Jump to content

Athin

simple Members
 • Posts

  100
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Athin

 1. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/23.5.2013 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) Αθήνα 23/5/2013 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-246 FAX : 210 52 23 228 E – mail : [email protected] ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 32 ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ. 86/τ.Α΄/2012) περί της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και θέτουμε υπόψη σας τα εξής: ΓΕΝΙΚΑ Με τις ως άνω διατάξεις θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Η εταιρία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική. Μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) (άρθρο 43). Η επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Στην επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία « Ι.Κ.Ε.». Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη ,στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (άρθρο 44). Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συστήνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5Α του Ν.3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν.4072/2012. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχ/σης, ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρία να αρχίσει τις εργασίες επιδίωξης του σκοπού της (άρθρο 51). Σημειώνεται ότι δεν συντρέχει λόγος διαβίβασης είτε της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της σύστασης είτε του καταστατικού, στο Πρωτοδικείο, δεδομένου ότι δεν προκύπτει αρμοδιότητα αυτού από τις διατάξεις του Ν.4072/2012 για τις Ι.Κ.Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο (νόμιμη διαχείριση). Το καταστατικό μπορεί να ορίζει τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της Ι.Κ.Ε. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης, αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση (άρθρα 55-67). Με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εξομοιώνονται φορολογικά οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (παρ.11 άρθρου 116 και ΠΟΛ.1150/14.6.2012 Υπουργείου Οικονομικών). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το αριθ. Κ1-1084/24.5.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι αιτούντες τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης εντολή η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 5Α Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4072/2012 και διαφοροποιείται από την αντίστοιχη εντολή του άρθρου 5 της K1-802/23.3.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470/τ.Β΄) ως προς τα εξής: α) Δεν περιλαμβάνει αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ (περ. στ της παρ. 1 του άρθρ. 5 της K1-802/23.3.2011), δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μιας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τους εταίρους που επιθυμούν τη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (βλ. άρθρο 5Α παρ. 2 περ. δ ) β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 της K1-802/23.3.2011) περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κατ’ εφαρμογή της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται, οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (παρ. 2 άρθρου 1 και παρ. 1 άρθρου 3 Π.Δ. 258/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 άρθρου 116 του Ν. 4072/2012. Εάν πέραν της εταιρικής συμβατικής τους σχέσης παρέχουν και εξαρτημένη εργασία, θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατά τα γνωστά. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κατά τη διαδικασία απογραφής των ως άνω επιχειρήσεων στο πεδίο «ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» θα αναγράφονται οι νέοι κωδικοί «007» ή «012» με περιγραφή «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, αφού ληφθούν υπόψη τα προαναφερόμενα, θα εφαρμόζεται ότι ισχύει για τις ΕΠΕ. Στις ήδη απογεγραμμένες επιχειρήσεις «Ι.Κ.Ε.» για τις οποίες έχει καταχωρηθεί διαφορετικός κωδικός νομικής μορφής από τους ανωτέρω, θα πρέπει, ο ορθός κωδικός να καταχωρείται από την οθόνη «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» με «Διόρθωση Καταχώρησης». ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ http://www.taxheaven.gr
 2. ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΣΕΝΑ ΤΟΤΕ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ
 3. ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΟΥ ΠΗΓΕ ΣΕ ΕΛΓΚΤΗ , ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΙΣΧΥΕΙ.ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΔ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟΤΕ Η ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ "ΕΝΕΡΓΗ".
 4. ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΙ9ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΓΙΑ ΤΑ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΦΑΠ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΠ 2012 ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΙΜΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ.
 5. Ισχύει για τα Ε9 ό,τι και για το Ε1, δηλαδή η παράταση που δόθηκε μέχρι 20/9 εκπνέει τη Δευτέρ στις 23/9 στις 8πμ?
 6. TA E9 POU LIGOUN 20SEPTEMVRIOU EINAI EMPROTHESMA MEXRI TIN DEYTERA 23 STIS 8 TO PROI? KAI MIA 2H EROTISI. AN YPARXOYN ALLAGES KAI STON PINAKA 1 KAI STON PINAKA 2 POIA EINAI I PROTHESMIA YPOVOLIS? EYXARISTO.
 7. Τα πάγια αποκτήθηκαν το 2006, 2008,2009 και το τελευταιο το 2010. Αλλά επειδη ήταν μικρής αξίας έχουν αποσβεσθεί πλήρως.
