Jump to content

gfoteinatos

simple Members
 • Posts

  23
 • Joined

 • Last visited

About gfoteinatos

gfoteinatos's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

1

Reputation

 1. Αρ. 38.3 στ Στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του άρθρου 39 του παρόντος. Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αρ. 36.2 Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39. Από τα ανωτέρω λοιπόν για να αντιληφθώ το συλλογισμό βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο υπόχρεος καταβολής των εισφορών είναι ο καταβαλών τις αμοιβές, ενώ το άρθρο 39 αφορά μόνο τον υπολογισμό του ύψους των εισφορών. Αυτή η ερμηνεία προκύπτει από κάποιο έγγραφο;
 2. Η απάντηση μου απευθύνεται σε εσάς και σχετίζεται με την απάντησης σας στον aplessas. Παρόλα αυτά αναφέρω ότι την απάντηση σας περί κρατήσεων την έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους και δεν μπορώ να καταλάβω από που προκύπτει αυτή σας η πεποίθηση.
 3. Δεν είναι θέμα φορολογικής πλευράς, ο συνάδελφος aplessas αναφέρεται στο άρθρο 36 του 4387/2016, το οποίο αναφέρει: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ 2 το ν4387/16 περί παράλληλης ασφάλισης, ασφαλισμένοι νέοι και παλαιοί οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυτό απασχολούνται σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει γενικών , ειδικών, ή καταστατικών διατάξεων , όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση φορέα ,τομέα , κλάδου και λογαριασμού ασφάλισης , που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, θα καταβάλλουν α) υπέρ ΕΦΚΑ, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα που προέρχεται από την διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν4387/16, περί εισφορών μισθωτών και εργοδοτών και β) ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, για το εισόδημα εφόσον υπάρχει, από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για το οποίο εκδίδονται ΔΠΥ, τιμολόγια ,ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης , μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή η διάταξης της παρ 3 του άρθρου 39, περί ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς. Είναι γεγονός ότι για την απόδειξη δαπάνης ακούγεται ότι θα γίνονται κρατήσεις αλλά δεν προβλέπεται από το νόμο.
 4. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών οικοδομικές εργασίες συνάπτει συμφωνητικά τεχνικών έργων. Σύμφωνα με τα συμφωνητικά αυτά αναλαμβάνει το μισθολογικό κόστος των εργατών. Η ασφάλιση είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου. Για την ασφάλιση κατά πάγια τακτική οι ιδιοκτήτες ασφαλίζουν σύμφωνα με τα ελάχιστα οριζόμενα στον πίνακα ενσήμων του επιβλέποντος μηχανικού.Το ζήτημα το οποίο δημιουργείται είναι όταν ο εργοδότης-εργολάβος επιθυμεί να ασφαλίσει για περισσότερες ημέρες ή για περισσότερες αποδοχές. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με το ΙΚΑ Κέρκυρας, δεν δύναται να ασφαλίσει με ένσημα εμπορικών επιχειρήσεων ο εργοδότης-εργολάβος αλλά και δεν έχει τη δικαιοδοσία να αναλάβει το ασφαλιστικό κόστος στο οικοδομικό έργο. Πέραν όμως αυτού είναι σαφώς δικαίωμα του εργολάβου να καθορίσει το ύψος και τις ημέρες των αποδοχών του προσωπικού του και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να μετακυλίεται στον ιδιοκτήτη του έργου, αλλά και ο τελευταίος να υπεισέρχεται σε θέματα διαχείρισης της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης.Η αδυναμία ασφάλισης των εργατών οικοδομικής επιχείρησης δημιουργεί προβλήματα και σε περιπτώσεις εργασιών που δεν υπάρχει πίνακας ενσήμων οικοδομικού έργου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην υπάρχει η δυνατότητα ο εργοδότης να ασφαλίσει.Γνωρίζει κάποιος εάν υπάρχει η δυνατότητα να ξεπεραστούν με κάποιο τρόπο οι ανωτέρω περιορισμοί για την ασφάλιση του προσωπικού των εν λόγω επιχειρήσεων.Ευχαριστώ
 5. Σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος με την Εψιλον, όμως θα συμφωνήσω ότι φέτος δεν μας τα λέει καλά. Το πρόγραμμα για την υποβολή των δηλώσεων έχει καθυστερήσει τόσο που μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Σχετικά με τις δυνατότητες είναι τόσες πολλές που όντως ξεπερνούν τα όρια της χρησιμότητας.
 6. Άλλαξε κάτι με την ημερομηνία υποβολής του Ισολογισμού στο ΓΕΜΗ? Τελικά ήταν μέχρι 31/03 ή πήγε 30/04?
 7. Συνάδελφε καλησπέρα, είχες καμία ενημέρωση; διότι κ εγώ στα ψαχτά το πάω...
 8. Και η epsilon έχει το δικό της CRM όμως το έχει παραμελήσει ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να έχει μείνει πίσω και είναι σχετικά δύσχρηστο. Ωστόσο δεδομένου ότι επικοινωνεί με όλα τα προγράμματα της ίδιας εταιρίας θα μπορούσε να είναι το Ν1. Πολύ ενδιαφέρον θέμα δεδομένου ότι η ροή εργασιών είναι μεγάλη και η ευθύνη μας καθοριστική.
×
×
 • Create New...