Jump to content

ANNA66

simple Members
 • Posts

  42
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ANNA66

 1. Mε την Πολ.1086/16.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές"διευκρινίζονται τα ακλολουθα. Ειδικότερα, Για εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς μέχρι 31/12/2013 αλλά μετά την διοικητική επίλυση της διαφοράς εκδόθηκε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ερήμην του ενδιαφερόμενου και μάλιστα δυσμενέστερη, οι σχετικοί συμβιβασμοί θεωρούνται ισχυροί, οπότε οι αποφάσεις αυτές δεν εκτελούνται. Ευνόητο είναι ότι αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από την διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς και ήδη έχουν εκτελεσθεί με αποτέλεσμα να έχουν βεβαιωθεί φόροι πέραν αυτών που προέκυψαν από τη διοικητική επίλυση της διαφοράς τα σχετικά ποσά πρέπει να διαγράφονται και σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί να επιστρέφονται επιφυλασσόμενων των διατάξεων του ν.δ.356/1974 όπως ισχύει. ????
 2. Ακόμα και αν στην χρήση πχ 2014 σου εμφανιστεί ζημία, την μεταφέρεις επόμενη χρήση και βάζοντας εκεί την πληρωμή το ισοσκελίζεις, ως πραγματικό αποτέλεσμα.
 3. Για το λόγο ότι δεν μπορούσα να κάνω ξεκάθαρα διαχωρισμό, περνούσα τα πάντα κανονικά, όπου έπρεπε την κάθε δαπάνη, μισθοδοσία κλπ, οπότε με την καταχώρηση του εσόδου μειώνεις τα έξοδα γενικώς. Νομίζω ότι με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις πληρωμές, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, τουλάχιστον για τα απλογραφικά. Κανονικά αν οι πληρωμές γινόταν σε χρόνο που γίνεται η δαπάνη, πχ επιδότηση θέσης απο ΟΑΕΔ, την περνάς αφαιρετικά στην δαπάνη της μισθοδοσίας. Ταπεινή μου άποψη, μετά απο το ψάξιμο που έκανα.
 4. Λογιστική αντιμετώπιση επιδοτήσεων Στο πλαίσιο του προγράμματος «εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ επιχορηγούνται δαπάνες (Ενοίκια, ΔΕΚΟ, αναλώσιμα, μισθοδοσία) όχι πάγια. Ποιος θα ήταν ο πιο σωστός τρόπος λογιστικής αντιμετώπισης και καταχώρισης σε βιβλία Β και Γ κατηγορίας (αφαιρετικά στις επιδοτούμενες δαπάνες, ή προσθετικά στο τζίρο της επιχείρησης); Στην περιοδική ΦΠΑ θα εμφανιστεί στον κωδ.310, και στην εκκαθαριστική στον κωδ.611; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα ποσά των επιχορηγήσεων δεν είναι αφορολόγητα, εκτός αν για συγκεκριμένη μορφή επιχορήγησης υπάρχει ρητή αναφορά για απαλλαγή. Συνεπώς, τα ποσά αναγράφονται ως έχουν στα λογιστικά βιβλία, ενώ παράλληλα καταχωρίζονται και τα επιχορηγούμενα έξοδα-δαπάνες. Συγκεκριμένα: Α) Απλογραφικά βιβλία Το έσοδο της επιχορήγησης, καταχωρίζεται στο απλογραφικό βιβλίο (ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), κατά την ημερομηνία της είσπραξής του και της ταυτόχρονης έκδοσης του τιμολογίου της παρ. 3, του άρθρου 6, του ΚΦΑΣ. Σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται ιδιαίτερη στήλη με τίτλο: «Επιδότηση ΕΣΠΑ» κ.λπ. Περαιτέρω, τα ποσά των επιχορηγήσεων αυτής της κατηγορίας (δηλ. για κάλυψη γενικών εξόδων), αναφέρονται, για πληροφοριακούς λόγους, στο έντυπο Ε3, στον κωδικό 681 του πίνακα Ε. Εν συνεχεία, το ποσό της επιδότησης θα αναγραφεί και στους κωδ. 273 ή 282 ή 278, κατά περίπτωση, του ως άνω εντύπου, προκειμένου να συμψηφιστεί με τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης. Β) Διπλογραφικό βιβλία Αν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, τα ποσά συμπεριλαμβάνονται σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ του ΕΓΛΣ, ενώ στο Ε3 θα εγγραφούν στον κωδικό 465 του πίνακα Η. Όσον αφορά τις δηλώσεις του ΦΠΑ και κυρίως την εκκαθαριστική δήλωση, το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να περιληφθεί στον κωδικό 611, γιατί κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη στη δημιουργία του κλάσματος της αναλογικής έκπτωσης ΦΠΑ (pro-rata). Συγκεκριμένα εάν η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί άλλες πράξεις, για τις οποίες να έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata, πέραν της επιχορήγησης, τότε δεν δημιουργεί κλάσμα pro-rata. Εάν όμως πραγματοποιεί άλλες πράξεις εξ’ αιτίας των οποίων έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata (π.χ. έσοδα από ενοίκια, χωρίς να έχει επιλέξει το καθεστώς φορολόγησης), τότε θα πρέπει στον παρονομαστή του κλάσματος (κωδικός 403) να συμπεριλάβει και το ποσό της επιχορήγησης. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο Πολ. 1056/2002 διευκρινίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρανομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων στο φόρο, τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Σημειώνεται δε ότι το ποσό της επιδότησης περιλαμβάνεται στον κωδ. 310 της περιοδικής ΦΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1071/2002.
 5. Για περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχει να κάνει δήλωση φπα απο το 2ο τρίμηνο του 2012, εκκαθαριστικές, ε3 και ε1 με εισοδήματα απο ενοίκια, και κατεστραμένη ΦΤΜ, χωρίς να έχει δηλωθεί, θα μπορούσα να την κλείσω απο το 1/7/2012 για να γλυτώσει προστιμα για μη υποβολή δηλώσεων που αφορούν την επιχείρηση? Στην περίπτωση της κατεστραμένης ΦΤΜ τι γίνεται? Ποια είναι τα πρόστιμα και πως θα κλείσει αφού δεν μπορεί να βγει τελευταίο Ζ? Για το Ε1 εκπρόθεσμο για 2012 και 2013 με εισόδημα απο ενοίκια τι πρόστιμα πέφτουν? Μπορεί κάποιος να ρίξει κάποιο φως λόγω πείρας σε παρόμοια περίπτωση? Ευχαριστώ
