Jump to content

nska

simple Members
 • Content Count

  188
 • Joined

 • Last visited

Reputation Activity

 1. Like
  nska reacted to 125883623 in ΑΠΔ & ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)   
  Το θέλω αλλά δεν με αφήνει  το site  να την ανεβάσω  το έχω μικρινή  όσο μπορώ  αλλά πάλι το θεωρει μεγάλο  αρχείο  .Αν την θες  η νομίζεις  μπορείς να το κάνεις  γράψε  το email  σου να στην στείλω. 
 2. Upvote
  nska got a reaction from doctor in Παροχές σε είδος αυτοκινήτων ,την λιανική τιμή που την βρίσκουμε?   
  Καλημέρα, από bmw  δεν μου χορηγούν βεβαίωση για αυτοκίνητο με άδεια πρό του 2005 και με παραπέμπουν στο Υπουργείο Μεταφορών!!!! Βρε πάνε καλά???????? 
 3. Downvote
  nska got a reaction from PWC01 in ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ   
  Αποφ. 2869/1987
  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. 2869 /4.5.87.
  ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας στα επενδυτικά αγαθά.
  «Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 , 24 , 26 , 27 και 58 του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  2. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων.
  Αποφασίζουμε
  1. Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού, που πραγματοποιείται από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α., καταβάλλεται από τον ίδιο τον επενδυτή (εισαγωγέα – αγοραστή) με την πρώτη προσωρινή δήλωση, που υποβάλλεται μετά την εισαγωγή ή αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1642/1986 και με τη διαδικασία που προβλέπεται πιο κάτω.
  Στην έννοια του παραπάνω εξοπλισμού, περιλαμβάνονται κυρίως τα μηχανήματα, εξαρτήματα και λοιπά όργανα, καθώς και τα ανταλλακτικά αυτών, εφόσον εισάγονται ή αγοράζονται μαζί με τα μηχανήματα ή λοιπά όργανα. Επίσης, στην έννοια του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνονται και τα θερμοκήπια, θερμαινόμενα ή μη, καθώς και τα μηχανήματα, εξαρτήματα, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές και λοιπά όργανα που συγκροτούν θερμαινόμενα ή μη θερμοκήπια.
  2. Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή αγοράσει στο εσωτερικό τα πιο πάνω επενδυτικά αγαθά, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικονομικό έφορο, αίτηση με την οποία ζητάει έγκριση για εισαγωγή ή αγορά χωρίς καταβολή του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
  Στην αίτηση αυτή ο επενδυτής επισυνάπτει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
  α) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν κατά τελωνείο ή προμηθεύτρια επιχείρηση, στον οποίο αναγράφει τα αγαθά τα οποία πρόκειται να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό, την ποσότητα και την αξία αυτών, το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής ή το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρησης, όταν πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια οικονομική εφορία της επιχείρησης αυτής,
  β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών είναι επενδυτής που σκοπεύει να ιδρύσει, επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταλλευτική, λατομική, ξενοδοχειακή ή αγροτική επιχείρηση, ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης, ότι δεν πρόκειται για απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. επιχείρηση και ότι τα αγαθά που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επένδυσης,
  γ) προκειμένου για θερμοκήπια ή υλικά που ενσωματώνονται στα θερμοκήπια, υποβάλλει επιπλέον βεβαίωση της Διεύθυνσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας ή των κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχει άδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης θερμοκηπίου στο όνομα του αιτούντος και ότι τα αγαθά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, προορίζονται να συγκροτήσουν θερμοκήπιο και
  δ) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, για τυχόν υποβολή αίτησης, ή τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο ή άλλο καθεστώς εθνικής ή κοινοτικής ενίσχυσης της επένδυσης.
  3. Ο οικονομικός έφορος, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για επιχείρηση της παρ. 1, η οποία έχει εγγραφεί στο μητρώο των υποκειμένων στο Φ.Π.Α., χορηγεί βεβαίωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παράδοσης στον αιτούντα, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των αγαθών, που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, επισυνάπτοντας σε αυτή θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα αυτού. Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό ή κατά περίπτωση στο στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή.
