Jump to content

HURRICANE33

Silver members
 • Content Count

  4,120
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  45

Reputation Activity

 1. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from Locomondo in Ασφαλιστική ενημερότητα   
  Αν πατήσεις στην αίτηση αναπόγραφου σε πετάει πάλι στην αρχική και κάνεις νέα αίτηση.
  Μετά τη βγάζει αμέσως.
  Αλλά δες τι ώρες γράφει ότι επεξεργάζονται τα αιτήματα.
 2. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from Παυλάκης in Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01/06/2019   
  Αφού λέει 01, 02, 03, 04.
  Κάτι τεχνικό θα είναι.
 3. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from spirosvii in Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01/06/2019   
  Και εμένα το ίδιο.
  Τουλάχιστον, δεν πλήττουμε.
  Κάτι καινούριο βγάζει κάθε μέρα!
 4. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from Παυλάκης in Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01/06/2019   
  Και εμένα το ίδιο.
  Τουλάχιστον, δεν πλήττουμε.
  Κάτι καινούριο βγάζει κάθε μέρα!
 5. Upvote
  HURRICANE33 reacted to LAMMERGEIER in Ενοίκια Ιανουαρίου;;;   
  Μέχρι στιγμής αυτά..! Δηλαδή τίποτα ακόμα!!
  Άρθρο 27

  Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων- Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

  1. Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:

  «42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

  Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος.»

  2. Στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104) προστίθενται νέα εδάφια και στο τέλος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα», προστίθεται η φράση «μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας» και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

