Jump to content

alekosmp

simple Members
 • Posts

  171
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by alekosmp

 1. Στην πώληση μεριδίων ΟΕ με απλογραφικά βιβλία, κατά τον υπολογισμό της αξίας των ιδίων κεφαλαίων προστίθεται η αξία των παγίων σε αυτή των ιδίων κεφαλαίων όπως αυτό αναγράφεται στο  αρχικό καταστατικό και τις μεταβολές του?

   

  Παράδειγμα ΟΕ με αρχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ και αγορές παγίων 220.000 ευρώ.

   

  Πιθανός υπολογισμός α) ίδια κεφάλαια 220.000 αφού η εταιρία χρησιμοποίησε 20.000 ευρώ περισσότερα από αυτά που ξεκίνησε για την αγορά των παγίων.

   

  Πιθανός υπολογισμός β) αρχικό κεφάλαιο 200.000 + 220.000 αγορές παγίων = 420.000 ίδια κεφάλαια.

   

  Όσον αφορά την αξία πώλησης αυτών των μεριδίων μπορεί το συνταχθέν συμφωνητικό πώλησης να γίνει σε μία αξία χαμηλότερη από τα ίδια κεφάλαια που αναφέρω προηγουμένως πχ 50.000 ευρώ? Αν γίνει όντως σε μια τέτοια αξία σαν ποια αξία θα ληφθεί υπόψη από τη φορολογική-ελεκτική αρχή για την κάλυψη τεκμηρίων του αγοραστή αν ποτέ ελεγχθεί? Ποια αξία (50.000 η ίδια κεφάλαια?) θα χρειαστεί να δικαιολογήσει ο αγοραστής στην προσωπική του δήλωση για την κάλυψη τεκμηρίων?

 2. Μπρούμε να χρησιμοποιήσουμε και την λογική του Serlock Holmes.Εαν αφαιρέσουμε μια μια τις περιπτώσεις των πραγμάτων που δεν είναι, αυτό που θα απομείνει όσο παράξενο και αν είναι θα είναι η λύση. Και νομίζω πως αφού δεν είναι εισόδημα δικαιωμάτων τι άλλο μπορεί να είναι?

  Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth.
  Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/arthurcona134512.html
 3. Πολύ ωραίο ερώτημα.

  Δεν ειμαι ειδικός στο θέμα. Το πιο βασικό νομίζω είναι να κατατάξουμε το εισόδημα αυτό σε μία κατηγορία εισόδήματος.

  Στο άρθρο 38 του 4172 αναφέρεται

   

  Quote

  1. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow, αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων.

  Άρα δεν είμαι σίγουρος αν η πράξη είναι εισόδημα από δικαίωμα. Ίσως να εμπίπτει στο άρθρο 21 του ίδιου νόμου?

   

  Quote

  3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους.
  Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη.

   

 4. Έχετε προβληματιστεί πως ακριβώς θα χειριστούμε στην πράξη μερικές περιπτώσεις?

   

  παράδειγμα 1

   

  όταν δεν πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του 2015 και πληρωθούν μέσα στο 2016 τότε λογιστικά απεικονίζεται η δαπάνη στο 2015 γιατι αφορά την χρήση του 2015 και μετα με τα excel μας το αναμορφώνουμε φορολογικά γιατί δεν αναγνωρίζεται. Μετά όταν θα έρθει το 2016 θα πρέπει να αναγνωριστεί η πληρωμή αυτής της εισφοράς φορολογικά χωρίς εγγραφή εξόδου στα βιβλία του 2016, λογικά απο τα excel μας πάλι.

   

  Παράδειγμα 2

   

  Πελάτης αφήνει απλήρωτο το μισο 2015 και το μισο 2016 και μετά κάνει ρύθμιση η οποία ξεκινάει απο τα μέσα του 2016 ως τα μέσα του 2017. Η χαρά του excel!

   

  Και προσοχή και στο κομμάτι των πληρωμών της ρύθμισης που αφορά το παρακάτω

   

  iv) οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, αμοιβών, κ.λπ.
   
  Δυσκολεύει πολύ η ζωή μας απο δω και στο εξής.
 5.  

