Jump to content

bamel

Silver members
 • Posts

  553
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by bamel

 1. Καλημέρα συνάδελφοι έχς ένα ημερομίσθιο που μου έφερε χαρτί από το ΙΚΑ με ανικανότητα 67% και ότι πρέπει να κάνει διακοπή της εργασίας του από την εταιρεία. Του φτιάχνω οικιοθελή αποχώρηση και την υπογράφει σωστά; Χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω ευχαριστώ εκ των προτέρων
 2. Συνάδελφοι καλημέρα , μήπως μπορεί κάποιος να μου δώσει τον ΚΑΔ για το ΙΚΑ για τα γυμναστήρια; Μήπως είναι ο 9260;
 3. Συνάδελφοι καλησπέρα Ε.Ε με κέρδη χρήσης 2016 3.000,00 και μεταφερόμενη ζημιά από 2015 7.500 ενώ στο έντυπο Ν υπολογίζει σωστά το υπόλοιπο ζημιών 4.500 προς μεταφορά στον πίνακα κατανομής κερδών στους εταίρους μου υπολογίζει κέρδη προς διανομή και φόρο ενώ υπάρχει ζημιά από μεταφορά μεγαλύτερη. Γνωρίζει κανείς κάτι, πως το αντιμετωπίζουμε; Ευχαριστώ
 4. Συνάδελφοι καλημέρα επειδή δημοσίευσα προηγουμένως το ερώτημα σε λάθος κατηγορία επανέρχομαι πιστεύω στη σωστή: θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσετε στο εξής ζήτημα που αντιμετωπίζω. Σε μία ιατρική ΙΚΕ (ΠΦΥ) εταίρος είναι επιστημονικά υπεύθυνος σε ένα υποκατάστημα της (ιατρείο). Ο εταίρος αυτός δεν λαμβάνει αμοιβή από την ΙΚΕ , είναι μισθωτός σε μία κλινική. Σαν επιστημονικά υπεύθυνος έχει ασφαλιστικές εισφορές; το ρωτώ αυτό γιατί με μία εγκύκλιο του ΤΣΑΥ του 2008 με αριθμό 56641/7814 στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παράγραφος 19 ανέφερε ότι υπάγονται στην ασφάλιση. τώρα τι γίνεται; ευχαριστώ egkuklios.pdf
 5. Συνάδελφοι καλημέρα, θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσετε στο εξής ζήτημα που αντιμετωπίζω. Σε μία ιατρική ΙΚΕ (ΠΦΥ) εταίρος είναι επιστημονικά υπεύθυνος σε ένα υποκατάστημα της (ιατρείο). Ο εταίρος αυτός δεν λαμβάνει αμοιβή από την ΙΚΕ , είναι μισθωτός σε μία κλινική. Σαν επιστημονικά υπεύθυνος έχει ασφαλιστικές εισφορές; ευχαριστώ
 6. τελικά σήμερα κατάφερα να κάνω τη μεταβολή χωρίς να χρειαστεί ασφαλιστική ενημερότητα του νεοεισολθόντα εταίρου. Βέβαια χρειάστηκε να παρακάμψω την υπάλληλο (η οποία συνέχιζε να επιμένει ότι χρειάζεται ) και την προισταμένη του Μητρώου και να πάω στον έφορο και να του εξηγήσω -και με το νόμο στα χέρια μου-ότι δεν γενά ασφαλιστική ιδιότητα η ιδιότητα του εταίρου στην ΙΚΕ. αυτά τραβάμε με όλους τους άσχετους υπαλλήλους καλή δύναμη συνάδελφοι
 7. Στο καταστατικό δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό με ακίνητη περιουσία.
 8. Το θέμα είναι η διατύπωση: ενώ το άρθρο 17 3 λέει : Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν: α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού. στο άρθρο 15 λέει ότι εξαιρούνται του φόρου .... 2 β) Εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον κατά το οικείο οικονομικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητά αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα δεν υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρη­ματικής τους δραστηριότητας. και επαναλαμβάνω το ερώτημα: ενώ εξερείται από την καταβολή του φόρου υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης;
 9. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν άλλος λογιστής στην επιχείρηση και δεν είχε υποβάλλει τίποτε. Εγώ ρωτάω εξαιτίας της εξάιρεσης από την καταβολή του φόρου υποχρεούμαι να υποβάλλω δήλωση ή όχι;
 10. Συνάδελφοι σε μία ΙΚΕ έγινε τροποποίηση καταστατικού με την είσοδο νέου εταίρου. πήγα στο Μητρώο για να κάνω τη μεταβολή και μου ζήτησαν ασφαλιστική ενημερότητα του νέου εταίρου. Όμως στην ΙΚΕ μόνο ο διαχειριστής δεν υποχρεούται σε ασφάλιση ; γιατί ζητούν ασφαλιστική ενημερότητηα του νέου εταίρου; Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος κάτι ; Ο νέος εταίρος είναι ιατρός. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα ηλεκτρονικά από το ΤΣΑΥ;
 11. Καλημέρα συνάδελφοι θα ήθελα να με βοηθήσετε στο εξής ερώτημα: Υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης ειδικού φόρου ακινήτων βάση του Νόμου 3091/2002, άρθρο 15 παράγραφος 1 Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού. εξαιρούνται από το φόρο 2 β) Εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον κατά το οικείο οικονομικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητά αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα δεν υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρη­ματικής τους δραστηριότητας. από τα ανωτέρω εμπορική εταιρεία που τα ακαθάριστα έσοδα της είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα από τα ακίνητα υποχρεούται στην υποβολή της δήλωσης ή επιδή εξαιρείται από την καταβολή του φόρου δεν υποχρεούται στην υποβολή; ευχαριστώ εκ των προτέρων
