Jump to content

eleni1981

Silver members
 • Content Count

  1,404
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Reputation Activity

 1. Like
  eleni1981 reacted to Eumilos. in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης   
  Στην  Αφετηρία…..
  Η πύλη άνοιξε…… 29/3/2019!!
   
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
   1.Προθεσμίες
  2.Σύγκριση με τα ..περσινά
  3. Βασικές αποφάσεις, εγκύκλιοι
  4. e-πλατφόρμες 
  5. Μία πρόταση..
  6. Το μενού φέτος..επιγραμματικά
  7. Επίλογος
   
   1.Προθεσμίες
  1.  ΄΄Ε1΄΄, Αρχικές  μέχρι 30/6/2019,  λόγω Κυριακής  1/7/2019
  2. Ε1 Μέλη ΟΕ, ΕΕ κλπ με απλογραφικά 15/7/2019
  3   Ε1, Αρχικές δηλώσεις, χειρόγραφες για αποβιώσαντες μέχρι 31/12/2019
  2.  Ε1 αρχικές  (κάτοικοι εξωτερικού), για όσους άλλαξαν κατοικία εντός του 2019 μέχρι 31/12/2019
  4.  Ε1, τροποποιητικές  δηλώσεις, για αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων μέχρι 31/12/2019 ( για 15 , 16, 17 ηλεκτρονικά, τα  άλλα έτη χειρόγραφα….) Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι 2014 υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
  5. Ε1  τροποποιητικές  δηλώσεις, για επιδοτήσεις που εισπράχτηκαν το 2019 και αφορούν τα έτη 2017,2016 κλπ μέχρι  31/12/2019.
  6.  ΄΄Ν΄΄,  Αρχικές  μέχρι 28/6/2019 λόγω Κυριακής  OXI 1/7/2019
  7. Βεβαιώσεις  μερισμάτων ΟΕ, ΕΕ κλπ  μέχρι 27/6/2019; (μέχρι μια μέρα πριν)
  8.Δηλώσεις ΜΥΦ μέχρι 22/4/2019
  9.Αποκλίσεις  ΜΥΦ  15/5/2019 ; (μόνο εισροών)
  10.  Δήλωση επαγγελματικών λογ/σμών  Παράταση  μέχρι   30/4/2019.
  11.  Δηλώσεις pothen.gr  χρήσης  2017 μέχρι 30/4/2019
  12.      Δήλωση κατάστασης υπόχρεων υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες  χρήσης 2017 (από Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες κλπ) μέχρι 30/4/2019
  13.Δηλώσεις pothen.gr  χρήση 2018  μέχρι 30/9/2019
  14.Παρακρατούμενοι φόροι  (1/2019) η νέα  δήλωση μέχρι 22/4/2019
  15.  Α21,  μέχρι 31/12/2019 (ήδη προ-υποβλήθηκε…. Ανοικτή η πύλη)
  16.Αγρότες ευαλοιωτα μέχρι  15/6/2019 χωρίς κυρώσεις. Αναρτούν τα  τιμολόγια οι αγρότες του κανονικού και του ειδικού από 15/2/2019
    2.Σύγκριση με τα ..περσινά
  *Η πύλη για υποβολές  του Ε1 άνοιξε φέτος 29/3/2019 ενώ πέρσι  στις 19/4/2018
  *Η πύλη για υποβολές  Ν  άνοιξε  πέρσι στις 7/6/2018, ενώ φέτος…???..
  *Η πύλη για  τροποποιητικές  Ε1  για χρήση 2017 άνοιξε στις 5/6/2018, ενώ φέτος για το 2018 ……..???
  Πάμε λίγο πιο γρήγορα φέτος…
  3. Βασικές αποφάσεις, εγκύκλιοι
  Έχουν εκδοθεί όλες..
  1.Βιβλιαράκι οδηγιών
  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44178
  2.Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης  Ε1φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
  Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1041/29.01.2019
  3.Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων  Ν  φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές. Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 
  Απόφ. Α.Α.Δ.Ε.: Α. 1037/25.01.2019
  4.Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3 .
  Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α.1034/25.01.2019
  5.Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018
  Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2026/08.02.2019
  6. Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας Ν εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018
  Εγκ. Α.Α.Δ.Ε.: Ε. 2023/04.02.2019
  7. Επισημάνσεις και αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018, ανάλυση του Taxheaven. περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43726
  8. Ερωτήσεις, απαντήσεις https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30653
   