  4. Το αρμόδιο τελωνείο, στο οικείο παραστατικό θα χρεώσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο όμως δεν θα εισπράξει, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Ο αναλογών Φ.Π.Α. θα καταβληθεί με την προσωρινή δήλωση του επενδυτή βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.1987» αντίγραφο του παραστατικού αυτού αποστέλλει στην οικονομική εφορία, η οποία έχει εκδώσει την ανωτέρω βεβαίωση.
  Αντίστοιχα, η προμηθεύτρια επιχείρηση θα εκδώσει τιμολόγιο ή τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής, στο οποίο θα χρεώσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο δεν θα εισπράξει, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Δεν εισπράττεται Φ.Π.Α. – υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.1987».
  5. Ο αγοραστής επενδυτής υποχρεούται να προσκομίσει στον οικονομικό έφορο, που έχει εκδώσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του τιμολογίου που εξέδωσε η προμηθεύτρια επιχείρηση εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του.
  6. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.
  Αν η επιχείρηση δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, το προς έκπτωση ποσό του φόρου, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1642/1986 .
  7. Ο αρμόδιος οικονομικός έφορος παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει, αν τα επενδυτικά αγαθά που αποκτήθηκαν χωρίς Φ.Π.Α. έχουν εγκατασταθεί, στον τόπο που δηλώθηκε, ότι δεν πωλήθηκαν, και ότι έχουν σωστά καταχωρηθεί και περιληφθεί στην προσωρινή δήλωση της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου.
  8. Ο επενδυτής (εισαγωγέας αγοραστής) υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αρμόδιο οικονομικό έφορο το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών αυτών αγαθών, το βραδύτερο εντός 10 (δέκα) ημερών από την έναρξη.
  9. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, χωρίς Φ.Π.Α. πριν από τη χρησιμοποίηση τους, ο επενδυτής (εισαγωγέας – αγοραστής) υποχρεούται να καταβάλει στο δημόσιο το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που αναλογεί στην πώληση αυτή, καθώς και πρόστιμο ίσο με το πενήντα στα εκατό (50%) του φόρου που αναλογούσε στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό των επενδυτικών αγαθών.
  10. Η απόφαση μας Π. 1489/1465/87 παύει να ισχύει από 10 Μαΐου 1987. Η διαδικασία επιστροφής που προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται προκειμένου για εισαγωγές ή αγορές στο εσωτερικό επενδυτικών αγαθών, για τις οποίες το οικείο παραστατικό (διασάφιση ή τιμολόγιο) εκδόθηκε πριν από την 10η Μαΐου 1987.
  11. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 5η Μαΐου 1987, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο».
  ************************************************************************************************************************************************************************Δυνατότητα ή μη επιστροφής Φ.Π.Α στις περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας Ε.Δ.Υ.Ο. 1093877/5869/0014/ΠΟΛ.1275/21.12.1990 Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986 ορίζεται ότι, "Ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, εφόσον και κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, επιστρέφεται ο ΦΠΑ που αφορά αγαθά επένδυσης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 26. Η επιστροφή αυτή ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. Π.3082/1987, Π.5514/1987 και Π.1185/1988, κατά περίπτωση.3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως ερμηνεύτηκε με την Π.5246/2049/ΠΟΛ.250/24.8.1988 εγκύκλιο και αντικαταστάθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.1882/1990, ως επενδυτικά αγαθά θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτήν σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτήν, αλλά έχει, με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων, χωρίς να περιλαμβάνεται στην αξία αυτών οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.4. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι, προκειμένου ο υποκείμενος να έχει δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που επεβάρυνε κάποιο αγαθό που προορίζεται να εξυπηρετήσει πάγιες ανάγκες της επιχείρησής του, (αγαθό επένδυσης), θα πρέπει, εάν μεν πρόκειται για κινητό αγαθό (αυτοκίνητο, μηχάνημα κ.λπ.) να έχει όχι μόνο τη χρήση αλλά και την πλήρη κυριότητα αυτού, εάν δε πρόκειται περί ακινήτου να έχει τη χρήση, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, τουλάχιστο για εννέα χρόνια (σχετική και η 1065421/24988/Ε. 0002/ΠΟΛ.1189/14.9.1990 εγκύκλιος Υπ. Οικ.). Σημειώνεται ότι στην έννοια του ακινήτου περιλαμβάνονται και οι επεκτάσεις και βελτιώσεις αυτού, όχι όμως και οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής για τις οποίες έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, όχι όμως και επιστροφής του φόρου αυτών των δαπανών, βάση της Α.Υ.Ο. αριθ. 3082/1987 και Π.5514/1987.5. Με βάση τα παραπάνω, στην περίπτωση που ο υποκείμενος ζητά επιστροφή Φ.