 6. Στην σελίδα που έκανες την αρχική αίτηση, μετά τις 22 περίπου του μήνα θα ξαναμπείς και θα σου τυπώσει το έντυπο της επόμενης δόσης. Μπορεί και να αργήσει αλλά σίγουρα απο εκεί θα τυπώσεις και τις επόμενες δόσεις. Μερικές φορές λόγω εργασιών στο σύστημα καθυστερούν τόσο που μπορεί να κάνουν και δίμηνο στην έκδοση εντύπου για την πληρωμή της επόμενης δόσης, αλλά θα δεις ότι θα σε πληροφορούν γι αυτό. Απλά θα μπαίνεις στο τέλος κάθε μήνα.
 7. Μήπως έχει κάνει κάποιος ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές ΟΓΑ? Μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά? Στο site του ΟΓΑ υπάρχει μόνο η παλιά ρύθμιση. Γνωρίζει κανείς περισσότερα? Ευχαριστώ
 8. ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΑΝ ΟΤΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200.000 ΕΥΡΩ. Ο ΟΑΕΔ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΧ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ.
 9. Η λέξη διαλεκτική προέρχεται από την ελληνική λέξη διαλέγομαι, που σημαίνει διεξάγω συζήτηση. Στην αρχαιότητα με τη διαλεκτική εννοούσαν την τέχνη να φτάνει κανείς στην αλήθεια μέσω τις σύγκρουσης αντιθέτων απόψεων. Η μαιευτική ήταν η μέθοδος, η οποία, σε συνδυασμό με τη χρήση της ειρωνείας, αποτελούσε χαρακτηριστικό της σωκρατικής διδασκαλίας. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο Σωκράτης κατά τις συζητήσεις του, προσποιούμενος την πλήρη άγνοια για το θέμα που συζητούσε κάθε φορά, προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να εκμαιεύσει την αλήθεια από τον συνομιλητή του. Όπως οι πρώτοι φιλόσοφοι λοιπόν αναζητούσαν την πρώτη αρχή της δημιουργίας, έτσι και ο Σωκράτης αναζήτησε την αρχή κάθε ηθικής έννοιας, που δεν επηρεάζεται από ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες αλλά ούτε από τη δυνατότητα της αντίληψης του κάθε ανθρώπου. Αναζήτησε δηλαδή το απόλυτο και απέρριψε το σχετικό, μελέτησε την ηθική ουσία και απέρριψε τα ηθικά φαινόμενα.
 10. ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 103 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΣΚΕΤΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ!
 11. ΣΤΗΝ ΑΠΔ 7/8/9 ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ. ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ? ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ?
 12. Σε μια "χαζή ερώτηση" δίνω κι εγώ με την απλή λογική μου για "χαζή απάντηση". Εφόσον δεν μπορούν να ελέγξουν το χρήμα, ας το καταργήσουν να μας δώσουν μια ηλεκτρονική κάρτα μέσω της οποίας θα κάνουμε ΟΛΕΣ τις συναλλαγές μας ΑΠΑΝΤΕΣ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, απο το να αγοράσουμε ένα κουτί σπίρτα μέχρι ένα σπίτι, και δεν θα χρειάζεται ούτε να ψάχνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτε πόθεν έσχες, ούτε αποδείξεις, ούτε μαύρο ούτε άσπρο ούτε πουά χρήμα. Αλλά τι να κάνουμε παίζουμε όλοι το παιχνίδι με τις καρέκλες, που είναι πάντα μια λιγότερες κι όποιος δε βρει καρέκλα για τον κώ... του έχασε!
 13. Θα μπορούσε κάποιος να με πληροφορήσει για το τιμολόγιο που θα μου δώσει του τυπογραφείο για διαφημιστικά που τύπωσε για λογαριασμό μου και θα τα κάνω διανομή μέσω ΕΛΤΑ, θα πρέπει να αποδώσω δημοτικό τέλος διαφήμισης? και πως ακριβώς θα κάνω τη διαδικασία για να μου αναγνωριστεί φορολογικά η δαπάνη? Ευχαριστώ
 14. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή είναι οι εξής: · ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38) · ν.1545/85 (άρθρα 3-8) · ν.1836/89 (άρθρα 15-24) · ν.1892/1990 (άρθρο 37) · ν.3552/4.4.07 (άρθρο 5) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Αν επιδοτείται για πρώτη φορά: · Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. · Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο. Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά: Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία). ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ 14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας 125-1491 100-149 100-149 5 μήνες 150-1792 150-179 150-179 6 μήνες 180-2193 180-219 180-219 8 μήνες 220-249 220-249 220-249 10 μήνες 250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες 210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας 1. Ή 200 στη διετία 2. Ή 250 στη διετία 3. Ή 300 στη διετία Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. Από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ. Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%. Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι: · Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους. · Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου. 2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη. 4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος. 5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου. 6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
×
×
 • Create New...