  4. e-πλατφόρμες 
  Από πλατφόρμες πάμε καλά. Λέγαμε παλαιότερα γραφειοκρατία τώρα θα λέμε πλατφορμοκρατεία!! Και δεν λέει   να κλείσει και  καμιά. Ααά…., έκλεισε μία! Του  ΟΠΕΚEΠΕ.. Χάσαμε  το iris  portal εκεί, που βλέπαμε τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Το έκλεισαν στις 28/1/2019 για να μη μπορεί  να δει κανείς  τις επιδοτήσεις,  αν θα πρέπει να αλλάξει καθεστώς!!! Και μάλιστα δυο μέρες  πριν την προθεσμία. Η προθεσμία έληγε στις 30/1/2019. Λένε ότι θα ξανανοίξει……….., αλλά μάλλον φαίνεται  όχι !! και  θα χρειαστούν κωδικοί  για εγγραφής   στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  του ΟΠΕΚΕΠΕ για να βλέπεις την καρτέλα του αγρότη, όπου εμφανίζονται πλέον οι πληρωμές !!. 
   Άνοιξαν:
  1.Ευαλλόιωτα
  2.Νεοι παρακρατούμενοι
  3.Στέγασης
  4.ΕΤΕΑΕΠ ( έχουμε τώρα  δυο ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, και μπορεί  να πάμε και για άλλα, όπωςγια   επαγγελματικά Ταμεία, έτσι για να  έχουμε….)
  5. e-Μητρώο Πλοίων κλπ.  και τελειωμό φαίνεται δεν έχουν
  Αναμένονται:
  1. e-περιουσιολόγιο
  2. e-τιμολόγιο
  3. e-βιβλία κλπ
  5. Μία πρόταση για τα επιδόματα
  Έχουμε  Α21, ΚΕΑ, Μέρισμα, ΚΟΤ Α΄, ΚΟΤ Β΄, Στέγασης, Θέρμανσης  και πολλά άλλα. Επειδή λίγο πολύ η κάθε μια από αυτές τις εφαρμογές  ζητούν τα ίδια στοιχεία όπως ρολόι ΔΕΗ, παιδιά, ΙΒΑΝ, κλπ , να υποβάλλεται κάθε χρόνο μια Ενιαία Δήλωση πχ κάθε Μάρτιο που να περιέχει  όλα τα επί μέρους στοιχεία, να τις απορροφήσει όλες , ώστε να μπει μια τάξη, γιατί έχουμε κομφούζιο. Και έτσι ο κάθε δικαιούχος θα γνωρίζει άπαξ τι έχει να εισπράξει και πότε θα εισπραξει από κάθε επίδομα…
  6. Το μενού φέτος.. επιγραμματικά
  Θα λέγαμε φέτος ότι δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές, σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα  χρόνια
  Έχουμε και λέμε
  1.      Εκκαθαριστικό για κάθε σύζυγο και ο καθένας  θα πληρώνει μόνος του. Στην ουσία όσοι δήλωσαν για χωριστή δήλωση (υπολογίζονται 20χιλ, αυτοί που υπέβαλαν,  δώρο άδωρο, και ευχόμαστε να μην το μετανιώσουν…
  2.      Σε χωριστές δηλώσεις αναγράφονται τα ανήλικα τέκνα και στους δυο συζύγους. Προσοχή τα τέκνα με αναπηρία όμως μόνο  ένας!!
  3.      Στην εφαρμογή που άνοιξε το πεδίο για  χωριστή δήλωση έχει δυο γραμμές με χρώμα μωβ, ωραίο χρώμα…!
  4.      Τους φιλοξενούμενους τους μάθαμε καλά πέρσι. Προσοχή για φέτος, στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης και ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, συμπληρώνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του συζύγου και τον κωδικό 092 που αφορά στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη που έχει προστεθεί «συνοίκηση με σύζυγο»
  5.      Φιλοξενούμενοι -2. Χάθηκαν λέγεται 600χιλ. φιλοξενούμενοι. Τι κάνουν βλέπετε  τα επιδόματα!!!!.
  Φιλοξενούμενοι -3. Πρώτα η δήλωση του φιλοξενούμενου και μετά ο φιλοξενών….
  6.      Στην επιβεβαίωση μας ρωτάει και για τα προσωπικά δεδομένα και πρέπει  να κλικάρουμε ότι συμφωνούμε.
  7.      Από φέτος 2 email, δυο εκκαθαριστικά  και 2 GR  για ΙΒΑΝ (ένα για κάθε σύζυγο…)
  8.      Κωδικοί ΤΑΧΙΣ και απαραίτητο και οι δυο σύζυγοι από τώρα και πέρα!.
  9.      Έφυγε το πεδίο  ο φόρος που αναλογεί. (θυμίζω ότι  είχε ξαναφύγει, αλλά ξαναεπέστρεψε…)
  10.   Αναδρομικά. …Χαμός φέτος. Προσοχή. Θα έχουμε αναδρομικά των ένστολων που φορολογούνται αυτοτελώς στον κ.657, αλλά θα έχουμε και αναδρομικά όπως κάθε χρόνο για  να υποβάλλουμε τροποποιητική για το έτος που ανάγονται..). Τα αναδρομικά  αυτά,  ένστολων, δικαστικών, ιατρών κλπ που καταβλήθηκαν στο Δεκέμβριο φορολογήθηκαν με 20% και εξάντληση. Δηλώνονται δηλαδή, έχουν αναρτηθεί  στο κωδ. 657/658 (με πληροφόρηση)  και έχουν αλληλεγγύη.. Μελετάται όμως να απαλλαγούν και από αλληλεγγύη!!!, (συντ. 2,2%-10%)και να δηλωθούν στον κωδ. 617/618 (με πληροφόρηση),  όποτε,  να ένας λόγος ακόμη για να μην υποβληθούν δηλώσεις νωρίτερα… Αφορά 400.000 φορολογούμενοι, δεν είναι και λίγοι!…. Και  έγινε!!!! Με Νομοσχέδιο της 5/4/2019, κατατέθηκε η σχετική  διάταξη:  Γ.  Αποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά που είχε οριστεί από τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.45 82/2018 συμπεριλαμβάνει και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Λ του ν.4172/2013. Τα ως άνω αναφερθέντα ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018.
  Όμοια φορολογική μεταχείριση εφαρμόζεται και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έλαβαν το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις περιπτ. α’ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 για το χρονικό διάστημα από την 1.8.2012 έως και την 30.6.2014, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος απόκτησης των ανωτέρω εισοδημάτων, μη εφαρμοζομένης για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018.
  11.  Στους τόκους ένα επί πλέον πεδίο. Μας ρωτάει από πού είναι οι τόκοι. (μάλλον θα έχει σχέση με τα επιδόματα..)
  12.  Σε συνταξιούχους γεννηθέντες μέχρι 1953 και επιχειρηματίες γεννηθέντες μέχρι 1956 κλικαρουμε, για μείωση τεκμηρίων (013) και για μη Τέλος Επιτηδεύματος (027).  
  13.  Αγορές ακινήτων, ένα επί πλέον πεδίο. Μας ρωτάει αν είναι από αλλοδαπή
  14.  Αγορά αγρού, ανέγερση κλπ είναι τεκμήριο και αναγράφονται. Δεν θεωρούνται λέει εξοπλισμός… (βλ. το επόμενο…)
  15.  Με βάση την περίπτωση ε΄ του άρθρου 33 του ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όταν πρόκειται για αγορά παγίου  εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση ακινήτου καθώς και η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης για τον φορέα της ατομικής επιχείρησης. (βιβλιαράκι οδηγιων σελ 53-44)
  16.  Σημαντική αλλαγή η μείωση του συντ.  στο 50% για νέες επιχειρήσεις, και αγρότες με τζίρο μέχρι 10.000, καταλαμβάνει και  νέους αγρότες, και ειδικα αυτοί που δεν είναι κατ επάγγελμα,  παίρνουν ανάσα για 3 χρόνια)
  17.  Προκαταβολή,  μείωση στο   50% από το έτος που δηλώνεις εισόδημα που εχει προκαταβολή, και όχι από πότε υποβάλλεις δήλωση.
  18.  ΕΦΚΑ. Δεν χρειάζεται πλέον αλγόριθμος  ή σύστημα με ορίζουσες για να βρεις  τι ποσό ΕΦΚΑ θα εκπέσεις. Θα εκπίπτεις μόνο ότι πλήρωσες από 1/1/ μέχρι 31/12/ κάθε χρόνο. Έτσι απλά..
  19.  Καταχωρούμε κάθε ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ κάθε μήνα στα βιβλία. Στο τέλος ελέγχουμε αν πληρώθηκαν  ή όχι και  ανάλογα πάμε ή δεν πάμε πίνακα Ε΄ .
  20.  Λύθηκε το πρόβλημα  με τους ΚΑΔ για τους μπλοκάκηδες που ‘έτρεχαν πέρσι
  21.  Στο Ε3 φέτος οι δαπάνες αναλυτικά, (νερό, φως, τηλέφωνο, αέριο….)
  22.  Μετά την ..΄΄αβλεψία΄΄ πέρσι καταχωρούνται και οι αγορές παγίων στο Ε3 από φέτος
  23.  Τα έσοδα ανά ΚΑΔ πάει από το του χρόνου ( και εδώ άλλη υπηρεσία εξυπηρετείται..)
  24.  Δεν καταλαβαίνει κανείς το λεκτικό στο Ε3, ΄΄Ενοίκια που καταβλήθηκαν΄΄,  αφού τα ενοίκια αναγράφονται κανονικά ανεξάρτητα αν πληρώθηκαν ή όχι
  25.   Η υπεραξία αυτοκινήτων, ΙΧ και ΔΧ πάλι με πολλά πεδία στο Ε3 και στο Ε1 και Ν. (με εξάντληση , χωρίς εξάντληση….κλπ τη συναντάμε σε πολλά σημεία..)
  26.  Οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα αναγράφονται απ ευθείας στα κουτάκια τους,  θα αναρτηθούν στο Ε3 και θα  μεταφέρονται στα πεδία τους. Ήδη το πεδίο άνοιξε και περιμένουμε να ενημερωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  Βοηθάει πολύ αυτό. Προσοχή όμως, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περιλαμβάνονται  οι επιδοτήσεις  που εισπράχτηκαν το 2019 μέχρι να υποβληθεί η δήλωση και αφορούν το 2018!!!! Υπάρχει πολύ κόσμος που εισέπραξαν τις επιδοτήσεις του 2018  τον Μάρτιο του 2019, λόγω δασικών χαρτών, συνδεδεμένες, βιολογικά  κλπ,
  27.  Χρειάζεται σύγκριση των  ΣΜΚ και ΣΚΚ που επιτευχθηκε πέρσι με τους  φετινούς που εξάγονται. Τυχόν μεγάλες αποκλείσεις , ……. Είναι το πιο κρίσιμο φέτος, και δεν βλέπω να σχολιάζεται.
  28.  Οι πληρωμές με τραπεζικό τρόπο άνω των 500,00 , καλόν έλεγχο….
  29.  Και φέτος το επίδομα από Α21, «σώζει», αφού σε βλέπει το σύστημα  ως μισθωτό και με ότι αυτό σημαίνει.
  30.  Ο κωδ. 011 του Ε3 για μέλη αγροτικών συνεταιρισμών  έχει νόημα από το 2019 για την αποφυγή του Τ.Ε..  Δυστυχώς είναι λίγοι οι συνεταιρισμένοι, και πρέπει να πουλάς τα αγροτικά προϊόντα σε ποσοστό  80% στον συνεταιρισμό!!.  Τα κριτήρια είναι αυστηρά και το ποσό είναι 650,00!!  Πάλι μπλόκα βλέπω.. Θα έρχεται πάντως κλικαρισμένο….
  31.  Οι αποδείξεις έχουν αναρτηθεί και όπως και πέρσι, μεταφέρονται στο κουτάκι
  32.    Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογείται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ με τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, μόνο στις εξής περιπτώσεις: 
  1.όταν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή συντάξεις
  2.όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του προέρχεται από μισθωτή εργασία ή συντάξεις,
  3.όταν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ανεξαρτήτως εισοδήματος,το κρινόμενο φορολογικό έτος ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται (ΠΟΛ. 1109/2016 εγκύκλιος). 
  4.όταν δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία (πραγματικό εισόδημα)
  5.όταν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και εισόδημα από ακίνητη περιουσία) ή /και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου(μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και μεταβίβαση τίτλων), υπό την προϋπόθεση ότι το τεκμαρτό του εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 9.500 ευρώ
  33.    Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, δηλαδή, για το τρέχον δηλαδή έτος όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1948, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επιπλέον, τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
  α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.
  β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
  γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
  ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
  στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
  η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
  θ. Οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  ι. Οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και οι οποίοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. Όσον αφορά τους ανωτέρω φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, για να διατηρηθεί η μείωση φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα. (βιβλιαράκι οδηγιών)
  34. E2.  ΑirBNB, Booking κλπ, βραχυχρόνια μίσθωση. Όλο και αυξάνονται οι περιπτώσεις, αφού το είδος ευδοκιμεί. Τα μισθώματα  δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον με κωδικό 60 στη στήλη 16.  Αν είναι υπεκμίσθωση βραχ/νιας τότε με κωδ. 61.  Του χρόνου μπορεί λέγεται να ανέβουν...... . 
  35. Φοιτητής με 18  έτη συμπληρωμένα 31/12/2018, αν εισόδημα έστω και 0,01 πχ από τόκους καταθέσεων υποβάλλει δήλωση.
   7. Επίλογος
  Τελικά, θάλεγα ότι δεν είναι πολλές οι αλλαγές φέτος.
  Καλή δύναμη σ όλους.
  Η επόμενη ανάρτηση  τέλη Απριλίου.
   