Π.Α. για απόκτηση επενδυτικών αγαθών, θα ερευνάται, εφόσον πρόκειται για κινητά αγαθά αν αυτά έχουν αποκτηθεί κατά πλήρη κυριότητα, οπότε δικαιούται επιστροφής του φόρου ή αν αποκτήθηκαν με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας, μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος, οπότε δικαιούται έκπτωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, και όχι επιστροφής του φόρου, του ποσού το οποίο καταβάλλεται υπό μορφή προκαταβολής ή δόσεων θεωρουμένου ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης και της οικονομικής απαξίωσης που τυχόν θα υποστεί το αγαθό κατά τη χρήση του. Αντίθετα, προκειμένου για ακίνητα επενδυτικά αγαθά (μαζί με τις επεκτάσεις και τις βελτιώσεις αυτών), με εξαίρεση το ΦΠΑ των δαπανών συντήρησης και επισκευής αυτών -που σε κάθε περίπτωση εκπίπτει με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986- θα ερευνάται αν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 23, παρ. 1 και 26, παρ. 4 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.Τέλος, σημειώνεται ότι η διαπίστωση των πιο πάνω προϋποθέσεων είναι θέμα πραγματικό και θα ερευνάται, σε κάθε περίπτωση, από τη σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας ή μίσθωσης κατά περίπτωση.
  Διόρθωση της με αριθ. πρωτ. 1093877/5369/0014/ΠΟΛ. 1275/21.12.90 εγκυκλίου διαταγής μας
  Ε.Δ.Υ.Ο. 1065513/4714/0014/ΠΟΛ. 1151/16.7.1991
  Με την πιο πάνω εγκύκλιο διαταγή μας δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, κατά την εφαρμογή των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων με την επιστροφή του ΦΠΑ, που επιβαρύνει την απόκτηση επενδυτικών αγαθών.
  Επειδή στην παράγραφο 4 της ως άνω εγκυκλίου, έχει αναγραφεί από παραδρομή, ότι είναι σχετική με τα διαλαμβανόμενα σ' αυτή θέματα η με αριθ. 1065421/24988/Ε.0002/ΠΟΛ.1189/14.9.1990 εγκύκλιος του Υπ. Οικ., αντί της ορθής 1072541/4612/1521/0014/ΠΟΛ.1203/23.10.1990, παρακαλούμε να λάβετε τούτο υπόψη σας και να κάνετε τη σχετική διόρθωση.
  Δεν υπάγονται στη διαδικασία της Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 Α.Υ.Ο. οι περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας
  Ε.Δ.Υ.Ο. 1003879/174/Α0014/ΠΟΛ.1005/14.1.1992
  Σε συνέχεια της αριθ. 1093877/5869/0014/ΠΟΛ.1275/21.12.1990 εγκυκλίου μας, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη δυνατότητα ή μη επιστροφής του ΦΠΑ στις περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας και με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 23, παρ. 1, 27 παρ. 1 περ. δ' και 26, παρ. 4 περ. α' του Ν.1642/1986, όπως η τελευταία ερμηνεύτηκε με την αριθ. Π.5246/2049/ΠΟΛ.250/24.8.1988 εγκύκλιο και αντικαταστάθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.1882/1990, καθώς και τις παρ. 1 και 2 της αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.87 Α.Υ.Ο., δεν παρέχεται το δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία που ορίζεται από την απόφαση αυτή των επενδυτικών αγαθών που αποκτώνται με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρις της αποπληρωμής του τιμήματος.
 4. Upvote
  nska reacted to HIMAIRA in Βεβαιώσεις αποδοχών μισθωτων-επιχειρηματική δραστηριοτητα   
  Σε επίσκεψή μου στο ΥΠ.ΟΙΚ. διευκρινίστηκαν τα παρακάτω:
  1-Στον κωδικό 4 και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αναγράφονται  οι αμοιβές  που καταβάλλονται με τίτλο κτήσης σε φοιτητές, νοικοκυρές κ.λ.π
  όπως αναφέρεται στην  πολ.1047/2015
  2-Για τους λοιπούς είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα .π.χ  η αμοιβή  Καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος περιστασιακά (με τίτλο
  κτήσης) επιμελείται την έκδοση ενός βιβλίου ,είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  και αναγράφεται στον κωδικό 6.
  3-Σχετικά με αυτούς που εκδίδουν ΤΠΥ και πληρούν τις προϋποθέσεις για να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών:
  Οι επιχειρήσεις, οι οποίες λογικά έχουν υποβάλλει  προσωρινές δηλώσεις για τις παραπάνω αμοιβές ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα , θα υποβάλλουν βεβαιώσεις ,ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι θέμα των φορολογούμενων το πως  θα το διαχειριστούν. 
 5. Upvote
  nska reacted to zevooazaz in Βεβαιώσεις αποδοχών μισθωτων-επιχειρηματική δραστηριοτητα   
  ΝΑΙ συμφωνώ.... σωστά αποδώθηκε με τη δήλωση επιχ δραστηριότητας... ....  και εφόσον έχεις παρακρατήσει 20% φόρο γιατι να μην καταχωρηθέι με κωδ. 06 επιχ δραστ.
  ετσι θα συμφωνείς με το τί έχεις δηλώσει άλλωστε στις δηλώσεις (οριστικές δεν υποβάλλουμε πλεον ετσι κι αλλιώς)..
 6. Upvote
 7. Upvote
  nska reacted to PROAKIS in ΕΔΩ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΤΡΙΨΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΡΗ!   
  να γράψει επιστολή ,σύμφωνα με την εκκαθάριση της φορολογικής μου δήλωσης προκύπτει φόρος  3,5 φορές το εισόδημά μου.
   
