Jump to content

DHMHTRH

simple Members
 • Posts

  6
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by DHMHTRH

 1. όχι φίλη μου, φυσικά και δεν αναφερόμουν σε σ'ένα.Απλά κατά λάθος έβαλα σε παράθεση και την δική σου απάντηση.ΜΙά χαρά και κατανοητά τα είπες εσύ.Την βιασύνη και την αγωνία του/της φίλου/φίλης (με 25 άτομα προσωπικό) σχολίασα. Συγγνώμη για την παρεξήγηση και καλή συνέχεια.
 2. KAI MHN ΞΕΧΑΣΕΙ ΟΜΩΣ ΦΙΛΕ/ΦΙΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΟΥ .ΝΑ ΔΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ.........ΚΑΝΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ...........
 3. ρε παιδιά είμαι νέο μέλος δεν ξέρω πώς επισυνάπτουν αρχείο.γι' ατό το έστειλα έτσι.Μισή ώρα προσπαθούσα,δεν το χώραγε με τίποτα το κείμενο΄..........έτσι αναγκάστηκα να κόψω κάποια.Με ποιό άλλο τρόπο θα μπορούσα να το στείλω;
 4. Ραπανάκης, Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και η ισχύς τους, επί διευθυνόντων υπαλλήλων - στελεχών επιχειρήσεων Ι. Γενικά Διευθύνοντες υπάλληλοι, όπως έχει καθοριστεί από τη νομολογία των δικαστηρίων, νοούνται εκείνα τα πρόσωπα τα οποία, λόγω της εξέχουσας μόρφωσης και των εξαιρετικών προσόντων και ικανοτήτων που επιδεικνύουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν από τον εργοδότη τους, ασκούν γενικότερη διεύθυνση και εποπτεία στην επιχείρηση που απασχολούνται, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν αποφασιστικά την εν γένει πορεία και εξέλιξη αυτής. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι μιας επιχείρησης ξεχωρίζουν από τους λοιπούς υπαλλήλους της, μια και σε πολλές περιπτώσεις ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα της εργοδοτικής πλευράς (π.χ. αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, παρουσιάζονται με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον των δικαστηρίων κ.λπ.). V. Αποζημίωση απόλυσης διευθυντικού στελέχους που χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο της εταιρείας Η επιχείρηση που είχε παραχωρήσει τη χρήση αυτοκινήτου σε διευθυντικό της στέλεχος, με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της (της επιχείρησης) και προς διευκόλυνση της παρεχόμενης απ’ αυτόν εργασίας –και όχι σε αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας– έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση απόλυσής του, να μην υπολογίσει στο μισθό της αποζημίωσης το έσοδο (ή ωφέλεια) που προκύπτει από τη χρήση του αυτοκινήτου. Πάντως, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, τα Δικαστήρια είναι αυτά που –αν και όποτε κληθούν– αποφασίζουν σε ανάλογες περιπτώσεις για το εάν πρέπει να υπολογισθεί ή όχι στο ποσό της αποζημίωσης λόγω απόλυσης το τεκμαρτό έσοδο από τη χρήση αυτοκινήτου. Το έως τώρα δεδικασμένο συγκλίνει προς την άποψη πως δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της αποζημίωσης το έσοδο αυτό, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι η χρήση του αυτοκινήτου δεν παρέχεται ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας. Τέλος, προς αποφυγή τυχόν δικαστικών διενέξεων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός μισθωτού κρίνεται επιβεβλημένο να περιλαμβάνεται συγκεκριμένη διάταξη στις Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας των υπαλλήλων, στους οποίους χορηγείται από την επιχείρηση αυτοκίνητο και οι οποίες συντάσσονται κατά το στάδιο της πρόσληψής τους, στην οποία να αναφέρεται επακριβώς ο λόγος της παραχώρησης της χρήσης αυτοκινήτου εκ μέρους της εταιρείας σε μισθωτό της, αν δηλαδή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της και προς διευκόλυνση της παρεχόμενης εργασίας, ή αντίθετα αν αποτελεί αντάλλαγμα της παρεχόμενης απ’ αυτόν εργασίας. VI. Διευθύνοντες σύμβουλοι ΑΕ και εργατική νομοθεσία Οι διοικητές, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράτ­τοντες σύμβουλοι, τα μέλη του ΔΣ, καθώς επίσης και οι γενικοί διευθυντές των ΑΕ, δεν συνδέονται βασικά με τις εταιρείες αυτές με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Είναι όργανα του Νομικού Προσώπου της εταιρείας και ασκούν ιδία εξουσία και καθήκοντα. Η σχέση τους διέπεται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της εταιρείας (νόμος, καταστατικό κ.λπ.), συμπληρωματικά δε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής, αντιπροσώπευσης, πληρεξουσιότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις οι κανόνες περί μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ακόμα και όταν αμείβονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με την ιδιότητά τους αυτή. Δεν αποκλείεται όμως να συρρέουν στο ίδιο πρόσωπο και οι δύο ιδιότητες, αυτή δηλαδή του διευθύνοντος συμβούλου, εν προκειμένω και αυτή του υπαλλήλου της ΑΕ, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οπότε η σχέση τους απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της εταιρείας γίνεται δυσυπόστατη. Τέτοια σχέση όμως υπάρχει όταν τα πρόσωπα αυτά απασχολούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, πέρα από τα συνηθισμένα καθήκοντά τους, ως π.χ. διευθυνόντων συμβούλων και η εργασία τους παρέχεται, σύμφωνα με τις οδηγίες και κάτω από τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων της διοίκησης της εταιρείας. Το εάν ένας διευθύνων σύμβουλος υπάγεται ή όχι στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται πάντως με βάση μία γενική αρχή και ρύθμιση από τους κείμενους νόμους. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, αρμόδια να κρίνουν την υπαγωγή ή μη ενός διευθύνοντος συμβούλου στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (Ν 2112/1920 , Ν 3198/1955 , Ν 1346/1983 κ.λπ.) είναι τα δικαστήρια, όταν φυσικά σε αυτά καταλήξει μία ανάλογη υπόθεση, τα οποία και εξετάζουν ξεχωριστά κάθε περίπτωση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτή εμφανίζει και τα οποία είναι απόρροια της σχέσης εργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ εργοδότη και διευθύνοντος συμβούλου. .
 5. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να βοηθήσω με κάποια τεκμηριωμένη απάντηση........απλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ερώτημά σου.............γιατι άραγε να ισχύει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση της απόλυσης ενός τέτοιου υπαλλήλου, όσον αφορά την αποζημίωση του; θα προσπαθήσω να βρώ τίποτα μήπως μπορέσω και βοηθήσω.........
×
×
 • Create New...