  ΥΓ. Αν παρεισέφρησε κανένα λαθάκι, να το διορθώσουμε …. Ειδικά στις ημερομηνίες..
   
  Eumilos.
   
 2. Like
  eleni1981 reacted to Locomondo in ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ   
  Πως τα μπλέξατε έτσι;
  Δεν έχει καμία σημασία τι ζητάει το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (Δήλωση ΟΣΔΕ) σε σχέση με υποχρεώσεις απέναντι στην φορολογική διοίκηση. Επίσης το καθεστώς ΦΠΑ (Ειδικό Αγροτών-Κανονικό) αφορά το ΦΠΑ  και όχι το Εισόδημα (αφανής κλπ) . ΕΦΚΑ δεν πληρώνει γιατί το αγροτικό εισόδημα του/της είναι κάτω από 4.923 ευρώ, δεν έχει κάποια σχέση το καθεστώς ΦΠΑ με τις ασφαλιστικές εισφορές.
  Δείτε Αρθ. 41 του Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ. 1201/2016 και ας είμαστε πιο προσεκτικοί με θέματα που έχουν λυθεί ξεκάθαρα.
 3. Like
  eleni1981 reacted to LAMMERGEIER in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης   
  Τώρα θα σας μπινελικώσουν και θα έχουν και δίκιο!! 
   
 4. Like
  eleni1981 reacted to Eumilos. in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης   
  Αγροτική Εφαρμογή 
  Ανεβάζουμε στη … ΄΄διαβούλευση΄΄  και  για  ..stress  test !!, ολοκληρωμένη εφαρμογή  στο νέο Ε3 με συμπληρωμένους όλους τους πίνακες και με όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ! με αγροτικά εισοδήματα. (τα ίδια ισχύουν και για εμπόρους κλπ…) και με συμπληρωμένο σε pdf τις σελίδες του Ε3..
  Για τυχόν.. λαθάκια θα τα διορθώσουμε…
  (Μέχρι την Τετάρτη 9/5/18 θα ανεβάσουμε  το δεύτερο και τελευταίο μέρος  και επικαιροποιημενη την ανάλυση της 12/3/2018)                                                                        
   Ολοκληρωμένη  εφαρμογή στο νέο έντυπο Ε3.
  Ο ΑΑ  με  4 ανήλικα τέκνα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, του κανονικού καθεστώτος εμφανίζει  για τη περίοδο από 1/1/17 - 31/12/17 στα απλογραφικά βιβλία του, τα παρακάτω δεδομένα:
  Α) Έσοδα.
  1.Πωλήσεις  προϊόντων
  Πωλήσεις Βαμβακιού  με απαλλακτικό = 20.000,00
  Πωλήσεις δημητριακών με ΦΠΑ13%    = 15.000,00
  Πωλήσεις γάλακτος με απαλλακτικό   =    10.000,00
   Σύνολο……………….…………….,.….. 45.000,00
  2. Επιδοτήσεις
   2.1 Επιδοτήσεις έτους  2016  που εισέπραξε από 1/1/17 - 31/12/17
  Βασική ενίσχυση…2016=2.000,00
  Πρασίνισμα………2016= 1.000,00
  2.2 Επιδοτήσεις έτους 2017  που εισέπραξε από 1/1/17 - 31/12/17
  Βασική ενίσχυση…2017=13.000,00
  Πρασίνισμα…………2017=   8.500,00
  Εξισωτική……….…..2017=   2.000,00
  Συνδεδεμένη……...…2017=   4.000,00
  2.3 Επιδοτήσεις  έτους 2017  που εισέπραξε από 1/1/18 - 30/6/18
  Βασική ενίσχυση……2017=1.000,00
  Πρασίνισμα………….2017=  500,00
  Εξισωτική……  …...2017=  2.000,00
  Συνδεδεμένη……….2017=  1.500,00
  2.4 Επιδοτήσεις  επενδυτικές
  Για αγορά τρακτέρ 70.000,00  στις  2/2/17 είσπραξε επιδότηση   ποσό 10.000,00
  Σημ. Για την αγορά αυτή δανειοδοτήθηκε με δάνειο 25.000,00 και κατέβαλε δόσεις στο 2017 3.900,00.
   2.5 Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ.
  Αποζημίωση ποσού 3.000,00  στις 15/11/17, από εκτίμηση γεωπόνων που έγινε για  καταστροφή από χαλάζι στις 3/6/2017 στο βαμβάκι.
  Β) Έξοδα
  α. Α΄ύλες
  Σπόροι,φάρμακα,λιπάσματα,κλπ…………..=30.000,00
  β. Δαπάνες
  Εργόσημο………………………….....……=  1.500,00  αναλ. (1.350,00 +ΕΦΚΑ= 150,00)
  ΟΓΑ………………………..….….………...=1.200,00
  Ειδική εισφορά  ΕΛΓΑ……..….1.000,00
  Λοιπά έξοδα ……………………5.300,00….6.300,00
  Ενοίκια αγρών στον ΒΒ….……......= 300,00
  Ενοκια αγρών στο ΓΓ………………=200,00 …500,00
  Αποσβέσεις………………………………….=1.500,00
  Σύνολο δαπανών….………..…………….… 11.000,00
  Γενικό σύνολο………………………………………………………..41.000,00
  Γ) Λογιστικές διαφορές
  ΚΦΑ=1.000,00
  Δ) Εργόσημο
  Τέλος, Έχει εισπράξει και από εργόσημο  400,00.
  Ε) Πίνακας   ΄΄Ε΄΄  ΄΄Κ΄΄
  Στο ποσό  1.200,00 των  Ασφαλιστικών  εισφορών ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, ποσό 100,00  του 12/17 δεν πληρώθηκε .  
   
  ΛΥΣΗ
  Α)Συμπλήρωση  νέου Ε3
  1)Κωδικοί Επιδοτήσεων
  α. Για τις επιδοτήσεις   2016  που εισέπραξε στο 2017 θα υποβληθεί  τροποποιητική δήλωση μέχρι 31/12/2018 για τη περίοδο  1/1/16 - 31/12/16  και θα συναθροιστούν με τα ήδη δηλωμένα ποσά του έτους αυτού.
  β. Στις επιδοτήσεις που εισέπραξε το 2017  θα συμπεριληφθούν και οι  του 2017 που εισέπραξε το 2018 και μέχρι την υποβολή της δήλωσης. (πχ 30/6/2018)
   
  Επιδότηση 2017
  2017
  2018
  Σύνολο
  Πυλώνας
  E3 
  Βασική ενίσχυση
  13.000,00
  1.000,00
  14.000,00
  1
  901
  071
  Πρασίνισμα
  8.500,00
  500,00
  9.000,00
  1
  902
  072
  Εξισωτική
  2.000,00
  2.000,00
  4.000,00
  2
  911
  077
  Συνδεμένη
  4.000,00
  1.500,00
  5.500,00
  1
  903
  073
  Επενδυτική τρακτέρ
  10.00,00
   
