Jump to content

bamel

Silver members
 • Posts

  528
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Everything posted by bamel

 1. μα αυτό το παραστατικό είναι αντικρυζόμενο ενώ το ποσό της επιδότησης πάγιων δαπανών και της ενίσχυσης - επιδότησης κεφαλάιου κίνησης αφενός δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε τιμολόγια και αφετέρου αν εκδώσουμε σε ποιόν τα εκδίδουμε ; Στην ΕΦΑΠΕΕ;
 2. Καλημέρα εργαζόμενος που έχει προσληφθεί 01/08/2021 με το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας και μάλιστα ήταν μακροχρόνια άνεργος, ανακοινώνει στην επιχείρηση ότι αποχωρεί . Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση έχει κάποια άλλη υποχρεώση εκτός της υποβολής της οικειοθελούς αποχώρησης ; Διάβασα την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα και αναφέρει μόνο για την πε΄ριπτωση απόλυσης . Έχει τύχει σε κάποιον συνάδελφο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 3. Καλημέρα συνάδελφοι, το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών και το ποσό της επιδότησης κεφαλαίου κίνησης πως διαβιβάζεται στο My data ; Με παραστατικό 11.2 ; ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή δύναμη
 4. Τι εννοείς με ζημιές έως και τις οικονομικές καταστάσεις 2020; Ότι πλέον ο 41 δει είναι χρεωστικός; ή ότι με τα έως τώρα αποτελέσματα του 2021 τα κέρδη υπερκαλύπτουν το υπόλοιπο ζημιών; προσοχή αν δεν εμφανίζονται κέρδη μήπως ο έλεγχος στο βγάλει δάνειο ......
 5. Συννάδελφοι θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής θέμα που αντιμετωπίζω. Ιατρική εταιρεία (πολυιατρείο) απασχολεί μισθωτούς υγειονομικούς . Μέχρι την 31.12.2016 τους ασφάλιζε μέσω ΑΠΔ και υπέβαλλε και ηλεκτρονικά στο ΤΣΑΥ κατάσταση εισφορών. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο υπέβαλλε όλες τις κρατήσεις μέσω ΑΠΔ με πακέτο κάλυψης 048 και κωδικό ειδεικότητας 000460. Θα πρέπει να υποβάλλει και εισφορές μισθωτών υγειονομικών στο efka.gr https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-ypoboles-asphalises-kai-eisphoron-misthoton-ygeionomikon-t-etaa-tsay Αν μπορείτε θα ήθελα κάποιος να με βοηθήσει γιατί έχω μπερδευτεί.
 6. Αν διαπιστωθεί ότι ξέχασαμε να υποάλλουμε ένα διακιολογητικό σε αίτηση που έχουμε οριστικοποιήσει μπορεί να γίνει κάτι; Συγκεκριμένα για την επιδότηση πάγιων δαπανών ανεβάσαμε το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και ξεχάσαμε να υποβάλλουμε την υπεύθυνη δήλωση λογιστή. Το σύστημα μου την αναφέρει σαν αρχική-οριστικοποιημένη και δεν μπορώ να υποάλλω ξανά. Γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικό ή που μπορεί να μιλήσουμε για να τα υποβάλλουμε
 7. Το πιστοποιητικό αφορά το λήπτη της ενίσχυσης , άρα την εταιρεία και όχι τα μέλη
 8. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά πουπροβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα,αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπωςενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία. όμως για τις περιοχές όπου τα δικαστήρια είναι εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα πρέπει να τα υποβληθούν. Εκτός του πιστοποιητικού ανάλογα με το τμήμα του προσωρινού πλαισίου που αιτήθηκαν θα πρέπει να υποβάλλουν και υπεύθυνες δηλώσεις: Ειδικά οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση λογιστή και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στη περίπτωση που υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή στη βάση των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται για τα ανωτέρω ρωτάω που θα τα υποβάλλουμε
 9. Συνάδελφοι καλημέρα , θα ήθελα να με βοηθήσετε αν γνωρίζετε στο κάτωθι ερώτημα μου. Διευθύνων Σύμβουλος σε Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 60% επιθυμεί να βγει σε μειωμένη σύνταξη, διατηρώντας την ιδιότητα του Διευθύνωντος Συμβούλου . Μπορεί να γίνει αυτό; ή θα πρέπει να παραιτηθεί από Διευθύνων Σύμβουλος από το Δ.Σ. για να καταθέσει τα χαρτιά του για συνταξιοδότηση. Επειδή λόγω δυσκολιών της εταιρείας δεν μπορεί να παρατηθεί από μέλος του Δ.Σ και από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να βγει σε μειωμένη σύνταξη αφού έχει συμπληρώσει το 75 έτος της ηλικίας του;