   Grant Thornton
   
  Μπορείτε πλέον να νοικιάσετε το διαμέρισμα σας για λιγότερο από 30 ημέρες χωρίς να απαιτείται η
  απόκτηση σήματος του ΕΟΤ. Με τον ν. 4336/2015 έπαψε να ισχύει (από 1.11.2015) η διάταξη που
  είχε ουσιαστικά μπλοκάρει τις μισθώσεις ακινήτων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι χαρακτήριζε αυτές
  με διάρκεια μικρότερης των 30 ημερών ως τουριστικές και ως εκ τούτου απαιτούσε την απόκτηση
  του σήματος του ΕΟΤ.

   

  Ισχύει, αλλά συζητάμε για το αν μπορεί η εφορία ή ένας έλεγχος να βάλει τον πελατη μας σε μπελά με το να τον υποχρεώσει να τηρεί βιβλία, χαρακτηριζόντας την όλη ενοικίαση ακινήτου ως παροχή υπηρεσιών απο επιχείριση.

 6.  

  Ενδιαφέρουσα άποψη αλλά να προσθέσω, πως, ως επι το πλείστον, τα οργανωμένα γραφεία που ασχολούνται με την εξέυρεση πελατών για την κατοικία-διαμέρισμα του πελάτη, αναγράφουν στις συμβάσεις πως ο ρόλος τους είναι καθαρά αυτός, δηλάδη η εξεύρεση πελάτη με προμήθεια. Συνεπώς την παροχή υπηρεσίας (και την άδεια του ΕΟΤ) έχει υποχρέωση να την παράσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

   

  Σε πολλές απο αυτές τις συμβάσεις αναφέρεται μέσα πως η καθαριότητα θα παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου! Συνεπώς πάλι μπλέκει η κατάσταση.

 7.  

  χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει        άλλου είδους υπηρεσίες στο μισθωτή (π.χ. καθαριότητα, ασφάλεια, κλπ.), οπότε χαρακτηρίζεται στο σύνολό του ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

   

  άρα αφου δεν παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες δεν πάμε σε εισόδημα από επιχειρηματική.

   

  στο αρχείο που έβαλε ο συνάδελφος έγραφε

   

  "Περιπτώσεις όμως που προσφέρονται υπηρεσίες παράλληλα με την μίσθωση, έχουν τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, και αυτές είναι η εκμετάλλευση ξενώνα, ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, κτλ, γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προέχει το στοιχείο της επιχειρηματικής δράσης μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και όχι της απλής ενοικίασης του περιουσιακού στοιχείου με αποξένωση του κυρίου αυτού."

   

  Μάλλον χρειάζεται διευκρίνιση.

 8. μια άποψη απο το βιβλίο του Σταματόπουλου...

  attachicon.gifimg373.pdf

  Δηλαδή από ότι καταλαβαίνω όταν εγώ νοικιάζω ένα σπίτι επιπλωμένο, με την ημέρα, και έχω κάνει και καμια διαφήμιση στο Airbn ή στο booking προφανώς ασκώ επιχείριση (συστηματική διενέργεια πράξεων με σκοπό την επίτευξη κέρδους - προέχει το στοιχείο της επιχειρηματικής δράσης μέσω της προσφοράς υπηρεσιών) και πρέπει να κάνω έναρξη.

   

  Ωραία γιατί αυτό πιάνει το 95% των περιπτώσεων!

 9. πολ.1069/15 & α.39/4172 αφορά τα φυσικά πρόσωπα & όχι τα νομικά.

   

  ναι μιλάμε πάντα για φυσικά πρόσωπα.

   

  Διορθώστε με αν καταλαβαίνω κάτι λάθος αλλά η πολ 1069/2015 αναφέρει ένα τεκμήριο που το εισόδημα δεν θεωρείται εισόδημα εξ'ακινήτων αλλά από επιχειρηματική δραστηριότητα.

   

  Το εισόδημα αυτό αποκτάται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την είσπραξή του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του και με την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του ακινήτου, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες στο μισθωτή (π.χ. καθαριότητα, ασφάλεια, κλπ.), οπότε χαρακτηρίζεται στο σύνολό του ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

   

  Παρόμοιο δεν είναι και το τεκμήριο του άρθρο 21 για τις 3 ομοειδής συναλλαγές?

