
 7. Ναι θα συμφωνήσω κάνε ερώτηση τώρα στο σεμινάριο. -Σε κάθε περίπτωση το δείγμα σύμβασης είναι λάθος και πάρα πολύ παλιό ...(η σύμβαση μαθητείας είναι άλλο πράγμα ) -Επισης μου κάνει εντύπωση που η επιθεώρηση δεν ξέρει να απαντήσει, υποτίθεται ότι είναι θέμα των επιθεωρητών ο έλεγχος της πρακτικής άσκησης στους εργοδότες...
 8. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:ΑΡΘΡΑ 26-4-2018 Άρθρο: Διάκριση ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. https://www.pim.gr/index.php/ergatikamenu/ergatika-menu-arthra/3608-26-4-2018-arthro-diakrisi-symvasis-mathiteias-kai-praktikis-askisis-spoudaston-i-e-k-s-e-k
 9. ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ υπάρχει αναρτημένο ακόμα αυτο... : http://www.oaed.gr/anangelia-apascholeses-se-programmata-koinophelous-charaktera-kai-matheteias-oaed : Προθεσμία υποβολής Το έντυπο Ε3.4 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας) υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο πριν την έναρξη της μαθητείας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας, ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.4 έχοντας την υποχρέωση να αναγγείλει τη διακοπή ή τη λήξη της εντός οκτώ (8) ημερών από το γεγονός αυτό. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.4 υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σαρωμένη, ως συνημμένη, η σύμβαση μαθητείας. Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων/ Κυρώσεις: Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, για τα έντυπα Ε3.1 και Ε3.4, κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των λοιπών εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και μετά την παρέλευση των προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων (άρθρα.4, παρ. στ και 8 της ΥΑ). ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 19.07.2018_400900/Δ114024 Άρθρο 12: Κυρώσεις Προβλέπεται ρητώς πως οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του αρθ. 2 της απόφασης δεν είναι δυνατή. Κατά συνέπεια, ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες και επιβάλλονται οι κυρώσεις σχετικά με εκπρόθεσμη υποβολή. Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του αρθ. 3 της απόφασης είναι δυνατή και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών. *λογικά εφόσον το παίρνει δεν θα εχει κυρώσεις ... 19-7-2018 Η Εγκύκλιος για την Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο Π.Σ. Εργάνη.pdf
 10. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) Ημερομίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€ Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 17,12/2 = 8,56€ Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 37,78% = 3,23€ Εισφορές μαθητευόμενου 8,56€ x 3,28% = 0,28€ Σύνολο εισφορών 3,23€ + 0,28€ = 3,51€ Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο 17,12€ ‐ 0,28€ = 16,84€ Επιβάρυνση του εργοδότη,αφαιρούμενης της επιδότησης 17,12€ (ημερομίσθιο) + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) – 11€ (επιδότηση) = 9,35€ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) Ημερομίσθιο 26,18€ x 75% = 19,64€ Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 19,64/2 = 9,82€ Εισφορές εργοδότη 9,82€ x 37,78% = 3,71€ Εισφορές μαθητευόμενου 9,82€ x 3,28% = 0,32€ Σύνολο εισφορών 3,71€ + 0,32€ = 4,03€ Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο 19,64€ ‐ 0,32€ = 19,32€ Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης 19,64€ (ημερομίσθιο) + 3,71€ (ασφαλιστικές εισφορές) – 14€ (επιδότηση) = 9,35€
 11. καλημέρα Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για 15.500 μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως και 31-12-2018. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/ Πρακτική άσκηση. Για τους μαθητευόμενους ισχύουν οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 9 της με αριθμ.Φ.7/136312/Δ4/17 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους –Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας Υ.Π.Π.Ε.Θ.» (Β΄ 2859). Το ποσό της επιδότησης των 11 Ευρώ καταβάλλεται στους μαθητευόμενους για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται. Δείτε την διαδικασία: diadikasia_epidotisis.pdf
 12. Καλησπέρα, Ενόψη της άσκησης Παρμενίων είχαμε επίστρατους 6 ημέρες απουσία από την εργασία τους , ξενοδοχοϋπάλληλοι εποχικοί πως αντιμετωπίζεται η μισθοδοσία τους ??? βάζουμε κωδικό αποδοχών 08 & θα εκπέσουμε το ποσό που θα πληρώθηκαν από το στρατό???? ξέρει κάποιος ??? ευχαριστώ εκ των προτέρων
 13. Καλησπέρα, Ενόψη της άσκησης Παρμενίων είχαμε επίστρατους 6 ημέρες απουσία από την εργασία τους , ξενοδοχοϋπάλληλοι εποχικοί πως αντιμετωπίζεται η μισθοδοσία τους ??? βάζουμε κωδικό αποδοχών 08 & θα εκπέσουμε το ποσό που θα πληρώθηκαν από το στρατό???? ξέρει κάποιος ??? ευχαριστώ εκ των προτέρων
 14. καλησπέρα , Επειδή μας έχει συμβεί δύο φορές φετος , πληρώσαμε κανονικά την ΑΠΔ με την ταυτότητα πληρωμής και σε μια εβδομάδα , μολις έγινε ΕΔΚ , φάνηκε στον πίνακα χρεών η προσαυξηση , την πληρώσαμε και την επόμενη εργάσιμη (μηνδέν οφειλές) εβγαινε κανονικα ενημερότητα
×
×
 • Create New...