 10. επειδή περνούν οι ημέρες και φθάνουμε στην καταλυτική ημερομηνία υποβολής των δικιαολογητικών για την επιδότηση των πάγιων δαπανών μήπως κάποιος συνάδελφος γνωρίζει που θα υποβάλλουμε τα πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας;
 11. ναι μπήκαν σαν "νέα". κανονικά θα έπρεπε να τα αντιληφθεί σαν επανυποβολή αλλά τα πήρε σαν νέα για αυτό και έγινε ακύρωση...... τι να πω.................... έχουμε να δούμε πολλά ακόμη
 12. Καλό μεσημέρι σε όλους με βάση την απόφαση για τις πάγιες δαπάνες θα πρέπει να υποβάλλουμε έως 30 Σεπτεμβρίου ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν με τις πάγιες δαπάνες . μήπως γνωρίζει κάποιος σε ποιά εφαρμογή θα τα υποβάλλουμε; Γιατί στο my business support δεν έχει τέτοια επιλογή καλή δύναμη σε όλους
 13. τελικά μίλησα με την εταιρεία που είχε το πρόγραμμα και μου έδειξαν πως γίνεται η ακύρωση αποστολής παραστατικών. Από το my data καμία απάντηση
 14. Χαίρετε , έκανα την εξής κουταμάρα: επιχείρηση βάσει erp έχει στείλει τα παραστατικά του Ιουλίου με χαρακτηρισμό. εγώ από το λογιστικό γραφείο κατά λάθος από το πρόγραμμα του γραφείου μου τα ξανά ανέβασα με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος μήνας να έχει διπλά έσοδα. γνωρίζει κάποιος συνάδελφος πως μπορεί να διαγραφούν μαζικά στο my data; ευχαριστώ εκ των προτέρων
 15. Και σε μένα όταν 27/07/2021 είχα προσπαθήσει να υποβάλλω το αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ μου έβγαλε το κατωτέρω μήνυμα. Προσοχή! Η υποχρέωση υποβολής δεν υφίσταται για τα έτη 2020 και μετά. Επιλέξτε Φορολογικό έτος 2019 ή προγενέστερο.
 16. καλημέρα , μίλησα σήμερα με το taxisnet, υπήρξε κάποιο πρόβλημα χθες το μεσημέρι το οποίο και φτιάξανε και σήμερα την υπέβαλλα κανονικά. καλή συνέχεια σε όλους
 17. Χαίρετε, έστειλα αρχείο για τις μηνιαίες βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή υπηρεσία. πηγαίνοντας να υποβάλλω την προσωρινή δήλωση μου βγάζει μήνυμα ότι δεν έχε ιυποβληθεί αρχείο βεβαιώσεων. έχει συμβεί σε άλλο συνάδελφο; Πως το έχει αντιμετωπίσει Μήπως μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
 18. Εγώ συνάδελφε τα επισύναψα, βέβαια ταλαιπωρήθηκα πολύ γιατί λογω του μεγέθους του αρχείου του συμβολαίου αναγκάστηκα να το επισυνάπτω φύλλο-φύλλο. Έστειλα και email στη Δ.Ο.Υ. να μου απαντήσουν αν του αρκεί αυτό ή θέλουν να τους τα πρσκομήσω αλλά δεν έχουν απαντήσει ακόμη Αν κάποιος συνάδελφος έχει τέτοια περίπτωση ας μας ενημερώσει
 19. Καλημέρα και η δυνατότητα που μας δίνει το taxis να επισυνάψουμε τα δικαιολογητικά δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση;
 20. Συνάδελφοι καλησπέρα , προσπαθώ να υποβάλλω τη δήλωση μιας κοπέλας και μου βγάζει μήνυμα ότι : έχουν συμπληρωθεί κωδικοί που αφορούν σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης και δεν έχει συμπληρωθεί ο αντίστοιχος ΑΦΜ. Έχει τύχει σε κανένα τέτοια περίπτωση;
 21. Συνάδελφοι επειδή έχω κάπου μπερδευτεί στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης λογιστή για τις επιστρεπτέες προκαταβολές όταν πρόκειται για ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ τι βάζουμε; το 1 ή το 2; 1) - είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, 2) - είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
 22. έχει γραφεί από 05/06/2019 και πληρωνε κανονικά έως 01/2020 , κοιτάζοντας τις εισφορές του έχουν σταματήσει να τις καταλογίζουν από 10/2020. τον έστειλα στον ΕΦΚΑ να δει τι γίνεται
 23. Σε ευχαριστώ συνάδελφε , το είδα , το θέμα όμως είναι ότι δε με αφήνει γιατί αναφέρει: Δεν υπάρχει ενεργό διάστημα για τον ασφαλισμένο. έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο σε άλλο συνάδελφο;
×
×
 • Create New...