  10.000,00
  2
  910
  076
  (Το άθροισμα συνδεμένης και Πρασινίσματος για  = 14.500,00)
  Tips
  Στη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις κατ είδος  αναγραφόμενες επιδοτήσεις,   προσθέτουμε και τις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν στο 2018 και αφορούν το 2017, και  αναγράφουμε το νέο άθροισμα  στους  κωδικούς. .  (όπως το πινακάκι..)
   β.1) Κωδικοί α΄ σελίδας.
  Κωδικός 644. 322(β σελίδα)=14.000,00  + (Πρασίνισμα+συνδεδεμένη-12.000)= 9.000,00+5.500=14.500,0-12.000,00=2.500,00, άρα Σύνολο κωδικού 644. 322=14.000+2.500=16.500,00
  Κωδικός 901. 071=14.000,00
  Κωδικός 902. 072= 9.000,00
  Κωδικός 903. 073= 5.500,00.
  Κωδικός 911. 077= 4.000,00.
  Κωδικός 909. 070=3.000,00
  Κωδικός 910. 076=10.000,00
  β.2)Κωδικοί  β΄ σελίδας.
  ακαθάριστα έσοδα
  α)Κωδικός 643. 361=45.000,00
  β)Κωδικός 644. 322; =16.500,00   (Βασική =14.000+ υπερβάλλον=  2.500,00………. (14.500,00-12.000.00)
  γ)Κωδικός 646. 360 =61.500,00
  2) Λοιποί κωδικοί.
  Αγορές + δαπάνες
  Κωδικός 235. 302 Π/Υ..=30.000,00
  Κωδικός518. 385/007 (ΕΦΚΑ/ΟΓΑ)..= 1.200,00
  Κωδικός 530. 385/014(ΕΝΟΙΚ)……….=..500,00
  Κωδικός 385/011 Ενέργεια= …………..3.000,00
  Κωδικός 385/012 Ύδρευση=………….1.700,00
  Κωδικός 385/013 Τηλεπικ=   ……….…  600,00
  Κωδικός 385/016 Λοιπά έξ=……..….… 1.000,00 ..........(ΕΛΓ ΕΙΣΦ)
  Κωδικ 536. 385(Διάφορα) ……………= 6.300,00
  Κωδικός 524. 381/001&002 (ΕΡΓ)=...   1.500,00  (1350+150)
  Αποσβέσεις 543….325=………….…..=1.500,00
  Σύνολο…………….…..…………...…..11.000,00
  3) Ανακεφαλαίωση
  Σύνολο Εσόδων……..……= 61.500,00 (047)
  Σύνολο Εξόδων…………..= 41.000,00
  Κέρδη………………..;…….=20.500,00 (329)
  Λογιστικές διαφορές.........= + 1.000,00 (343)
  Πίνακας ΄΄Ε΄΄………………= +  100,00 (732)
  Καθαρά κέρδη …….…….=  20.500,00 (329=048)
  Φορολογ. Καθαρά κέρδη.=  21.600,00  (352=555)
  4) Κωδικοί με ΄΄χ΄΄
  Βιβλία=019. 005/1=απλογραφικα
  Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ= 595. 009/1
  Οντότητες= 010/1
  Tips
  Βλ. συμπληρωμένο νέο Ε3:
  *Σε απλούστερη μορφή  και  χωρίς έξοδα παραγωγής !!
  * Αντιστοίχιση κωδικού επιδοτήσεων  644 με 322 και 362. Κατά την άποψή μας όμως οι επιδοτήσεις αυτές δεν πρέπει να περάσουν στον  κωδικό 300..
  * . βλ. ΠΟΛ.1072/2018) και οδηγό για τον Ε3 της ΑΑΔΕ
  Και πέσαμε μέσα……………. σωστά τα αναγράψαμε στο παράδειγμα που ανεβάσαμε αρχές Μαρτίου.!!!!!!
  Β) Συμπλήρωση Ε1
  Κωδικός  461(κκ)=21.600,00
  Κωδικός 475(αε)=61.500,00
  Κωδικός 659/Συνδεδεμένη+πράσινη=12.000,00
  Κωδικός 659/Λοιπες ........4.000,00
  Κωδικός 309 =400,00€ (εργόσημο, θα είναι συμπληρωμένος).
  Κωδικοί  Ε1 με ΄΄χ΄΄
  Είστε κατ επάγγελμα αγρότης κωδ. 037/038=ΝΑΙ. Ο κωδικός  είναι  προσυμπληρωμένος !!!.
  Τελικά ο κωδικός αυτός  είχε  εξελιχτεί  σε μείζον θέμα πέρσι!
    Το ποσό του δανείου που εισέπραξε, καθώς και οι δόσεις που κατέβαλε για την αγορά του τρακτέρ δεν μεταφέρονται στο Ε1!!!
  Γ) ΕΦΚΑ (Αν κατέβαλε πέρσι πχ 1.950,00)
  ΕΦΚΑ=21.600,00 +1.950=23.550,00χ( -15%) =20.017,50χ 23,20%=4.644,06 (του  χρόνου δεν θα ισχύει το -15%)
   Δ) Εκκαθαριστικό Φόρου
  α)κατ επάγγελμα αγρότης
  Φόρος ............=2.842,00
  Προκαταβολή.=2.792,01
  Εισφορά Αλλ.....=1189,50
  Τέλος Επιτηδ……..=0,00
  Σύνολο ...........=6.823,51   
  Απαιτούνται αποδείξεις με κάρτα ποσού 2.800,00 στον κωδ. 049 . (10.000χ10%+11.600χ15%)
  Θα εισπράξει και το νέο Α21 (ΟΠΕΚΑ) για συνολικό εισόδημα 21.600+16.000+400,00=38.000, ποσό επιδόματος  για 4 τέκνα 0,00
  Δικαιούταν επίδομα μέχρι 37.500,00 (από 37.501,00  και πάνω πέφτει κόπφτης!!!)
   