   

  Δεν είμαστε υπέρμαχοι καμίας διάταξης του νόμου απλά θέλουμε να είναι νόμιμοι οι πελάτες μας

   

 10. Επαναφέρω και εγώ το θέμα γιατί όντως υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, και υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν πως μπορείς να νοικιάζεις σπίτια χωρίς έναρξη στην εφορία, σαν βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις. Είμαστε οι μόνοι που βλέπουμε το άρθρο 21 παράγραφος 3 μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον φορολογούμενο?

   

  Συγνώμη συνάδελφε είναι εύκολο να μας αναφέρεις τις πολ που κάνουν το θεμα ξεκαθαρο?

 11.  

  Εγώ θα ψήφιζα το Δ.

   

  Δ). Συμφωνία των αποκλίσεων του 2014 στις Μ.Υ.Φ. (χωρίς να πειράξω βιβλία-Φ.Ε.-Φ.Π.Α.) καταχώρηση στο 2015 στον λογ. 82 ως Έξοδα προηγούμενων χρήσεων και στον 63.98.09 (φ.πα. μη εκπιπτόμενος στην ΦΕ).

  Τέλος όλα τα ανωτέρω στην κατάσταση ΚΦΑ. του 2015.

   

   

  Υ.Γ.

  Έχω την  διαίσθηση ότι για το 2014 δεν θα επιβάλουν πρόστιμο για τις αποκλίσεις των Μ.Υ.Φ. (πιλοτική εφαρμογή) οπότε ''παίζει'' και το Γ,

   

  διότι στην ΠΟΛ 1252/20.11.2015 αναφέρει...

   

   

  Συμφωνώ με τον συνάδελφο ως το πιο βιώσιμο!

 12. ριξε την και μετα θα περασει η ΥΕΔΔΕ απο το μαγαζι (για τυπικο ελεγχο) και θα σου ζητησει αναλυτικα συγκεντρωτικες, αναλυτικα βιβλια και ολα τα αλλα, και της υπογραφες σου σε ολα αυτα, να δουμε τι θα κανεις...  μου συνεβη εμενα... 

  Νομίζω πως καταλαβαίνουμε όλοι πως ότι και να κάνουμε είναι προβληματικό! Το κάθε ένα με άλλο τρόπο. Νομίζω πως η ΜΥΦ είναι κάποιου είδους έκτρωμα :)

   

  Και το αστείο είναι πως αλλαγές στην ΜΥΦ γίνονται καθημερινά, οπότε και να κάνουμε τώρα τροποποιητικές σε λίγες μέρες θα χρειάζεται να κάνουμε πάλι, και μετα πάλι, κοκ

 13. Δεν είναι μόνο το θέμα της ευθύνης του λογιστή απέναντι στις φορολογικές αρχές σύμφωνα με τον 4174 αλλά και το θέμα τηε ευθύνης του λογιστή απέναντι σε τρίτους που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις λογιστικές καταστάσεις που παράγουμε για να λάβουν αποφάσεις (βλέπε τράπεζες). Αν δεις με τα νεα ΕΛΠ ένα μεγάλο κομμάτι λειτουργεί όχι με κανόνες όπως παλιά αλλά μέσα σε πλαίσια τα οποία καλείται ο λογιστής να τεκμηριώσει. Δεν είναι απλό το θέμα της ευθύνης του λογιστή, και για να σου πω την αλήθεια ακολουθώ παραδείγματα από την ελεγκτική μεθοδολογία για να μπορώ να υποστηρίξω πως έπραξα ότι καλύτερο μπορούσα ως λογιστής με βάση την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί. Δεν πιστεύω όμως πως ο λογιστής είναι υπεύθυνος να γνωρίζει την πραγματικότητα για ορισμένα ζητήματα, ούτε να την ελέγξει από την στιγμή που υπάρχει μια λογική ακολουθία στην μεθοδολογία που ακολουθεί στην δουλειά του. Δυστηχώς τέτοια βιβλιογραφία μεθοδολογίας έχω δεί μόνο σε βιβλία ελεγκτικής. Και συμφωνώ με το άρθρο που έχεις αναρτήσει.