  παρακαλώ να μου πείτε πως μπορώ α)να πληρώσω  φόρο ,δυσανάλογο με το δηλωθέν εισόδημα 
   
  και β) αν θεωρητικά υπήρχε δυνατότητα πληρωμής ,σίγουρα θα με κατηγορούσατε για διακίνηση μαύρου χρήματος.
   
  Επειδή δεν επιθυμώ να με χαρακτηρίσετε ούτε φοροφυγά ,ούτε λαθρέμπορα να εξετάσετε την περίπτωσή μου με  προσοχή.
   
  απάντηση "έτσι λέει ο νόμος " δεν γίνεται αποδεκτή. Αν επιμένετε όμως σε αυτή την απάντηση,θέλω να δω το  ζώο που τον συνέταξε.
 8. Upvote
  nska got a reaction from HARYK in Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Παρακαλώ αν γνωρίζετε κάτι...   
  Περαστικά Μπάμπη και Υγεία σε όλους τους λοιπούς συναδέλφους!
 9. Upvote
  nska reacted to TASOS in ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε1,Ε2 ΚΛΠ 2013   
  ..Tις προάλλες φώναξα στο γραφείο μου τη δεσποινίδα Ιουλία, τη δασκάλα των παιδιών. Έπρεπε να της δώσω το μισθό της.
  - Κάθισε να κάνουμε το λογαριασμό, της είπα. Θα “χεις ανάγκη από χρήματα και συ ντρέπεσαι να ανοίξεις το στόμα σου… Λοιπόν…
  Συμφωνήσαμε για τριάντα ρούβλια το μήνα…
  - Για σαράντα.
  - Όχι, για τριάντα, το έχω σημειώσει. Εγώ πάντοτε τριάντα ρούβλια δίνω στις δασκάλες… Λοιπόν, έχεις δύο μήνες εδώ…
  - Δύο μήνες και πέντε μέρες…
  - Δύο μήνες ακριβώς… Το “χω σημειώσει… Λοιπόν, έχουμε εξήντα ρούβλια. Πρέπει να βγάλουμε εννιά Κυριακές… δε δουλεύετε τις Κυριακές.
  Πηγαίνετε περίπατο με τα παιδιά. Έπειτα έχουμε τρεις γιορτές…
  Η Ιουλία έγινε κατακόκκινη και άρχισε να τσαλακώνει νευρικά την άκρη του φουστανιού της, μα δεν είπε λέξη.
  - Τρεις γιορτές… μας κάνουν δώδεκα ρούβλια το μήνα… Ο Κόλιας ήταν άρρωστος τέσσερις μέρες και δεν του έκανες μάθημα… Μονάχα με τη Βαρβάρα ασχολήθηκες… Τρεις μέρες είχες πονόδοντο και η γυναίκα μου σου είπε να αναπαυτείς μετά το φαγητό… Δώδεκα και εφτά δεκαεννιά. Αφαιρούμε, μας μένουν… Χμ! σαράντα ένα ρούβλια… Σωστά;
  Το αριστερό μάτι της Ιουλίας έγινε κατακκόκινο και νότισε. Άρχισε να τρέμει το σαγόνι της. Την έπιασε ένας νευρικός βήχας, έβαλε το μαντίλι στη μύτη της, μα δεν έβγαλε άχνα.
