Προς το περιεχόμενο

ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

Silver members
 • Αριθμός μηνυμάτων

  4.433
 • ΜΕΛΟΣ

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Ημέρες που κέρδισε

  38

ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ last won the day on 18 Σεπτεμβρίου

ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ had the most liked content!

Σχετικά με τον ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

 • Κατάταξη
  ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ
 • Ημερομηνία γέννησης 17 Νοεμβρίου

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Χαλκίδα

Πρόσφατοι επισκέπτες προφιλ

12.864 προβολές προφίλ
 1. ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

  εβαλα πάρα πάνω ένα λινκ από το ταξχεβεν σχετικό με την απόφαση ας το διαβάσουμε λίγο πρόστιμα : «Άρθρο 5β 1. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου. 2. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 5α επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
 2. ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

  ας μελετήσουμε λίγο το πάρα κάτω https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38836#
 3. ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

  η απόφαση ξεκινά με τους υπόχρεούς σε pos κατόπιν λέει ότι οι υπόχρεοι αυτής της διαταγής έχουν ταυτόχρονα υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών
 4. ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

  Αθήνα, 27-07-2017Αριθ. Πρωτ. : 83942 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣΔ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα : Οδηγίες εφαρμογής της υπ' αριθ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)". Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω κυα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26704
 5. ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

  η διαταγή λέει ότι υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού είναι όσοι είναι υπόχρεοι σε pos. από κει και πέρα πουθενά δεν λέει ότι δηλώνουμε μ'ονο τους λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με pos
 6. ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

  από που προκύπτει αυτό ? υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42003#
 7. Μα στο έγραψα. Με ημερομηνία θανάτου .
 8. έπρεπε να γίνει δήλωση με αιτιολογία εξ αδιαθέτου κληρονόμοι μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την παρέλευση του δικαιώματος αποποίησης (5 μήνες) , με ημερομηνία την ημερομηνία θανάτου. άρα τα ξαναφτιάχνεις όλα
 9. αλλά δες και το υπόλοιπο 2. Εάν δια την παροχήν εργασίας συνεφωνήθη η καταβολή αποδοχών υπολογιζομένων καθ' ημέραν, εβδομάδα, δεκαήμερον, εικοσαήμερον κλπ. ο ημερήσιος μισθός του ησφ/νου εξευρίσκεται διαιρουμένου του λαμβανομένου παρ' αυτού δι' εκάστην μισθοδοτικήν περίοδον ποσού δια του αριθμού των ημερών καθ' ας παρέσχον ούτοι εργασίαν ή δι' ας δικαιούνται αποδοχών εν όλω η εν μέρει. Ο ημερήσιος μισθός ησφαλισμένων απασχολουμένων υπό σύστημα παροχής εργασίας πέντε ημερών καθ' εβδομάδα εξευρίσκεται ως ακολούθως, εφ' όσον οι οικείοι εργοδόται έχουν προηγουμένως δηλώσει εις το αρμόδιον Υποκατάστημα του ΙΚΑ, ότι το προσωπικόν αυτών απασχολείται υπό το σύστημα τούτο: Προκειμένου περί απασχοληθέντων ανελλιπώς κατά την διάρκειαν μηνός ή εβδομάδος τινός δια της διαιρέσως των κατά τον μήνα ή την εβδομάδα ληφθεισών αποδοχών δια του αριθμού 25 ή 6 αντιστοίχως. Εάν όμως οι ανωτέρω ησφαλισμένοι δεν απησχολήθησαν καθ' όλην την διάρκειαν του μηνός ή της εβδομάδος, ο ημερήσιος μισθός εξευρίσκεται δια της διαιρέσεως των αντιστοίχων αποδοχών δια του αριθμού των πραγματικών ημερών απασχολήσεως προσαυξημένου: α) Δια τους επί μηνιαίω μισθώ αμειβομένους, κατά μία μονάδα δι' εκάστην εβδομάδα πλήρους απασχολήσεως, ως και δι' εκάστην εβδομάδα μη πλήρους τοιαύτης εντός του μηνός, εφ' όσον όμως υπήρξεν απασχόλησις κατά την εβδομάδα ταύτην, τουλάχιστον τριών ημερών. β) Δια τους επί ημερομισθίω αμειβομένους κατά μία μονάδα εβδομαδιαίως εφ' όσον κατά την εβδομάδα μη πλήρους απασχολήσεως, παρεσχέθη εργασία τουλάχιστον τριών ημερών. Ειδικά για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούνται με το σύστημα της 5ήμερης εβδομάδας εργασίας και καταλαμβάνονται από τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδομών καθώς και αυτές περί καταβολής Δωροσήμου, ο κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου αριθμός ημερών εργασίας λογίζεται προσαυξημένος κατά 20% μη δυνάμενος όμως να υπερβεί τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών της αντίστοιχης μισθοδοτικής περιόδου. Η ανωτέρω προσαύξηση των ημερών εργασίας ενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
 10. δλδ το ΙΚΑ δεν μετρά τις μερες που δούλεψε ο εργαζόμενος αλλά από το 25 αφαιρεί τις μερες που δεν δούλεψε
 11. Νόμοι 55575/1965 Αρθρο 18 Αρθρο 18. Εξεύρεσις ημερησίου μισθού 1. Εάν δια την παροχήν εργασίας συνεφωνήθη η καταβολή μηνιαίου μισθού, ως ημερήσιος μισθός του ησφαλισμένου λογίζεται το εικοστόν πέμπτον του μηνιαίου μισθού, εκτός εάν ο ησφαλισμένος δεν απησχολήθη καθ' όλον τον μήνα και δεν εδικαιούτο δια τας ημέρας καθ' ας δεν ειργάσθη μισθού, οπότε ο αριθμός είκοσι πέντε (25) μειούται κατά τον αριθμόν των ημερών δι' ας δεν κατεβλήθη μισθός.
 12. το ΙΚΑ λέει τον Φλεβάρη ΔΕΝ δούλεψε 17 ημέρες 25-17= 8 παράλογο ?
×