   β) Αν Όχι  κατ  επάγγελμα αγρότης
  Φόρος..........=4.835,00
  Προκαταβολή=4.835.00
  Εισφορά Αλ....1.189,50
  Σύνολο..........=10.859,50
  Επιβαρύνεται ο μη κατ επάγγελμα αγρότης  με 4.035,99!!!! (το ίδιο ισχύει αν δεν θα έχει και αποδείξεις με  κάρτα!!)
    1..ΥΓ. Δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το νέο Ε3 του κωδικού 644. Κατά την άποψή μας πρέπει να συνδέεται με τον κωδ. 322 (Δ8) και 362 (Ζ1). Τέλος επειδή οι πληροφορίες για τις επιδοτήσεις δίδονται στον πίνακα Γ2, εκ του λόγου αυτού,  είναι κενός ο πίνακας Ζ3, στη δ΄ σελίδα, (θα αναγράφονταν δυο φορές!)
  Τελικά πάνε στον Ζ1/362 και μετά  Δ8/322., όπως προβλέψαμε στις αρχές Μαρτίου!!
  Tips
  1.Η βασική ενίσχυση είναι το άθροισμα των ποσών 13.000+1.000=14.000, καταχωρείται στον 901.071 του Ε3 και μεταφέρεται όλο το ποσό στον 644.322; Το ποσό της βασικής δεν μεταφέρεται στον κωδικό 659 του Ε1.
  2.Το πρασίνισμα καταχωρείται στον κωδικό 902.072 του Ε3 ποσό 9.000 και η συνδεδεμένη στον κωδικό 903. 073 ποσό 5.500. Στη συνέχεια τα δυο ποσά αθροίζονται και αν το άθροισμα είναι μεγαλύτερο των 12.000 το υπερβάλλον ποσό μεταφέρεται και αυτό στο κωδικό 644. 322 για να φορολογηθεί. Στην περίπτωσή  μας  μεταφέρεται το ποσό των 2.500. (14.500-12.000). Άρα ο κωδικός 644. 322  θα έχει σύνολο 14.000+2500=16.500. Το ποσό που δεν φορολογείται, και εδώ 12.000 μεταφέρεται στον κωδικό 659 του Ε1.
  3.Η εξισωτική, είναι στον Πυλώνα -2, δεν φορολογείται, καταχωρείται στο κωδικό 911,077 και δεν μεταφέρεται στον 644. 322. Το ποσό αυτό που δεν φορολογήθηκε μεταφέρεται τελικά στον κωδικό 659 του Ε1/λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις έχει δυο επιλογές.. Προσοχή. Επειδή η Εξισωτική είναι στον Πυλώνα 2,  πάει στον  911. 077  και όχι στον 907.075 του Πυλώνα-1..!!. .  μεταφέρεται και στο 659, και γίνεται χρήσιμη στα τεκμήρια, αλλά ....έχει όμως Εισφορά Αλληλεγγ.!!
  Ο καταρράκτης του 659  έχει δυο  τρεις θέσεις :
   ØΠράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις
   ØΛοιπές αγροτικές ενισχύσεις
  - Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης
  4. Για τις επιδοτήσεις του 2016 που εισπράχθηκαν στο 2017  θα υποβληθεί χειρόγραφη τροποποιητική  για το 2016 μέχρι 31/12/2018.
  5. Η επιδότηση για το τρακτέρ δεν μεταφέρεται εντός του Ε3 στο κωδικό 644. 322.Μόνο 076
  6. Η Αποζημίωση ΕΛΓΑ  δεν μεταφέρεται εντός του Ε3 στο κωδικό 644.322. Μόνο 070.
  7. Η φορολόγηση  θα γίνει  με τη κλίμακα των μισθωτών αφού ο εν λόγω είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Για να είναι κάποιος πρέπει να πληροί  ΚΑΙ τα 5 Κριτήρια. Και προ πάντων αγορές με κάρτα για κάλυψη του αφορολογήτου!!. Ήτοι για το ποσό των 21.500,00 απαιτείται ποσό 2.725,00 αγορά με κάρτες
   8. Ο συντελεστής απόσβεσης στους αγρότες είναι 10%. Για τις αποθήκες όμως , στάβλους  κλπ και γενικά κτιριακά 4%.
  9. Προσοχή στην εξόφληση των τιμολογίων με αξία άνω των 500,00. Πάντα με τραπεζικό μέσο  εξόφλησης
  10. Προκαταβολή φόρου και  φέτος 100%. Για τα ενοίκια-έσοδα  δεν υπολογίζεται προκαταβολή.
  11. Η αγορά τρακτέρ κλπ δεν αποτελεί τεκμήριο
  ε) Για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού δεν εμπίπτει η αγορά ή ανέγερση οικοδομής. (βιβλιαράκι οδηγιών) Δεν το καταλαβαίνω γιατί η αγορά αγρού, ή ανέγερση χοιροστασίου , αποθήκης κλπ να είναι τεκμήριο…?? Κανονικά και αυτά   έπρεπε ως πάγια να υπάγονται??.. Σε κάθε περίπτωση όμως  όλα είναι προσαύξηση περιουσίας και θέλουν  δικαιολόγηση…
   Σχόλιο: Ο Αγρός λέει  δεν θεωρείται εξοπλισμός..!! Αν το χωράφι του αγρότη δεν θεωρείται εξοπλισμός, τότε τι είναι εξοπλισμός.. Δεν πα να έχεις 10 τρακτέρ, αν δεν έχεις χωράφια,  τα τρακτέρ είναι άχρηστα!...: τι θα  οργώσεις;; Θεωρώ στα δικαστήρια ότι θα πέσει... Αν δεν κτίσεις αγροτική  αποθήκη, ΄΄μαντρί ΄΄ κλπ,  που θα αποθηκεύεις  τα προϊόντα, τα εφόδια, τα ζωντανά κλπ;;;  Μπορεί η αποθήκη και  ο στάβλος  να μην  είναι εξοπλισμός;;;;... Ο νόμος πάντως αναφέρει γενικά για εξοπλισμό και δεν εξαιρεί τίποτε!! βλ και  σχετικό βιντεάκι link. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35135
  12. Η εξόφληση δανείων επιχειρηματικών δεν αποτελεί τεκμήριο πολ 1076/17
  13.Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για τις υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων για τις επιδοτήσεις εφόσον υποβληθούν  συμπληρωματικές δηλώσεις  μέχρι 31/12. Ακολουθούν δηλαδή τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
  14.Και Φέτος ΔΕΝ θα  καταβάλλεται Τέλος Επιτηδεύματος για το 4ο έτος. Η απαλλαγή θα είναι για ακόμη 1 έτος  (Πενταετία). Θα καταβάλλεται από τη χρήση 2019!!( ε ρε γλέντια οι αγρότες, και ακόμη περνά από τα ψιλά…., δεν το πήρανε φαίνεται χαμπάρι τα ΜΜΕ με τα πρωινάδικα….)
  15.Απαλλαγή από Τέλος Επιτηδεύματος μόνο όταν κοινότητα έχει όλη 500 κατοίκους και όχι ένα  χωριό της κοινότητας. Χωριό με 50 κάτοικους σε κοινότητα με 610 κατοίκους υπάγεται  στο ΤΕ!!!! βλ link.  https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26238. ΠΡΣΧ. Αν ο αγρότης είχε τηρήσει βιβλία στο παρελθόν,  επιβαρύνεται κανονικά με τέλος 650,00
  16.Η  προσωρινή  απαλλαγή  για τη φορολογία  του ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια, ισχύει και φέτος.
  17.Και οι αγρότες του Ειδικού εφόσον  πληρούν τα κριτήρια είναι κατ επάγγελμα αγρότες. Έτσι παρακάμπτεται ο   όρος να τηρούν βιβλία.
  18.Δεν δόθηκε ακόμη λύση για την απόσβεση των δένδρων, προβάτων, κλπ  σε ποια αξία θα γίνεται.
  19.Το εργόσημο τελικά πρέπει να είναι φυτικής προέλευσης…! Για τους στάβλους (Ζωικής) απαιτείται ασφάλιση των εργατών τους  στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ
  20.Εισόδημα  από κοινωνία κληρονόμων  λόγω αποβιώσαντος αγρότη  φορολογείται ως νπ με 29%, αλλά χωρίς ΤΕ.
  21.Δασικοί χάρτες. Υποβολή αντιρρήσεων, καταβάλλονται τέλη, αμοιβές  σε μηχανικούς, δικηγόρους , κίνδυνος να χάσουν πολλοί Περιουσία!!Παρόλα αυτά γράφτηκε ότι,  2 .000.275 στρέμματα φθάνουν οι εκτάσεις  που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας όμως καταπατηθεί και εκχερσωθεί στο παρελθόν σε 34 νομούς ( τα περισσότερα, Στη Λάρισα 554,952 στρ, στην Ηλεία 302.556 στρ και Αχαΐα 198.227 στρ, κλπ . ) Τα έξοδα αυτά πρέπει να είναι εκπιπτόμενα;;;;  
   22.ΙΧΦ.ΑΓΡ. Μόνο όσοι έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία Αγρότη  ή του Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης,  και να είναι  εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων,  μπορούν να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας αγροτικού αυτοκινήτου. (ΜΑΑΕ)
  23.Από φέτος βλέποντας στον κάμπο (όσοι τουλάχιστον έχουν εικόνα ) είναι εμφανής η  αλλαγή των  καλλιεργειών , όπως πολλά φασόλια, φακές, ρίγανη!, αρακά, αλλά και ελαιοκράμβη? Κιτρίνισαν πολλές ραχούλες  από την ελαιοκράμβη…!!!!. Για τους σχετικούς ενώ από  μακριά φαίνονται σαν ανθισμένες  βρούβες!, όμως είναι ελαιοκράμβη!!!!Επίσης πολλά αμπέλια και μάλιστα  με λευκά σταφύλια φυτεύονται ντόπιες ποικιλίες,  αλλά σε ερυθρές φυτεύονται  ξενικά!!
  24. Να αυξήσουμε τον πρωτογενή τομέα, αλλά όταν διαβάζουμε  ότι το 80% του βόειου κρέατος,  όπως και το 70% του χοίρειου κρέατος, αλλά  και το 60% του αγελαδινού γάλακτος εισάγεται, τότε τι να περιμένουμε…. Άσε που και τα λουλούδια του Επιταφίου ……..βλέπω να είναι και αυτά εισαγόμενα κατά 97%!!!
  25. Για τους συνταξιούχους  από 1/1/2025 πάνε  οι συνέπειες!!!!!!!!!
  26. Ε1,  ΙΒΑΝ για  τον υπόχρεο αλλά και για τη σύζυγο…
  27.Ζημιά από αγροτικό εισόδημα δεν συμψηφίζεται με τυχόν κέρδος από εμπορική δραστηριότητα, μεταφέρεται σε επόμενη χρήση με τις προϋποθέσεις..
  28.  Κερδισμένοι των αλλαγών φαίνεται να είναι οι «κατ΄ επάγγελμα αγρότες», για εισοδήματα (κέρδη ) έως 20.000 ευρώ.β )  Χαμένοι των αλλαγών είναι : βα) οι « μη κατ΄ επάγγελμα αγρότες», αφού στην καλύτερη περίπτωση, ο συντελεστής φορολογίας τους αυξάνεται κατά 9 ( 22-13 )  ποσοστιαίες μονάδες  και ββ) οι «κατ΄ επάγγελμα αγρότες», με εισοδήματα (κέρδη ) άνω των 30.000 ευρώ.
  31. ΙΒΑΝ. Χρειάζεται ανεξάρτητα αν είναι χρεωστικό ή πιστωτικό! και για τον υπόχρεο και για τη σύζυγο::. Εάν κάποιος δεν έχει, τότε επιλέγουμε δεν έχω ΙΒΑΝ από τον καταρράκτη με τις τράπεζες. ...
  32. Κωδικός 021/022 του Ε1.
  Και αυτοί προσυμπληρωμένοι  από το σύστημα. Κλικ εδώ, θα γίνεται έλεγχος αν είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και έχει  και μαγαζί.
  33. Ενοίκια σε μονές Αγ. Όρους.
  Αν έχει νοικιάσει ακίνητο (κατοικία) και πληρώνει  ενοίκια στις Μονές αυτές, γράφει το ποσό εδώ,  για να πληρώσει και το χαρτόσημο των  ενοικίων!! (κωδ.421/422)