  - Την παραμονή της πρωτοχρονιάς έσπασες ένα φλιτζάνι του τσαγιού με το πιατάκι του… Βγάζουμε δύο ρούβλια… Το φλιτζάνι κάνει ακριβότερα γιατί είναι οικογενειακό κειμήλιο, μα δεν πειράζει… Τόσο το χειρότερο! Προχωρούμε! Μια μέρα δεν πρόσεξες τον Κόλια, ανέβηκε ο μικρός στο δέντρο και έσκισε το σακάκι του… Βγάζουμε άλλα δέκα ρούβλια… Άλλη μια μέρα που δεν πρόσεχες, έκλεψε μια καμαριέρα τα μποτάκια της Βαρβάρας. Πρέπει να “χεις τα μάτια σου τέσσερα, γι” αυτό σε πληρώνουμε… Λοιπόν, βγάζουμε άλλα πέντε ρούβλια. Στις δέκα του Γενάρη σε δάνεισα δέκα ρούβλια…
  - Όχι, δεν έγινε τέτοιο πράμα, μουρμούρισε η Ιουλία.
  - Το “χω σημειώσει!
  - Καλά…
  - Βγάζουμε είκοσι επτά ρούβλια, μας μένουν δεκατέσσερα.
  Τα μάτια της Ιουλίας γέμισαν δάκρυα. Κόμποι ιδρώτα γυάλιζαν πάνω στη μύτη της. Κακόμοιρο κορίτσι!
  - Μα εγώ μια φορά μονάχα δανείστηκα χρήματα. Μονάχα τρία ρούβλια, από την κυρία, μουρμούρισε η Ιουλία και η φωνή της έτρεμε…Αυτά είναι όλα όλα που δανείστηκα.
  - Μπα; Και γω δεν τα είχα σημειώσει αυτά. Λοιπόν, δεκατέσσερα έξω τρία, μας μένουν έντεκα. Πάρε τα χρήματά σου, αγαπητή μου!Τρία… τρία, τρία…. ένα και ένα… Πάρ” τα…
  Και της έδωσα έντεκα ρούβλια. Τα πήρε με τρεμουλιαστά δάχτυλα και τα έβαλε στην τσέπη της.
  - Ευχαριστώ, ψιθύρισε.
  Πετάχτηκα ορθός και άρχισα να βηματίζω πέρα δώθε στο γραφείο. Με έπιασαν τα δαιμόνια μου.
  - Και γιατί με ευχαριστείς;
  - Για τα χρήματα.
  - Μα, διάολε, εγώ σε έκλεψα, σε λήστεψα! Και μου λες κι ευχαριστώ;
  - Οι άλλοι δε μου “διναν τίποτα!…
  - Δε σου “διναν τίποτα. Φυσικά! Σου έκανα μια φάρσα για να σου γίνει σκληρό μάθημα. Πάρε τα ογδόντα σου ρούβλια! Τα είχα έτοιμα στο φάκελο! Μα γιατί δε φωνάζεις για το δίκιο σου; Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζή; Μπορείς να ζήσεις σ” αυτό τον κόσμο αν δεν πατήσεις λίγο πόδι, αν δε δείξεις τα δόντια σου; Γιατί είσαι άβουλη;
  Μουρμούρισε μερικά ευχαριστώ και βγήκε.
 10. Upvote
  nska reacted to gus in Nεα ανακοινωση για Ε9 ,τροποποιησεις χωρις προστιμο μεχρι Φεβρουαριο   
  Σωστά τα λές, όμως δεν το ανακοίνωσε κανένας .
  Αναρτήσαμε ένα άρθρο στο οποίο εξηγούσαμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις διορθώσεις του Ε9 , και όλα τα μέσα ενημέρωσης (οι γνωστοί μας δημοσιογράφοι) το παρουσίασαν όπως ήθελε ο καθένας .
  Αλλοι το ονομάσαν παράταση , άλλοι έγραψαν ότι βγήκε και απόφαση (ενοώντας την ΠΟΛ που αναφέρεται στις διορθώσεις) , κλπ κλπ. Μέχρι και στην τηλεόραση έφτασε το θέμα.
   