 8. Τι γίνεται με τα πάγια που έχουν αποσβεστεί; Θέλει μεσίτης να κάνει διακοπή και έχει γραφείο, H/Y, κλπ. Τι κάνω με αυτά; Αυτοπαράδοση και με τι τίμη; Τα πάγια αυτά έχουν αποσβεστεί πλήρως. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας
 9. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς ξε-κλικάρεις το έγγαμος βάζεις τα στοιχεία της συζύγου και πατας επιβεβαίωση.Όταν μπεις μετά θα σου έχει υπόχρεο τη σύζυγο.
 10. ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ε2? ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ Φ-01012?
 11. Νομίζω ότι επειδή είναι δύσκολο να αποδειχθεί το ποσό που πήρε ως φιλοδωρήματα δεν μπορείσ να το βάλεις. Για το 2012 θέλεις να αποδέιξεις επιπλέον εισοδήματα;
 12. Τελικά πήραν παράταση τα Ε9;Ή η ανακοίνωση που βγήκε δεν είναι επίσημη;
 13. ΤΕΛΕΙΟ!!! ΤΟ΄ΒΑΛΑ ΩΣ WALLPAPER ΣΤΟ PC ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ... ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ... ΚΙ ΕΤΣΙ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ!!!
 14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γαμβέττα 4 ,Αθήνα , Τ.Κ.: 106 78 Τηλ.: 210-3845719 , Fax : 210-3845723 E-mail : [email protected] Σιωπηρή παράταση για τις δηλώσεις Έγκυροι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών μας πληροφόρησαν ότι το σύστημα σιωπηρά, θα δέχεται δηλώσεις έως και της 10/8/2012. Σε περίπτωση που υπάρχει και τότε(10/8/2012 ) μεγάλος όγκος δηλώσεων θα επανεξετάσει το θέμα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ζητούν και απαιτούν από τους Λογιστές συνεπεία ώστε να υποβληθούν όσο περισσότερες δηλώσεις εμπρόθεσμα. Πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι με τις επιβαρύνσεις των εκπρόθεσμων. Θεωρούμε καταρχήν την απόφαση του Υπουργείου θετική και ελπίζουμε ότι στενά συνεργαζόμενοι θα δώσουμε την δυνατότητα όλοι οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εμπρόθεσμος. Με τιμή Ο Πρόεδρος : Ο Γεν.Γραμματέας : Kωνσταντίνος Κούκουνας Χρήστος Παύλου http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/10449
 15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γαμβέττα 4 ,Αθήνα , Τ.Κ.: 106 78 Τηλ.: 210-3845719 , Fax : 210-3845723 E-mail : [email protected] Σιωπηρή παράταση για τις δηλώσεις Έγκυροι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών μας πληροφόρησαν ότι το σύστημα σιωπηρά, θα δέχεται δηλώσεις έως και της 10/8/2012. Σε περίπτωση που υπάρχει και τότε(10/8/2012 ) μεγάλος όγκος δηλώσεων θα επανεξετάσει το θέμα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ζητούν και απαιτούν από τους Λογιστές συνεπεία ώστε να υποβληθούν όσο περισσότερες δηλώσεις εμπρόθεσμα. Πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι με τις επιβαρύνσεις των εκπρόθεσμων. Θεωρούμε καταρχήν την απόφαση του Υπουργείου θετική και ελπίζουμε ότι στενά συνεργαζόμενοι θα δώσουμε την δυνατότητα όλοι οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εμπρόθεσμος. Με τιμή Ο Πρόεδρος : Ο Γεν.Γραμματέας : Kωνσταντίνος Κούκουνας Χρήστος Παύλου http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/10449
 16. ΝΟΜΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΚ ΜΕΣΑ ΣΕ 60 ΜΕΡΕΣ ΑΠ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΥ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΟΥ?