   

  Αν θες την άποψη μου πρέπει να συνταχθεί ένα ολόκληρο κομμάτι του φόρουμ με Best Practices για την δουλειά μας ώστε να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι κάποια στιγμή, σε πολλά πολλά θέματα....

 14. Όσον αφορά τις ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ συντάσσουμε 2 πρακτικά μετά από εντολή των μετόχων-εταίρων. Ένα μίας έκτακτης "γενικής" συνέλευσης την ημέρα απόφασης όπου αποφασίζουν οι εταίροι-μέτοχοι να αμείψουν την διοίκηση της εταιρίας για αμοιβές διαχείρισης, και μετά έρχεται η τακτική γενική συνέλευση που επικυρώνει την ίδια απόφαση. Αυτό και πάλι δεν καλύπτει την πραγματικότητα αλλά όντως ούτε ο λογιστής ούτε κάποιος άλλος είναι εύκολο να γνωρίζει τα πάντα. Τώρα που το σκέφτομαι με την ύπαρξη αυτών των εντύπων θα ήταν λάθος απο τόν λογιστή να μην προβεί σε αντίστοιχες κινήσεις για τις αμοιβές διαχειριστών τόσο λογιστικά όσο και φορολογικά απο την στιγμή που δεν έχει άλλη πληροφόρηση.

   

  Πάντως σε ένα βαθμό καλύπτεται ο λογιστικός χειρισμός των αμοιβών εφόσον υπάρχουν τα έντυπα αυτά. Για τον φορολογικό χειρισμό είναι θέμα πραγματικό οπότε ο έλεγχος θα μπορούσε να έρθει να το αμφισβητήσει ακόμα και αλήθεια να είναι.

   

  Με τα ΕΛΠ δεν υπάρχει 100%. Εγώ ζητάω απο τους πελάτες σε μεγάλες δαπάνες επισκευών να παίρνουν και φωτογραφίες του αντικειμένου πριν και μετά την αλλαγή όπως τα Πρινου με την δίαιτα.

 15. Ναι, ΠΟΛ 1113/2015.

  Σωστός!

  Διευκρινίζεται ότι όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ.1219/6.10.2014 εγκύκλιός μας) και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του άρθρου 22.

  Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21009

  © Taxheaven

   

   
  ponzi παρεπιτπώντος εσύ είσαι υπέρ της δημιουργίας ποσοστών αναγνώρισης δαπανών π.χ. 50% στα κινητα, ή δημιουργίας τέτοιων από τον λογιστή (χωρίς στοιχεία?)? ή πιστεύεις είναι καλύτερα να αναγνωρίζεται όλη η δαπάνη 100% ή καθόλου?
 16. Αν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε διπλή φορολόγηση στο ποσό των δαπανών.

   

  από την μία συμφωνώ μαζί σου απο την άλλη διαβάζω το παρακάτω.

   

  ΠΟΛ.1219/6.10.2014 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013

   

  Αντιθέτως, στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζόμενων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  γ) η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών στα ανωτέρω πρόσωπα για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης αλλά για την κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών που δεν σχετίζονται με το συμφέρον της επιχείρησης του εργοδότη ή δεν χρησιμοποιούνται κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές αυτής και το σχετικό κόστος αναλαμβάνει ο εργοδότης,

   

  Αυτή η δαπάνη δηλαδή που σύμφωνα με τον νόμο είναι παροχή σε είδος θα αναγνωριστεί φορολογικά? και ιδιαίτερα όταν κόβονται και τιμολόγια στο όνομα της εταιρίας!

   

   

  Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19644

  © Taxheaven

   

 17. η φιλοσοφία του νέου νόμου είναι εκπίπτουν όλα από την εταιρεία αφού γίνανε και βρείτε που και ΑΝ ωφελήθηκαν μέτοχοι και εργαζόμενοι. την ωφέλεια αυτών την θέλω μισθό.

   

  πλην μη παραγωγικών δαπανών.

   

  πχ. απόδειξη ξενοδοχείου 14-20 Αυγούστου για διαμονή "2 ενήλικες και 2 παιδιά".

   

  τιμής ένεκεν δωρεάν αυτοκίνητο στον πρώην μέτοχο και ιδρυτή .  η εταιρεία με έδρα την Αθήνα και οι δαπάνες αυτού στην Ορεστιάδα!!!