  34. Ενοίκια ανήλικου
  Αν ανήλικο τέκνο αγρότη ή και μη, εισπράττει ενοίκια και το χωράφι  είναι πχ   δωρεά από τον παππού  ή  τον πατέρα του ή την θεία του κλπ ή το αγόρασε το ίδιο, το ενοίκιο σε κάθε περίπτωση  δηλώνεται από τους γονείς. Δεν κάνει ποτέ δήλωση το ανήλικο για το εισόδημα αυτό!! (ισχύει με το νέο ΚΦΕ από 1/1/2014) 
  135. Προσοχή. Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να χαρακτηριστούν  επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο να είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ/ΟΓΑ για 2 συνεχή έτη, καθώς και το κριτήριο του εισοδήματος.
  36.ΤΕ. Αν τηρούσε βιβλία στο παρελθόν   χρεώνεται με Τέλος Επιτηδεύματος με την ένταξη στο κανονικό καθεστώς!.
  37. ΤΕ. Γεννηθέντες  το έτος 1955 και πριν,  εξαιρούνται από το ΤΕ.
  38. Αν από το ειδικό στο κανονικό  η 5ετία μετράει από το πρώτο έτος στο κανονικό!.
  39. Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για χωράφια, αγροτ.  αποθήκες, στάβλους κλ.π. και σε δωρεάν παραχώρηση σε ανιόντες ,κατιόντες και συζύγους.
  40. Το ΕΝΦΙΑ των αγρών εκπίπτει από τα έσοδα. Εκτύπωση της σχετικής πράξης εκκαθάρισης και εγγραφή στα βιβλία. (εκπίπτει ότι πληρώθηκε στο 2017.)
  41.Μίνι  ηλεκτρονικές  εργασίες-συνδέσεις!  (8 διαδικτυακές  εκτυπώσεις…)
  *Από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ
  Εκτύπωση βεβαίωσης επιδοτήσεων
  Εκτύπωση πληρωμών για έτος 2017  ( και αυτές που εισέπραξε μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης.)
  *Από το site του ΕΛΓΑ
  Εκτύπωση δήλωσης  ΕΛΓΑ
  Εκτύπωση εισφοράς  ΕΛΓΑ
  Εκτύπωση  για τυχόν αποζημίωση από παγετό κλπ.
  *Από το site του GGPS -ΑΑΔΕ
  Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, καταχωρούμε το φόρο για τα χωράφια στα έξοδα. Οι αγροτικές αποθήκες αν δηλώθηκαν με κωδ.51 και 52 δεν έχουν ΕΝΦΙΑ.
  *Από το site του ΕΦΚΑ
  Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών. (προσοχή μήπως καταχωρήσαμε τις πληρωμές….)
  *Από το site της GGPS -ΑΑΔΕ
  τα ενοίκια που πλήρωσε ( η εφαρμογή των  συμφωνητικών) 
  42.ΕΛΠ/ΜΥΦ  και  Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ!.
  Από το έτος 2015, μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο (ΠΟΛ 1003/2014). Για τα ποσά αυτά όταν απαλλάσσονται του ΦΠΑ και κατά την είσπραξή τους από το δικαιούχο δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών παραστατικών, δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής τους στις καταστάσεις (ΜΥΦ) πελατών-προμηθευτών (εγκ. 1132344/2015.
  43.Η Εξισωτική
  Στον κωδικό 911. 077 του Ε3 και στο 659/ καταρράκτης /  λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις.
  44.Δήλωση ΟΣΔΕ και ΜΑΑΕ
  Με την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ γίνεται και καταχώρηση στο Μητρώο αγροτών.
  45. Αγροτεμάχια και δασικοί χάρτες.
  Τίθεται θέμα για όσους τα χωράφια τους χαρακτηρίστηκαν δάση!!!, κάνουν δεν κάνουν αντιρρήσεις, ή τις χάσουν, ή  προχωρήσουν τελικά στην αγορά τους , θα πρέπει να αλλάξει και η εικόνα του Ε9!! Δημιουργείται μια νέα ιδιόμορφη πρωτόγνωρη κατάσταση κυριότητας
  46.Ανέγερση αγροτικής αποθήκης
  Αν εκδόθηκε άδεια το 2017 για ανέγερση αγροτικής αποθήκης  δεν  υποβάλλουμε  παραστατικά  στη Δ.Ο.Υ. για ρεύμα. Καταργήθηκαν   από 1/1/14 οι σχετικές διατάξεις.
  47. Αποσβέσεις τρακτέρ- Συντ. 10% & επιδότηση αγοράς
  Στο παράδειγμα μας:
  Αγορά =70.000,00
  Επιδότησηση=10.000,00
  Υπόλοιπο= 60.000,00
  Απόσβεση χρήσης 2017=60.000χ10%χ10/12=5.000,00  (Οι επιχορηγήσεις μειωτικά της αξίας αγοράς)
  (αποσβέσεις ΕΙΧ με 16%).
  48. Δήλωση ΟΣΔΕ
  Μέχρι 15/5/2018. 15/6/2018
   http://www.agronews.gr/files/1/anakoinoseis/Εγκύκλιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2017.pdf
  49. Έκπτωση του ΦΠΑ του Ειδικού καθεστώτος στη δήλωση Ε3
  Σύμφωνα με τη διοίκηση δεν επιτρέπεται η λογιστικοποίηση του ΦΠΑ των εισροών, επειδή λαμβάνουν κατ αποκοπή ΦΠΑ επιστροφή. Είναι άδικο αλλά έτσι κρίθηκε, ας ελπίσουμε οτι θα αλλάξει η θέση αυτή.. 
  50. Χαράτσι στο νερό με τον περιβαλλοντικό τέλος,  με υδρόμετρο στη πομόνα! (είναι και αυτό μνημονιακή υποχρέωση…),   με τον ΕΦΚΑ, και ουκ εστιν  τέλος……! (Πάντως στο εξωτερικό όποιος έχει γη θεωρείται αγρότης..--! )Περιβαλλοντικό Τέλος: Υπολογίζεται ότι θα είναι 6,00 το στρέμμα ή 0,01 ανά κυβικό μέτρο νερού. Αν πουλά  αγαθά με σακούλες θα  έχει και για αυτές το γνωστό 0,04 για κάθε σακούλα!!
  51.Αποσβέσεις σε ζώντα ζώα  και  πολυετή δένδρα (περιβόλια)
  Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στο θέμα. Δεν υπάρχει τρόπος και απαγορεύεται να γίνει απόσβεση σε τεκμαρτή αξία. Υπάρχει πάντως μια αξία (ασφαλιζόμενη) που είναι αναγραμμένη στη δήλωση του ΕΛΓΑ όπου γράφει ότι ένας πχ  πορτοκαλεώνας  αξίζει 50.000 ή το κοπάδι με τα πρόβατα 40.000. Αυτές  μπορεί οι   αξίες να μην είναι πραγματικές, (δεν τις αναφέρω τεκμαρτές γιατί δεν τις βλέπω έτσι…), γνωρίζω όμως ότι  αν πέσει  πχ χαλάζι ή μια αρρώστια,  τα χρήματα που θα πάρει ο αγρότης βάσει των αξιών αυτών και θα είναι όχι μόνο πραγματικά αλλά …Ζωντανά και σωτήρια!! Δεν είναι απορίας άξιον γιατί να μην μπορεί να υπολογίσει  στην αξία αυτή την απόσβεση 10%;; Λένε ότι η απόσβεση θέλει πραγματική αξία, συμφωνούμε όλοι σ αυτό,  αλλά τα δένδρα και τα πρόβατα πως  μεγάλωσαν,   με αέρα;  δεν έχουν ένα κόστος πραγματικό.! Σίγουρα θα έχουν… όπως η αγορά δενδρυλλίων, τα λιπάσματα, κλάδεμα, όργωμα, νερό άρδευσης, ζωοτροφές κλπ) και τα οποία όταν έγιναν δεν υπήρχε υποχρέωση διαφύλαξης των στοιχείων. Κατά τα άλλα το οξύμωρο είναι ότι η απόσβεση είναι ένα υπολογιστικό (αφηρημένο) έξοδο μάθαμε  στις σχολές,  αλλά που για να υπολογισθεί θέλει όμως πραγματική αξία στη φορολογία!…. ας είναι έτσι λοιπόν. Απαγορεύεται λοιπόν  και θα  περιμένουμε και θα ευελπιστούμε μήπως κάποτε δοθεί μια  λύση…. Τέλος κλείνοντας τις σκέψεις αυτές σημειώνουμε ότι στη περίπτωση που αναφέραμε πριν  της αποζημίωσης δηλαδή   για την απώλεια προβάτων από αρρώστια,  και της αγοράς στη συνέχεια νέων, δεν μιλάμε και για μια  εν τοις πράγμασι ΄΄τιμή αντικαταστάσεως;; ΄΄…. !!! (μια καθαρά προσωπική αιρετική θέση…)
  52.Ειδικό Καθεστώς. Από την  Απόδειξη  Είσπραξης  στο …..Ειδικό  Στοιχείο.
  Τελικό με τα ΕΛΠ οι αγρότες στις πωλήσεις που δεν λάμβαναν  φορολογικό στοιχείο εξέδιδαν οι ίδιοι Απόδειξη Είσπραξης, τώρα από 1/1/2017 θα εκδίδουν  το Ειδικό Στοιχείο, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των συνολικών εσόδων για να διαπιστωθεί αν έγινε υπέρβαση του ορίου των 15.000,00 για ένταξη στο κανονικό καθεστώς.
  Tips
  Άρα σε κάθε διάθεση αγροτικού προϊόντος απαιτείται πάντα στοιχείο, καρπούζια στο δρόμο, λάδι στον τενεκέ, μέλι στο βαζάκι,  ελιές, γάλα, μήλα, πορτοκάλια, φασόλια, κλπ (αλήθεια είναι γνωστό αυτό στους αγρότες……) 
  53. Άλυτα θέματα
  1. Υπολογισμός αποσβέσεων σε ζώντα ζώα και περιβόλια με 31/12/13.
  2. Αν προστίθενται οι επιδοτήσεις και αν ναι  ποιες  με τα έσοδα του άρθρου 39 του ΦΠΑ για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς. (απαλλασσόμενοι).
  3. Η αγορά αγρού αν είναι τεκμήριο ή ανέγερση αποθήκης ή στάβλου κλπ;
  5. Ειδική στο Βαμβάκι πάει στον κωδικό 903 073 (Συνδεδεμένη) ή στον 908  075Λοιπές;; μάλλον σε {073}
  6. Λύθηκε το θέμα με το μέρισμα διανομής σε  παραγωγών συνεταιρισμών. Δεδομένου ότι αφενός ο σχηματισμός του πλεονάσματος δεν συνδέεται αποκλειστικά με έσοδα (για το φυσικό πρόσωπο) από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων και αφετέρου δεν συνδέεται άμεσα με την ίδια παραγωγή των φυσικών προσώπων (το πλεόνασμα δημιουργείται από συναλλαγές του ΑΣ με μέλη αλλά και με μέλη - επενδυτές), το πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016, στα μέλη και στα μέλη - επενδυτές, κατά περίπτωση, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση διανομής του από τη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού.
  53. Από  10/5/2018 ανοίγει η εφαρμογή για τις 120 δόσεις για τα χρέη των αγροτών.;;;
  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40539
  Καλή δύναμη σε όλους
  e1_sel_ypopin_5.pdf
  Θερμή παράκληση να μην υποβάλλονται εδώ ερωτήσεις ,,, προχωράνε τα θέματα και ......δεν είναι χρηστικό..
  Eumilos. 
  e1_sel_1.pdf
  e1_sel_2.pdf
  e1_sel_3.pdf
  e1_sel_4.pdf
 5. Like
  eleni1981 reacted to PROAKIS in ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ   
  αν το κάνει κατά σύστημα θα του πετάξουν και το φπα έξω.
  το εκπίπτει εννοώ ,εκεί που επιτρέπεται η έκπτωση φπα ,άσχετα αν η δαπάνη βγει λογιστική διαφορά.
   