  «2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

  Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

  Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

  Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

  β. Το ποσό της περ. α' που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

  γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

   
 6. Like
  HURRICANE33 reacted to monty in Επιστρεπτεα Νο. 5...αποριες ΣΥΝΈΧΕΙΑ .....   
  Ότι γίνεται με κωδικούς taxis είναι ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ (και μάλιστα χωρίς αμοιβή) του λογιστή. Όλοι το ξέρουν αυτό..... 
 7. Like
  HURRICANE33 got a reaction from eyripidis in Επιστρεπτεα Νο. 5...αποριες ΣΥΝΈΧΕΙΑ .....   
  Τι μου το θύμισες τώρα αυτό!
  Με παίρνει πελάτισσα και μου λέει:
  πήγα στην γιατρό να γράψω φάρμακα και της λέω να με γράψει και στην αϋλη συνταγογράφηση.
  Και της απαντάει η γιατρός: αυτά είναι καλύτερα να τα αναλάβει ο λογιστής σου!
  Της λέω, μήπως θέλεις να σου γράφω και τις συνταγές!
  Τα νεύρα μου!!!
 8. Upvote
  HURRICANE33 reacted to no slave in Επιστρεπτεα Νο. 5...αποριες   
  Ωραίοι!
  Κάνουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος ,βλέπουν ποιοι "χωράνε" στο 1,5 δις και βάζουν τα φίλτρα για να τους βγει ο προυπολογισμός.
  Με έχει πετάξει απ'έξω σε όλα τα επισιτιστικά και κομμωτήρια-νυχάδικα, επειδή τόλμησαν τον Σεπτέμβριο -οκτώβριο να έχουν τζίρο!
  Το ότι τους έχεις κλείσει 2 μήνες δεν παίζει ρόλο ε? Το ότι αυτούς τους 2 μήνες τους κάλεσες να πληρώσουν το 60% του ενοικίου, να πληρώσουν το Δ.Χ στους εργαζομένους (έστω αυτό που αναλογεί) δεν παίζει ρόλο?
  Και μου βγήκαν κάτι χιλιάρικα σε ελ.επαγγελματίες με έδρα το σπίτι (γραφίστες-σύμβουλοι επειχειρήσεων κτλ) με μηδενικά έξοδα πλην του ΕΦΚΑ τους.
  Πιστέυω ότι για τις κλειστές με κρατική εντολή έπρεπε να μεριμνήσουν ιδιαίτερα, όπως έγινε στην επιστρ.4
  Δύσκολα τα πράγματα και ακόμη δεν ξέρουμε αν θα ξαναγίνει λοκ ντάουν! Εκεί θα γελάσουμε..
 9. Like
  HURRICANE33 got a reaction from DIMITRA1 in ΔΗΛΩΣΗ COVID ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ   
  Καλησπέρα.
  Στη δήλωση covid θα βάλεις το 60%.
  Εάν δεν πλήρωσε καθόλου, ούτε το 40%, δεν έχει σχέση με τη δήλωση covid.
 10. Like
  HURRICANE33 got a reaction from sakispap in Επιστρεπτέα 5 - Λάθος στα έσοδα - Επιδότηση ΟΑΕΔ   
  Συγγνώμη, αλλά γιατί να σκάσεις?
  Έκανες κάποιο λάθος?
  Πάρε το Τάξις μπας και στο ανοίξουν.
  Αλλά δεν γίνεται να παίρνουμε όλα τα προβλήματα των πελατών μας μέσα μας.
  Θα πάθουμε τίποτα στο τέλος!
 11. Upvote
  HURRICANE33 reacted to ponzi in Επιστρεπτέα 5 - Λάθος στα έσοδα - Επιδότηση ΟΑΕΔ   
  Συνάδελφε μην σκας τόσο πολύ για αυτό το θέμα.
  Προσωπικά έχω γεράσει μέσα στο 2020. Μεταφορικά και κυριολεκτικά (έκλεισα τα 45 και στον καθρέπτη βλέπω μια 5ετία τουλάχιστον μέσα σε έναν χρόνο).
  Δεν είναι δυνατόν να σηκώνουμε τέτοιο άγχος. Στο τέλος εμείς θα φταίμε, ότι και να γίνει.
  Δεν έχω φτάσει ακόμη τα 25 χρόνια στη δουλειά, αλλά δεν είμαι και μακριά.
  YOLO, τα έσοδα. Πάμε για άλλα. Βάλε τα αφαιρετικά. Αν σε ελέγξει σε 5-6 χρόνια ο τσομπάνης ο ελεγκτής και έχει αντίρρηση, κέρασε τον ένα καφεδάκι και τέλος.
  Αν δεν πίνει καφεδάκι, κέρασε τον ένα μπινελικάκι, μια σφαλιαρίτσα, κάτι θα βρεθεί εύκαιρο...
 12. Like
  HURRICANE33 got a reaction from 125883623 in Επιστρεπτέα 5 - Λάθος στα έσοδα - Επιδότηση ΟΑΕΔ   
  Συγγνώμη, αλλά γιατί να σκάσεις?
  Έκανες κάποιο λάθος?
  Πάρε το Τάξις μπας και στο ανοίξουν.
  Αλλά δεν γίνεται να παίρνουμε όλα τα προβλήματα των πελατών μας μέσα μας.
  Θα πάθουμε τίποτα στο τέλος!
 13. Like
  HURRICANE33 got a reaction from 125883623 in ΠΡΟΣ TAXHEAVEN για το φόρουμ.   
  Και εγώ το ίδιο!
  Ο Proakis μας έβγαλε από τη ντουλάπα!
 14. Like
  HURRICANE33 got a reaction from 750 in ΠΡΟΣ TAXHEAVEN για το φόρουμ.   
  Και εγώ το ίδιο!
  Ο Proakis μας έβγαλε από τη ντουλάπα!
 15. Like
  HURRICANE33 reacted to skylogiannis in Επιστρεπτεα Νο. 5...αποριες   
  Κανονικά η ΑΑΔΕ πρέπει να εκδώσει μία ΕΝΙΑΙΑ απόφαση ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, όλων των βοηθημάτων Covid, ως προς το ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος. Το ίδιο και το ΣΛΟΤ. Χωρίς φλυαρίες. Πριν την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος 2020. Για να δούμε θα ενδιαφερθούν;
 16. Upvote
  HURRICANE33 reacted to monty in Επιστρεπτεα Νο. 5...αποριες   
  Εγώ και τώρα που το συζητάμε πάλι δεν θα καταχωρήσω τίποτα. Δεν θα σπάσω κι άλλο το κεφάλι μου για τις βλακειες τους..... 
 17. Like
  HURRICANE33 got a reaction from George11 in Επιστρεπτεα Νο. 5...αποριες   
  Καλησπέρα.
  Όταν βγουν οι προϋποθέσεις και ανοίξει η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα ενημερώνει αν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε.
  Αν εγκρίθηκε πρέπει να κάνει αίτηση.
  Οι μήνες αναφοράς για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 είναι οι Νοέμβριος και Δεκέμβριος.
 18. Upvote
  HURRICANE33 reacted to PETROMANOF in My DATA. To A και το Ω είναι οι πωλήσεις. μήπως είναι πιο εύκολο ετούτο?   
  Η πρώτη παράταση δώθηκε ,ως 1 Απριλιου λέει..Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές.
  Οργανωμένοι, αποφασισμένοι και πανέτοιμοι το 2022  όλη η λογιστική κοινότητα θα ασχοληθεί σοβαρά με το Mydata. Φυσικά μέχρι τότε μπορούμε στα διαλείμματα της πραγματικής δουλειάς να συζητάμε θεωρητικά,  για αυτά..
 19. Like
  HURRICANE33 got a reaction from PETROMANOF in ενισχυση επιστημονων...διαδικασία   
  Καλησπέρα.
  Πάει και το 400άρι.
  Από Γενάρη και βλέπουμε.
 20. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from eyripidis in my data ερωτήσεις ....   
  Καλησπέρα.
  Εγώ δεν έχω μπει καν να δω πώς είναι η πλατφόρμα.
  Είναι αδιανόητο με όλα αυτά που συμβαίνουν να ασχοληθούμε με μία νέα υποχρέωση που αλλάζει τον τρόπο δουλειάς μας.
  Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία!
 21. Upvote
  HURRICANE33 reacted to jordan_sw2kbn in ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (Χιούμορ)   
  Καλημέρα!
  Αναλαμβάνω αιτήσεις δήλωσης απώλειας εσόδων απο τα φετινά κάλαντα των παιδιών.
  Δικαιολογητικά:
  - Υπευθυνη δήλωση που να αναγράφει το περσινό ποσό που έλαβαν.
  - ΙΒΑΝ του γονέα.
  Η αποζημίωση θα γίνει στο 80% των περσινών εσόδων.
   