   

  κακώς μπλέκουμε τον παλιόν.

   

  Το μόνο που μου αρέσει στον προηγούμενο ήταν τα συγκεκριμένα ποσοστά ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. 

   

  Νομίζω πως παροχή σε είδος βγάζουμε ακόμα και για τις δαπάνες που ΔΕΝ αναγνωρίζονται προς έκπτωση. Δεν ισχύει δείτε παρακάτω

 18. Έχω ακούσει από διαφορετικούς εκφωνητές σεμιναρίων και τις 2 απόψεις.

   

  Από την μία πως πρέπει να επιμερίζουμε τις δαπάνες με βάση το ποσοστό που αυτή χρησιμοποιείται από την εταιρία παραγωγικά, δλδ όπως κάναμε και παλιά με τον 2238 και από την άλλη πως με τον 4172 ο νόμος δεν αναφέρει πουθενά επιμερισμό και οι δαπάνες είτε θα αναγνωρίζονται εις ολόκληρο ή καθόλου. Μάλιστα αναφέρθηκε πως ο έλεγχος θα πρέπει να αποδείξει πως η δαπάνη δεν είναι παραγωγική!

   

  Δεν θα σταθώ στο ποιό από τα 2 είναι σωστό αλλά θα σταθώ στο θέμα της ευθύνης του λογιστή στα εξής θέματα.

   

  Ας πιάσουμε τα κινητά τηλέφωνα. Ξέρει ο λογιστής ποια είναι η χρήση των κινητών τηλεφώνων, δηλαδή αν τα τηλεφωνήματα γίνονται για προσωπική χρήση η για επαγγελματική?

   

  Ας πιάσουμε τα αυτοκίνητα επαγγελματικά η μη. Ας πιάσουμε έναν αγρότη με αγροτικό αυτοκίνητο, η ένα ξενοδοχείο με ένα ΙΧ για την μεταφορά πελατών. Ξέρει ο λογιστής αν ο πελάτης όντως κάνει παραγωγική χρήση του αυτοκινήτου?

   

  Σκέφτομαι για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι πολλές παραδοχές προσθέτονται και στον προσάρτημα όπως η παραδοχή της συνεχιζόμενης λειτουργίας της εταιρίας, ότι είναι σωστό για θέματα που ΔΕΝ μπορούμε να ξέρουμε να δεχόμαστε κάποιο έγγραφο μέσο, όπως email ή κάτι άλλο, που να αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αυτό λογικό θα έπρεπε να ισχύει για όποια μεθοδολογία επιλέγουμε να ακολουθούμε για την αναγνώριση δαπανών/ποσών που αντικειμενικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την χρήση, επιμέτρηση κτλ.

 19.  

   

   

  δεν ξερει κανενας με τι συντελεστη φπα πουλαει εμπορος γεωργικων μηχανηματων σε περιοχη με μειωμενο συντελεστη φπα ,όταν

  πουλαει τρακτέρ σε περιοχη με κανονικο συντελεστη φπα ?με 16% η με 23%

  με λιγα λογια το τρακτέρ παει όπως τα αυτοκίνητα στο 23 % ανεξάρτητος περιοχης ?

   

   

   

  dodos

   

  μου αρέσει η επιμονή σου :)

   

  το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δεις αν το συγκοινωνιών χαρακτηρίζει το τρακτέρ ως μεταφορικά μέσο. Αν όχι τότε είναι μηχάνημα και έχεις την μείωση. Τώρα που το λέμε

   

  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=66362

   

  ένας συνάδελφος απο το forum το χαρακτηρίζει ως μηχάνημα έργου και ως τέτοιο ταξινομείται στη αρμόδια νομαρχιακή διεύθυνση

 20. Κάθε εργασία που περνάει από την τράπεζα-------> Χρέωση

  Κάθε εργασία που περνάει απο τον Λογιστή -------> Δωρεάν

   

  Στο εξωτερικό η προμήθεια καρτών είναι πολύ χαμηλότερη καθώς η χρήση τους είναι διαδεδομένη. Αλλά φαντάζομαι πως οποιοδήποτε ποσοστό εφαρμόζεται στο σύνολο του τζίρου της αγοράς τότε ναι μιλάμε για μεγάλα ποσά.

×
×
 • Create New...