 6. Like
  eleni1981 reacted to ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in Καλημέρα καλή δύναμη. Έτσι απλά, τίποτα άλλο. (ενίοτε και καμιά καλησπέρα ή καληνύχτα, έτσι απλά και πάλι)   
  Όταν με βλέπεις και μελαγχολώ και γράφω απαισιόδοξα, να θυμάσαι  την ποιήτρια μας Κική Δημουλά:
   
                  «Ανήκω στους απαισιόδοξους. Εκείνος που κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ελπίδας είναι ο απαισιόδοξος. Αλλιώς δεν θα είχε τα κότσια να είναι απαισιόδοξος. Το κάνει όμως κρυφά και ύπουλα. Είναι υποκριτής. Μέσα στην απόλυτη θλίψη, δυσπιστία και αμφισβήτηση για όλα λέει, δε μπορεί, κάτι είναι αλήθεια, κάτι είναι ωραίο».
   
  Όταν με βλέπεις και γράφω σκοτεινά,  για φοβίες και αδιέξοδα ή άλλοτε για  θανάτους να θυμάσαι  τον Χανιώτη ποιητή μας Γιώργη Μανουσάκη:
   
  «Όλοι έχουμε το σκοτεινό μας υπόγειο. Πολλοί, μακάριοι αγνοούν την ύπαρξη του. Άλλοι την υποψιάζονται ή και τη γνωρίζουν και προσπαθούν, σ’ όλη τους την ζωή, να κρατούνε κλειστή την καταπαχτή που οδηγεί σε αυτό.
  Κάποτε βέβαια, μην αντέχοντας άλλο την εσωτερική πίεση, η καταπαχτή ανοίγει απότομα, σαν από έκρηξη, κι οι αφελείς κι οι ανυποψίαστοι βλέπουν κατάπληχτοι τον κόσμο των τεράτων που βγαίνουν στο φως.
  [Τούτα] (..) δεν είναι παιγνίδια μιας γόνιμης αλλ’ αρρωστημένης φαντασίας, ούτε πρόθεση εντυπωσιασμού μεσ΄ από εικόνες και σκηνές παράλογες, εφιαλτικές ή μακάβριες. Είναι η μορφές που πήρανε, για να ξεφύγουν από την από την πιεστική αστυνόμευση της λογικής, [από] ανασφάλειες, αδιέξοδα, φόβους κι ενοχές, απραγματοποίητες επιθυμίες που κακοφόρμισαν (…).
  Τα βγάζω στην επιφάνεια για να πάρουνε λίγο αέρα, όχι για ν’ απαλλαγώ απ’ αυτά, αφού πάντα ξαναγυρίζουν που είχανε συνηθίσει να ζούνε, μόνον για να τους δείξω κάποιαν οικειότητα, ώστε να ημερέψουν όσο είναι δυνατόν, να μη μου δείχνανε τόσο συχνά τα νύχια τους.»
   
  Την καλησπέρα μου !! 
   
 7. Like
  eleni1981 reacted to ponzi in Καλημέρα καλή δύναμη. Έτσι απλά, τίποτα άλλο. (ενίοτε και καμιά καλησπέρα ή καληνύχτα, έτσι απλά και πάλι)   
  Περνάω μια φάση περίεργη.
  Ακούω λαϊκα στο αυτοκίνητο!!! 
  Σας αφιερώνω αυτό μπας και βρω τον εαυτό μου...
  Που ΄χω στους ώμους φτερά σπασμένα και ακροβατώ...
  Καλό ξημέρωμα σε όλους.
   
   
 8. Like
  eleni1981 reacted to Trip_Accountant in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  Και εγώ εχω αντίστοιχες περιπτώσεις με ενάρξεις ειδικού απο το 2000 που τώρα χτυπάνε και ζητάει Ε3.
  Μάλιστα σε μία περίπτωση λόγω πρόωρης σύνταξης πρέπει να γίνει έτσι και αλλιώς Ε3 γιατί το Ε1 δεν φέυγει μόλις βάλεις την πρόωρη στην σχετική κατηγορία που υπάρχει φέτος με το ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ στον 659. Ζητάει και Ε3 !!!!!!
  Μιλάμε για παππούδες και γιαγιάδες 80-90 χρονών χωρίς κανένα εισόδημα απο αγροτικά ,(μια περίπτωση ζευγάρι που η γιαγιά δεν έχει κωδικούς taxis), μόνο την σύνταξη ΟΓΑ. Απο τα νέυρα μου και το αγχος μου εστειλα μια - δυο με μηδενικά Ε3.
  Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει;
   
  Ως προς την διαδικασία διακοπής απο την ΠΟΛ 1018/2018 βρήκα το παρακάτω.
  Αν κάποιος ρώτησε στο μητρώο παρακαλώ να μας ενημερώσει εδώ.
  6. Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος.
  Τέλος για την αποφυγή παρερμηνειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά ερωτήματα που τίθενται στην
  Υπηρεσία μας, επισημαίνεται ότι οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών δεν
  υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών,
  μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή εντύπου Μ0 (άρθρο 36
  παρ.8β, άρθρο 41 παραγρ. 12) Κατόπιν τούτου εφόσον οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν
  υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, αλλά με την υποβολή της αίτησης (Μ0)
  εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, και ως εκ τούτου οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην
  υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε
  (ανεξαρτήτως του εντύπου που χρησιμοποιείται προς το σκοπό αυτό) χωρίς την επιβολή προστίμου. Είναι
  αυτονόητο ότι για την απένταξη αυτή πρέπει ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ' αποκοπή επιστροφή
  ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη.
   