 17. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.113/24.11.2009 Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που: α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας, β)δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων ΑΘΗΝΑ, 24/11/2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/35/111482 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ.: Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ ΤΗΛ.: 210 -5285580 FAX: 210 -5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 113 ΘΕΜΑ : «Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που: α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας, β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων» ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφο του Υπουργείου. β) Οι αρ. 1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΕ. 1. ΓΕΝΙΚΑ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι,που ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των καταργηθέντων ταμείων ΤΕΒΕ και ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ από 1/1/03, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών, που προέρχονται από εμπορική ή επαγγελματοβιοτεχνική δραστηριότητα, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Με το άρθρο 10 του Ν. 3232/2004 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυσε το καθεστώς αυτό και για τους δραστηριοποιούμενους ως μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών. Στο άρθρο 1 παρ. α του ΠΔ 258/2005 (Καταστατικό του ΟΑΕΕ), προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική στέγη, ως τοιαύτης νοουμένης και της οικίας ή οποιουδήποτε χώρου,όπου ασκείται το επάγγελμα. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ως έδρα επιχείρησης λαμβάνεται ο χώρος όπου ασκείται το επάγγελμα και όχι ο χώρος διαμονής του επαγγελματία. Σε περίπτωση που στον χώρο διαμονής τυγχάνει να ασκείται το επάγγελμα, όπως π.χ. για τη δραστηριότητα με φασόν, τότε δύναται και ο χώρος κατοικίας να ληφθεί ως επαγγελματική στέγη – έδρα της επιχείρηση. Δύναται να δηλώνεται ως έδρα της επιχείρησης η κατοικία, στις περιπτώσεις, που το επάγγελμα ασκείται σε εξωτερικούς χώρους π.χ. πλανόδιοι έμποροι, μόνο και μόνο για να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον ασφαλισμένο και για να καθορίζεται το Περιφερειακό Τμήμα που θα τον εξυπηρετεί. ΣΆ αυτές τις περιπτώσεις, είναι εύλογο και πασιφανές ότι η δήλωση της κατοικίας ως έδρα της επιχείρησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στον επαγγελματία να ζητά εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002. Κατά την ίδια έννοια, είναι ανεπίτρεπτο να εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, επικαλούμενοι τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται με τη σύναψη συμβάσεων, δηλώνοντας ως έδρα της δραστηριότητας κατοικίες, που βρίσκονται σε προαιρετικές περιοχές, όταν στις συμβάσεις, που έχουν συνάψει αναφέρεται ο χώρος, όπου θα δραστηριοποιούνται, ο οποίος βρίσκεται σε υποχρεωτική περιοχή. Τα είδη των συμβάσεων, που συνάπτονται μεταξύ υπηρεσιών και επαγγελματιών, με τη σύναψη των οποίων οι επαγγελματίες προβαίνουν σε αιτήματα καταστρατήγησης των διατάξεων, επικαλούμενοι λόγους εξαίρεσής τους, είναι: α) Συμβάσεις μίσθωσης έργου (εργολάβοι) σύμφωνα με τις οποίες τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κατά την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα διατηρούν την ελευθερία ενέργειας κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. β) Συμβάσεις για τη σύναψη των οποίων έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6του Ν. 2527/97 ή του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998. γ) Συμβάσεις κάθε είδους από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση για ανάληψη συγκεκριμένου έργου και εξασφαλίζεται ότι δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία. Το αρχικό νομοθετικό σχέδιο, βάσει του οποίου είχαν θεσπιστεί οι διατάξεις, που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 3050/2002, είχε ως σκοπό την απαλλαγή από την ασφάλιση ενός μικρού αριθμού επαγγελματιών, που είχαν πραγματική αδυναμία καταβολής εισφορών λόγω του χαμηλού τους εισοδήματος. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι το άρθρο 9 του Ν. 3050/2002 άφησε πολλά περιθώρια καταστρατήγησης και εκμετάλλευσης των διατάξεων με την παραποίηση του αρχικού νομοθετικού σχεδίου κατά την εφαρμογή τους, άποψη με την οποία συμφωνεί το καθΆ ύλην αρμόδιο Υπουργείο με το αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφό του, όπως επίσης συμφωνεί και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ με τις αριθμ.1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του. 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α. Ουδεμία απαλλαγή – εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 σε επαγγελματίες, που: α) Ασκούν επαγγέλματα, διά των οποίων προσφέρουν υπηρεσίες δηλώνοντας ως επαγγελματική έδρα κατοικίες, ευρισκόμενες σε προαιρετικές περιοχές όπως π.χ.εμπορικοί αντιπρόσωποι, λογιστές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ. Παρατήρηση: Της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με φασόν,οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3050/2002. β) Ασκούν επαγγέλματα, που λόγω της φύσης τους προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους ή περιοχές εκτός του καταστήματος, που δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συνεργεία καθαρισμού, ασφαλιστές, περιβαλλοντολόγοι,δασοπόνοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ. γ) Διατηρούν επαγγελματική έδρα εντός προαιρετικής περιοχής, αλλά λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, η πώληση ή η παροχή υπηρεσιών δεν περιορίζεται στην προαιρετική περιοχή, όπως π.