  Κανονικά θα έπρεπε το ΥΠ.ΟΙΚ. να βγεί και να διαψεύσει όλους αυτούς του άσχετους που γράφουν ότι θέλουν .
   
  Αλλά σας το έχουμε ξαναπεί προσέξτε τι διαβάζετε και από που. Η παραπληροφόρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο στις μέρες μας.
  Και τώρα τελευταία είναι πολύ συνηθισμένο το φενόμενο τα άρθρα που δημοσιεύουμε στον κόμβο, να τα παίρνουν δημοσιογράφοι και να τα παρουσιάζουν όπως θέλουν .
  Ρίξτε μιά ματιά τις γράφουν για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σήμερα και θα καταλάβετε.
  Προσοχή λοιπόν .
 11. Upvote
  nska reacted to jim1970 in Stop - Αποτυχημένη προσπάθεια (για όσους δεν καταλαβαίνουν)   
  δε βάζουνε αυτό να ξέρουμε και μεις, να στέλνουμε τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς?

 12. Upvote
  nska reacted to gus in E9 ---- Συγνώμη, εσείς μπορείτε να μπείτε να δουλέψετε?   
  Ο πραγματικό λόγος που δόθηκε η παράταση δεν είναι τα προβλήματα της εφαρμογής.
  Κάποιος συνάδελφος μπήκε κατά λάθος στα ακίνητα του Σαμαρά , και πάτησε αναίρεση. 
  Ετσι αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να ζητήσει παράταση.
  Αρχικά ο Γενικός ΓΔΕ αρνήθηκε, αλλά με την παρέμβαση του Τομ χανκς που αγόρασε ακίνητο σε νησί και δεν πρόλαβε και αυτός να το δηλώσει ο Γενικός υπέκυψε.
 13. Upvote
  nska reacted to evak in Παράταση στις δηλώσεις φυσικών προσώπων-Πότε έχουν σκοπό να την ανακοινώσουν?   
  Βρε παιδιά μην τρώγεστε....
  Εγώ φέτος έκανα γύρω στις 150 δηλώσεις (μόνη - οι άλλοι ασχολούνταν με τρέχοντα και έκτακτα και δυστυχώς δεν νιώθω τη σιγουριά να αφήσω δήλώσεις στα χέρια τους ακόμα) με 5 ημέρες αποχή και 5 ημέρες διακοπές. Γ@μήθηκα όμως! Δεν ευχαριστήκα τίποτα. Δούλεψα διπλάσια από πέρσι και δυστυχώς χωρίς κέρδος..κέρατα!  Με ξενύχτια και άλλα τελείωσα 07:36 την Δευτέρα. Παρόλαυτα νιώθω την θλίψη αυτών που έμειναν πίσω (είτε με δηλώσεις στο χέρι, είτε "ορφανοί"), οι οποίοι σίγουρα δεν φταινε. Τουλάχιστον φέτος! Αυτό το μαρτύριο το έζησα. Το ζω ακόμα κι ας έχω τελειώσει. Κάθε μέρα παρακολοθουθώ τις εξε..λήξεις με το ίδιο άγχος. Ξέρω πως αν είχα κοιμηθεί έστω και μισή ώρα το Σάββατο και μισή ώρα την Κυριακή το βράδυ, θα ήμουν και γω στην ίδια θέση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε παίρνει τηλέφωνο και ο κάθε ένας πικραμένος και σου λέει δεν μου ήρθε το ΦΑΠ και στις ειδήσεις είπαν ότι θα ασκηθούν διώξεις σε όποιον δεν το πλήρωσε....και μήπως μπορείς να μου το τυπώσεις..και άλλες τέτοιες μ@αλ@κίες. ....
  Και ναι το κουμάντο μου το έκανα όταν έπρεπε! Όταν έπρεπε όμως δεν μπορούσα να υπολογίσω ότι θα είχα το μισό χρόνο στη διάθεσή μου, από ότι είχα κάθε χρόνο και φυσικά αυτόν που ορίζει ο νόμος και θα έπρεπε να έχω!
  Καλημέρα σε όλους.
  ΥΓ.: Πέρσυ ήμουν και γω σ' αυτήν τη θέση.
 14. Upvote
  nska reacted to broster in Παράταση στις δηλώσεις φυσικών προσώπων-Πότε έχουν σκοπό να την ανακοινώσουν?   
  Μπααααα .... Καμιά 150αριά ......
  Απορώ πως στέλεντε δηλώσεις , μόνο μια μέρα έφτασα πάνω από 10 .... Τι στο καλό τις κάνω δε ξέρω ....... Το σπαστικό είναι να έχεις έτοιμες δηλώσεις και εκεί που πας να στείλεις να βλέπεις ότι ξέχασες να ζητήσεις ημερομηνία συζύγου , ή το ΑΦΜ πχ ενοικιαστή να είναι λάθος (καλά δε συζητώ για παροχές που εκεί έχεις και την εναλλακτική του 9) ή κάτι τέτοιες ψιλοβλακειούλες που σου καθυστερούν όμως όλη τη δήλωση και σε πιέζουν ακόμη περισσότερο .... Και πως να πάρεις τηλέφωνο στις 3 το πρωί!!!!!!!
   
  Αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρουμε εως 30/08(02/09) πίστευα ότι θα μπορούσαμε , αλλά οι ρυθμοί είναι αργοί και ας είμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα γραφείο(και πλέον έχουμε σπάσει και ψυχολογικά) .... Το πρωί δεν κάνεις δουλεία γιατί και κόσμος θα μπει και κάτι θα πεταχτεις σε μια υπηρεσία όλο και κάτι θα προκύψει , το βραδυ βλέπεις ότι σου λείπουν αυτά τα στίχεια και να πως δεν καταφέρνεις να είσαι τυπικός ....   Θεωρώ πάντως πως το σύστημα ή έστω οι υποβολές ΜΟΝΟ από λογιστές (εύκολο να πιστοποιηθεί) θα πάνε τουλάχιστον έως 15/09 , καλά δε συζήτω για λήξη ανά ΑΦΜ αυτό το έχουμε σίγουρο ότι δεν θα ισχύει   
 15. Upvote
  nska reacted to Sarliz in Παράταση στις δηλώσεις φυσικών προσώπων-Πότε έχουν σκοπό να την ανακοινώσουν?   
  Εγώ λέω να βρούμε κανά μικρό νησάκι  ακατοίκητο, για να το κατοικήσουμε όοοοοολοι εμείς, να ελέγχουμε και την πρόσβαση από τρίτους!!!!!!
   
  'Ετσι θα κάνουμε και τις χαμένες μας διακοπές!!!!!!
   