  (Τι τραβάμε με τα αγροτικά ρε παιδιά; Συγκεντρωτικές , πλέον λόγω νέου Ε3 παραμετροποίηση σωστή και καταχώρηση των διαφορετικών κατηγοριών δαπανών (σπόροι , λιπάσματα , φυτά , δαπάνες παραγωγής κλπ).
  Δεν αξίζει τον κόπο κυρίως γιατί δεν μπορείς να συννενοηθείς και να παρεις μια σωστή αμοιβή. Δεν έχουν ακόμη καταλάβει πως δεν τους κάνουμε απλά την δήλωση όπως παλιότερα)
 9. Upvote
  eleni1981 reacted to ponzi in ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΦΠΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
  Μα το έσοδο δεν μπαίνει στα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μόνο το έξοδο μπαίνει.
 10. Like
  eleni1981 reacted to Trip_Accountant in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  Όχι , μόνο την καθαρή αξία όπως και όλα τα άλλα έξοδα και δαπάνες.
  Το τιμολόγιο του ελαιοτριβείου δεν έχει διαφορά από αλλά έξοδα εκτός το ότι αποτελεί και έσοδο λόγω της παρακράτησης του ελαιόλαδου ως αντάλλαγμα.
 11. Like
  eleni1981 reacted to Trip_Accountant in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  Εγώ περνάω 71.5 χωρίς ΦΠΑ ως έσοδο.
  71.5 με ΦΠΑ (Δαπάνη με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου δλδ) ως έξοδο που πάει στις ΜΥΦ 
  και τα 7,00 δασοκτονια ως έξοδο εκτός ΜΥΦ 
 12. Like
  eleni1981 reacted to ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?   
  Καλή σου ημέρα Ελένη !! Να είσαι καλά !! 
 13. Like
  eleni1981 reacted to ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?   
  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39522
 14. Like
  eleni1981 reacted to ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?   
  Αρθρο 68. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (παράγραφος 1 του άρθρου 21) (Ν. 2859/2000)  Τα οινοπνευματώδη δεν είναι στο Παράρτημα ΙΙΙ άρα πάνε με 24% ΦΠΑ
 15. Like
  eleni1981 reacted to spyros78 in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  Καλημέρα Αν ο άνθρωπος είναι άσχετος με τα αγροτικά π.χ. είναι στέλεχος σε μια εταιρία και είχε ένα μπάρμπα  και έτυχε να κληρονομήσει ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να κάνει έναρξη σαν αγρότης?????Δε νομίζω. Θα το βγάλει μια ακινησία και μετά θα το πουλήσει ή ότι θέλει τελοσπάντων. Επίσης αυτό που είπαν οι συνάδελφοι πιο πάνω ΟΛΕΣ οι  επιδοτήσεις του 2017 μετράνε για να μπει κανείς στο κανονικό καθεστώς(εκτός πετρέλαια και αποζημιώσεις).
 16. Like
  eleni1981 reacted to ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?   
  Η μετάταξη από ειδικό σε κανονικό μπορεί να γίνει όποτε δήποτε και όχι έως 30/1 (Από κανονικό σε ειδικό γίνεται ως 30/1) 
  Η μετάταξη από ειδικό σε κανονικό πρέπει να γίνει την ημέρα που θα κάνεις έναρξη στην δραστηριότητα του αγροτουρισμού.
  Η έδρα των αγροτικών σου θα είναι ίδια με την έδρα του αγροτουριστικού ακινήτου, δηλαδή ας πούμε το ίδιο το ακίνητο. Δεν δηλώνονται  τα χωράφια ως  έδρα των αγροτικών δραστηριοτήτων. Κάποιο σπίτι δηλώνεται ως έδρα. Ε λοιπόν ας είναι το σπίτι που θα γίνει και η δραστηριότητα του αγροτουρισμού. 
 17. Like
  eleni1981 reacted to sakispap in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  δεν υπάρχει πλέον ενιαία ενίσχυση μη μπερδεύεσαι! έχει χωριστεί σε βασική και πρασίνισμα απο το 2015. όσο για το όριο των επιδοτήσεων: 
   
  Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις).
  Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.
  Συνεπώς, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1.1.2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κλπ).
 18. Like
  eleni1981 reacted to sakispap in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  έχει 2 ή 3 χρόνια που έχει χωριστεί η ενιαία ενίσχυση σε βασική και πρασίνισμα (Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον) 
 19. Like
  eleni1981 reacted to myorgos in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  Δε νομίζω ότι παίζει ρόλο αν θα κάνει έναρξη ή όχι ως αγρότης (είτε ειδικού είτε κανονικού καθεστώτος). Αφού την άδει τη βγάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Εκεί για να περάσει αγροτικό Ι.Χ. στο όνομά του θα του ζητήσουν εκκαθαριστικό όπου να φαίνεται ότι έχει αγροτικό εισόδημα. Από τη στιγμή που δεν έχει αγροτικό εισόδημα τότε δεν θα μπορεί να το περάσει ως αγροτικό αλλά θα γίνει αλλαγή να το κάνει επαγγελματικό. Για μένα ξεκίνα από το Μεταφορών να δεις τι θα σου πουν και μην του κάνεις έναρξη ακόμα ως αγρότη.
 20. Like
  eleni1981 reacted to Eumilos. in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης   
  Πράγματι μπορεί να ειναι έτσι, αλλά θεωρείται η κατοχή ΦΙΧ  από τον  αγρότη  οτι  έχει αγροτική εκμετάλλευση και άρα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Μακάρι να ειναι  έτσι γιατί είναι κάμποσοι!... Κατά την άποψή  μου καλό είναι νάχαμε και τη γνώμη της Δ/σης  Εισοδήματος,  γιατί  αυτή δίνει βεβαίωση για τις άδειες με τη Δ/νση Γεωργίας ........και  γραπτώς,  τα γραπτά μένουν!... 
 21. Like
  eleni1981 reacted to ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?   
  Χωρίς πρόστιμο θα υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά σε περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30678
 22. Like
  eleni1981 reacted to kotlistianos in Διαδικασία πρόσληψης συγγενικού προσώπου (α' βαθμού συγγενείας)   
  Η επιθεώρηση δεν έχει πρόβλημα να γίνει πρόσληψη ακόμη και για μία ώρα την ημέρα.
  Το ΙΚΑ κακώς σου απάντησε...θέλει πλήρη ένσημα.
 23. Like
  eleni1981 reacted to AGGES in Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?   
  Ναι οφείλει να μπεί στο ειδικό καθεστώς.Όσον αφορά για τα πρόστιμα εξαρτάται από το ύψος των τιμολογίων εξόδων ανά προμηθευτή(αν είναι κάτω από 100ευρώ κλπ)Αλλά γιατί  δεν κάνατε κάτι όσο ίσχυε ο 4446/2016(εώς 25/11/2017);
 24. Like
  eleni1981 reacted to Viper in ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ?   
  Κανονικά, εφόσον έχουν πληρωθεί μέσα στη χρήση (2017) ή εντός της οριζόμενης προθεσμίας τους για όσων η πληρωμή λήγει εντός του 2018 (και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ΔΦΕ)...
 25. Like
  eleni1981 reacted to asteras5 in H ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ   
  Εύχομαι να σε πάντα καλά και υγιής. Να χαίρεσαι την οικογενεία σου και όλα  να πάνε καλά από εδώ και στο εξής!!
  Σε ευχαριστώ και για όλες τις απαντήσεις που έχεις δώσει σε δικές μου ερωτήσεις. 
  Πραγματικά, δεν ήξερα την ιστορία σου . Σήμερα την διάβασα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το αίσιο τέλος της.
   
   
×