χ. λογιστές, πρατήρια υγρών καυσίμων,ξενοδόχοι κ.τ.λ. δ) Δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων κάθε είδους εκ των προαναφερθεισών στην παρούσα εγκύκλιο. Παρατήρηση: Ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων δεν μεταβάλλεται από το εάν η επαγγελματίες εκδίδουν τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών. Β. α) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί οριστικές απαλλαγές σε επαγγελματίες, που λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και σε άλλες περιοχές από τη δηλωθείσα ως έδρα της επιχείρησης, οι επαγγελματίες αυτοί να ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές,ώστε να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09. Σε περίπτωση που εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δεν προσέλθουν, θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ αυτεπαγγέλτως από 1/11/09. β) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί τριετείς απαλλαγές (δεν έχει λήξει η τριετία) και αφορούν τα προαναφερόμενα επαγγέλματα ή συναφή αυτών, να μην κριθούν στη λήξη τους με το εισοδηματικό κριτήριο, αλλά να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09. γ) Στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία απαλλακτικές βεβαιώσεις, έχει λήξει η τριετία αλλά δεν έχει γίνει έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου λόγω μη έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τη ΔΟΥ, σε αυτή και μόνο την περίπτωση, να προβαίνετε σε έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου με βάση τα εκκαθαριστικά (όταν αυτά εκδοθούν) και εφόσον πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο, θα ασφαλίζονται από τη λήξη της τριετίας, ενώ εάν δεν πληρούται θα ασφαλίζονται από 1/11/09. δ) Στις περιπτώσεις επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών οι οποίοι ασκούσαν και ασκούν επάγγελμα που από τη φύση του δύναται να ασκηθεί και σε περιοχές πέραν του τόπου που έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα και δεν έχουν εμφανιστεί στην Υπηρεσία έως και σήμερα, όπως είχαν υποχρέωση, η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 258/2005, δηλ. με αναδρομικότητα πενταετίας. Παρακαλούμε τα ανωτέρω να τύχουν πιστής εφαρμογής. Ο ΔΙΟIΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 18. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.113/24.11.2009 Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που: α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας, β)δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων ΑΘΗΝΑ, 24/11/2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/35/111482 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ.: Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ ΤΗΛ.: 210 -5285580 FAX: 210 -5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 113 ΘΕΜΑ : «Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που: α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας, β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων» ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφο του Υπουργείου. β) Οι αρ. 1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΕ. 1. ΓΕΝΙΚΑ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι,που ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των καταργηθέντων ταμείων ΤΕΒΕ και ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ από 1/1/03, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών, που προέρχονται από εμπορική ή επαγγελματοβιοτεχνική δραστηριότητα, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Με το άρθρο 10 του Ν. 3232/2004 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυσε το καθεστώς αυτό και για τους δραστηριοποιούμενους ως μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών. Στο άρθρο 1 παρ. α του ΠΔ 258/2005 (Καταστατικό του ΟΑΕΕ), προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική στέγη, ως τοιαύτης νοουμένης και της οικίας ή οποιουδήποτε χώρου,όπου ασκείται το επάγγελμα. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ως έδρα επιχείρησης λαμβάνεται ο χώρος όπου ασκείται το επάγγελμα και όχι ο χώρος διαμονής του επαγγελματία. Σε περίπτωση που στον χώρο διαμονής τυγχάνει να ασκείται το επάγγελμα, όπως π.χ. για τη δραστηριότητα με φασόν, τότε δύναται και ο χώρος κατοικίας να ληφθεί ως επαγγελματική στέγη – έδρα της επιχείρηση. Δύναται να δηλώνεται ως έδρα της επιχείρησης η κατοικία, στις περιπτώσεις, που το επάγγελμα ασκείται σε εξωτερικούς χώρους π.