 16. Upvote
  nska reacted to HARYK in Παράταση στις δηλώσεις φυσικών προσώπων-Πότε έχουν σκοπό να την ανακοινώσουν?   
  Καλ
  λ  η      σπέεε
  εε
        ρ      α             α
         σσα      αας
 17. Upvote
  nska reacted to gus in Παράταση στις δηλώσεις φυσικών προσώπων-Πότε έχουν σκοπό να την ανακοινώσουν?   
  Υπάρχουν "πράγματα" που λέγονται χωρίς να γίνονται και πράγματα που γίνονται χωρίς να λέγονται .....
   
  Μετά το τέλος την υποβολής των δηλώσεων ίσως... λέω ίσως.... να  μαθευτεί ο λόγος που δεν μπορεί να "ανακοινωθεί" ή να δοθεί παράταση.
 18. Upvote
  nska reacted to Δημήτρης Κ. in Παράταση στις δηλώσεις φυσικών προσώπων-Πότε έχουν σκοπό να την ανακοινώσουν?   
  ΩΧΧΧΧ. Προβλεπω το καρναβαλι να γινεται σιωπηρα το πασχα
 19. Upvote
  nska reacted to nikoskoutras in ντροπη ντροπη και παλι ντροπη ...οτι ωρα και να παμε πια στο γραφειο το taxis δεν δουλευει ..   
  καποιος να ενημερωσει τους anonymous να μη κανουν επιθεση στο gsis το σαββατο γιατι θα τους βγαλει EROR 500...
 20. Upvote
  nska reacted to SARAKINOS in ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2013 Ο.Ε. ΕΕ. ΚΛΠ   
  Συνάδελφε είχες αναφερθεί πρόσφατα σε προβλήματα συναδέλφων με την ειρωνική φράση : 
  Καταχωρήθηκε 22 Μάιος 2013 - 05:01 μμ
  "PLAKA EXETE OLOI SAS"
  Σήμερα αποκαλείς κλάψα την περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αν εσύ τέλειωσες τα πάντα όπως λες, μπράβο σου και συγχαρητήρια. Το τι και πως  γινόταν παλιότερα,  το έχουμε γράψει και εμείς, δεν είναι κάτι νέο. Πες μας λοιπόν πως τέλειωσες και πόσες από τις περιπτώσεις που έχεις για να μας διδάξεις και να σταματήσουμε την κλάψα... 
 21. Upvote
  nska reacted to IDO in Τα Τιτιβίσματα του αγαπητού κου Θεοχάρη Το (αν)επίσημο ΦΕΚ   
  Κανονικά δεν πρέπει να στείλουμε ούτε μία δήλωση μέχρι 30/06.
   