 12. Σε Α.Ε. η Γενική Συνέλευση ενέκρινε από τα κέρδη της αμοιβές σε κάποια από τα μέλη του Δ.Σ. οι αμοιβές αυτές σε ποιόν κωδικό των βεβαιώσεων αποδοχών θα μπουν; Ρωτάω γιατί οι αμοιβές αυτές μέσα απο τη διανομή κερδών και την παρακράτηση του 10% εξαντλείται η φορολογική επιβάρυνση. Αν τις βάλω με κωδικό 5 (αμοιβές Δ.Σ. με πάνω του 3%) στη δήλωση τους θα γίνει νέα εκκαθάριση και θα υπολογισθεί φόρος σε όλο το ποσό ενώ η φορολογία τις βάζει στην ίδια κατηγορία με τα μερίσματα. αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να βοηθήσει θα είμαι υπόχρεος γιατί από το υπουργείο δεν μπορούν να μου απαντήσουν...
 13. Οι αμοιβές διαχειριστή ΙΚΕ σε ποιόν κωδικό των βεβαιώσεων καταχωρούνται ; οι αμοιβές αυτές θεωρούνται για το 2016 εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία
 14. Οι αμοιβές Διαχειριστή ΕΠΕ & ΙΚΕ (που μέχρι το 2016 θεωρείται εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία και δεν είχαν ασφαλιστικές εισφορές) με ποιον κωδικό θα δηλωθούν;
 15. και πως μπορεί να σταλεί ΑΠΔ ξεχωριστά μόνο για το ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;
 16. Ελεύθερος επαγγελματίας πωλεί το Ι.Χ. αυτοκίνητο του σε εταιρεία. Το Ι.Χ. το είχε αγοράσει σαν ιδιώτης με ΑΛΠ και δεν το έχει περάσει στα πάγια της επιχείρησής του. Για την πώληση του Ι.Χ. θα εκδόσει τιμολόγιο ή θα του εκδόσει η εταιρεία τίτλο κτήσης; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 17. Διάφορα αναλλώσιμα π.χ. πλαστικά ποτήρια, είδη συσκευασίας κλπ
 18. Μήπως μπορείς να μου πεις σε ποιά κατηγορία θεμάτων είναι ενεργό γιατί δεν μπορώ να το βρω;
 19. μήπως κάποιος συνάδελφος να βοηθήσει γιατί έχω χαθεί στους ΚΑΔ....
 20. Πήγαίνω να υποβάλλω τον ετήσιο πίνακα προσωπικού για ένα εργάτη με ημερομίσθιο 38,00 και ωρομίσθιο 5,7 και μου βγάζει μήνυμα ότι δεν συμφωνει με τον υπολογισμό μικτές αποδοχές= ωρομίσθιο*ώρες εβδομάδας *4,333. τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση ; Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος; Έως τώρα στις μικτές αποδοχές έβαζα το ημερομίθιο. Τώρα τι να βάζω;
 21. Καλημέρα μήπως μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου επι τον ΚΑΔ για χονδρικό εμπόριο ειδών μαζικής εστίασης και χονδριμό εμπόριο ειδών καθαρισμού και χαρικών; Ευχαριστώ
 22. Συνάδελφοι καλημέρα θα χρειαστεί να υποβάλλω τροποποιητικό Ε2 γιατί έβαλα λαθος ποσοστό ιδιοκτησίας . το ακίνητο αυτό είναι κενό. Μαζί με την υποβολή του τροποποιητικού ε2 θα πρέπει να υποβάλλω και τροποποιητικό Ε1; ευχαριστώ
 23. Καλημέρα συνάδελφοι έχω το εξής ερώτημα: Τουριστικό γραφείο (Α) εκδίδει απυ σε κάτοικο εξωτερικού για μίσθωση τουριστικής κατοικίας για 15 ημέρες. Την κατοικία την έχει μισθώσει άλλο τουριστικό γραφείο (Β) από τον εκμισθωτή και θα μου κόψει τιμολόγιο για αυτό. Εγώ στην απυ που θα εκδώσω για το γραφείο (Α) θα είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρο 43/Ν.και θα υπολογίσω ΦΠΑ στο κέρδος ;
 24. Συνάδελφοι καλημέρα , θα ήθελα σας παρακαλώ τη βοήθειά σας σε αυτό το θέμα. Εταιρεία ΕΠΕ πήγε να κάνει απογραφή στο ΙΚΑ με έναρξη απασχόλησης μισθωτού ενός εταίρου της (όχι διαχειριστή). Το ΙΚΑ δεν έκανε δεκτή την απογραφή της επιχείρησης με την δικαιολογία ότι δεν μπορεί εταίρος ΕΠΕ να εργαστεί σαν υπάλληλος στην ΕΠΕ. Γιατί το κάνει για να γλιτώσει τον ΟΑΕΕ και σε περίπτωση ελέγχου το ΙΚΑ δεν θα του λογίσει τα ένσημα και ο ΟΑΕΕ θα του ζητήσει τις ασφαλιστικές εισφορές για όλο το διάστημα που φαινόταν ότι εργαζόταν στην εταιρεία του και ασφαλιζόταν στο ΙΚΑ. Σας έχει τύχει αυτή η περίπτωση; Βέβαια θα μπορούσε να κάνει απογραφή με απασχόληση άλλου εργαζομένου και να κάνει την πρόσληψη του εταίρου μετά , αλλά το ΙΚΑ σε έλεγχο δεν θα δεχτεί τα ένσημα και θα ειδοποιήσει τον ΟΑΕΕ για την περίπτωση αυτή να καταλογήσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος συνάδελφος ;
×
×
 • Create New...