χ. πλανόδιοι έμποροι, μόνο και μόνο για να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον ασφαλισμένο και για να καθορίζεται το Περιφερειακό Τμήμα που θα τον εξυπηρετεί. ΣΆ αυτές τις περιπτώσεις, είναι εύλογο και πασιφανές ότι η δήλωση της κατοικίας ως έδρα της επιχείρησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στον επαγγελματία να ζητά εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002. Κατά την ίδια έννοια, είναι ανεπίτρεπτο να εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, επικαλούμενοι τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται με τη σύναψη συμβάσεων, δηλώνοντας ως έδρα της δραστηριότητας κατοικίες, που βρίσκονται σε προαιρετικές περιοχές, όταν στις συμβάσεις, που έχουν συνάψει αναφέρεται ο χώρος, όπου θα δραστηριοποιούνται, ο οποίος βρίσκεται σε υποχρεωτική περιοχή. Τα είδη των συμβάσεων, που συνάπτονται μεταξύ υπηρεσιών και επαγγελματιών, με τη σύναψη των οποίων οι επαγγελματίες προβαίνουν σε αιτήματα καταστρατήγησης των διατάξεων, επικαλούμενοι λόγους εξαίρεσής τους, είναι: α) Συμβάσεις μίσθωσης έργου (εργολάβοι) σύμφωνα με τις οποίες τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κατά την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα διατηρούν την ελευθερία ενέργειας κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. β) Συμβάσεις για τη σύναψη των οποίων έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6του Ν. 2527/97 ή του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998. γ) Συμβάσεις κάθε είδους από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση για ανάληψη συγκεκριμένου έργου και εξασφαλίζεται ότι δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία. Το αρχικό νομοθετικό σχέδιο, βάσει του οποίου είχαν θεσπιστεί οι διατάξεις, που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 3050/2002, είχε ως σκοπό την απαλλαγή από την ασφάλιση ενός μικρού αριθμού επαγγελματιών, που είχαν πραγματική αδυναμία καταβολής εισφορών λόγω του χαμηλού τους εισοδήματος. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι το άρθρο 9 του Ν. 3050/2002 άφησε πολλά περιθώρια καταστρατήγησης και εκμετάλλευσης των διατάξεων με την παραποίηση του αρχικού νομοθετικού σχεδίου κατά την εφαρμογή τους, άποψη με την οποία συμφωνεί το καθΆ ύλην αρμόδιο Υπουργείο με το αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφό του, όπως επίσης συμφωνεί και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ με τις αριθμ.1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του. 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α. Ουδεμία απαλλαγή – εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 σε επαγγελματίες, που: α) Ασκούν επαγγέλματα, διά των οποίων προσφέρουν υπηρεσίες δηλώνοντας ως επαγγελματική έδρα κατοικίες, ευρισκόμενες σε προαιρετικές περιοχές όπως π.χ.εμπορικοί αντιπρόσωποι, λογιστές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ. Παρατήρηση: Της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με φασόν,οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3050/2002. β) Ασκούν επαγγέλματα, που λόγω της φύσης τους προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους ή περιοχές εκτός του καταστήματος, που δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συνεργεία καθαρισμού, ασφαλιστές, περιβαλλοντολόγοι,δασοπόνοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ. γ) Διατηρούν επαγγελματική έδρα εντός προαιρετικής περιοχής, αλλά λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, η πώληση ή η παροχή υπηρεσιών δεν περιορίζεται στην προαιρετική περιοχή, όπως π.χ. λογιστές, πρατήρια υγρών καυσίμων,ξενοδόχοι κ.τ.λ. δ) Δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων κάθε είδους εκ των προαναφερθεισών στην παρούσα εγκύκλιο. Παρατήρηση: Ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων δεν μεταβάλλεται από το εάν η επαγγελματίες εκδίδουν τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών. Β. α) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί οριστικές απαλλαγές σε επαγγελματίες, που λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και σε άλλες περιοχές από τη δηλωθείσα ως έδρα της επιχείρησης, οι επαγγελματίες αυτοί να ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές,ώστε να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09. Σε περίπτωση που εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δεν προσέλθουν, θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ αυτεπαγγέλτως από 1/11/09. β) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί τριετείς απαλλαγές (δεν έχει λήξει η τριετία) και αφορούν τα προαναφερόμενα επαγγέλματα ή συναφή αυτών, να μην κριθούν στη λήξη τους με το εισοδηματικό κριτήριο, αλλά να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09. γ) Στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία απαλλακτικές βεβαιώσεις, έχει λήξει η τριετία αλλά δεν έχει γίνει έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου λόγω μη έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τη ΔΟΥ, σε αυτή και μόνο την περίπτωση, να προβαίνετε σε έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου με βάση τα εκκαθαριστικά (όταν αυτά εκδοθούν) και εφόσον πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο, θα ασφαλίζονται από τη λήξη της τριετίας, ενώ εάν δεν πληρούται θα ασφαλίζονται από 1/11/09. δ) Στις περιπτώσεις επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών οι οποίοι ασκούσαν και ασκούν επάγγελμα που από τη φύση του δύναται να ασκηθεί και σε περιοχές πέραν του τόπου που έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα και δεν έχουν εμφανιστεί στην Υπηρεσία έως και σήμερα, όπως είχαν υποχρέωση, η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 258/2005, δηλ. με αναδρομικότητα πενταετίας. Παρακαλούμε τα ανωτέρω να τύχουν πιστής εφαρμογής. Ο ΔΙΟIΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
×
×
 • Create New...