  Όσες προλάβουμε μέχρι 31/07 και βλέπουμε...
 22. Upvote
  nska reacted to HARYK in Για να δουμε τι διαβαζαμε στα παιδικα μας χρονια....Λουκι Λουκ η Μικρο Ηρωα...ακουγαμε ερασιτεχνικους σταθμους,βλεπαμε κινουμενα σχεδια, αναμνησεις,συναισθηματα βαθια ριζωμενα μεσα μας...!   
  Το  μακροβιότερο  "παιδικό" περιοδικό από Έλληνες δημιουργούς. Μαζί με τον "Μικρό Ήρωα" και τον "Γκαούρ-Ταρζάν" τα πιό πετυχημένα παραλογοτεχνικά δημιουργήματα.
  Το αντίπαλο δέος του Μικρού Ήρωα, ο Τζιμ Άνταμς και η παρέα του πρωτοεκδόθηκαν το 1962 και άντεξαν μέχρι το Δεκέμβρη του 1991 συμπληρώνοντας 1468 !! τεύχη και πάνω από 30 χρόνια.
  Η ιστορία απλή στη σύλληψη της. Οι περιπέτειες ενός Σερίφη στη άγρια δύση. Ιστορίες γουέστερν γνωστές μας από τον κινηματογράφο και τα Pulp Περιοδικά (Μάσκα - Μυστήριο).
  Με μία "λεπτομέρεια" που έκανε την διαφορά. Ο Ήρωας (Δημήτρης Αδαμόπουλος ή Τζιμ Άνταμς) ήταν Ελληνόπουλο, από την Σπάρτη, 18 χρονων που βρέθηκε στη Άγρια Δύση ακολουθώντας τα βήματα του μακαρίτη Σερίφη πατέρα του. Νοσταλγία και αγάπη για την πατρίδα, γενναιότητα, Ελληνικό κουράγιο και εξυπνάδα έδωσαν τον ξεχωριστό τόνο στη σειρά και εξασφάλισαν την επιτυχία της.
  Σύντροφοι του ήρωα μας 3 φιγούρες (Sidekick) που έδιναν το δικό τους χρώμα στη σειρά. Η αιώνια αγαπημένη Ντιάνα (βλ. Κατερίνα) ο χαζούλης γκαφατζής μεξικάνος Πεπίτο (βλ. Σπίθας) και ο Ινδιάνος Τσιπιρίπο.
  Σαν δημιουργός παρουσιαζόνταν ο "Κώστας Φωτεινός" ψευδώνυμο με το οποίο συνυπέγραφαν ο συγγραφέας Πότης Στρατίκης και ο εικονογράφος Θέμος Ανδρεόπουλος. Εκδότης ο Κώστας Ραμπατζής. Σαν ένα ακόμα κολπάκι εκδοτικό και για να πιάσουν το κοινό ο "Φωτεινός" αναφέρονταν ότι έκανε την "απόδοση" και μόνο στα Ελληνικά των ιστοριών. Ιστοριών που ήταν καταγεγραμμένες ανάμεσα στο θρύλο και την πραγματικότητα της άγριας δύσης.
  Από διαφωνία των δημιουργών στις αρχές του '70 προέκυψαν άλλα δύο περιοδικά με τους ίδιους ήρωες. Όλα με πρώτο συνθετικό στο τίτλο το «Μικρός» τα Σερίφης – Καοϋμπόυ – Αρχηγός. Ο Σερίφης και ο Καοϋμπόυ δημοσίευαν καινούργιες ιστορίες ενώ ο Αρχηγός επανέκδιδε ιστορίες από το αρχείο. Κατά περιόδους κυκλοφόρησαν και άλλοι τίτλοι με τους ίδιους ήρωες σε μεγαλύτερα μεγέθη και πιο πολυσυλεκτική μορφή στις ιστορίες. Αυτά ήταν τα λεγόμενα Υπερτεύχη Μικρός Καουμπόυ στην αρχή και Ντιάνα στα τελευταία νούμερα.
 23. Upvote
  nska reacted to VASILISB71 in Για να δουμε τι διαβαζαμε στα παιδικα μας χρονια....Λουκι Λουκ η Μικρο Ηρωα...ακουγαμε ερασιτεχνικους σταθμους,βλεπαμε κινουμενα σχεδια, αναμνησεις,συναισθηματα βαθια ριζωμενα μεσα μας...!   
  Βρε γιατρέ απίστευτη σύμπτωση. Ακριβώς τα ίδια και εγώ διάβαζα. Ιδίως τα τρία πρώτα ΦΑΝΑΤΙΚΑ. Μόνο που σπάνια έβρισκα φίλους μου να τους αρέσουν (γιατί δεν ήταν εικονογραφημένα) για να ανταλάσουμε και αναγκαζόμουν να δίνω όλο το χαρτζιλίκι μου και να τα αγοράζω μόνος μου.
   
  βίβα Πεπίτο Γκονζάλες με τον Πελεγκρίνο σου
  ζήτω Τζιμ Ανταμς με τον Κεραυνό σου
  ζήτω Ντιάνα Μόρισον με την Αστραπή σου
  ω!!!! μα το Μανιτου   δεν θυμάμαι το πόνυ του Τσιπιρίπο πως το λέγανε?
   
  υγ.  ωραίο Θέμα. μας πήγε πολύ πίσω σε ανέμελα χρόνια...
 24. Upvote
  nska reacted to doctor in Για να δουμε τι διαβαζαμε στα παιδικα μας χρονια....Λουκι Λουκ η Μικρο Ηρωα...ακουγαμε ερασιτεχνικους σταθμους,βλεπαμε κινουμενα σχεδια, αναμνησεις,συναισθηματα βαθια ριζωμενα μεσα μας...!   
  Χα,χα,χα.... Επικές στιγμές!!!
   
  Ήμουν φανατικός αναγνώστης των "Μικρός Σερίφης", "Μικρός Καου Μποϋ" και "Μικρός Αρχηγός".
  Επίσης Μίκυ Μάους, Σεραφίνο, Τιρα Μόλα, Μπλεκ και Περιπέτεια.
   
  Αστερίξ δεν διάβαζα γιατί θυμάμαι ότι ήταν πανάκριβο...
  Απεχθανόμουν τα Κράνος, Μάχη κλπ.
 25. Upvote
  nska reacted to CEL in Τα Τιτιβίσματα του αγαπητού κου Θεοχάρη Το (αν)επίσημο ΦΕΚ   
  Γνώμη μου είναι ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να μας βοηθήσει παρακάμπτωντας την στρατιωτικού τύπου ιεραρχία στην ενημέρωση . Επίσης γνώμη μου είναι ότι οι καρακάξες και τα παπαγαλάκια  θα προσπαθήσουν να του  "κόψουν" το κελάηδισμα   και αν συμβεί αυτό ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ θα ΧΑΣΟΥΜΕ
×
×
 • Create New...