  Καλά Χριστούγεννα, υγεία και κάθε ευλογία σε όλο τον κόσμο!
 22. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from LAMMERGEIER in my data ερωτήσεις ....   
  Καλησπέρα.
  Εγώ δεν έχω μπει καν να δω πώς είναι η πλατφόρμα.
  Είναι αδιανόητο με όλα αυτά που συμβαίνουν να ασχοληθούμε με μία νέα υποχρέωση που αλλάζει τον τρόπο δουλειάς μας.
  Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία!
 23. Upvote
  HURRICANE33 reacted to monty in my data ερωτήσεις ....   
  Τα καλύτερα κάστανα......
  Με την ευκαιρία, καλές γιορτές σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. 
 24. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from monty in my data ερωτήσεις ....   
  Καλησπέρα.
  Εγώ δεν έχω μπει καν να δω πώς είναι η πλατφόρμα.
  Είναι αδιανόητο με όλα αυτά που συμβαίνουν να ασχοληθούμε με μία νέα υποχρέωση που αλλάζει τον τρόπο δουλειάς μας.
  Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία!
 25. Upvote
  HURRICANE33 got a reaction from G.E.S. in my data ερωτήσεις ....   
  Καλησπέρα.
  Εγώ δεν έχω μπει καν να δω πώς είναι η πλατφόρμα.
  Είναι αδιανόητο με όλα αυτά που συμβαίνουν να ασχοληθούμε με μία νέα υποχρέωση που αλλάζει τον τρόπο δουλειάς μας.
  Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία!
×
×
 • Create New...